บทนำสู่รายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการคือ ชุดของข้อมูลที่คุณสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมและผู้ใช้ไซต์อื่น ๆ คุณจะพบSharePoint มีอยู่หลายรายการพร้อมใช้และเทมเพลรายการเพื่อให้จุดเริ่มต้นดีสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลในรายการ บทความนี้อธิบายแนวคิดหลังการสร้าง และการใช้รายการ

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง แก้ไข และลบรายการ

หมายเหตุ: โปรดสังเกตว่า ข้อมูลต่อไปนี้และชนิดของรายการที่พร้อมใช้งานคุณขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของคุณกำลังใช้SharePoint ถ้าคุณไม่ทราบเวอร์ชันติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ช่วยโต๊ะ หรือผู้จัดการ หรือดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

โดยปกติแล้ว ไซต์จะมีรายการเริ่มต้นหลายรายการ ได้แก่ การเชื่อมโยง ข้อความประกาศ ที่ติดต่อ การติดตามประเด็น แบบสำรวจ และงาน ที่คุณสามารถใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมหรือใช้ในโซลูชันทางธุรกิจได้ ในหลายๆ กรณี รายการเริ่มต้นเหล่านี้จะเป็นโซลูชันที่รวดเร็วและได้ผลโดยมีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนเลย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้

 • งาน ซึ่งประกอบด้วยการติดตามความเป็นเจ้าของและความคืบหน้า และไทม์ไลน์ในหน้าสำหรับการนำเสนอเนื้อหารายการให้เป็นภาพที่ดูน่าสนใจ

 • การติดตามประเด็น ซึ่งมีการกำหนดรุ่นและที่เก็บประวัติรุ่น สำหรับการวิเคราะห์โครงการของเวิร์กกรุ๊ปและงานทั่วไปอย่างละเอียด

รายการมีความหลากหลายและยืดหยุ่น และมีคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บ ใช้ร่วมกัน และทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างรายการที่มีคอลัมน์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้อความ ตัวเลข ตัวเลือก สกุลเงิน วันที่และเวลา ค้นหา ใช่/ไม่ใช่ และ จากการคำนวณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบแฟ้มหนึ่งหรือหลายแฟ้มไปกับข้อมูลในรายการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เช่น สเปรดชีตที่มีตัวเลขสนับสนุน หรือเอกสารที่มีข้อมูลพื้นหลัง

 • สร้างมุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบ เรียงลำดับ และกรองข้อมูลในรูปแบบเฉพาะต่างๆ เปลี่ยนแปลง Metadata เช่น การเพิ่มและลบคอลัมน์ และการปรับเปลี่ยนกฎการตรวจสอบ รวมทั้งใช้รายการอย่างสอดคล้องกันระหว่างไซต์ต่างๆ ด้วยชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลตต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันจากปฏิทินบนหน้าแรก และสร้างซึ่งเป็นมุมมองแบบเป็นภาพคล้ายกับปฏิทินติดผนังบนอีกหน้าหนึ่ง

 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการด้วยการผสมกันของคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน คอลัมน์ค้นหา และการบังคับใช้ความสัมพันธ์ (การลบที่เกี่ยวข้อง และการลบแบบจำกัด) ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโซลูชันทางธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และช่วยรักษาความสมบูรณ์ในข้อมูลของคุณได้

 • สร้างรายการแบบกำหนดเอง แสดงข้อมูลใน Web Part และหน้าของ Web Part รวมทั้งนำเข้า ส่งออก และลิงก์ไปยังข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ เช่น Excel และ Access

 • ติดตามเวอร์ชันและประวัติโดยละเอียด กำหนดให้มีการอนุมัติเพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูล ใช้ความปลอดภัยระดับรายการและโฟลเดอร์ เช็คอินและเช็คเอาท์ และได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยอัตโนมัติโดยใช้การแจ้งเตือนและตัวดึงข้อมูล RSS

 • จัดระเบียบเนื้อหาในรายการเดียวไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยทั่วไปสำหรับรายการขนาดใหญ่โดยใช้การทำดัชนี

ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่คุณสามารถทำงานกับรายการเพื่อช่วยให้คุณจัดการข้อมูลสำหรับกลุ่มของคุณได้

ติดตามรุ่นและประวัติโดยละเอียด    คุณสามารถติดตามเวอร์ชันของรายการ เพื่อให้คุณสามารถดูรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันการเวอร์ชัน รวมถึงผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการได้ ถ้ามีข้อผิดพลาดในเวอร์ชันใหม่กว่า คุณสามารถคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของรายการ การติดตามประวัติของรายการที่มีความสำคัญโดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณจำเป็นต้องตรวจสอบรายการ ตามนั้น evolves

จำเป็นต้องมีการอนุมัติ    คุณสามารถระบุได้ว่า การอนุมัติสำหรับรายการที่จำเป็นต้องใช้ก่อนที่จะสามารถดูได้ โดยทุกคน รายการยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่จนกว่าพวกเขาจะอนุมัติ หรือปฏิเสธ โดยบุคคลที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารเหล่านั้น คุณสามารถควบคุมใดกลุ่มของผู้ใช้สามารถดูข้อมูลในรายการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ

สิทธิ์ที่กำหนดเอง    คุณสามารถระบุว่า ผู้เข้าร่วมสำหรับรายการของคุณสามารถอ่าน และแก้ไขเฉพาะรายการพวกเขาสร้างขึ้นหรือรายการทั้งหมดในรายการ บุคคลที่มีสิทธิ์ในการจัดการรายการสามารถอ่าน และแก้ไขข้อมูลในรายการทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ระดับสิทธิ์ที่ระบุให้เป็นหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ

สร้าง และจัดการมุมมอง    กลุ่มของคุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของรายการเดียวกัน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายการแท้จริง แต่รายการถูกจัดระเบียบ หรือกรองเพื่อให้บุคคลสามารถค้นหาที่สำคัญ หรือน่าสนใจมากที่สุดข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขา

อัปเดตรายการ    โดยไม่คำนึงถึงชนิดของรายการที่คุณกำลังอัปเด กระบวนการคล้ายกันสำหรับการเพิ่ม แก้ไข และการลบข้อมูลในรายการ มีสองวิธีในการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลลงในรายการ

 • โดยใช้ฟอร์ม ซึ่งเป็นวิธีเริ่มต้น

 • แบบอินไลน์ ซึ่งหมายความว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลลงในเพจของรายการโดยตรง

ถ้ารายการถูกตั้งค่าให้ติดตามรุ่น รุ่นใหม่ของข้อมูลในรายการจะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่คุณแก้ไขข้อมูลในรายการ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในรายการและคืนค่าให้เป็นรุ่นก่อนหน้าได้ถ้ามีข้อผิดพลาดในรุ่นที่ใหม่กว่า

ใช้สูตรและค่าจากการคำนวณ    คุณสามารถใช้สูตรและค่าจากการคำนวณเพื่อสร้างข้อมูลในคอลัมน์ของรายการแบบไดนามิก การดำเนินการสามารถรวมข้อมูลคอลัมน์อื่นในรายการรวมถึงฟังก์ชันระบบเช่น [today] เพื่อระบุวันปัจจุบันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้นวันครบกำหนดที่อยู่เจ็ดวันจากวันปัจจุบันได้

ทำให้ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง    รายการและมุมมองที่สามารถใช้ RSS เพื่อให้สมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปของคุณสามารถรับอัปเดโดยอัตโนมัติ RSS เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคคลสามารถรับ และดูอัปเดตหรือตัวดึงข้อมูล RSS ของข่าวสารและข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่รวมข้อมูล คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ เมื่อมีเพิ่มรายการใหม่ การแจ้งเตือนเป็นวิธีสะดวกเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับคุณ

สร้างความสัมพันธ์สำหรับรายการ    เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองรายการ ในรายการแหล่งข้อมูล คุณสร้างการค้นหาคอลัมน์ที่ดึง (หรือ "ค้นหา") อย่าง น้อยหนึ่งค่าจากรายการเป้าหมายถ้าค่าในคอลัมน์การค้นหาในรายการแหล่งข้อมูลที่ตรงกับค่าเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำต่อไปเมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์จากรายการเป้าหมายลงในรายการแหล่งข้อมูล เมื่อคุณสร้างคอลัมน์การค้นหา นอกจากนี้คุณสามารถตัดสินใจที่จะบังคับให้มีลักษณะการทำงานของความสัมพันธ์ โดยการตั้งค่าการลบสิ่งที่เกี่ยวข้อง หรือจำกัดลบตัวเลือกที่ช่วยเก็บข้อมูลของคุณถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องที่อาจทำให้เกิดปัญหาลงขณะเดินทาง

แชร์ข้อมูลรายการกับโปรแกรมฐานข้อมูล    ถ้าคุณมีโปรแกรมฐานข้อมูลที่ติดตั้ง เช่น Access คุณสามารถส่งออก และนำเข้าข้อมูลไปยัง และ จากไซต์ของคุณ ตลอดจนลิงก์ตารางจากฐานข้อมูลลงในรายการ เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลของรายการในฐานข้อมูล Access คุณยังสามารถสร้างแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน ดูนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล Accessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้รายการอย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์    ถ้ากลุ่มของคุณทำงานกับหลายชนิดของรายการ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างหลายรายการกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลต ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำการตั้งค่าและโครงสร้างรายการในแบบที่มีประสิทธิภาพในด้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับปัญหาการบริการลูกค้าที่ระบุบางคอลัมน์ (เช่นที่ติดต่อลูกค้า) และกระบวนการทางธุรกิจสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างอื่นจะสร้างคอลัมน์ของไซต์สำหรับชื่อแผนกที่มีรายการดรอปดาวน์ของแผนก คุณสามารถนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ในหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อปรากฏ เหมือนกับในแต่ละรายการเสมอ

ทำงานกับข้อมูลในรายการจากโปรแกรมอีเมล    โดยใช้โปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถใช้ข้อมูลรายการสำคัญกับคุณ ตัวอย่างเช่น กับ Outlook คุณสามารถดู และอัปเดงาน ติดต่อ และกระดานสนทนาบนไซต์ของคุณจาก Outlook ดูการเชื่อมต่อรายการภายนอกไปยัง Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดเนื้อหาเป้าหมาย    คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดผู้ชมเป้าหมายสำหรับรายการ จากนั้น ข้อมูลในรายการปรากฏเฉพาะกับบุคคลที่เป็นสมาชิกของเฉพาะSharePoint และ Active Directory กลุ่ม หรือผู้ชม ได้ โดยการใช้ Web Part เช่นคิวรี Web Part เนื้อหา ที่ใช้ผู้ชมเป้าหมายเพื่อกรองรายการโดยยึดตามการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในกลุ่ม ก่อนที่ข้อมูลในรายการที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับผู้ชมเฉพาะ รายการเองต้องตั้งค่ากับคอลัมน์ผู้ชมเป้าหมาย

ชนิดของรายการที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณจะให้ผู้อื่นร่วมใช้

ข้อความประกาศ    ใช้รายการข้อความประกาศ เพื่อแชร์ข่าวสารและสถานะ และ เพื่อให้ตัวเตือน สนับสนุนการประกาศฟี enhanced จัดรูปแบบ ด้วยรูป การเชื่อมโยงหลายมิติ และจัดรูปแบบข้อความ

ที่ติดต่อ    ใช้รายการที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่คุณทำงานกับ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมล หรือติดต่อ management โปรแกรมที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถดู และอัปเดที่ติดต่อของคุณจากไซต์ของคุณในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับปรุงรายการของผู้จำหน่ายทั้งหมดขององค์กรของคุณจากโปรแกรมอีเมลเข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint เช่น Outlook รายการที่ติดต่อไม่ได้จริงจัดการสมาชิกของไซต์ของคุณ แต่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บ และแชร์ที่ติดต่อสำหรับ เช่นรายการของผู้จัดจำหน่ายภายนอกองค์กรของคุณ

