ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

บทนำสู่เวิร์กโฟลว์ของ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันในเอกสารต่างๆ และจัดการงานโครงการได้โดยการใช้กระบวนการทางธุรกิจกับเอกสารและรายการในไซต์ SharePoint เวิร์กโฟลว์ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกันได้ และเวิร์กโฟลว์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรได้โดยการจัดการงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งทำให้บุคคลที่ทำงานเหล่านี้สามารถให้ความสนใจกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการเวิร์กโฟลว์

ในบทความนี้

เวิร์กโฟลว์คืออะไร

แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint สองแพลตฟอร์ม

เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายใน

การสนับสนุนสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์คืออะไร

เวิร์กโฟลว์ในบางครั้งได้รับการอธิบายว่าเป็นชุดงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ ในบริบทของ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ SharePoint เวิร์กโฟลว์ได้รับคำจำกัดความที่แคบลงว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเอกสารหรือรายการแบบอัตโนมัติไปตามลำดับของการกระทำหรืองานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ เวิร์กโฟลว์สามารถนำมาใช้ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจทั่วไปภายในองค์กรได้อย่างสอดคล้องโดยการทำให้องค์กรสามารถแนบตรรกะทางธุรกิจกับเอกสารหรือรายการในไลบรารีหรือรายการ SharePoint ได้ ตรรกะทางธุรกิจโดยพื้นฐานก็คือชุดคำสั่งที่ระบุและควบคุมการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นกับเอกสารหรือรายการ

เวิร์กโฟลว์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการประสานงานระหว่างกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป เช่น การอนุมัติโครงการ หรือการตรวจทานเอกสาร ด้วยการจัดการและติดตามงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ในไซต์ SharePoint คุณสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในไลบรารีเอกสารที่นำทางเอกสารไปยังกลุ่มของบุคคลเพื่อขอการอนุมัติ เมื่อผู้สร้างเอกสารเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้บนเอกสารในไลบรารีดังกล่าว เวิร์กโฟลว์จะสร้างงานสำหรับการอนุมัติเอกสาร แล้วมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ จากนั้นจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมพร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับงานและลิงก์ไปยังเอกสารที่จะขออนุมัติ ขณะที่เวิร์กโฟลว์กำลังดำเนินอยู่ เจ้าของเวิร์กโฟลว์ (ในกรณีนี้คือผู้สร้างเอกสาร) หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถตรวจสอบหน้าสถานะเวิร์กโฟลว์เพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมคนใดที่ได้ทำงานเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์ของตนเองเสร็จสมบูรณ์แล้ว เวิร์กโฟลว์จะสิ้นสุด และเจ้าของเวิร์กโฟลว์จะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าเวิร์กโฟลว์นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดำเนินการในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติในตัวอย่างก่อนหน้าจะดำเนินการตามกระบวนการที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

แผนผังลำดับงานของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

เวิร์กโฟลว์ไม่เพียงแต่สนับสนุนกระบวนการทำงานที่ดำเนินโดยบุคคลที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังเพิ่มวิธีการที่บุคคลสามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานกับเอกสาร รายการ และไลบรารีต่างๆ ได้อีกด้วย ผู้ใช้ไซต์สามารถเริ่มและเข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์โดยใช้ฟอร์มที่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเอกสารหรือรายการในรายการหรือไลบรารี SharePoint นอกจากนี้ หน้าที่การทำงานของเวิร์กโฟลว์ในผลิตภัณฑ์ SharePoint จะรวมเข้ากับ Microsoft Office 2013 อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการงานเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้ได้ในทั้งสองผลิตภัณฑ์:

 • ดูรายการของเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้สำหรับเอกสารหรือรายการ

 • เริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ

 • ดู แก้ไข หรือมอบหมายงานเวิร์กโฟลว์ใหม่

 • การทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ของ SharePoint สองแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2010 ได้ถูกส่งต่อไปยัง Office 365 และ SharePoint Server 2013 ดังนั้น เวิร์กโฟลว์ของคุณทั้งหมดที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้จึงสามารถทำงานได้ต่อไป แพลตฟอร์มนี้ยึดตาม Windows Workflow Foundation 3.5 (WF3.5) แพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013 จะยึดตาม Windows Workflow Foundation 4 (WF) และได้รับการออกแบบใหม่หลายส่วน ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ใหม่นี้อาจคือการใช้ Microsoft Azure เป็นโฮสต์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ กลไกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบันจะอยู่ภายนอก Office 365 และ SharePoint Server 2013 ใน Microsoft Azure

ผลลัพธ์สุดท้ายคือการมีแพลตฟอร์มสองชนิดให้เลือกเมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint ได้แก่ เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2010 และเวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013

ด้านบนของหน้า

เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายใน

ไซต์ SharePoint มีเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายในที่ระบุสถานการณ์สมมติทางธุรกิจทั่วไปรวมอยู่หลายเวิร์กโฟลว์ ได้แก่

 • การอนุมัติ    เวิร์กโฟลว์นี้จะกำหนดเส้นทางเอกสารหรือรายการไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อขอการอนุมัติ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในไลบรารีเอกสาร

 • การรวบรวมผลตอบสนอง    เวิร์กโฟลว์นี้จะกำหนดเส้นทางเอกสารหรือรายการไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อรับคำติชม ผู้รีวิวสามารถให้คำติชมซึ่งจากนั้นจะได้รับการคอมไพล์และส่งไปยังบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์การรวบรวมผลตอบสนองจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานในไลบรารีเอกสารโดยอัตโนมัติ

 • เก็บรวบรวมลายเซ็น    เวิร์กโฟลว์นี้จะกำหนดเส้นทางเอกสาร Microsoft Office ไปยังกลุ่มบุคคลเพื่อรวบรวมลายเซ็นดิจิทัล เวิร์กโฟลว์นี้ต้องเริ่มในโปรแกรม Office 2013 ผู้เข้าร่วมต้องทำงานเกี่ยวกับลายเซ็นของตนเองให้เสร็จสมบูรณ์โดยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลของตนเองลงในเอกสารในโปรแกรม Office ที่เกี่ยวข้อง ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นจะสัมพันธ์กับชนิดเนื้อหาเอกสาร ดังนั้น เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานในไลบรารีเอกสารโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เวิร์กโฟลว์เก็บรวบรวมลายเซ็นจะปรากฏขึ้นสำหรับเอกสารในไลบรารีเอกสารก็ต่อเมื่อเอกสารนั้นมีบรรทัดลายเซ็นของ Microsoft Office อย่างน้อยหนึ่งบรรทัด

 • การอนุมัติการประกาศ    เวิร์กโฟลว์นี้จะคล้ายกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติในแง่ที่ว่าเวิร์กโฟลว์นี้จะกำหนดเส้นทางของเนื้อหาไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรีวิวและการอนุมัติโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ทำให้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติการประกาศแตกต่างจากเวิร์กโฟลว์อื่น คือการที่เวิร์กโฟลว์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับไซต์การประกาศ ซึ่งมีการควบคุมการประกาศเว็บเพจใหม่และเว็บเพจที่อัปเดตแล้วอย่างรัดกุม

 • สามสถานะ    เวิร์กโฟลว์นี้สามารถใช้เพื่อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่องค์กรต้องติดตามปัญหาหรือรายการจำนวนมาก เช่น ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย หรืองานในโครงการ

แต่ละเวิร์กโฟลว์ข้างต้นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ด้วยหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา เพื่อให้เวิร์กโฟลว์นั้นพร้อมใช้งานบนเอกสารหรือรายการ คุณสามารถกำหนดรายการงานและรายการประวัติที่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์เองได้

เมื่อผู้ใช้ไซต์เริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ ผู้ใช้อาจมีตัวเลือกในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เองเพิ่มเติมโดยการระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม วันครบกำหนด และคำแนะนำเกี่ยวกับงาน

