บทนำสู่รายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการคือคอลเลกชันของข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกันกับสมาชิกในทีม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผ่นงานการลงทะเบียนเข้าร่วมเหตุการณ์ หรือติดตามเหตุการณ์ของทีมบนปฏิทินได้

ภาพรวม

เมื่อคุณสร้างไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services จะมีรายการหลายชนิดถูกสร้างขึ้นให้คุณ โดยรายการเริ่มต้นเหล่านี้จะมีตั้งแต่กระดานอภิปรายไปจนถึงรายการปฏิทิน

คุณสามารถกำหนดเองและเพิ่มข้อมูลลงในรายการเหล่านี้ สร้างรายการเพิ่มเติมจากแม่แบบรายการที่มีอยู่แล้ว และสร้างรายการแบบกำหนดเองได้ด้วยการตั้งค่าและคอลัมน์ที่คุณเลือก

คุณสามารถแสดงรายการได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดมุมมองของงานทั้งหมดในเพจหนึ่ง และเฉพาะมุมมองของงานที่ครบกำหนดวันนี้ในอีกเพจหนึ่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในรายการของคุณได้อีกด้วย ต้วอย่างเช่น คุณสามารถแสดงเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันจากปฏิทินบนโฮมเพจและสร้างมุมมองแบบเป็นภาพ (คล้ายคลึงกับปฏิทินติดผนัง) บนอีกเพจหนึ่งได้

เมื่อคุณมีข้อมูลในกระดาษคำนวณที่คุณต้องการใช้ในรายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถสร้างรายการใหม่รวมทั้งคอลัมน์และข้อมูลได้ด้วยการนำเข้ากระดาษคำนวณ

ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Access 2007 และเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุนตัวควบคุม ActiveX แล้ว คุณสามารถรวมข้อมูลรายการของคุณกับเครื่องมือฐานข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การรวม และรายงานได้

รายการสามารถแสดงใน Web Part บนหน้าบนไซต์ของคุณ Web Part จะบล็อกแบบเอกสารสำเร็จรูปของเว็บไซต์ และคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มรายการจากรายการโดยตรงลงในหน้าของ Web Part นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดรายการโดยตรง และทำงานกับ ตัวอย่างเช่น รายการข้อความประกาศ เริ่มต้นปรากฏขึ้นใน Web Part บนโฮมเพจใหม่ แต่คุณยังสามารถคลิกชื่อเรื่องของรายการเพื่อเปิด และทำงานกับข้อมูลบนหน้าของตัวเอง

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถทำงานกับรายการเพื่อช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสำหรับกลุ่มของคุณได้

 • ติดตามรุ่นและประวัติโดยละเอียด     คุณสามารถติดตามรุ่นของข้อมูลในรายการเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นว่าข้อมูลใดได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่น เช่นเดียวกับที่ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการนั้น ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจะสามารถคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของข้อมูลนั้นๆ ได้ การติดตามประวัติของรายการเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจสอบรายการขณะที่มีการพัฒนาขึ้นมา

  ประวัติรุ่นของรายการ

 • ต้องมีการอนุมัติ    คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการให้มีการอนุมัติข้อมูลในรายการก่อนที่จะให้ทุกคนจะสามารถดูข้อมูลในรายการนั้นได้ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าจะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธจากใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถควบคุมได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ใดที่จะสามารถดูข้อมูลในรายการได้ก่อนที่ข้อมูลในรายการนั้นจะได้รับการอนุมัติ

 • รวมอีเมลกับรายการ    ถ้ามีการเปิดใช้งานจดหมายรับเข้าหรือส่งออกบนไซต์ของคุณ รายการจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอีเมลได้ บางรายการ เช่น ปฏิทิน จะสามารถถูกตั้งค่าเพื่อให้ใครๆ สามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปด้วยการส่งอีเมลได้ ส่วนรายการอื่นๆ เช่น รายการงาน จะสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งจดหมายไปยังบุคคลต่างๆ เมื่อมีการมอบหมายข้อมูลไปให้ได้ องค์กรของคุณสามารถกำหนดเองสำหรับชนิดรายการอื่นๆ เพื่อให้รับอีเมลได้

