บทนำสู่รายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการคือคอลเลกชันของข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกันกับสมาชิกในทีม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผ่นงานการลงทะเบียนเข้าร่วมเหตุการณ์ หรือติดตามเหตุการณ์ของทีมบนปฏิทินได้

ในบทความนี้

ภาพรวม

วิธีการทำงานกับรายการ

ชนิดของรายการ

ภาพรวม

เมื่อคุณสร้างไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ระบบจะสร้างรายการหลายชนิดให้กับคุณ รายการเริ่มต้นเหล่านี้มีตั้งแต่กระดานอภิปรายไปจนถึงรายการปฏิทิน

คุณสามารถกำหนดเองและเพิ่มข้อมูลลงในรายการเหล่านี้ได้ สร้างรายการเพิ่มเติมจากแม่แบบรายการที่มีอยู่แล้วได้ และสร้างรายการแบบกำหนดเองโดยใช้เพียงการตั้งค่าและคอลัมน์ที่คุณเลือกก็ได้

คุณสามารถแสดงรายการได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดมุมมองของงานทั้งหมดในเพจหนึ่ง และเฉพาะมุมมองของงานที่ครบกำหนดวันนี้ในอีกเพจหนึ่งได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในรายการของคุณได้อีกด้วย ต้วอย่างเช่น คุณสามารถแสดงเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันจากปฏิทินบนโฮมเพจและสร้างมุมมองแบบเป็นภาพ (คล้ายคลึงกับปฏิทินติดผนัง) บนอีกเพจหนึ่งได้

คุณมีข้อมูลในกระดาษคำนวณที่คุณต้องการใช้ในรายการบนไซต์ SharePoint หรือไม่ คุณสามารถสร้างรายการใหม่ รวมถึงคอลัมน์และข้อมูลได้โดยการนำเข้ากระดาษคำนวณ

ถ้าคุณมีการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Office Access 2007และเบราว์เซอร์สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX ของ Microsoft คุณสามารถรวมข้อมูลรายการเข้ากับเครื่องมือฐานข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การรวม และรายงาน

รายการสามารถแสดงใน Web Part บนหน้าบนไซต์ของคุณ Web Part จะบล็อกแบบเอกสารสำเร็จรูปของเว็บไซต์ และคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มรายการจากรายการโดยตรงลงในหน้าของ Web Part นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดรายการโดยตรง และทำงานกับ ตัวอย่างเช่น รายการข้อความประกาศ เริ่มต้นปรากฏขึ้นใน Web Part บนหน้าโฮมเพไซต์ทีมใหม่ แต่คุณยังสามารถคลิกชื่อเรื่องของรายการเพื่อเปิด และทำงานกับข้อมูลบนหน้าของตัวเอง

ด้านบนของหน้า

วิธีการทำงานกับรายการ

คุณสามารถทำงานกับรายการในวิธีต่อไปนี้ เพื่อช่วยคุณจัดการข้อมูลสำหรับกลุ่ม

 • ติดตามรุ่นและประวัติโดยละเอียด     คุณสามารถติดตามรุ่นของข้อมูลในรายการเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นว่าข้อมูลใดได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่น เช่นเดียวกับที่ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการนั้น ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจะสามารถคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของข้อมูลนั้นๆ ได้ การติดตามประวัติของรายการเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจสอบรายการขณะที่มีการพัฒนาขึ้นมา

  ประวัติรุ่นของรายการ

 • ต้องการการอนุมัติ     คุณสามารถระบุได้ว่าต้องการการอนุมัติสำหรับข้อมูลในรายการก่อนที่จะให้ทุกคนสามารถแสดงข้อมูลในรายการนั้นได้ ข้อมูลจะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าจะได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธจากใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถควบคุมได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ใดที่จะสามารถแสดงข้อมูลในรายการก่อนที่จะได้รับอนุมัติได้

