บทนำสู่รายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปกติเมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล คุณจะใช้รายงานเพื่อดู จัดรูปแบบ และสรุปข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะสร้างรายงานชนิดรายการเพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ หรือรายงานสรุปเพื่อรวมยอดขายทั้งหมดของบริษัทของคุณในภูมิภาคและระยะเวลาต่างๆ

บทความนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับรายงานใน Microsoft Access 2010 และแนะนำคุณลักษณะรายงานใหม่และที่มีการเปลี่ยนแปลง ในบทความนี้ยังอธิบายวิธีสร้างรายงาน วิธีเรียงลำดับ จัดกลุ่ม และสรุปข้อมูล และวิธีแสดงตัวอย่างและพิมพ์รายงานด้วย

คุณจะค้นหาได้ง่ายขึ้นอย่างมากในการสร้างรายงานที่มีความหมายถ้าฐานข้อมูลของคุณมีความสัมพันธ์และโครงสร้างตารางที่ดี สำหรับคำแนะนำเพื่อวางแผน และการออกแบบฐานข้อมูล ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

มีอะไรใหม่

สร้างรายงานใหม่

เพิ่มการจัดกลุ่ม เรียงลำดับ หรือผลรวม

เน้นค่า โดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ดูลักษณะแบบมืออาชีพกับชุดรูปแบบ

เพิ่มรูปภาพ

แสดงตัวอย่าง และพิมพ์รายงาน

ภาพโดยรวม

รายงานคือวัตถุฐานข้อมูลที่คุณใช้เพื่อแสดงและสรุปข้อมูล รายงานทำให้สามารถกระจายหรือเก็บ Snapshot ของข้อมูลของคุณ โดยการพิมพ์ออกมา แปลงเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS หรือส่งออกเป็นแฟ้มรูปแบบอื่นๆ

รายงานพนักงานในแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

รายงานสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียนแต่ละระเบียน ข้อมูลสรุปจากหลายๆ ระเบียน หรือทั้งสองอย่างได้ คุณยังสามารถใช้รายงาน Access เพื่อสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือจุดประสงค์อื่นได้

คุณสามารถสร้างรายงานที่ “ไม่ถูกผูกไว้” ซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลได้ แต่ตามวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราจะถือว่ารายงานนี้ถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูลหนึ่ง เช่น ตาราง หรือแบบสอบถาม

รายงานไคลเอ็นต์เทียบกับ รายงานเว็บ

Access 2010 มีคุณลักษณะใหม่ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้าง “ฐานข้อมูลเว็บ” ได้ โดยการประกาศฐานข้อมูล Access ลงในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ซึ่งมี Access Services ทำงานอยู่ เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลเว็บ รายงาน Access จะถูกแสดงในเบราว์เซอร์โดยใช้ SQL Server Reporting Services การแปลงนี้ทำให้เกิดข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในรายงานที่คุณต้องการแสดงในเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการแสดงผลรายงานในเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้คุณลักษณะทั้งชุดที่ตัวออกแบบรายงานของ Access จัดให้ได้

ส่วนต่างๆ ของรายงาน

ใน Access การออกแบบของรายงานที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ในฐานข้อมูลไคลเอ็นต์แบบ คุณสามารถดูรายงานของคุณในมุมมองออกแบบเพื่อดูส่วนต่าง ๆ ในเค้าโครง มุมมอง ส่วนไม่ชัดเจนว่า แต่เหล่านั้นจะยังคงมี และสามารถเลือกได้ โดยใช้รายการแบบหล่นลงในกลุ่มตัวเลือก บนแท็บรูปแบบ เมื่อต้องการสร้างรายงานที่มีประโยชน์ คุณต้องทำความเข้าใจวิธีการทำงานของแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น ส่วนที่คุณเลือกที่จะวางในตัวควบคุมจากการคำนวณกำหนดวิธีการเข้าถึงคำนวณผลลัพธ์ รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของชนิดส่วนและการใช้:

 • ส่วนหัวของรายงาน    ส่วนนี้ถูกพิมพ์เพียงครั้งเดียว ที่จุดเริ่มต้นของรายงาน ใช้ส่วนหัวของรายงานสำหรับข้อมูลที่อาจโดยปกติปรากฏบนใบปะหน้า เช่นโลโก้ ชื่อเรื่อง หรือวัน เมื่อคุณทำในตัวควบคุมจากการคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันการรวมของผลรวมในส่วนหัวรายงาน จากคำนวณผลรวมจะรายงานทั้งหมด ส่วนหัวของรายงานจะพิมพ์ส่วนหัวของหน้า