 • กำหนดสิทธิ์เอง    คุณสามารถระบุว่าจะให้ผู้เข้าร่วมรายการของคุณสามารถอ่านและแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาเป็นผู้สร้างขึ้นหรือข้อมูลทั้งหมดในรายการ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลในรายการทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงไปใช้กับข้อมูลในรายการหนึ่งๆ ได้อีกด้วยถ้ากรณีนั้นมีข้อมูลลับเฉพาะอยู่

 • สร้างและจัดการมุมมอง    กลุ่มของคุณสามารถสร้างมุมมองของรายการเดียวกันให้แตกต่างกันได้ โดยเนื้อหาของรายการที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดระเบียบหรือถูกกรองเพื่อให้ใครๆ สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่สุดหรือข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนได้

 • ใช้สูตรและค่าจากการคำนวณ    คุณสามารถใช้สูตรและค่าจากการคำนวณเพื่อสร้างข้อมูลแบบไดนามิกในคอลัมน์ของรายการได้ โดยการดำเนินการจะรวมข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์อื่นๆ ในรายการ เช่นเดียวกับฟังก์ชัน เช่น [today] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุวันครบกำหนดเริ่มต้นซึ่งก็คือเจ็ดวันหลังจากวันที่ปัจจุบัน

 • ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสมอ    ขณะนี้รายการและมุมมองใน Windows SharePoint Services 3.0 ใช้ RSSเพื่อให้สมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปของคุณสามารถรับการปรับปรุงต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ RSS คือเทคโนโลยีที่จะทำให้บุคคลต่างๆ สามารถรับและดูการปรับปรุงหรือตัวดึงข้อมูล RSS ของข่าวสารและข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งรวมได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ โดยการแจ้งเตือนนั้นจะเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับคุณ

 • ใช้ข้อมูลรายการร่วมกันกับโปรแกรมฐานข้อมูล    ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 เช่น Microsoft Office Access 2007 คุณสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลไปและจากไซต์ของคุณได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมโยงตารางจากฐานข้อมูลไปยังรายการ SharePoint ได้ เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลรายการของคุณในฐานข้อมูล คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายการนั้นได้แบบเดียวกับที่คุณวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ เช่น โดยใช้แบบสอบถาม การรวม และรายงาน เป็นต้น

  • ใช้รายการอย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์    ถ้ากลุ่มของคุณทำงานกับหลายชนิดของรายการ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างหลายรายการกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลต ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำการตั้งค่าและโครงสร้างรายการในแบบที่มีประสิทธิภาพในด้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับปัญหาการบริการลูกค้าที่ระบุบางคอลัมน์ (เช่นที่ติดต่อลูกค้า) และกระบวนการทางธุรกิจสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างอื่นจะสร้างคอลัมน์ของไซต์สำหรับชื่อแผนกที่มีรายการดรอปดาวน์ของแผนก คุณสามารถนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ในหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อปรากฏ เหมือนกับในแต่ละรายการเสมอ

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลตรายการในส่วนดูเพิ่มเติม

 • ทำงานกับข้อมูลในรายการจากโปรแกรมอีเมล    ด้วยการใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถนำข้อมูลรายการที่สำคัญไปกับคุณได้ ตัวอย่างเช่น โดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถดูและปรับปรุงงาน ที่ติดต่อ และกระดานอภิปรายบนไซต์ของคุณจาก Outlook ได้

ชนิดของรายการที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณกำลังแชร์:

 • ข้อความประกาศ    ใช้รายการข้อความประกาศ เพื่อแชร์ข่าวสารและสถานะ และ เพื่อให้ตัวเตือน สนับสนุนการประกาศฟี enhanced จัดรูปแบบ ด้วยรูป การเชื่อมโยงหลายมิติ และจัดรูปแบบข้อความ

 • ที่ติดต่อ    ใช้รายการที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่คุณทำงานกับ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลของ หรือติดต่อ management โปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดที่ติดต่อของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับปรุงรายการของผู้จำหน่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณจากOffice Outlook 2007 รายการที่ติดต่อไม่ได้จริงจัดการสมาชิกของไซต์ของคุณ แต่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บ และแชร์ที่ติดต่อสำหรับ เช่นรายการของผู้จัดจำหน่ายภายนอกองค์กรของคุณ