 • รวมอีเมลกับรายการ     ถ้าข้อความอีเมลรับเข้าหรือส่งออกได้ถูกเปิดใช้งานบนไซต์ของคุณแล้ว รายการจะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอีเมลได้ บางรายการ เช่น ปฏิทิน จะสามารถถูกตั้งค่าเพื่อให้ใครๆ สามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปด้วยการส่งข้อความได้ ส่วนรายการอื่นๆ เช่น รายการงาน จะสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งข้อความไปยังบุคคลต่างๆ เมื่อมีการมอบหมายข้อมูลไปให้ได้ องค์กรของคุณสามารถกำหนดชนิดรายการอื่นๆ เองเพื่อให้รับข้อความได้

 • กำหนดสิทธิ์เอง     คุณสามารถระบุว่าจะให้ผู้เข้าร่วมรายการของคุณสามารถอ่านและแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่พวกเขาเป็นผู้สร้างขึ้นหรือข้อมูลทั้งหมดในรายการ ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลในรายการทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงไปใช้กับข้อมูลในรายการหนึ่งๆ ได้อีกด้วยถ้ากรณีนั้นมีข้อมูลลับเฉพาะอยู่

 • สร้างและจัดการมุมมอง     กลุ่มของคุณสามารถสร้างมุมมองของรายการเดียวกันให้แตกต่างกันได้ โดยเนื้อหาของรายการที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดระเบียบหรือถูกกรองเพื่อให้ใครๆ สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญที่สุดหรือข้อมูลที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนได้

 • ใช้สูตรและค่าจากการคำนวณ     คุณสามารถใช้สูตรและค่าจากการคำนวณเพื่อสร้างข้อมูลแบบไดนามิกในคอลัมน์ของรายการได้ โดยการดำเนินการจะรวมข้อมูลจากอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์อื่นๆ ในรายการ เช่นเดียวกับฟังก์ชันระบบ เช่น [today] เพื่อระบุวันที่ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุวันครบกำหนดเริ่มต้นซึ่งก็คือเจ็ดวันหลังจากวันที่ปัจจุบัน

 • ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง     รายการและมุมมองใน Office SharePoint Server 2007 ขณะนี้สามารถใช้ RSS เพื่อให้สมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปสามารถรับการปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติ RSS คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ใครๆ รับและแสดงการปรับปรุงหรือตัวดึงข้อมูล RSS (RSS feed) ข่าวสารและข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่รวมข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ โดยการแจ้งเตือนนั้นจะเป็นวิธีที่สะดวกในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับคุณ

 • ใช้ข้อมูลรายการร่วมกันกับโปรแกรมฐานข้อมูล     ถ้าคุณมีการติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Microsoft Office Access 2007คุณสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลจากไซต์ รวมทั้งเชื่อมโยงตารางจากฐานข้อมูลไปยังรายการ SharePoint เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลรายการในฐานข้อมูล คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้เช่นเดียวกับที่คุณวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เช่น โดยการใช้แบบสอบถาม การรวม และรายงาน

  • ใช้รายการอย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์    ถ้ากลุ่มของคุณทำงานกับหลายชนิดของรายการ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างหลายรายการกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลต ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำการตั้งค่าและโครงสร้างรายการในแบบที่มีประสิทธิภาพในด้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับปัญหาการบริการลูกค้าที่ระบุบางคอลัมน์ (เช่นที่ติดต่อลูกค้า) และกระบวนการทางธุรกิจสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างอื่นจะสร้างคอลัมน์ของไซต์สำหรับชื่อแผนกที่มีรายการดรอปดาวน์ของแผนก คุณสามารถนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ในหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อปรากฏ เหมือนกับในแต่ละรายการเสมอ

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลตรายการในส่วนดูเพิ่มเติม

 • ทำงานกับข้อมูลในรายการจากโปรแกรมอีเมล     โดยการใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007คุณสามารถนำข้อมูลรายการที่สำคัญไปกับคุณได้ ตัวอย่างเช่น ด้วย Microsoft Office Outlook 2007คุณสามารถดูและปรับปรุงงาน ที่ติดต่อ และกระดานอภิปรายบนไซต์จาก Outlook

 • การกำหนดเนื้อหาเป้าหมาย     ข้อมูลในรายการ Microsoft Office SharePoint Server 2007 สามารถประกาศให้ปรากฏแก่บุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นได้ โดยใช้ Web Parts เช่น Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหา ที่ใช้ข้อมูลการกำหนดผู้ชมเป้าหมายเพื่อกรองเนื้อหารายการตามบริบทของผู้ใช้ ก่อนที่จะสามารถเปิดใช้งานข้อมูลในรายการสำหรับผู้ชมเฉพาะได้ ต้องตั้งค่าตัวรายการด้วยคอลัมน์ การกำหนดผู้ชมเป้าหมาย

