บทนำสู่แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม InfoPath ใน Microsoft Office คุณสามารถเลือกสร้างแม่แบบฟอร์มซึ่งเปิดขึ้นหรือกรอกได้ทั้งใน InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ แม่แบบฟอร์มชนิดนี้เรียกว่าแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์แล้ว ให้ใช้ Publishing Wizard เพื่อประกาศแม่แบบฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้งาน InfoPath Forms Services นอกจากนี้ คุณยังต้องเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เพื่อใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ด้วย ในบางกรณี คุณสามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มเองได้ในระหว่างขั้นตอนการประกาศ ส่วนในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์มี Managed Code ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มจะต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ให้คุณ

ในบทความนี้

InfoPath Forms Services คืออะไร

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

ตัวเลือกความเข้ากันได้

มุมมองเฉพาะ InfoPath

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ตัวเลือกการปรับใช้

InfoPath Forms Services คืออะไร

InfoPath Forms Services คือเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่มีพื้นฐานจากเบราว์เซอร์ใน InfoPath แล้วกระจายฟอร์มเหล่านั้นบนเว็บไซต์ภายในหรือภายนอกได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อกรอกฟอร์ม ทั้งยังไม่ต้องดาวน์โหลดสิ่งใดเป็นพิเศษจากเว็บ แค่มีเบราว์เซอร์ เช่น Windows Internet Explorer, Apple Safari หรือ Mozilla Firefox ก็เพียงพอแล้ว ถ้าผู้ใช้ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนแล้ว จะสามารถแสดงและกรอกฟอร์มใน InfoPath แทนเบราว์เซอร์ได้

เทคโนโลยีInfoPath Forms Services จะพร้อมใช้งานในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 CAL องค์กร และยัง แยก ต่างหาก ในMicrosoft Office Forms Server 2007

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

แม่แบบฟอร์มทั้งหมดเข้ากันได้กับ InfoPath นั่นคือ ผู้ใช้สามารถเปิดและแก้ไขฟอร์มใน InfoPath ได้ ถ้าได้ติดตั้ง InfoPath ไว้บนคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services คุณจะสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเดี่ยวที่รองรับผู้ใช้สองประเภท ได้แก่ ผู้ใช้ที่ติดตั้ง InfoPath บนคอมพิวเตอร์ของตนและผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ ในกรณีหลัง ผู้ใช้จะกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ใน InfoPath

ถ้าผู้ใช้ของคุณติดตั้ง InfoPath ไว้ พวกเขาสามารถเปิดฟอร์มใน InfoPath และเข้าถึงคุณลักษณะสำหรับกรอกฟอร์มได้อย่างครบถ้วน

กระบวนการสำหรับการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ยังรวมถึงการระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้ ไม่ว่าในขณะที่คุณสร้างแม่แบบฟอร์มครั้งแรกล่วงหน้า หรือเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มในภายหลัง หลังจากที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์แล้ว คุณสามารถออกแบบ ประกาศ และกำหนดให้เป็นแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานได้จากเบราว์เซอร์เพื่อที่ผู้ใช้สามารถกรอกได้ในเบราว์เซอร์ได้

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกความเข้ากันได้

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเดี่ยวที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ซึ่งทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ ใน InfoPath หรือแม้แต่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีนี้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยให้คุณรองรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ ได้ด้วยแม่แบบฟอร์มเดี่ยว

เมื่อต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ซึ่งปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ การทำเช่นนี้จะบอกให้ InfoPath ทราบว่าคุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มของคุณเข้ากันได้กับเว็บเบราว์เซอร์ และคุณตั้งใจที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services

การตั้งค่าความเข้ากันได้ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวควบคุมหรือคุณลักษณะที่ไม่ทำงานในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะซ่อนอยู่หรือถูกปิดใช้งานเพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้สึกต้องการใช้ในระหว่างกระบวนการออกแบบฟอร์ม ในรูปต่อไปนี้ ข้อความภายในกล่องสีเหลืองบอกให้ทราบว่าตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะไม่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับตัวควบคุมที่ซ่อนอยู่ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าความเข้ากันได้ในปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มอย่างรวดเร็ว ให้ดูข้อความที่ปรากฏในมุมล่างขวาของหน้าต่าง InfoPath

การตั้งค่าความเข้ากันได้ในปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

ถ้าคุณคลิกข้อความนี้ บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้ในปัจจุบันสำหรับแม่แบบฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มออกแบบแม่แบบฟอร์มแล้วตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เป็นแบบเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์มได้ด้วยการคลิกการเชื่อมโยง เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เป็นแม่แบบฟอร์มเฉพาะ InfoPath ได้

ด้านบนของหน้า

มุมมองเฉพาะ InfoPath

ถ้าผู้ใช้ของคุณจำนวนมากจะมี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน คุณอาจต้องการใช้ช่วงทั้งหมดของฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานใน InfoPath รวมถึงบางอย่างที่ไม่พร้อมใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างมุมมองที่สองของเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ของคุณ มุมมองหนึ่งจะใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่เปิดเทมเพลตฟอร์ในเว็บเบราว์เซอร์ มุมมองจะถูกใช้ โดยผู้ใช้ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา InfoPath แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

