บทนำสู่มุมมอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยการออกแบบมุมมองต่าง ๆ ของเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถให้ผู้ใช้วิธีต่าง ๆ ในการดูข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างมุมมองพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ หรือคุณอาจสร้างมุมมองสรุประดับสูงเพื่อขจัดเสียงบางรายละเอียดในเทมเพลตฟอร์มที่ซับซ้อน

ในบทความนี้

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ

บานหน้าต่างงานมุมมอง

ประสบการณ์ของผู้ใช้

สถานการณ์สมมติสำหรับการใช้มุมมอง

มีเหตุผลหลายอย่างสำหรับการสร้างมุมมองหลายมุมมองสำหรับแม่แบบฟอร์มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ด้วยหลายมุมมอง คุณจึงสามารถ

  • ทำให้แม่แบบฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนง่ายขึ้น โดยการแยกแม่แบบฟอร์มออกเป็นมุมมองต่างๆ    ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มการสำรวจที่ยาว คุณอาจต้องการแบ่งคำถามของคุณเป็นหลายมุมมองเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการสำรวจให้เสร็จตามลำดับและตรรกะ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถวางส่วนการสำรวจแต่ละส่วนในมุมมองของส่วนเอง แล้วสร้างปุ่ม ย้อนกลับ และ ถัดไป ในแม่แบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถย้ายจากมุมมองหนึ่งไปยังมุมมองอื่นได้

  • แสดงมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวในแม่แบบฟอร์ม    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลในฟอร์มหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มไปยังบริการเว็บ คุณสามารถออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม ส่ง บนฟอร์ม คุณสามารถแนะนำให้ Microsoft Office InfoPath สลับจากมุมมองแบบอ่านและเขียนไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

  • แสดงรุ่นที่แตกต่างกันของแม่แบบฟอร์มให้แก่บุคคลที่แตกต่างกัน โดยยึดตามบทบาทของบุคคลนั้นในองค์กรของคุณ    ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัย คุณอาจสร้างมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ มุมมองที่สองสำหรับตัวแทนประกันภัย และมุมมองที่สามสำหรับผู้ประเมินค่าเสียหาย แต่ละมุมมองเหล่านี้มีการกำหนดขึ้นเองเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องประเภทผู้ใช้ที่กำลังป้อนข้อมูลลงไป

  • สร้างแบบง่ายต่อการพิมพ์มุมมองของฟอร์มของคุณ    ถ้าคุณคิดว่า อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มของพวกเขา คุณสามารถออกแบบมุมมองพิเศษที่ถูกใช้เมื่อมีพิมพ์ฟอร์มเท่านั้น มุมมองนี้จะเรียกว่าการพิมพ์ดูw คุณสามารถสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์เฉพาะสำหรับแต่ละมุมมองในแม่แบบของฟอร์ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดมุมมองพิมพ์เดียวที่นำไปใช้กับทั้งหมดของมุมมองในเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่าง ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยสามมุมมอง คุณอาจสร้างพิมพ์มุมมองที่จัดเรียงข้อมูลคีย์จากแต่ละมุมมองเหล่านั้นลงในหน้าเดี่ยวที่พิมพ์ออกมา

  • สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับสภาพแวดล้อมการกรอกฟอร์มที่แตกต่างกัน    ตัวอย่างเช่น ใน เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ หนึ่ง คุณสามารถสร้างมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มใน InfoPath และมุมมองที่สองสำหรับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ มุมมองที่ออกแบบสำหรับผู้ใช้ InfoPath สามารถประกอบด้วยคุณลักษณะและตัวควบคุมต่างๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเว็บเบราว์เซอร์

จำนวนมุมมองเสมอไม่ว่าคุณมีในแม่แบบของฟอร์ม ทั้งหมดจะแชร์เดียวกันแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างนี้จุด สมมติว่า แม่แบบฟอร์มของคุณมีสองมุมมอง ถ้าคุณมีแอกล่องข้อความที่อยู่อีเมลในมุมมองเริ่มต้น คุณสามารถคัดลอกลงในมุมมองที่สองออก เมื่อผู้ใช้พิมพ์ที่อยู่อีเมในมุมมองหนึ่ง ที่อยู่อีเมปรากฏในมุมมองโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคัดลอกตัวควบคุมระหว่างมุมมองโดยไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาการรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกกล่องข้อความอยู่อีเมลจากมุมมองแรก และวางลงในมุมมองที่สอง คุณจะไม่เห็นตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลที่ซ้ำกัน ผูกข้อความที่จะแสดงหากคุณต้องการคัดลอก และวางกล่องข้อความภายในมุมมองเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ

