บทนำสู่แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิด หรือกรอกใน InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดของเทมเพลตฟอร์มนี้จะเรียกว่าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services นอกจากนี้คุณยังต้องเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สำหรับใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ ในบางกรณี คุณสามารถเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ด้วยตัวคุณเองในระหว่างกระบวนการประกาศ ในบางกรณีเช่นเมื่อเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการ ผู้ดูแลฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ต้องทำขั้นตอนนี้สำหรับคุณ

ในบทความนี้

InfoPath Forms Services คืออะไร

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

ตัวเลือกความเข้ากันได้

มุมมอง InfoPath เท่านั้น

บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ตัวเลือกการปรับใช้

InfoPath Forms Services คืออะไร

InfoPath Forms Services เป็นเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้คุณสามารถออกแบบโดยใช้เบราว์เซอร์ฟอร์มใน InfoPath แล้ว แจกจ่ายเหล่านั้นฟอร์มบนเว็บไซต์ภายใน หรือภายนอก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขากรอกฟอร์ม InfoPath หรือพวกเขาจำเป็นต้องดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเว็บ ทั้งหมดที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเบราว์เซอร์ เช่น Windows Internet Explorer, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox ถ้าผู้ใช้มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา พวกเขาสามารถแสดง และกรอกฟอร์มใน InfoPath แทนเบราว์เซอร์

เทคโนโลยีInfoPath Forms Services จะพร้อมใช้งานในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 CAL องค์กร และยัง แยก ต่างหาก ในMicrosoft Office Forms Server 2007

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

เทมเพลตฟอร์มที่ทั้งหมดจะเข้ากันได้กับ InfoPath ซึ่งนั่นคือ ผู้ใช้สามารถเปิด และแก้ไขฟอร์มใน InfoPath โดยที่ผู้ใช้ที่มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนได้

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มเดียวที่เหมาะสมกับสองชนิดของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาและผู้ใช้ไม่ได้ ในกรณีหลัง ผู้ใช้กรอกฟอร์ม ในเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้อยู่ ใน InfoPath

ถ้าผู้ใช้ของคุณได้ติดตั้ง InfoPath พวกเขาสามารถเปิดฟอร์มใน InfoPath และเข้าถึงช่วงทั้งหมดของคุณลักษณะสำหรับการกรอกฟอร์ม

กระบวนการสำหรับการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์มีระบุความเข้ากันได้ที่การตั้งค่า ล่วง หน้า เมื่อคุณเริ่มสร้างเทมเพลตฟอร์ หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า เมื่อคุณออกแบบฟอร์ม หลังจากที่คุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถทดสอบ ประกาศไซต์ และทำให้ใช้เบราว์เซอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกดังกล่าวในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกความเข้ากันได้

คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เดียวที่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ InfoPath หรือแม้แต่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีนี้ลดเวลาในการพัฒนาและต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการอนุญาตให้คุณให้เหมาะสมกับผู้ใช้รายอื่น ด้วยเทมเพลตฟอร์มเดียว

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม กล่องโต้ตอบ ซึ่งปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณสร้างเทมเพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งแสดง InfoPath ที่คุณต้องการให้เทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บเบราว์เซอร์ และ ที่คุณต้องการประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

การตั้งค่าความเข้ากันได้ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุม หรือฟีเจอร์ที่จะไม่ทำงานใน เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกซ่อนอยู่ หรือปิดใช้งานเพื่อให้คุณไม่ได้ป้อนใช้ระหว่างการออกแบบฟอร์ม ในรูปต่อไปนี้ ข้อความภายในกล่องสีเหลืองหมายความว่า ตัวควบคุมสนับสนุนไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับตัวควบคุมที่ซ่อนอยู่ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าความเข้ากันได้ปัจจุบันสำหรับเทมเพลฟอร์มของคุณได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อความที่ปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง InfoPath

การตั้งค่าความเข้ากันได้ในปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

ถ้าคุณคลิกข้อความนี้ บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ปัจจุบันสำหรับเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มต้นการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม และตัดสินใจว่า คุณต้องการให้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลตฟอร์ โดยคลิกที่ลิงก์เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ในตัวตรวจสอบการออกแบบ บานหน้าต่างงาน ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถคลิเชื่อมโยงนี้เมื่อต้องการเปิดเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ลงในแม่แบบฟอร์ม Infopath เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

มุมมอง InfoPath เท่านั้น

ถ้าผู้ใช้ของคุณจำนวนมากจะมี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน คุณอาจต้องการใช้ช่วงทั้งหมดของฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานใน InfoPath รวมถึงบางอย่างที่ไม่พร้อมใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างมุมมองที่สองของเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ มุมมองหนึ่งจะใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่เปิดเทมเพลตฟอร์ในเว็บเบราว์เซอร์ มุมมองจะถูกใช้ โดยผู้ใช้ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา InfoPath แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

มุมมองนี้ InfoPath เท่านั้นจะไม่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ InfoPath ในมุมมองนี้มิฉะนั้นคุณจะไม่ให้สามารถใช้ เช่นบทบาทของผู้ใช้หรือตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถออกแบบมุมมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงบนหน้าจอขนาดเล็ก และใช้โค้ดเพื่อสลับโดยอัตโนมัติไปยังมุมมองนั้นเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์ม และคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความเข้ากันได้ของการตั้งค่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จึงเป็นไปได้ที่อาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันเบราว์เซอร์ด้วยเช่นกัน ปัญหาความเข้ากันได้ที่เกิดขึ้นเมื่อเทมเพลตฟอร์มประกอบด้วยฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ วิธีเร็วที่สุดในการระบุปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้