มุมมองนี้ InfoPath เท่านั้นจะไม่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ ดังนั้น คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ InfoPath ในมุมมองนี้มิฉะนั้นคุณจะไม่ให้สามารถใช้ เช่นบทบาทของผู้ใช้หรือตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถออกแบบมุมมองโดยเฉพาะเพื่อให้แสดงขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็กและใช้โค้ดเพื่อสลับไปยังมุมมองนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์ม และคุณได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้เพื่อให้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ปัญหาความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์อาจเกิดขึ้น ปัญหาความเข้ากันได้จะเกิดขึ้นเมื่อแม่แบบฟอร์มมีคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการระบุปัญหาความเข้ากันได้เหล่านี้คือการใช้บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

ส่วนของบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ

1. ข้อความด้านบนของบานหน้าต่างงานระบุว่าในขณะนี้แม่แบบฟอร์มเข้ากันได้กับทั้ง InfoPath และเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้คลิกการเชื่อมโยง เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

2. ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างงานเพราะแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์มีตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เอาตัวควบคุมเหล่านี้ออกหรือแปลงเป็นตัวควบคุมที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณยังสามารถดูข้อผิดพลาดและข้อความที่สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services นอกเหนือจากข้อผิดพลาดและข้อความที่ InfoPath ตรวจพบได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบถึงคุณลักษณะในแม่แบบฟอร์มของคุณที่อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของฟอร์มในเบราว์เซอร์ได้ คุณลักษณะการตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้ แทนที่จะดูหลังจากที่ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนั้น แม่แบบฟอร์มจะไม่สามารถเปิดใช้งานจากเบราว์เซอร์ได้ ไม่ว่าโดยคุณหรือผู้ดูแลระบบฟาร์ม

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการปรับใช้

แม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ได้จะต้องโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้งาน InfoPath Forms Services เมื่อต้องการปรับใช้แม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์โดยใช้ Publishing Wizard ใน InfoPath และเปิดใช้งานสำหรับใช้งานบนเว็บ

เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณต้องเลือกตัวเลือก ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่มีหรือไม่มี InfoPath Forms Services บนหน้าจอแรกของ Publishing Wizard

ส่วนหนึ่งของ Publishing Wizard

โหมดการปรับใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services มีสองโหมด นั่นคือ โหมดหนึ่งสำหรับแม่แบบฟอร์มของผู้ใช้และโหมดหนึ่งสำหรับแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเลือกการปรับใช้ทั้งสองโหมด

แม่แบบฟอร์มของผู้ใช้

แม่แบบฟอร์มชนิดนี้สามารถเปิดใช้งานบนเว็บได้โดยผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

แม่แบบฟอร์มของผู้ใช้อาจไม่มีสคริปต์หรือ Managed Code อยู่ ต้องการความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ แม่แบบฟอร์มของผู้ใช้อาจไม่ได้ออกแบบให้เข้าถึงได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

แม่แบบฟอร์มของผู้ใช้ทำงานภายใต้ระดับความปลอดภัยซึ่งมีความน่าเชื่อถือระดับโดเมน ซึ่งหมายความว่าแม่แบบฟอร์มได้รับความเชื่อถือจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเมนเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อข้อมูลใดๆ ในแม่แบบฟอร์มจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากโดเมนเดียวกันเท่านั้น

คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มของผู้ใช้ไปที่ไลบรารีหรือประกาศเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ได้ เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มไปที่ไลบรารี คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไลบรารีและรายการบนไซต์ เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการไซต์

การปรับใช้แม่แบบฟอร์มของผู้ใช้เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบฟอร์มที่ไม่มี Managed Code และมีขอบเขตการปรับใช้ที่จำกัด เช่น แม่แบบฟอร์มที่มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานในแผนกหนึ่งใช้งาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการปรับใช้แม่แบบฟอร์ม แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น คุณจะเห็นข้อความใน Publishing Wizard ที่บอกให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนที่คุณจะร้องขอผู้ดูแลระบบฟาร์มให้ปรับใช้แม่แบบฟอร์ม คุณต้องประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงได้เสียก่อน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้ออกแบบแม่แบบฟอร์มซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของตนแบบออนไลน์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เนื่องจากแม่แบบฟอร์มของคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบฟาร์ม คุณจึงไม่สามารถประกาศฟอร์มโดยตรงไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ได้ คุณจึงประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้แทน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบใดๆ ที่องค์กรของคุณใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มหรือไม่ และในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ว่าแม่แบบฟอร์มพร้อมให้ตรวจทานแล้ว

แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

แม่แบบฟอร์มชนิดนี้สามารถเปิดใช้งานบนเว็บได้โดยผู้ดูแลระบบฟาร์มเท่านั้น

แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบอาจมีสคริปต์หรือ Managed Code ต้องการความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ หรือใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ยังอาจออกแบบให้เข้าถึงได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบอาจทำงานภายใต้ระดับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่หรือระดับโดเมนก็ได้

โดยทั่วไป แม่แบบฟอร์มจะถูกตรวจสอบและอัปโหลดโดยผู้ดูแลระบบฟาร์ม แล้วจึงเปิดใช้งานไปยังไลบรารีแม่แบบฟอร์มสำหรับอย่างน้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชัน การเปิดใช้งานเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะในไซต์คอลเลกชันหรือเพื่อทำให้แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบพร้อมใช้งาน ผู้ดูแลระบบฟาร์มต้องตรวจสอบและอัปโหลดแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ แต่ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถเปิดใช้งานแม่แบบฟอร์มนั้นหลังจากได้รับการอัปโหลดได้

การปรับใช้แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบนั้นเหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบฟอร์มที่ต้องปรับใช้ในวงกว้างเพื่อใช้โดยพนักงานในหลายแผนกทั่วทั้งองค์กร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×