เมื่อคุณออกแบบมุมมองใหม่ โดยปกติคุณจะทำงานต่อไปนี้

  1. วางแผนเกี่ยวกับมุมมอง    คุณต้องการมุมมองจำนวนเท่าไร มีมุมมองใดเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่ มุมมองใดควรจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก ผู้ใช้จะพิมพ์ฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณต้องการออกแบบมุมมองพิเศษของฟอร์มที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับหน้าที่พิมพ์หรือไม่ ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณต้องการมุมมองที่อนุญาตเฉพาะคุณลักษณะของ InfoPath อย่างเดียวหรือไม่

  2. ใส่ข้อมูลในมุมมอง    เมื่อคุณเพิ่มมุมมองใหม่ลงในแม่แบบฟอร์ม มุมมองใหม่จะยังไม่มีข้อมูลใดๆ คุณสามารถคัดลอกตัวควบคุมจากมุมมองที่มีอยู่เข้าไปในมุมมองใหม่ที่ว่างเปล่า ถ้าจำเป็น หรือแทรกตัวควบคุมในมุมมองโดยการใช้บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม หรือ แหล่งข้อมูล

  3. กำหนดลักษณะที่ปรากฏของมุมมองเอง    คุณต้องการเพิ่มสีพื้นหลังหรือรูปภาพลงในมุมมองเฉพาะหรือไม่ ถ้าผู้ใช้จะพิมพ์มุมมอง ให้ลองพิจารณาการกำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ กระดาษ หรือการตั้งค่าระยะขอบเอง หรือการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  4. กำหนดลักษณะการทำงานของมุมมองเอง    ผู้ใช้จะสลับไปยังมุมมองอื่นของแม่แบบฟอร์มของคุณได้อย่างไร คำสั่งเมนูเริ่มต้นสำหรับการสลับมุมมองสมบูรณ์หรือไม่ หรือคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ โดยการใช้ปุ่มหรือตัวควบคุมอื่นที่จะปรากฏขึ้นโดยตรงบนฟอร์ม ถ้าคุณต้องการให้ใช้ตัวควบคุม คุณจะต้องสร้างกฎการสลับมุมมองในกล่องโต้ตอบ กฎ สำหรับมุมมองพิมพ์ คุณต้องการให้ผู้ใช้พิมพ์มุมมองทั้งหมดพร้อมกัน หรือพิมพ์เฉพาะมุมมองที่ใช้งานอยู่เท่านั้น คุณสามารถกำหนดลักษณะการทำงานนี้เองได้ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์หลายมุมมอง

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างงานมุมมอง

คุณใช้บานหน้าต่างงาน มุมมอง เพื่อเพิ่มหรือลบมุมมอง หรือเพื่อสลับระหว่างมุมมอง

ส่วนประกอบของบานหน้าต่างงานมุมมอง

จากบานหน้าต่างงาน คุณสามารถคลิกปุ่ม แสดงคุณสมบัติ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ ซึ่งคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าและลักษณะการทำงานสำหรับมุมมองที่เลือกเอง

คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน มุมมอง เพื่อสร้างและเชื่อมโยงมุมมองพิมพ์กับมุมมองที่มีอยู่ หลังจากการสร้างมุมมองพิมพ์ คุณออกแบบมุมมองพิมพ์ตามลักษณะที่คุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ โดยปกติ การออกแบบนี้เกี่ยวข้องกับการคัดลอกและการวางตัวควบคุมจากมุมมองแรกไปไว้ในมุมมองพิมพ์ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ เพื่อระบุตัวเลือกการพิมพ์แบบกำหนดเองสำหรับมุมมองพิมพ์ เช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และระยะขอบกระดาษ