 • ส่วนหัวของหน้า    ส่วนนี้จะพิมพ์ออกมาที่ด้านบนสุดของทุกหน้า ตัวอย่างเช่น ใช้ส่วนหัวของหน้าเพื่อพิมพ์ซ้ำชื่อเรื่องรายงานบนทุกหน้า

 • ส่วนหัวของกลุ่ม    ส่วนนี้ถูกพิมพ์ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มใหม่ของระเบียน ใช้ส่วนหัวของกลุ่มเพื่อพิมพ์ชื่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่จัดกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ ใช้ส่วนหัวของกลุ่มเพื่อพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณทำในตัวควบคุมจากการคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันการรวมของผลรวมในส่วนหัวของกลุ่ม เป็นผลรวมสำหรับกลุ่มปัจจุบัน คุณสามารถมีส่วนหัวของกลุ่มหลายเกี่ยวกับรายงาน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดกลุ่มระดับที่คุณได้เพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดูส่วนเพิ่มการจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ หรือผลรวม

 • รายละเอียด    ส่วนนี้มีพิมพ์เพียงครั้งเดียวสำหรับทุก ๆ แถวในแหล่งระเบียน นี่คือตำแหน่งที่คุณวางตัวควบคุมซึ่งสร้างเนื้อความหลักของรายงาน

 • ส่วนท้ายของกลุ่ม    ส่วนนี้มีพิมพ์ที่ส่วนท้ายของแต่ละกลุ่มของระเบียน ใช้ส่วนท้ายของกลุ่มการพิมพ์ข้อมูลสรุปสำหรับกลุ่ม คุณสามารถมีส่วนท้ายกระดาษกลุ่มหลายเกี่ยวกับรายงาน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดกลุ่มระดับที่คุณได้เพิ่ม

 • ส่วนท้ายของหน้า    ส่วนนี้มีพิมพ์ที่ส่วนท้ายของทุกหน้า ใช้ส่วนท้ายของหน้าเพื่อพิมพ์เลขหน้าหรือข้อมูลต่อหน้า

 • ส่วนท้ายของรายงาน    ส่วนนี้มีพิมพ์เพียงครั้งเดียว ที่ส่วนท้ายของรายงาน ใช้ส่วนท้ายของรายงานเพื่อพิมพ์รายงานผลรวมหรือข้อมูลสรุปอื่น ๆ สำหรับรายงานทั้งหมด

หมายเหตุ: ในมุมมองออกแบบ ส่วนท้ายของรายงานปรากฏด้านล่างส่วนท้ายของหน้า อย่างไรก็ตาม ในอื่น ๆ ทั้งหมดมอง (มุมมองเค้าโครง ตัวอย่างเช่น หรือ เมื่อมีพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างรายงาน), ส่วนท้ายของรายงานแสดงอยู่เหนือส่วนท้ายของหน้า หลังจากบรรทัดสุดท้ายกลุ่มหรือรายละเอียดท้ายกระดาษบนหน้าสุดท้าย

ด้านบนสุดของเอกสาร

มีอะไรใหม่

การสร้างรายงานใน Access 2010 เป็นขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันมากกับการสร้างรายงานใน Access 2007 อย่างไรก็ตาม ใน Access 2010 จะมีบางคุณลักษณะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน ดังนี้

 • แกลเลอรีรูปที่ใช้ร่วมกัน    ใน Access 2010 คุณสามารถแนบรูปลงในฐานข้อมูลในขณะนี้ แล้ว ใช้รูปข้ามหลายวัตถุนั้น ปรับปรุงรูปเดียวอัปเดนั้นทุกมีใช้งานผ่านฐานข้อมูลทั้งหมด

 • ธีมของ office    ใน Access 2010 ขณะนี้คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบของ Microsoft Office standard ชุดการออกแบบมาอย่างมืออาชีพของสีฟอนต์และนำไปใช้กับฟอร์ม Access ของคุณและรายงานทั้งหมดในครั้งเดียว

 • จัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น    Access 2010 มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเน้นข้อมูลในรายงาน คุณสามารถเพิ่มกฎสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ถึง 50 สำหรับแต่ละตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุม และในไคลเอ็นต์รายงาน คุณสามารถเพิ่มแถบข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลข้ามระเบียน