ด้านบนของหน้า

ชนิดของรายการ

ชนิดของรายการที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังใช้ร่วมกันอยู่

ข้อความประกาศ     ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อใช้ข่าวและสถานะร่วมกันและเพื่อนำเสนอตัวเตือน ข้อความประกาศสนับสนุนการจัดรูปแบบที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยรูป การเชื่อมโยงหลายมิติ และข้อความที่จัดรูปแบบ

ที่ติดต่อ     ใช้รายการที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่คุณทำงานกับ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลของ หรือติดต่อ management โปรแกรมที่เข้ากันได้กับOffice SharePoint Server 2007 คุณสามารถดู และอัปเดที่ติดต่อของคุณจากไซต์ SharePoint ของคุณในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับปรุงรายการของผู้จำหน่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณจากOffice Outlook 2007 รายการที่ติดต่อไม่ได้จริงจัดการสมาชิกของไซต์ของคุณ แต่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บ และแชร์ที่ติดต่อสำหรับ เช่นรายการของผู้จัดจำหน่ายภายนอกองค์กรของคุณ

กระดานอภิปราย     ใช้กระดานอภิปรายเพื่อนำเสนอสถานที่ส่วนกลางเพื่อบันทึกและเก็บการอภิปรายของทีมงาน ที่คล้ายกับรูปแบบของกลุ่มข่าวสาร ถ้าผู้ดูแลระบบได้เปิดใช้งานรายการบนไซต์เพื่อรับข้อความอีเมล กระดานอภิปรายสามารถเก็บการอภิปรายทางอีเมลจากโปรแกรมอีเมลทั่วไปส่วนใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระดานอภิปรายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007คุณสามารถดูและปรับปรุงกระดานอภิปรายในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น

การเชื่อมโยง     ใช้รายการการเชื่อมโยงเป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับการเชื่อมโยงไปยังอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตของบริษัท และทรัพยากรอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะสร้างรายการของการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า

ปฏิทิน     ใช้ปฏิทินสำหรับเหตุการณ์ของทีมทั้งหมดหรือสำหรับสถานการณ์เฉพาะ เช่น วันหยุดบริษัท ปฏิทินนำเสนอมุมมองที่มองเห็นเป็นภาพ คล้ายกับปฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทินติดผนังของเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม เหตุการณ์ทางสังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวันต่างๆ คุณยังสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญของทีม เช่น วันครบกำหนด หรือวันที่ออกผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลหรือปฏิทินที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007คุณสามารถดูและปรับปรุงปฏิทินจากไซต์ SharePoint ในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับปรุงปฏิทินบนไซต์ SharePoint ด้วยวันที่จากปฏิทิน Office Outlook 2007 โดยการดูปฏิทินทั้งสองแบบวางเคียงกันหรือแบบวางซ้อนกันใน Office Outlook 2007.

งาน     ใช้รายการงานเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเหตุการณ์ที่จะทำอื่นๆ สำหรับกลุ่ม คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคคล รวมทั้งติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์เมื่อดำเนินงานผ่านขั้นตอนเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมการจัดการอีเมลหรืองานที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007คุณสามารถดูและปรับปรุงงานจากไซต์ SharePoint ในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับกระบวนการงบประมาณขององค์กร แล้วดูและปรับปรุงรายการงานใน Office Outlook 2007 ควบคู่ไปกับงานอื่นๆ

งานในโครงการ     เมื่อต้องการเก็บข้อมูลงานไว้ในมุมมองที่มองเห็นเป็นรูปภาพหรือในมุมมอง Gantt ที่มีแถบความคืบหน้า ให้ใช้รายการงานในโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์เมื่อดำเนินงานผ่านขั้นตอนเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมการจัดการอีเมลหรืองานที่เข้ากันได้กับ Office SharePoint Server 2007คุณสามารถดูและปรับปรุงงานในโครงการจากไซต์ SharePoint ในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานบนไซต์ SharePoint เพื่อระบุและมอบหมายงานการสร้างคู่มือการฝึกอบรม จากนั้นคุณสามารถติดตามความก้าวหน้าขององค์กรจาก Office Outlook 2007.