ด้านบนของหน้า

ประสบการณ์ของผู้ใช้

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ โดยการคลิกคำสั่งบนเมนู มุมมอง ชื่อของคำสั่งเมนูตรงกับชื่อที่คุณเลือกสำหรับมุมมองเมื่อคุณออกแบบมุมมอง มีการบ่งชี้ว่าเป็นมุมมองที่ใช้งานอยู่โดยใช้เครื่องหมายถูกถัดจากรายการเมนู

คำสั่งบนเมนูมุมมองสำหรับการสลับมุมมอง

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ที่อาจมองไม่เห็นคำสั่งเมนูทราบว่ามีมุมมองอยู่หลายมุมมองได้อย่างชัดเจนขึ้น คุณสามารถเพิ่มปุ่มสำหรับการสลับระหว่างมุมมองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ หลังจากที่คุณแทรกปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงกฎกับปุ่มเพื่อให้ปุ่มสลับมุมมองเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าประกัน คุณอาจสร้างปุ่ม แสดงการสรุป ที่จะเปิดมุมมองระดับสูงของข้อมูลการเรียกร้องเมื่อคลิก ในมุมมองสรุป ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อกลับไปยังมุมมองที่มีรายละเอียดมากขึ้น

ในบางครั้งคุณอาจต้องการซ่อนคำสั่งเมนูเริ่มต้นสำหรับการสลับมุมมองจากผู้ใช้ นี่คือมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องผู้ใช้สามารถเข้าถึงมุมมองอื่นนอกเหนือจากคุณต้องการกรอก ตัวอย่างเช่น เทมเพลตฟอร์มที่ใช้เพื่อรวบรวมคำติชมเกี่ยวกับผู้สมัครงานอาจมีบทบาทผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันสามที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ — หนึ่งสำหรับ recruiters, interviewers หนึ่ง และอีกสำหรับจ้างผู้จัดการได้ สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ คุณสามารถออกแบบมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อยของเทมเพลตฟอร์ม เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สลับไปยังผู้สรรหา หรือจ้างมุมมองของผู้จัดการ เมื่อคุณดีไซน์ที่ผู้สรรหา และมุมมองตัวจัดการการจ้างงาน interviewers คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมอง และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงบนเมนูมุมมองเมื่อการกรอกฟอร์ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณวางแผนที่จะนำเสนอหลายมุมมองให้ผู้ใช้เลือก คุณสามารถพิจารณาการแสดงตัวเลือกเหล่านั้นเป็นรายการในกล่องรายการแบบหล่นลงในฟอร์ม จากนั้นผู้ใช้สามารถคลิกมุมมองที่ต้องการในรายการได้

การใช้กฎเพื่อสลับมุมมอง

มุมมองมักได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับกฎ กฎช่วยให้คุณสามารถทำงานบางอย่างโดยอัตโนมัติในแม่แบบฟอร์ม เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือการกระทำที่เริ่มต้นโดยบุคคลที่กรอกฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกปุ่มบนแม่แบบฟอร์มของคุณ แล้วสร้างกฎที่จะสลับมุมมองเมื่อมีการคลิกปุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ คุณสามารถใช้กฎเพื่อสลับมุมมองเมื่อเปิดฟอร์ม ลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ในประเภทที่แตกต่างกัน โดยยึดตามการกำหนดบทบาทผู้ใช้

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ กฎ เพื่อเชื่อมโยงกฎกับตัวควบคุมส่วนใหญ่ใน InfoPath รวมถึงปุ่มต่างๆ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ออกแบบฟอร์มได้สร้างกฎในกล่องโต้ตอบ กฎ ที่จะสลับไปยังมุมมองการสรุป กฎนี้จะเรียกใช้ในทุกครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่มในฟอร์ม

ส่วนของกล่องโต้ตอบ กฎ

เคล็ดลับ: การใช้กฎเพื่อสลับมุมมองเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณนำทางตามลำดับจากมุมมองหนึ่งไปยังมุมมองอื่น ในกรณีนี้ คุณอาจจะเพิ่มปุ่มสองปุ่มที่แต่ละมุมมองและใช้ป้ายชื่อ เช่น < ย้อนกลับ และ ถัดไป >

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×