 • เค้าโครงที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น    ใน Access 2010 วิธีการออกแบบเริ่มต้นสำหรับรายงานคือการ วางตัวควบคุมในเค้าโครง ตารางการวิเคราะห์ซึ่งช่วยคุณจัดแนว และปรับขนาดตัวควบคุมได้อย่างง่ายดาย และจำเป็นสำหรับรายงานใด ๆ ที่คุณต้องการแสดงในเบราว์เซอร์ แม้ว่าเค้าโครงเองจะใหม่ใน Access 2010 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางวิธีที่คุณใช้เหล่านั้นเพื่อย้าย จัดชิด และปรับขนาดตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิดีโอบทนำสู่เค้าโครงฟอร์มและรายงาน.

ด้านบนสุดของเอกสาร

การสร้างรายงานใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เลือกแหล่งระเบียน

แหล่งระเบียนของรายงานอาจเป็นตาราง แบบสอบถามที่มีชื่อ หรือแบบสอบถามที่ฝังตัวก็ได้ แหล่งระเบียนต้องมีแถวและคอลัมน์ทั้งหมดของข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตารางหรือคิวรี ดูบทความบทนำสู่ตารางหรือบทนำสู่แบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และเลือกแหล่งระเบียน ดูบทความการตั้งค่าแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือรายงาน

เครื่องมือรายงานอยู่ในแท็บ สร้าง ของ Ribbon ในกลุ่ม รายงาน ตารางต่อไปนี้อธิบายการทำงานของเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างสั้นๆ

รายงานที่เข้ากันได้กับเว็บ

รายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้จะเข้ากันได้กับคุณลักษณะ ประกาศไปยัง Access Services และจะแสดงในเบราว์เซอร์ สังเกตว่าวัตถุที่เข้ากันได้กับเว็บจะแสดงด้วยลูกโลกบนไอคอนของวัตถุ

รูปปุ่ม

เครื่องมือ

คำอธิบาย

รูปปุ่ม

รายงาน

สร้างรายงานแบบตารางอย่างง่าย ซึ่งมีเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งระเบียนที่คุณเลือกใน บานหน้าต่างนำทาง

รูปปุ่ม

รายงานเปล่า

เปิดรายงานเปล่าในมุมมอง เค้าโครง และแสดงบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล Access จะสร้างแบบสอบถามแหล่งระเบียน เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศไปยัง Access Services คุณลักษณะ ดูบทความสร้างฐานข้อมูล Access เพื่อแชร์บนเว็บ

รายงานไคลเอ็นต์

รายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้จะเข้ากันไม่ได้กับคุณลักษณะ ประกาศไปยัง Access Services การเพิ่มรายงานไคลเอ็นต์ลงในฐานข้อมูลเว็บจะไม่เป็นการป้องกันการประกาศฐานข้อมูล แต่รายงานไคลเอ็นต์จะไม่สามารถใช้งานในเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้รายงานไคลเอ็นต์ได้เมื่อเปิดฐานข้อมูลใน Access

รูปปุ่ม

เครื่องมือ

คำอธิบาย

รูปปุ่ม

รายงาน

สร้างรายงานแบบตารางอย่างง่าย ซึ่งมีเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งระเบียนที่คุณเลือกใน บานหน้าต่างนำทาง

รูปปุ่ม

ออกแบบรายงาน

เปิดรายงานเปล่าในมุมมองออกแบบ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้เพียงเขตข้อมูลและตัวควบคุมที่คุณต้องการเท่านั้น

รูปปุ่ม

รายงานเปล่า

เปิดรายงานเปล่าในมุมมอง เค้าโครง และแสดงบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังรายงาน Access จะสร้างแบบสอบถามที่ฝังตัวและเก็บแบบสอบถามนี้ไว้ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของรายงาน

รูปปุ่ม

ตัวช่วยสร้างรายงาน

แสดงตัวช่วยสร้างหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุเขตข้อมูล ระดับการจัดกลุ่ม/การเรียงลำดับ และตัวเลือกเค้าโครงได้ ตัวช่วยสร้างจะสร้างรายงานตามที่คุณได้เลือกไว้

รูปปุ่ม

ป้ายชื่อ

แสดงตัวช่วยสร้างที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกขนาดของป้ายชื่อมาตรฐานหรือป้ายชื่อกำหนดเอง และเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง รวมทั้งวิธีเรียงลำดับเขตข้อมูลเหล่านั้น ตัวช่วยสร้างจะสร้างรายงานป้ายชื่อตามที่คุณได้เลือกไว้


ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงาน

 1. คลิกปุ่มของเครื่องมือที่คุณต้องการใช้ ถ้าตัวช่วยสร้างปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง และคลิก เสร็จสิ้น ในหน้าสุดท้าย

  Access จะแสดงรายงานนั้นในมุมมอง เค้าโครง

 2. จัดรูปแบบรายงานให้เป็นในแบบที่คุณต้องการ

  • ปรับขนาดเขตข้อมูลและป้ายชื่อโดยการเลือกเขตข้อมูลและป้ายชื่อเหล่านั้น แล้วลากที่ขอบจนกว่าจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

  • ย้ายเขตข้อมูลโดยการเลือกเขตข้อมูลนั้น (และป้ายชื่อของเขตข้อมูล ถ้ามี) แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

  • คลิกขวาที่เขตข้อมูลและใช้คำสั่งบนเมนูทางลัดเพื่อรวมหรือแยกเซลล์ ลบหรือเลือกเขตข้อมูล และทำการจัดรูปแบบอื่นๆ

   นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ เพื่อปรับแต่งให้รายงานของคุณดูน่าสนใจและอ่านง่ายยิ่งขึ้นได้

ด้านบนสุดของเอกสาร

การเพิ่มการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ หรือผลรวม

วิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ หรือผลรวมลงในรายงาน คือคลิกขวาที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่ม เรียงลำดับ หรือเพิ่มผลรวม แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการบนเมนูทางลัด

คุณยังสามารถเพิ่มการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ หรือผลรวมได้ โดยการใช้บานหน้าต่างการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวม ในขณะที่เปิดรายงานอยู่ในมุมมอง เค้าโครง หรือมุมมอง ออกแบบ

 1. ถ้ายังไม่ได้เปิดบานหน้าต่างการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ และการหาผลรวมทั้งหมด ให้คลิก การจัดกลุ่มและการเรียงลำดับ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การจัดกลุ่มและผลรวม

 2. คลิกที่ เพิ่มกลุ่ม หรือ เพิ่มการเรียงลำดับ แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับ

 3. คลิก เพิ่มเติม บนรายการจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม และเพิ่มผลรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม เรียงลำดับ และการหาผลรวม ดูบทความการสร้างรายงานสรุป หรือมีการจัดกลุ่ม

ด้านบนสุดของเอกสาร

การเน้นค่าโดยการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

Access 2010 มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการเน้นข้อมูลในรายงาน คุณสามารถเพิ่มกฎสำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ถึง 50 สำหรับแต่ละตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุม และในไคลเอ็นต์รายงาน คุณสามารถเพิ่มแถบข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลข้ามระเบียน

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข :

 1. เปิดรายงานในมุมมอง เค้าโครง โดยคลิกขวาที่รายงานนั้นใน บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกทั้งหมดของตัวควบคุมที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เมื่อต้องการเลือกหลายตัวควบคุม แป้น CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ และคลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม การจัดรูปแบบตัวควบคุม ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก สร้างกฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ ให้เลือกค่าใน เลือกชนิดของกฎ

  • เมื่อต้องการสร้างกฎที่ใช้ประเมินแยกกันสำหรับแต่ละระเบียน ให้เลือก เลือกค่าในระเบียนปัจจุบันหรือใช้นิพจน์

  • เมื่อต้องการสร้างกฎที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างระเบียนต่างๆ โดยใช้แถบข้อมูล ให้คลิก เปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

หมายเหตุ: ตัวเลือกการเปรียบเทียบกับระเบียนอื่น จะไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลบนเว็บ


 1. ใน แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้ระบุกฎที่กำหนดว่าควรนำการจัดรูปแบบไปใช้เมื่อใด รวมทั้งกำหนดการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎ

 2. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. เมื่อต้องการสร้างกฎเพิ่มเติมสำหรับตัวควบคุมหรือชุดของตัวควบคุมนี้ ให้ทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4 ซ้ำใหม่ หรือคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในรายงาน ดูวิดีโอใช้ในรายงานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ด้านบนสุดของเอกสาร

การสร้างผลงานอย่างมืออาชีพด้วยชุดรูปแบบ

ขณะนี้ คุณสามารถนำชุดรูปแบบของ Office 2010 ไปใช้กับฐานข้อมูล Access ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสาร Office ทั้งหมดของคุณให้มีลักษณะที่สอดคล้องกันได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่มี ธีมของ Office ฟอนต์ หรือสี จะถูกนำไปใช้กับฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลของคุณ (ไม่ใช่แค่เพียงคุณกำลังทำงานบน)

