บทนำสู่ลายเซ็นดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

การพิจารณาความเข้ากันได้

วิธีใช้ลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

คุณสามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัล เพื่อใช้ในการเซ็นเอกสารเนื่องด้วยเหตุผลเดียวกันหลายประการ ลายเซ็นดิจิทัลใช้สำหรับรับรองความถูกต้องข้อมูลดิจิทัล  เช่น แม่แบบฟอร์ม ข้อความอีเมล และเอกสาร  โดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยสร้างการรับประกันต่อไปนี้

 • ความถูกต้อง    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เซ็นชื่อเป็นบุคคลที่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้

 • ความสมบูรณ์    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะไม่ถูกเปลี่ยนหรือไม่ถูกเปลี่ยนเพื่อทำลายนับตั้งแต่ที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 • การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล    ลายเซ็นดิจิทัลจะช่วยป้องกันต้นฉบับของเนื้อหาที่มีลายเซ็นให้กับทุกฝ่าย "การปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล" หมายถึงการกระทำของผู้เซ็นชื่อที่ทำการปฏิเสธความสัมพันธ์ใดๆ กับเนื้อหาที่มีลายเซ็น

เมื่อต้องการทำการรับประกันเหล่านี้เกี่ยวกับแม่แบบฟอร์ม คุณต้องเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มของคุณแบบดิจิทัล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถทำการรับประกันเกี่ยวกับฟอร์มที่ผู้ใช้เหล่านั้นกรอกได้เช่นเดียวกับคุณ ในอีกกรณีหนึ่ง คุณต้องทำให้ความต้องการต่อไปนี้ตรงกันเพื่อเซ็นชื่อลงในฟอร์มหรือแม่แบบฟอร์มแบบดิจิทัลได้

 • ลายเซ็นดิจิทัลเป็นถูกต้อง

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลเป็นใบรับรองปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • บุคคลหรือองค์กรที่เซ็นชื่อ ที่เรียกว่าผู้ประกาศ เป็นผู้ที่เชื่อถือได้

 • ใบรับรองเกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลออกแก่ผู้ประกาศที่ โดยเชื่อถือได้รับรอง (CA)

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลงในฟอร์มทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนของฟอร์มนั้น ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถเลือกการออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันเป็นเทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบใน InfoPath โดยใช้โหมดความเข้ากันได้เฉพาะเจาะจง เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันสามารถเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ในเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปิดใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่จะเพิ่มไปยังส่วนเฉพาะของฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกเท่านั้น เมื่อคุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับส่วนประกอบของฟอร์ม ลายเซ็นที่นำไปใช้กับข้อมูลในส่วนเหล่านั้นเฉพาะของฟอร์มเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

วิธีใช้ลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath

เมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้สามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลเมื่อผู้ใช้เหล่านั้นกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้สามารถเซ็นชื่อฟอร์มทั้งหมดหรือเพียงแค่บางส่วนของฟอร์ม ถ้าคุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงในส่วนของฟอร์มดังกล่าว คุณต้องระบุว่าจะให้ข้อมูลใดในฟอร์มได้รับการเซ็นชื่อ นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้ข้อมูลนั้นสัมพันธ์กับส่วนที่คุณเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม ทันทีที่คุณเซ็นชื่อ ฟอร์มหรือส่วนของฟอร์มดังกล่าวที่ถูกเซ็นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ให้เป็นลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อทำการออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณยังสามารถระบุว่าจะให้ผู้ใช้เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลหลายลายเซ็นลงในฟอร์มหรือไม่ และลายเซ็นเหล่านั้นควรเป็นการเซ็นร่วมกัน (ในกรณีที่แต่ละลายเซ็นเป็นอิสระต่อลายเซ็นอื่นๆ) หรือการเซ็นกำกับ (ในกรณีที่แต่ละลายเซ็นจะเซ็นฟอร์มดังกล่าวร่วมกับลายเซ็นที่นำหน้าแต่ละลายเซ็น) หรือไม่

หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลตฟอร์มถูกออกแบบมาโดยยึดตาม XML Schema คุณก็สามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับเทมเพลฟอร์มถ้า XML Schema มีโหนที่อยู่ในลายเซ็นดิจิทัล XML World Wide Web Consortium (W3C) Namespace เท่านั้น

นอกจากการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเซ็นฟอร์มที่ ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณยังสามารถเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มที่คุณออกแบบแบบดิจิทัลได้ด้วยเช่นกัน Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

หมายเหตุ: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลลงในฟอร์มหรือเทมเพลตฟอร์ม ใบรับรองดิจิทัลจำเป็นต้องใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัล ถึงใบรับรองเชิงพาณิชย์ หรือ จากผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของคุณ การตัดสินใจที่จะซื้อใบรับรองดิจิทัลขึ้นอยู่กับการกระจายองค์กรของคุณวางแผนการปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม

ใบรับรองดิจิทัล

เมื่อคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ใช้เฉพาะใบรับรองเหล่านั้นที่มีคีย์ส่วนตัวและลายเซ็นดิจิทัลหรือทั้งสองค่าสำหรับแอตทริบิวต์ใช้คีย์ นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของใบรับรองต้องเป็นใบรับรองการเซ็นชื่อรหัส

เนื่องจาก InfoPath ใช้ลายเซ็น XML เพื่อเซ็นชื่อแบบดิจิทัลฟอร์ม เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มที่ มีใบรับรองดิจิทัล คำแนะนำต่อไปนี้นำไปใช้ใบรับรองของผู้ใช้:

 • ใบรับรองดังกล่าวต้องมีค่าที่ถูกต้องสำหรับวันที่และเวลาที่ออกใบรับรอง และวันที่และเวลาที่หมดอายุ

 • ใบรับรองดังกล่าวต้องได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเกี่ยวข้องกับคีย์ส่วนตัว

 • คุณสมบัติการใช้คีย์ที่มีอยู่ในใบรับรองต้องรวมทั้งค่า ลายเซ็นดิจิทัล หรือ การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูล การใช้คีย์ดังกล่าวจะกำหนดว่าควรใช้คีย์ใบรับรองใด

หมายเหตุ: เนื่องจากใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างไม่ได้ออกโดยผู้อนุมัติใบรับรองเป็นทางการ แม่แบบฟอร์มที่ได้รับการเซ็นชื่อโดยใช้ใบรับรองที่คุณสร้างจะอ้างอิงเป็นแม่แบบฟอร์มแบบลงนามด้วยตนเอง ใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองเหล่านี้จะถูกพิจารณาให้ไม่ได้รับรองความถูกต้องและจะสร้างคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้าระดับความปลอดภัยของแม่แบบฟอร์มตั้งค่าเป็น ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ InfoPath จะเชื่อถือใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงคีย์ส่วนตัวสำหรับใบรับรองนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งนี้หมายความว่า InfoPath จะเชื่อถือใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่สร้างใบรับรองดังกล่าว เว้นแต่คีย์ส่วนตัวจะใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

ผู้อนุมัติใบรับรองมีสองประเภท คือ ผู้อนุมัติใบรับรองเชิงพาณิชย์ และผู้อนุมัติใบรับรองภายใน

ผู้อนุมัติใบรับรองเชิงพาณิชย์

ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาและคุณต้องการได้รับใบรับรองดิจิทัลจากผู้อนุมัติใบรับรองเชิงพาณิชย์ เช่น VeriSign, Inc. คุณหรือองค์กรของคุณต้องส่งโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้อนุมัติใบรับรองนั้น

คุณควรนำใบรับรองดิจิทัลคลาส 2 หรือ คลาส 3 ไปใช้สำหรับผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ โดยขึ้นอยู่กับสถานะที่คุณเป็นนักพัฒนาได้ดังนี้

 • ใบรับรองดิจิทัลคลาส 2    ใบรับรองดิจิทัลได้ออกแบบสำหรับบุคคลที่เผยแพร่ซอฟต์แวร์เป็นแต่ละบุคคล คลาสของใบรับรองดิจิทัลนี้จะช่วยให้มีการรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เผยแพร่แต่ละบุคคล

 • ใบรับรองดิจิทัลคลาส 3    ใบรับรองดิจิทัลได้ออกแบบสำหรับบริษัทและองค์กรอื่นๆ ที่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ คลาสของใบรับรองดิจิทัลนี้จะช่วยให้มีการรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวของการเผยแพร่องค์กรที่สูงขึ้น ใบรับรองดิจิทัลคลาส 3 ได้รับการออกแบบให้แสดงระดับของการรับประกันโดยช่องทางค้าปลีกสำหรับซอฟต์แวร์ ผู้สมัครใบรับรองดิจิทัลคลาส 3 ต้องมีระดับความมั่นคงทางการเงินขั้นต่ำสุดโดยยึดตามการจัดอันดับจากการบริการทางการเงินของ Dun & Bradstreet

เมื่อคุณได้รับใบรับรองดิจิทัลของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำวิธีการติดตั้งใบรับรองบนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เซ็นชื่อแม่แบบฟอร์ม InfoPath ของคุณ

ผู้อนุมัติใบรับรองภายใน

องค์กรและองค์กรบางรายการอาจมีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นใบรับรองของตนเอง ผู้ดูแลหรือกลุ่มนี้สามารถสร้าง หรือกระจายใบรับรองดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือผู้ให้บริการออกใบรับรองเช่น Microsoft Server ใบรับรอง ขึ้นอยู่กับวิธีฟีเจอร์ลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft Office จะใช้ในองค์กรของคุณ คุณอาจสามารถลงชื่อเข้าใช้แม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้ใบรับรองดิจิทัลจากผู้ให้บริการออกใบรับรองภายในองค์กรของคุณ หรือคุณอาจจำเป็นต้องมีผู้ดูแลลงเทมเพลตฟอร์มที่ของคุณสำหรับคุณโดยใช้ใบรับรองที่ได้รับอนุมัติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณหรือแผนก IT

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×