บทนำสู่แบบสอบถามแก้ไข (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

แก้ไขแบบสอบถามปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่ วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่างแก้ไขแบบสอบถามที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถามโดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขอยู่บุ๊กคิวรีแบบ จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ด้วยตัวแก้ไขแบบสอบถาม คุณสามารถนำทางไป กำหนด และดำเนินการแปลงข้อมูลบนแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถาม การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และคลิกแก้ไขแบบสอบถาม ในบานหน้าต่างนำทาง หรือดับเบิลคลิกที่คิวรีในบานหน้าต่างแบบสอบถามสมุดงาน เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ดูนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ตัวแก้ไขแบบสอบถามมีองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ต่อไปนี้

  1. Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

  2. บานหน้าต่าง ตัวนำทาง ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้างเพื่อค้นหาตารางข้อมูลที่คุณต้องการแบบสอบถาม

  3. เมนูบริบทจะเฉพาะเจาะจงกับองค์ประกอบ เช่น คอลัมน์ตาราง ภายในตารางการแสดงตัวอย่างของตัวแก้ไข

  4. ตารางการแสดงตัวอย่างที่แสดงตัวอย่างข้อมูลจากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนแบบสอบถาม คุณทำงานภายในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อลด และจัดเรียงตารางอย่าง น้อยหนึ่งลงในตารางเรื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูล ดูข้อมูลรูปร่าง

  5. บานหน้าต่างการตั้งค่าแบบสอบถามที่มีแต่ละขั้นตอนแบบสอบถาม ขั้นตอนอยู่แต่ละรายการของข้อมูลซื้อหรืองานการแปลงข้อมูลที่นำไปใช้กับแบบสอบถาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถาม ดูแก้ไขคุณสมบัติขั้นตอนแบบสอบถาม

    ส่วนต่างๆ ของตัวแก้ไขคิวรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×