บทนำสู่รายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการคือคอลเลกชันของข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกันกับสมาชิกในทีม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผ่นงานการลงทะเบียนเข้าร่วมเหตุการณ์ หรือติดตามเหตุการณ์ของทีมบนปฏิทินได้

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณสร้างไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services จะมีรายการหลายชนิดถูกสร้างขึ้นให้คุณ โดยรายการเริ่มต้นเหล่านี้จะมีตั้งแต่กระดานอภิปรายไปจนถึงรายการปฏิทิน

คุณสามารถกำหนดเองและเพิ่มข้อมูลลงในรายการเหล่านี้ สร้างรายการเพิ่มเติมจากแม่แบบรายการที่มีอยู่แล้ว และสร้างรายการแบบกำหนดเองได้ด้วยการตั้งค่าและคอลัมน์ที่คุณเลือก

คุณสามารถแสดงรายการได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดมุมมองของงานทั้งหมดในเพจหนึ่ง และเฉพาะมุมมองของงานที่ครบกำหนดวันนี้ในอีกเพจหนึ่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในรายการของคุณได้อีกด้วย ต้วอย่างเช่น คุณสามารถแสดงเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันจากปฏิทินบนโฮมเพจและสร้างมุมมองแบบเป็นภาพ (คล้ายคลึงกับปฏิทินติดผนัง) บนอีกเพจหนึ่งได้

เมื่อคุณมีข้อมูลในกระดาษคำนวณที่คุณต้องการใช้ในรายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถสร้างรายการใหม่รวมทั้งคอลัมน์และข้อมูลได้ด้วยการนำเข้ากระดาษคำนวณ

ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Access 2007 และเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุนตัวควบคุม ActiveX แล้ว คุณสามารถรวมข้อมูลรายการของคุณกับเครื่องมือฐานข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การรวม และรายงานได้

รายการสามารถแสดงใน Web Part บนหน้าบนไซต์ของคุณ Web Part จะบล็อกแบบเอกสารสำเร็จรูปของเว็บไซต์ และคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มรายการจากรายการโดยตรงลงในหน้าของ Web Part นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดรายการโดยตรง และทำงานกับ ตัวอย่างเช่น รายการข้อความประกาศ เริ่มต้นปรากฏขึ้นใน Web Part บนโฮมเพจใหม่ แต่คุณยังสามารถคลิกชื่อเรื่องของรายการเพื่อเปิด และทำงานกับข้อมูลบนหน้าของตัวเอง

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถทำงานกับรายการเพื่อช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสำหรับกลุ่มของคุณได้

 • ติดตามรุ่นและประวัติโดยละเอียด     คุณสามารถติดตามรุ่นของข้อมูลในรายการเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นว่าข้อมูลใดได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่น เช่นเดียวกับที่ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการนั้น ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจะสามารถคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของข้อมูลนั้นๆ ได้ การติดตามประวัติของรายการเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจสอบรายการขณะที่มีการพัฒนาขึ้นมา

  ประวัติรุ่นของรายการ

 • ต้องมีการอนุมัติ    คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการให้มีการอนุมัติข้อมูลในรายการก่อนที่จะให้ทุกคนจะสามารถดูข้อมูลในรายการนั้นได้ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าจะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธจากใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถควบคุมได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ใดที่จะสามารถดูข้อมูลในรายการได้ก่อนที่ข้อมูลในรายการนั้นจะได้รับการอนุมัติ

 • รวมอีเมลกับรายการ    ถ้ามีการเปิดใช้งานจดหมายรับเข้าหรือส่งออกบนไซต์ของคุณ รายการจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอีเมลได้ บางรายการ เช่น ปฏิทิน จะสามารถถูกตั้งค่าเพื่อให้ใครๆ สามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปด้วยการส่งอีเมลได้ ส่วนรายการอื่นๆ เช่น รายการงาน จะสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งจดหมายไปยังบุคคลต่างๆ เมื่อมีการมอบหมายข้อมูลไปให้ได้ องค์กรของคุณสามารถกำหนดเองสำหรับชนิดรายการอื่นๆ เพื่อให้รับอีเมลได้