ด้านบนของหน้า

การสนับสนุนสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

แม้ว่าคุณจะสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายในได้เองบางส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะออกแบบและพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ซ้ำกันกับกระบวนการทางธุรกิจในองค์กร เวิร์กโฟลว์นั้นอาจเป็นแบบง่ายๆ หรือซับซ้อนก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของกระบวนการทางธุรกิจ นักพัฒนาสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มโดยบุคคลที่ใช้ไซต์ หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติโดยยึดตามเหตุการณ์ เช่น เมื่อมีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการ เป็นต้น ถ้าองค์กรของคุณได้พัฒนาและปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง เวิร์กโฟลว์เหล่านี้อาจพร้อมใช้งานเพิ่มเติมหรือไปแทนที่เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายในตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว

การสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสามารถทำได้สองวิธี ดังนี้

 • ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับใช้ในรายการหรือไลบรารีเฉพาะ โดยใช้ Microsoft SharePoint Designer 2013 และ Office Visio 2013     เวิร์กโฟลว์ SharePoint Designer 2013 ถูกสร้างขึ้นจากรายการของกิจกรรมเวิร์กโฟลว์ที่มี และบุคคลที่สร้างเวิร์กโฟลว์สามารถปรับใช้เวิร์กโฟลว์ได้โดยตรงในรายการหรือไลบรารีที่จะมีการใช้งานเวิร์กโฟลว์เหล่านั้น นอกจากนี้ SharePoint Designer 2013 ยังผสานการทำงานร่วมกับ Visio 2013 เพื่อให้ประสบการณ์การพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบแสดงเป็นภาพเพื่อสร้างไดอะแกรมโดยใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อ คุณยังสามารถนำเข้าเวิร์กโฟลว์จาก Visio 2013 ลงใน SharePoint Designer 2013 และในทางกลับกัน

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Visual Studio 2012 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า    เวิร์กโฟลว์เหล่านี้มีโค้ดแบบกำหนดเองและกิจกรรมเวิร์กโฟลว์ หลังจากที่นักพัฒนามืออาชีพสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านั้นระหว่างไซต์หลายไซต์ได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์

มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการใช้เวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือข้อมูลในรายการ แต่ละขั้นตอนสามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยแต่ละบุคคลที่มีบทบาทต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลไซต์สามารถทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ในไลบรารีเอกสาร ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์หรือปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ และบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น ผู้รีวิวเอกสารหรือผู้อนุมัติ) สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

การเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา

ก่อนที่จะใช้งานเวิร์กโฟลว์ได้ จะต้องมีการเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหาเพื่อให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ คุณต้องมีสิทธิ์ จัดการรายการ เพื่อเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ดูแลไซต์หรือผู้ที่จัดการรายการหรือไลบรารีที่ระบุจะเป็นผู้ดำเนินงานนี้

ความพร้อมใช้งานของเวิร์กโฟลว์ภายในไซต์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าได้เพิ่มเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ใด

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการหรือไลบรารีโดยตรง เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับข้อมูลในรายการหรือไลบรารีนั้นเท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของรายการ (อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่ถูกเพิ่มให้กับรายการหรือไลบรารีที่ระบุ) เวิร์กโฟลว์จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรายการที่มีชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีที่ระบุซึ่งมีชนิดเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องอยู่เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในชนิดเนื้อหาของไซต์ เวิร์กโฟลว์นั้นจะพร้อมใช้งานสำหรับรายการต่างๆ ของชนิดเนื้อหานั้นในทุกรายการและไลบรารีที่มีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์นั้น

 • ถ้าคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์สามารถใช้งานได้ในวงกว้างในหลายรายการหรือไลบรารีในไซต์ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ของไซต์ได้

เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะได้โดยระบุตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้

 • ชื่อสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้

 • รายการงานที่จัดเก็บงานที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ไว้

