บทนำสู่แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้Outlook 2013 หรือOutlook 2016 ข้อความอีเมล ปฏิทิน งาน และรายการอื่น ๆ จะถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือทั้งสองอย่าง รายการOutlook ที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ.ost)

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) มีข้อความของคุณและรายการ Outlook อื่นๆ และถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ บัญชีผู้ใช้อีเมลชนิดปกติทั่วไป คือ บัญชีผู้ใช้ POP3 จะใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ข้อความอีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ POP3 จะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์จดหมายแล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ยังสามารถใช้เก็บถาวรรายการต่างๆ จากบัญชีผู้ใช้อีเมลชนิดใดก็ได้

เนื่องจากไฟล์เหล่านี้จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พวกเขาไม่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดของขนาดกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย โดยการย้ายรายการไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มเนื้อที่ว่างในกล่องจดหมายของพื้นที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

เมื่อข้อความหรือรายการ Outlook อื่นๆ ถูกบันทึกไว้ในไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รายการเหล่านั้นจะพร้อมใช้งานเฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไฟล์นั้นไว้เท่านั้น

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

ชนิดบัญชีผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ POP3 จะใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) บัญชีผู้ใช้เหล่านี้ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server, Outlook.com, Google Gmail และ IMAP เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าว ข้อความอีเมล ปฏิทิน และรายการอื่นๆ ของคุณจะถูกส่งและบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ สำเนาข้อความที่ซิงโครไนซ์จะถูกดาวน์โหลดและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost)

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายถูกขัดจังหวะ คุณยังคงสามารถอ่านและเรียบเรียงข้อความได้ เมื่อมีการคืนค่าการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ แล้วโฟลเดอร์และรายการต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์จะเหมือนกันอีกครั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์

วิธีการที่เร็วที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ของคุณบันทึกไว้มีดังต่อไปนี้

  1. ใน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์

  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

    การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  3. บนแท็บ ไฟล์ข้อมูล ให้คลิกที่รายการ แล้วคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์

ไฟล์ข้อมูล outlook (.pst) สร้างขึ้น โดยใช้Outlook 2013 หรือOutlook 2016 จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ไฟล์เอกสาร\ outlook ถ้าคุณอัปเกรดเป็น Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลที่สร้างขึ้นในMicrosoft Office Outlook 2007 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ไฟล์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ที่: ไดรฟ์ \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) จะถูกบันทึกไว้ที่ไดรฟ์:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม รายการที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องควรได้รับการสำรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และโฟลเดอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายว่า ภายในเครื่องเท่านั้น

เคล็ดลับ:  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนใน Windows ให้ดูที่ บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ
นำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst
ซ่อมแซมไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ.ost)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×