 • กำหนดสิทธิ์เอง    คุณสามารถระบุว่าจะให้ผู้เข้าร่วมรายการของคุณสามารถอ่านและแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาเป็นผู้สร้างขึ้นหรือข้อมูลทั้งหมดในรายการ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลในรายการทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงไปใช้กับข้อมูลในรายการหนึ่งๆ ได้อีกด้วยถ้ากรณีนั้นมีข้อมูลลับเฉพาะอยู่

 • สร้างและจัดการมุมมอง    กลุ่มของคุณสามารถสร้างมุมมองของรายการเดียวกันให้แตกต่างกันได้ โดยเนื้อหาของรายการที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดระเบียบหรือถูกกรองเพื่อให้ใครๆ สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่สุดหรือข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนได้

 • ใช้สูตรและค่าจากการคำนวณ    คุณสามารถใช้สูตรและค่าจากการคำนวณเพื่อสร้างข้อมูลแบบไดนามิกในคอลัมน์ของรายการได้ โดยการดำเนินการจะรวมข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์อื่นๆ ในรายการ เช่นเดียวกับฟังก์ชัน เช่น [today] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุวันครบกำหนดเริ่มต้นซึ่งก็คือเจ็ดวันหลังจากวันที่ปัจจุบัน

 • ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสมอ    ขณะนี้รายการและมุมมองใน Windows SharePoint Services 3.0 ใช้ RSSเพื่อให้สมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปของคุณสามารถรับการปรับปรุงต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ RSS คือเทคโนโลยีที่จะทำให้บุคคลต่างๆ สามารถรับและดูการปรับปรุงหรือตัวดึงข้อมูล RSS ของข่าวสารและข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งรวมได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ โดยการแจ้งเตือนนั้นจะเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับคุณ

 • ใช้ข้อมูลรายการร่วมกันกับโปรแกรมฐานข้อมูล    ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลไปและจากไซต์ของคุณได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมโยงตารางจากฐานข้อมูลไปยังรายการ SharePoint ได้ เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลรายการของคุณในฐานข้อมูล คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายการนั้นได้แบบเดียวกับที่คุณวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ เช่น โดยใช้แบบสอบถาม การรวม และรายงาน เป็นต้น

  • ใช้รายการอย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์    ถ้ากลุ่มของคุณทำงานกับหลายชนิดของรายการ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างหลายรายการกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลต ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำการตั้งค่าและโครงสร้างรายการในแบบที่มีประสิทธิภาพในด้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับปัญหาการบริการลูกค้าที่ระบุบางคอลัมน์ (เช่นที่ติดต่อลูกค้า) และกระบวนการทางธุรกิจสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างอื่นจะสร้างคอลัมน์ของไซต์สำหรับชื่อแผนกที่มีรายการดรอปดาวน์ของแผนก คุณสามารถนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ในหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อปรากฏ เหมือนกับในแต่ละรายการเสมอ

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลตรายการในส่วนดูเพิ่มเติม

 • ทำงานกับข้อมูลในรายการจากโปรแกรมอีเมล    ด้วยการใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถนำข้อมูลรายการที่สำคัญไปกับคุณได้ ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถดูและปรับปรุงงาน ที่ติดต่อ และกระดานอภิปรายบนไซต์ของคุณจาก Outlook ได้

ชนิดของรายการที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณกำลังใช้ร่วมกัน:

 • การประกาศ    ใช้รายการข้อความประกาศ เพื่อแชร์ข่าวสารและสถานะ และ เพื่อให้ตัวเตือน สนับสนุนการประกาศฟีปรับปรุงการจัดรูปแบบ ด้วยรูป ไฮเปอร์ลิงก์ และจัดรูปแบบข้อความ

 • ที่ติดต่อ    ใช้รายการที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่คุณทำงานกับ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลของ หรือติดต่อ management โปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดที่ติดต่อของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับปรุงรายการของผู้จำหน่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณจากOffice Outlook 2007 รายการที่ติดต่อไม่ได้จริงจัดการสมาชิกของไซต์ของคุณ แต่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บ และแชร์ที่ติดต่อสำหรับ เช่นรายการของผู้จัดจำหน่ายภายนอกองค์กรของคุณ