กระดานอภิปราย    ใช้กระดานอภิปรายเป็นตำแหน่งศูนย์กลางการบันทึก และจัดเก็บการอภิปรายของทีมที่คล้ายกับรูปแบบของกลุ่มข่าวสาร ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานรายการบนไซต์ของคุณได้รับข้อความอีเมล กระดานอภิปรายสามารถจัดเก็บการสนทนาของอีเมลจากโปรแกรมอีเมโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกระดานอภิปรายสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กรของคุณ

ลิงก์    ใช้รายการการเชื่อมโยงเป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับลิงก์ไปยังอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตของบริษัทของคุณ และทรัพยากรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างรายการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าของคุณ

ลิงก์ที่ได้รับการเลื่อนระดับ    ใช้รายการนี้ในการแสดงชุดของการกระทำลิงก์ในเค้าโครงแบบภาพได้

ปฏิทิน    ใช้ปฏิทิน สำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของทีมของคุณทั้งหมด หรือ สำหรับ สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นวันหยุดของบริษัท ปฏิทินให้มุมมองแบบเป็นภาพ คล้ายกับโต๊ะหรือผนังปฏิทิน ของเหตุการณ์ของทีม รวมถึงการประชุม เหตุการณ์ทางสังคม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้คุณสามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญทีม เช่นวันครบกำหนดหรือวันวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอีเมลหรือปฏิทินที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถดู และอัปเดตปฏิทินของคุณจากไซต์ของคุณในขณะที่ทำงานในโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบ และอัปเดปฏิทินของคุณบนไซต์ที่มีวันที่จากปฏิทิน Outlook ของคุณ โดยดูทั้งสองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อนกันใน Outlook ดูที่การสร้างปฏิทินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

งาน    ใช้รายการงานเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเหตุการณ์สิ่งอื่น ๆ สำหรับกลุ่มของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานให้แก่บุคคล ตลอดจนติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถดู และอัปเดงานของคุณจากไซต์ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับกระบวนการงบประมาณขององค์กรของคุณ และดู และอัปเดตใน Outlook พร้อมกับงานของคุณ ดูที่การสร้างรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

งานโครงการ    ใช้รายการงานโครงการการเก็บข้อมูลแบบ Gantt มุมมองและความคืบหน้าของแถบงาน คุณสามารถติดตามสถานะและเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตามงานย้ายค่าเข้าใกล้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลหรืองานการจัดการโปรแกรมที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถดู และอัปเดงานโครงการของคุณจากไซต์ของคุณในโปรแกรมอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการงานโครงการบนไซต์ของคุณเพื่อระบุ และมอบหมายงานที่สร้างด้วยตนเองฝึกอบรม แล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าขององค์กรของคุณจากโครงการ ดูที่การสร้างรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามประเด็น    ใช้รายการการติดตามปัญหาเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เช่นปัญหาการสนับสนุน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา คุณสามารถกำหนดปัญหา จัดประเภทพวกเขา และปัญหาการเชื่อมโยงถึงกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการติดตามปัญหาในการจัดการและการแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า คุณสามารถเพิ่มเติมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทุกครั้งที่คุณสามารถแก้ไข สร้างประวัติของข้อคิดเห็นโดยไม่เปลี่ยนแปลงคำอธิบายต้นฉบับของปัญหา ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถบันทึกแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ คุณยังสามารถใช้รายการการติดตามประเด็นกับเวิร์กโฟลว์สามสถานะเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณจัดการปัญหาหรือติดตามโครงการ ดูที่การสร้างรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบสำรวจ    ใช้แบบสำรวจเพื่อรวบรวม และรวบรวมคำติชม เช่นแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานหรือแบบทดสอบ คุณสามารถออกแบบคำถามและคำตอบของคุณในหลาย ๆ และดูภาพรวมของคำติชมของคุณ ถ้าคุณมีฐานข้อมูลหรือสเปรดชีโปรแกรมติดตั้งที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ของคุณเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม เหล่านั้น ดูที่การสร้างแบบสำรวจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดเอง    ใช้รายการแบบกำหนดเองเพื่อเริ่มรายการตั้งแต่เริ่มต้น คุณยังสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองที่เป็นไปตามสเปรดชีต ถ้าคุณมีโปรแกรมสเปรดชีที่เข้ากันได้กับเทคโนโลยีSharePoint ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้ารายการจาก Excel ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บ และจัดการสัญญากับผู้จัดจำหน่าย ดูที่การสร้างรายการโดยยึดตามสเปรดชีตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายการภายนอก    ใช้รายการภายนอกเพื่อทำงานกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายนอกSharePoint แต่คุณสามารถอ่าน และเขียนSharePoint ภายใน แหล่งข้อมูลสำหรับรายการภายนอกจะเรียกว่าชนิดเนื้อหาภายนอก ไม่เหมือนกับรายการภายในSharePoint รายการภายนอกใช้ Business Connectivity Services เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงจากระบบภายนอก (เช่น SAP, Siebel และ Microsoft SQL Server), ว่าที่ระบบ ในฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือระบบบรรทัดธุรกิจ

รายการแบบกำหนดเองในแผ่นข้อมูล   มุมมอง ใช้รายการแบบกำหนดเองในมุมมองแผ่นข้อมูล เพื่อสร้างรายการว่างเหมือนกับรายการแบบกำหนดเอง แต่ จะแสดงรายการตามค่าเริ่มต้นในมุมมองแผ่นข้อมูล มุมมองแผ่นข้อมูลให้กับเส้นตารางข้อมูลเพื่อดู และแก้ไขข้อมูลตามแถวและคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่ม และแก้ไขแถวและคอลัมน์ นำตัวกรอง และเรียงลำดับใบสั่งซื้อ แสดงค่าจากการคำนวณและผลรวม และแก้ไขข้อมูลในเซลล์ตารางได้โดยสะดวก มุมมองแผ่นข้อมูลจำเป็นต้องมี Office ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แบบ 32 บิตและเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX

รายการสถานะ    ใช้รายการสถานะการแสดง และติดตามเป้าหมายของโครงการของคุณ รายการมีชุดไอคอนสีเพื่อสื่อสารระดับที่เป็นไปตามเป้าหมาย

จดหมายเวียน    ใช้รายการจดหมายเวียนเพื่อส่งข้อมูล รวมทั้งการประทับตรายืนยัน กับสมาชิกในทีมของคุณ

รายการพจนานุกรม Microsoft IME    ใช้รายการพจนานุกรม Microsoft IME ไปเมื่อคุณต้องการใช้ข้อมูลในรายการพจนานุกรม Microsoft IME คุณสามารถแปลงรายการคอลัมน์อ่านเพื่อแสดงโดยใช้ Microsoft IME และดูเนื้อหาในข้อคิดเห็นในหน้าต่างข้อคิดเห็นของ IME คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูล URL เฉพาะเจาะจง

รายการเนื้อหา PerformancePoint    ใช้รายการเนื้อหา PerformancePoint เพื่อเก็บรายการแดชบอร์ด เช่นดัชนีชี้วัด รายงาน กรอง หน้าแดชบอร์ด และรายการแดชบอร์ดอื่น ๆ ที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ PerformancePoint Dashboard Designer

ภาษาและผู้แปล    ใช้รายการภาษาและผู้แปลกับเวิร์กโฟลว์การจัดการการแปลในไลบรารีจัดการการแปล เวิร์กโฟลว์ใช้รายการเพื่อกำหนดงานแปลให้ใช้ตัวแปลที่ระบุไว้ในรายการสำหรับแต่ละภาษา คุณสามารถสร้างรายการนี้ได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกที่จะมีรายการนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ Management แปลลงในไลบรารีจัดการการแปล