 1. เปิดรายงานในมุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิกเค้าโครงVมอง

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม เลือกชุดรูปแบบ สี หรือฟอนต์ที่คุณต้อง:

  รูป Ribbon

  • ใช้แกลเลอรี ชุดรูปแบบ เพื่อตั้งค่าสีและแบบอักษรให้กับแบบแผนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าไปพร้อมๆ กัน

  • ใช้แกลเลอรี สี หรือ แบบอักษร เพื่อตั้งค่าสีหรือแบบอักษรแยกกัน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ธีมของ Office ดูวิดีโอทำให้ฟอร์ม Access ของคุณและรายงานสอดคล้องกัน และน่าสนใจธีมของ Office

ด้านบนสุดของเอกสาร

เพิ่มรูปภาพ

แต่เดิม ใน Access รูปจะถูกผูกติดกับตัวควบคุมรูปแต่ละตัวในฟอร์มหรือรายงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งมีการใช้ในฟอร์มและรายงานต่างๆ คุณจะต้องแก้ไขที่ตัวควบคุมรูปแต่ละตัวด้วยตนเอง แต่ขณะนี้ใน Access 2010 คุณสามารถแนบรูปเข้ากับฐานข้อมูลในครั้งเดียว แล้วใช้รูปนั้นในวัตถุต่างๆ ได้ การปรับปรุงรูปหนึ่งรูปจะปรับปรุงรูปนั้นในทุกตำแหน่งที่มีการใช้รูปดังกล่าวบนทั้งฐานข้อมูล สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านี้ เช่น โลโก้บริษัท หรือรูปพื้นหลัง ซึ่งมีการใช้ในฐานข้อมูลทั้งหมด

การเพิ่มรูป

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการเพิ่มรูป แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกที่รายงานในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปนั้น

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรกรูป

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้รูปที่มีอยู่    ถ้ารูปคุณต้องมีอยู่แล้วในแกลเลอรี คลิกเพื่อเพิ่มลงในรายงาน

  • อัปโหลดรูปใหม่    ที่ด้านล่างของแกลเลอรี คลิกเรียกดู ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังรูปคุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กเปิด

   Access จะเพิ่มรูปที่เลือกลงในรายงาน

การเพิ่มรูปพื้นหลัง

หมายเหตุ: ไม่สามารถเพิ่มรูปพื้นหลังเพื่อรายงานเข้ากันได้กับเว็บ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการเพิ่มรูปพื้นหลัง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก รูปพื้นหลัง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้รูปที่มีอยู่    ถ้ารูปคุณต้องมีอยู่แล้วในแกลเลอรี คลิกเพื่อเพิ่มลงในรายงาน

  • อัปโหลดรูปใหม่    ที่ด้านล่างของแกลเลอรี คลิกเรียกดู ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังรูปคุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กเปิด

   Access จะเพิ่มรูปที่เลือกลงในรายงาน

ด้านบนสุดของเอกสาร

การแสดงตัวอย่างและพิมพ์รายงาน

การแสดงตัวอย่างรายงาน

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง หรือเพียงแค่เลือกรายงานนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  Access จะเปิดรายงานนั้นใน แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อทำดังต่อไปนี้

  • พิมพ์รายงาน

  • ปรับขนาดหรือเค้าโครงของหน้า

  • ย่อหรือขยาย หรือดูหลายๆ หน้าพร้อมกันในคราวเดียว

  • ฟื้นฟูข้อมูลในรายงาน

  • ส่งออกรายงานเป็นแฟ้มรูปแบบอื่น

 3. เมื่อต้องการกลับไปที่พื้นที่ทำงานบนฐานข้อมูล ให้คลิก ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม ปิดการแสดงตัวอย่าง

การพิมพ์รายงาน

นอกเหนือจากการพิมพ์จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ แล้ว คุณยังสามารถพิมพ์รายงานโดยไม่แสดงตัวอย่างก่อนได้

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง หรือเพียงแค่เลือกรายงานนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์

  • เมื่อต้องการส่งรายงานไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้นโดยตรง โดยไม่ตั้งค่าตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์ด่วน

  • เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ ระบุจำนวนสำเนา และอื่นๆ ให้คลิกที่ พิมพ์

ด้านบนสุดของเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×