 • กระดานอภิปราย    ใช้กระดานอภิปรายเป็นตำแหน่งศูนย์กลางการบันทึก และจัดเก็บการอภิปรายของทีมที่คล้ายกับรูปแบบของกลุ่มข่าวสาร ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานรายการบนไซต์ของคุณได้รับอีเมล กระดานอภิปรายสามารถจัดเก็บการสนทนาของอีเมลที่จากโปรแกรมอีเมโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระดานอภิปรายสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กรของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดกระดานอภิปรายของคุณในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น

 • ลิงก์    ใช้รายการการเชื่อมโยงเป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับลิงก์ไปยังเว็บ อินทราเน็ตของบริษัทของคุณ และทรัพยากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างรายการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าของคุณ

 • ปฏิทิน    ใช้ปฏิทิน สำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของทีมของคุณทั้งหมด หรือ สำหรับ สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นวันหยุดของบริษัท ปฏิทินให้มุมมองแบบเป็นภาพ คล้ายกับโต๊ะหรือผนังปฏิทิน ของเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม เหตุการณ์ทางสังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้คุณสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญทีม เช่นวันครบกำหนดหรือผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายวัน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลหรือปฏิทินที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดตปฏิทินของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบ และอัปเดปฏิทินของคุณบนไซต์ SharePoint ที่มีวันที่จากปฏิทินของคุณOffice Outlook 2007 โดยดูทั้งสองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อนกันในOffice Outlook 2007

 • งาน    ใช้รายการงานเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเหตุการณ์สิ่งอื่น ๆ สำหรับกลุ่มของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานให้แก่บุคคล ตลอดจนติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดงานของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับกระบวนการงบประมาณขององค์กรของคุณ และดู และอัปเดตในOffice Outlook 2007 พร้อมกับงานของคุณ

 • งานโครงการ    เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่คล้ายกับรายการงาน แต่ยัง มี visual หรือมุมมอง Gantt มีแถบความคืบหน้า ใช้รายการงานโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถดู และอัปเดงานโครงการของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานบนไซต์ SharePoint ของคุณเพื่อระบุ และมอบหมายงานเพื่อสร้างการฝึกอบรมด้วยตนเอง แล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าขององค์กรของคุณจากOffice Outlook 2007

 • ติดตามประเด็น    ใช้รายการการติดตามปัญหาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เช่นปัญหาการสนับสนุน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา คุณสามารถกำหนดปัญหา จัดประเภทพวกเขา และปัญหาการเชื่อมโยงถึงกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการติดตามปัญหาในการจัดการและการแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า คุณสามารถเพิ่มเติมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไข สร้างประวัติของข้อคิดเห็นโดยไม่เปลี่ยนแปลงคำอธิบายต้นฉบับของปัญหา ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถบันทึกแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์

 • แบบสำรวจ    เมื่อต้องการเก็บรวบรวม และรวบรวมคำติชม เช่นแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานหรือแบบทดสอบ ใช้แบบสำรวจ คุณสามารถออกแบบคำถามและคำตอบของคุณในหลาย ๆ และดูภาพรวมของคำติชมของคุณ ถ้าคุณมีฐานข้อมูลหรือสเปรดชีโปรแกรมติดตั้งที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ของคุณเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม เหล่านั้น

 • กำหนดเอง    แม้ว่าคุณสามารถกำหนดเองใด ๆ รายการ คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยรายการแบบกำหนดเอง และการกำหนดเองแล้ว เพียงแค่การตั้งค่าที่คุณระบุ คุณยังสามารถสร้างรายการที่เป็นไปตามสเปรดชีต ถ้าคุณมีโปรแกรมสเปรดชีที่เข้ากันได้กับWindows SharePoint Services 3.0 หรือ Windows SharePoint Services 2.0 และ Windows Internet Explorer และ Microsoft Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้ารายการจากMicrosoft Office Excel 2007 ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บ และจัดการสัญญากับผู้จัดจำหน่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×