 • รายการประวัติที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

 • วิธีที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์เริ่มต้น

 • ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น วิธีการกำหนดเส้นทางงานไปยังผู้เข้าร่วม สถานการณ์ที่ทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ และการดำเนินการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา คุณสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมใช้งานสำหรับเอกสารหรือรายการในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุได้ โดยคุณไม่ต้องเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จริง

การเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการ

หลังจากที่เพิ่มเวิร์กโฟลว์ลงในรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา และทำให้เวิร์กโฟลว์พร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว คุณสามารถเริ่มเวิร์กโฟลว์นี้บนเอกสารหรือรายการได้ (ถ้ามีการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์เพื่ออนุญาตให้เวิร์กโฟลว์เริ่มได้ด้วยตนเอง) เมื่อต้องการเริ่มเวิร์กโฟลว์ ให้คุณเลือกเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการจากรายการของเวิร์กโฟลว์ที่มีสำหรับเอกสารหรือรายการ ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องกรอกข้อมูลที่เวิร์กโฟลว์กำหนดลงในฟอร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เวิร์กโฟลว์ได้รับการออกแบบและกำหนดค่า คุณอาจมีตัวเลือกในการกำหนดเวิร์กโฟลว์เองเพิ่มเติมเมื่อคุณเริ่มเวิร์กโฟลว์บนเอกสารหรือรายการโดยการกำหนดตัวเลือกเอง เช่น ผู้เข้าร่วม วันครบกำหนด และคำแนะนำเกี่ยวกับงาน

การปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการ

หลังจากที่เริ่มเวิร์กโฟลว์บนรายการ คุณอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่เวิร์กโฟลว์เริ่มต้น บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์อาจต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม หรือผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์อาจต้องการมอบหมายงานของตนให้กับบุคคลอื่นใหม่ หรือร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือรายการที่เป็นโฟกัสของเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่แล้วภายใน ขณะที่เวิร์กโฟลว์กำลังดำเนินการได้ ถ้าองค์กรของคุณได้พัฒนาและปรับใช้เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง อาจมีการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ที่กำลังดำเนินการได้

การทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์

เหตุการณ์เวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่ต้องการการโต้ตอบกับบุคคลจะแสดงด้วยงานเวิร์กโฟลว์ เมื่อเวิร์กโฟลว์มอบหมายงานให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ ผู้รับงานสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงกับเวิร์กโฟลว์นั้นๆ โดยการแก้ไขฟอร์มงานเวิร์กโฟลว์ ผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถทำงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้บนไซต์ SharePoint หรือภายในโปรแกรม Office 2013 โดยตรง เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์ทำงานเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือร้องขอการเปลี่ยนแปลงกับเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะย้ายไปยังขั้นตอนที่เกี่ยวข้องขั้นตอนถัดไป

การติดตามสถานะของเวิร์กโฟลว์

เจ้าของและผู้เข้าร่วมเวิร์กโฟลว์สามารถติดตามความคืบหน้าของเวิร์กโฟลว์ได้โดยการตรวจสอบหน้าสถานะที่สัมพันธ์กับเวิร์กโฟลว์ หน้าสถานะจะมีข้อมูลสถานะเกี่ยวกับงานเวิร์กโฟลว์ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์รวมอยู่ด้วย

เครื่องมือการรายงานสามารถให้การวิเคราะห์ประวัติเวิร์กโฟลว์แบบรวมได้ องค์กรสามารถใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อค้นหาปัญหาคอขวดในการดำเนินงานต่างๆ หรือเพื่อระบุว่ากลุ่มมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดหรือไม่ รายงาน Microsoft Office Excel ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายรายงานสามารถนำมาใช้กับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลประวัติเวิร์กโฟลว์จะพร้อมให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของรายการ SharePoint ซึ่งสามารถนำมาใช้และวิเคราะห์ในโปรแกรมหรือโซลูชันการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจแบบกำหนดเองอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ใน SharePoint

เวิร์กโฟลว์ใน SharePoint 2013

พัฒนาเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Designer 2013 และ Visio 2013

เริ่มต้นใช้งานเวิร์กโฟลว์ SharePoint Server 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×