รายการ KPI    ใช้รายการ KPI เพื่อติดตามบ่งชี้ประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณประเมินความคืบหน้าทำได้วัดผลเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่ารายการ KPI เพื่อติดตามประสิทธิภาพ โดยใช้หนึ่งในแหล่งข้อมูลทั้งสี่: ป้อนข้อมูล ข้อมูลในรายการSharePoint ข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel หรือข้อมูลจาก Analysis Services ด้วยตนเองซึ่งคอมโพเนนต์ของ Microsoft SQL Server ได้ หลังจากสร้างรายการ KPI คุณสามารถใช้เพื่อแสดงสถานะของตัวบ่งชี้บนหน้าแดชบอร์ด

นำเข้าสเปรดชีต    สร้างรายการที่ใช้คอลัมน์และข้อมูลของสเปรดชีตที่มีอยู่ การนำเข้าสเปรดชีตจำเป็นต้องใช้ Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่นที่เข้ากันได้

เพิ่มหนึ่งรายการเหล่านี้ลงในหน้าของคุณ

 1. ในไซต์ คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud แล้ว คลิ กเนื้อหาของไซต์

 2. คลิกไอคอนเพิ่มแอป

  การเพิ่มไอคอนแอปในกล่องโต้ตอบเนื้อหาของไซต์ใหม่
 3. เลื่อนผ่าน แล้วคลิกแอปที่คุณต้องการใช้ อาจมีมากกว่าหนึ่งหน้า

 4. ชื่อแอปไม่ซ้ำกันเพื่อให้คุณสามารถเรียกคืนได้ในภายหลังสำหรับหน้า และคลิกสร้าง

 5. เมื่อคุณกลับไปยังหน้าจอเนื้อหาของไซต์ คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่สาม:

  • ปิดหน้าต่าง และกลับไปยังหน้า เพิ่มแอปใหม่บนหน้าของคุณโดยใช้ Web Part ที่แทรก

  • คลิกแอป และเริ่มใส่ข้อมูล

  • คลิกที่จุดไข่ปลา... แล้ว คลิกเปลี่ยนการตั้งค่า คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ เปลี่ยนชื่อ และทำงานอื่น ๆ ต่อไปนี้

การจัดระเบียบรายการบนไซต์

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ของรายการได้หลายวิธี แต่วิธีที่คุณใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนรายการที่คุณมีและความต้องการขององค์กรของคุณ

คุณอาจต้องการใช้รายการขนาดใหญ่รายการหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีปัญหาทางเทคนิคจำนวนมากที่คุณต้องติดตามทั่วทั้งองค์กรของคุณ และปัญหาเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับหลายโครงการและหลายกลุ่ม

ใช้รายการเดี่ยวเมื่อ

 • กลุ่มของคุณจำเป็นต้องดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลในรายการชุดเดียวกัน หรือมุมมองที่แตกต่างกันของข้อมูลชุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจต้องการดูความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดขององค์กร หรือต้องการดูปัญหาทั้งหมดที่ได้รับแจ้งภายในช่วงเวลาเดียวกัน

 • มีคนต้องการเรียกดูหรือค้นหาปัญหาต่างๆ ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันบนไซต์

 • คุณต้องการนำการตั้งค่าเดียวกันไปใช้กับข้อมูลในรายการ เช่น การติดตามรุ่นหรือการต้องการการอนุมัติ

 • กลุ่มต่างๆ ที่ทำงานกับรายการจะมีคุณลักษณะที่คล้ายกัน เช่น มีสิทธิ์ในระดับเดียวกัน สิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกันสามารถนำไปใช้กับข้อมูลในรายการที่เฉพาะเจาะจง แต่ถ้าระดับของสิทธิ์ต่างกันมาก ให้พิจารณาใช้รายการหลายรายการ

 • คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายการนั้น หรือรับการปรับปรุงแบบรวมเกี่ยวกับรายการ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลในรายการมีการเปลี่ยนแปลง หรือดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการได้โดยใช้เทคโนโลยี RSS ตัวดึงข้อมูล RSS ช่วยให้สมาชิกในเวิร์กกรุ๊ปของคุณสามารถดูรายการรวมของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

คุณอาจต้องการหลายรายการเมื่อมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข้อมูลที่คุณต้องการจัดการ หรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่ทำงานกับข้อมูลนั้นๆ

ใช้หลายรายการเมื่อ

 • คุณไม่คิดว่าจะมีใครต้องการการสรุปข้อมูลเข้าด้วยกัน

 • กลุ่มบุคคลที่ทำงานกับข้อมูลเป็นกลุ่มที่แยกจากกันและมีระดับสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกัน

 • คุณต้องการนำการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดรุ่นหรือการอนุมัติ ไปใช้ต่างกัน ในข้อมูลแต่ละชุด

 • คุณไม่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกันหรือได้รับการปรับปรุงการรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่คุณสามารถใช้จัดระเบียบรายการและข้อมูลในรายการ

เพิ่มคอลัมน์    เพื่อช่วยให้กลุ่มของรายการที่มีความสำคัญสูงสุด pinpoint คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มคอลัมน์โครงการลงในรายการเพื่อช่วยให้บุคคลที่ทำงานในโครงการเฉพาะได้ง่ายยิ่งขึ้นดู และทำงานกับรายการของพวกเขา คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมถ้าคุณต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแต่ละรายการ เช่นชื่อแผนกหรือชื่อของพนักงาน

ถ้าคุณมีหลายรายการในรายการ คุณอาจพิจารณาบางคอลัมน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อดูหลายรายการการทำดัชนี หรือสลับมุมมอง ฟีเจอร์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงตามมีการจัดระเบียบรายการ แต่นั้นอาจช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากในรายการได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทำดัชนีสามารถใช้เนื้อที่ฐานข้อมูลเพิ่มเติม สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

สร้างมุมมอง    คุณสามารถใช้มุมมองถ้าบุคคลในกลุ่มของคุณจำเป็นต้องดูข้อมูลในแบบใดแบบหนึ่งบ่อย มุมมองใช้คอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ กลุ่ม กรอง และแสดงข้อมูล คุณยังสามารถเลือกจำนวนรายการที่จะแสดงเวลาหนึ่งในแต่ละมุมมอง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่สามารถเรียกดูรายการในชุดของ 25 หรือ 100 รายการต่อหนึ่งหน้า โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของพวกเขาและความเร็วของการเชื่อมต่อของพวกเขา

มุมมองให้ความยืดหยุ่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรายการ แต่เมื่อต้อง การดูเฉพาะชุดย่อยที่คุณต้องการเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่นปัญหาที่ถูกประกาศปีนี้ หรือเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้นในปฏิทิน คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลที่พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณต้องการ และถ้าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ คุณสามารถสร้างมุมมองสาธารณะที่พร้อมใช้งานให้กับทุกคน สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์    คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงส่วนใหญ่ชนิดของรายการ ถ้าเจ้าของรายการของคุณได้รับอนุญาตการสร้างโฟลเดอร์ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลในรายการของคุณถูกหารในแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตามโครงการ หรือ ตามกลุ่ม โฟลเดอร์ช่วยให้ผู้อื่นเพื่อสแกนได้ง่ายยิ่งขึ้น และจัดการกับข้อมูลในรายการ เทคโนโลยีSharePoint มีมุมมองแบบโครงสร้างที่ช่วยให้บุคคลสามารถนำทางของไซต์และโฟลเดอร์ที่คล้ายกับวิธีที่ทำงานกับโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของพวกเขา ตัวอย่าง แต่ละแผนกสามารถมีโฟลเดอร์ของตัวเอง สร้างโฟลเดอร์ในรายการ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลในรายการ

เปิดใช้งาน และกำหนดค่าการกำหนดเวอร์ชันสำหรับรายการหรือไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ในรายการ

ลบโฟลเดอร์ในรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×