การติดตามปัญหา     ใช้รายการการติดตามปัญหาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาการสนับสนุน และติดตามความคืบหน้าของปัญหา คุณสามารถกำหนดปัญหา จัดประเภท และเชื่อมโยงปัญหาซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการการติดตามปัญหาเพื่อจัดการปัญหาการบริการลูกค้าและวิธีแก้ไข คุณยังสามารถแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในแต่ละครั้งที่คุณแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างประวัติของข้อคิดเห็นโดยไม่เปลี่ยนคำอธิบายดั้งเดิมของปัญหา ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถบันทึกแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและผลที่ได้ คุณยังสามารถใช้รายการการติดตามปัญหากับเวิร์กโฟลว์สามสถานะที่จะช่วยองค์กรจัดการปัญหาหรือการติดตามโครงการ

แบบสำรวจ     เมื่อต้องการรวบรวมและคอมไพล์คำติชม เช่น การสำรวจหรือการทดสอบความพอใจของพนักงาน ให้ใช้แบบสำรวจ คุณสามารถออกแบบคำถามและคำตอบได้หลายวิธีและดูภาพรวมของคำติชม ถ้าคุณมีการติดตั้งโปรแกรมกระดาษคำนวณหรือฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services (รุ่น 3) หรือ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 คุณสามารถส่งออกผลที่ได้เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

กำหนดเอง     แม้ว่าคุณสามารถกำหนดรายการเองได้ แต่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยรายการแบบกำหนดเอง แล้วกำหนดการตั้งค่าเพียงบางอย่างที่คุณระบุเอง คุณยังสามารถสร้างรายการที่ยึดตามกระดาษคำนวณ ถ้าคุณมีโปรแกรมกระดาษคำนวณที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services (รุ่น 3) หรือ Windows SharePoint Services 2.0 และ Microsoft Internet Explorer และ Microsoft Windows ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้ารายการจาก Microsoft Office Excel 2007 ที่คุณสร้างเพื่อเก็บและจัดการสัญญากับผู้จำหน่าย

นอกจากนี้ คุณสามารถรวมและประสานข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เช่น SAP, Siebel และ Microsoft SQL Server ไปไว้ในไซต์ Office SharePoint Server 2007 ได้ง่าย โดยการเพิ่มชนิดคอลัมน์ข้อมูลทางธุรกิจลงในรายการ Office SharePoint Server 2007 โดยการเพิ่มชนิดคอลัมน์ข้อมูลทางธุรกิจลงในรายการ คุณสามารถมีรายการของข้อมูลที่ใช้การผสมคอลัมน์จาก Office SharePoint Server 2007 และจากโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจภายนอก

ภาษาและนักแปล     คุณสามารถสร้างรายการภาษาและนักแปลเพื่อใช้กับเวิร์กโฟลว์การจัดการการแปลในไลบรารีการจัดการการแปล เวิร์กโฟลว์จะใช้รายการเพื่อกำหนดงานการแปลให้กับนักแปลที่ระบุในรายการสำหรับแต่ละภาษา คุณสามารถสร้างรายการนี้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกให้มีรายการนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์การจัดการการแปลลงในไลบรารีการจัดการการแปล

รายการ KPI     ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักช่วยให้คุณสามารถประเมินความคืบหน้าที่ทำโดยเทียบกับเป้าหมายที่วัดได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่ารายการ KPI เพื่อติดตามประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งจากสี่อย่างต่อไปนี้ ข้อมูลที่ป้อนด้วยตนเอง ข้อมูลในรายการ SharePoint ข้อมูลในสมุดงาน Microsoft Office Excel หรือข้อมูลจากบริการการวิเคราะห์  ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของ Microsoft SQL Server 2005 หลังจากที่สร้างรายการ KPI แล้ว ทุกคนที่มีสิทธิ์ในรายการสามารถใช้รายการ KPI เพื่อแสดงสถานะของตัวบ่งชี้บนเพจแดชบอร์ดได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×