 • กระดานอภิปราย    ใช้กระดานอภิปรายเป็นตำแหน่งศูนย์กลางการบันทึก และจัดเก็บการอภิปรายของทีมที่คล้ายกับรูปแบบของกลุ่มข่าวสาร ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานรายการบนไซต์ของคุณได้รับอีเมล กระดานอภิปรายสามารถจัดเก็บการสนทนาของอีเมลที่จากโปรแกรมอีเมโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระดานอภิปรายสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กรของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดกระดานอภิปรายของคุณในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น

 • ลิงก์    ใช้รายการการเชื่อมโยงเป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับลิงก์ไปยังเว็บ อินทราเน็ตของบริษัทของคุณ และทรัพยากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างรายการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าของคุณ

 • ปฏิทิน    ใช้ปฏิทิน สำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของทีมของคุณทั้งหมด หรือ สำหรับ สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นวันหยุดของบริษัท ปฏิทินให้มุมมองแบบเป็นภาพ คล้ายกับโต๊ะหรือผนังปฏิทิน ของเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม เหตุการณ์สังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน คุณยังสามารถติดตามหลักเป้าหมายของทีม เช่นวันครบกำหนดหรือผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายวัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลหรือปฏิทินที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดตปฏิทินของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่าง คุณสามารถเปรียบเทียบ และอัปเดปฏิทินของคุณบนไซต์ SharePoint ที่มีวันที่จากปฏิทินของคุณOffice Outlook 2007 โดยดูทั้งสองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อนกันในOffice Outlook 2007 เท่านั้น

 • งาน    ใช้รายการงานเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเหตุการณ์สิ่งอื่น ๆ สำหรับกลุ่มของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานให้แก่บุคคล ตลอดจนติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดงานของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับกระบวนการงบประมาณขององค์กรของคุณ และดู และอัปเดตในOffice Outlook 2007 พร้อมกับงานของคุณ

 • งานโครงการ    เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่คล้ายกับรายการงาน แต่ยัง มี visual หรือมุมมอง Gantt มีแถบความคืบหน้า ใช้รายการงานโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดงานโครงการของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างรายการงานบนไซต์ SharePoint ของคุณเพื่อระบุ และมอบหมายงานที่สร้างด้วยตนเองการฝึกอบรม แล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าขององค์กรของคุณจากOffice Outlook 2007

 • ติดตามประเด็น    ใช้รายการการติดตามปัญหาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เช่นปัญหาการสนับสนุน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา คุณสามารถกำหนดปัญหา จัดประเภทได้ และการเชื่อมโยงปัญหากัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการติดตามปัญหาในการจัดการและการแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า คุณสามารถเพิ่มเติมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไข สร้างประวัติของข้อคิดเห็นโดยไม่เปลี่ยนแปลงคำอธิบายต้นฉบับของปัญหา ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถบันทึกแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์

 • แบบสำรวจ    เมื่อต้องการเก็บรวบรวม และรวบรวมคำติชม เช่นแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานหรือแบบทดสอบ ใช้แบบสำรวจ คุณสามารถออกแบบคำถามและคำตอบของคุณในหลาย ๆ และดูภาพรวมของคำติชมของคุณ ถ้าคุณมีฐานข้อมูลหรือสเปรดชีโปรแกรมติดตั้งที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ของคุณเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม เหล่านั้น

 • กำหนดเอง    แม้ว่าคุณสามารถกำหนดเองใด ๆ รายการ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยรายการแบบกำหนดเอง และการกำหนดเองแล้ว เพียงแค่การตั้งค่าที่คุณระบุ คุณยังสามารถสร้างรายการที่เป็นไปตามสเปรดชีต ถ้าคุณมีโปรแกรมสเปรดชีที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 หรือ Windows SharePoint Services 2.0 และ Windows Internet Explorer และ Microsoft Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้ารายการจากMicrosoft Office Excel 2007 ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บ และจัดการสัญญากับผู้จัดจำหน่าย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×