ส่วนของบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

1. ข้อความที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานระบุว่า เทมเพลตฟอร์ในขณะนี้เข้ากันได้กับทั้ง InfoPath และเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ คลิกลิงก์เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

2. ข้อผิดพลาดปรากฏในบานหน้าต่างงานได้เนื่องจากตัวควบคุมสนับสนุนประกอบด้วยเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เอาตัวควบคุมเหล่านี้ หรือแปลงเป็นตัวควบคุมที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณยังสามารถดูข้อผิดพลาดและข้อความที่สร้างขึ้น โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งInfoPath Forms Services นอกเหนือจากข้อผิดพลาดและข้อความที่ตรวจพบ InfoPath ใดก็ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์ในแม่แบบของฟอร์มที่อาจมีผลในฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานในเบราว์เซอร์ ฟีเจอร์การตรวจสอบนี้จะมีประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณแทนที่จะหลังจากคุณได้เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: จำเป็นต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดความเข้ากัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนั้น เทมเพลตฟอร์ไม่ได้แบบใช้เบราว์เซอร์ โดยคุณหรือผู้ดูแลระบบฟาร์ม

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการปรับใช้

แม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ทั้งหมดต้องถูกโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services เมื่อต้องการปรับใช้แม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กัน โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศใน InfoPath และเปิดใช้งานสำหรับการใช้งานบนเว็บ

เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณต้องเลือกตัวเลือกเพื่อใน SharePoint server มี หรือไม่มี InfoPath Forms Services บนหน้าจอแรกของตัวช่วยสร้างการประกาศ

ส่วนหนึ่งของ Publishing Wizard

มีสองวิธีปรับใช้สำหรับเทมเพลตฟอร์มที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services: หนึ่งสำหรับเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้และอีกสำหรับเทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงตัวเลือกการปรับใช้สองรายละเอียดเพิ่มเติม

เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้

เทมเพลตฟอร์มชนิดนี้สามารถเปิดสำหรับใช้งานบนเว็บ โดยตัวออกแบบฟอร์มเทมเพลต

เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้อาจไม่ประกอบด้วยสคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการ จำเป็นต้องมีความเชื่อถือแบบเต็ม หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้รับการจัดการ โดยผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้อาจไม่ถูกออกแบบสามารถเข้าถึงในเว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์มือถือ

เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ทำงานภายใต้ความเชื่อถือโดเมนระดับความปลอดภัย ซึ่งหมายความ ว่า เทมเพลตฟอร์ที่เชื่อถือได้ โดยที่คอมพิวเตอร์ในโดเมนเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ และที่ เชื่อมต่อข้อมูลใด ๆ ในเทมเพลตฟอร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากโดเมนเดียวเท่านั้น

คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ ไปยังไลบรารี หรือเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารี คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไลบรารีและรายการบนไซต์ เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการจัดการไซต์

การปรับใช้เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่ที่ไม่มีโค้ดที่มีการจัดการ และที่มีการจำกัดขอบเขตของการปรับใช้ เช่นผู้ที่ตั้งใจที่จะใช้ โดยพนักงานในแผนกเดียว

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม แต่ไม่มีสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น คุณจะเห็นข้อความในตัวช่วยสร้างการประกาศที่บอกให้คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มสำหรับความช่วยเหลือ ก่อนที่คุณติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มการปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม คุณต้องประกาศไปยังตำแหน่งที่ผู้ดูแลที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณเพียงแค่เสร็จสมบูรณ์การออกแบบฟอร์มที่อนุญาตให้ลูกค้าเพื่อจัดการนโยบายของพวกเขาประกันแบบออนไลน์ เนื่องจากเทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่จะถูกจัดการ โดยผู้ดูแลระบบฟาร์ม คุณไม่สามารถประกาศฟอร์มโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services แทน คุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายระบุ โดยผู้ดูแลระบบ ตำแหน่งที่จะเช็คสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบใดก็ตามมาตรฐานการออกแบบกับองค์กรของคุณใช้สำหรับเทมเพลตฟอร์ม ขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถแจ้งให้ทราบผู้ดูแลระบบว่า เทมเพลตฟอร์พร้อมสำหรับบทวิจารณ์

เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติ

เทมเพลตฟอร์มชนิดนี้สามารถเปิดใช้งานสำหรับใช้งานบนเว็บเท่านั้น โดยผู้ดูแลฟาร์ม

เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติอาจประกอบด้วยสคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการ จำเป็นต้องมีความเชื่อถือแบบเต็ม หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้รับการจัดการ โดยผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ พวกเขาอาจถูกออกแบบสามารถเข้าถึงในเว็บเบราว์เซอร์โทรศัพท์มือถือ

เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติอาจทำงานภายใต้ความปลอดภัยระดับความเชื่อถือแบบเต็มหรือความเชื่อถือโดเมนนั้น

เทมเพลตฟอร์โดยทั่วไปจะตรวจสอบ และอัปโหลด โดยผู้ดูแลฟาร์ม และนั้น จะถูกเปิดใช้งานกับไลบรารีเทมเพลฟอร์มสำหรับอย่าง น้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชัน เปิดใช้งานเป็นกระบวนการที่จะใช้ เพื่อเปิด หรือปิดฟีเจอร์ในแบบไซต์คอลเลกชัน หรือ เพื่อให้เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติที่พร้อมใช้งาน ผู้ดูแลฟาร์มต้องตรวจสอบ และแบบเทมเพลตฟอร์ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติการอัปโหลด แต่การดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์หลังจากที่ถูกอัปโหลด

การปรับใช้เทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติได้ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่ต้องทั่วไปปรับใช้สำหรับการใช้งาน โดยพนักงานในแผนกจำนวนมากทั่วทั้งองค์กร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×