ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา

บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จะมีฟีเจอร์อยู่สองชนิดที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดภาษาอื่นๆ ได้

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI)    ใช้ฟีเจอร์ MUI เพื่อสร้างไซต์ในภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษา เริ่มต้นสำหรับการติดตั้ง SharePoint เมื่อต้องการตั้งค่าฟีเจอร์นี้ ให้ดูที่ การทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์คุณใช้งานได้หลายภาษา หรือเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนบุคคลของไซต์ของตนได้ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคของคุณ

ชุดรูปแบบ (ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์บริการการแปลและการแปลภาษาด้วยเครื่อง)    คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบเพื่อสร้างเว็บไซต์การประกาศต้นฉบับ แล้วจึงสร้างสำเนาเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นเพื่อแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ (ฟีเจอร์ชุดรูปแบบใช้ได้กับไซต์การประกาศเท่านั้น)

สิ่งสำคัญ: 

 • จุดเริ่มต้น 2018 กันยายนบริการแปลภาษาด้วยเครื่องจะถูกสนับสนุนในSharePoint Online บริการแปลภาษาด้วยเครื่องยังคงสามารถใช้ แต่รหัสคามเหล่านี้ใน Visual Studio ให้ผลลัพธ์คำเตือน การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลต่อใด ๆ ป้ายชุดรูปแบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้หรือความสามารถในการจัดกำหนดการกิจกรรมการแปลหรือเวิร์กโฟลว์ที่ยึดตามป้ายชุดรูปแบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณสร้างป้ายชุดรูปแบบใหม่ ไม่แปลจะพร้อมใช้งานสำหรับป้ายชื่อ ขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีการแสดงด้านล่างนี้

 • แทนที่จะใช้บริการแปลภาษาด้วยอนดีมานด์ ด้วยตนเอง เราแนะนำให้ใช้api สำหรับการแปล Bing API เซิร์ฟเวอร์การแปลภาษาด้วยเครื่องจะถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่สนับสนุน แต่จะพร้อมใช้งานผ่านบริการ SharePoint CSOM ในขณะนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ในบทความบนบริการแปลภาษาด้วยเครื่องใน SharePointนี้

สิ่งสำคัญ: ทั้งสองฟีเจอร์นี้ไม่ใช่เครื่องมือการแปล MUI จะเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ และชุดรูปแบบจะสนับสนุนการสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของเนื้อหาต้นฉบับที่คุณสามารถแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้บริการการแปลภาษาด้วยเครื่องหรือแปลด้วยตนเองโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น มีการสนับสนุนที่จำกัดของ MUI สำหรับองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) แบบกำหนดเอง

ความแตกต่างระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับเนื้อหาของไซต์

เว็บไซต์โดยทั่วไปจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับไซต์ และส่วนเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณเก็บไว้บนไซต์

ฟีเจอร์ MUI จะใช้ได้กับส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับไซต์ของคุณ ขณะที่ฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะใช้ได้กับเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณ

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับไซต์ของคุณหมายถึงองค์ประกอบบนหน้าจอที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับ SharePoint เช่น เมนู รายการนำทาง และถังรีไซเคิล

ฟีเจอร์ MUI ทำให้คุณสามารถแสดงองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ต่อไปนี้ในภาษาต่างๆ ได้

 • Web Part

 • ชื่อและคำอธิบายไซต์

 • เมนูและการกระทำเริ่มต้นของ SharePoint

 • คอลัมน์เริ่มต้น

 • คอลัมน์แบบกำหนดเอง (รายการหรือไซต์)

 • ลิงก์แถบนำทาง

 • บริการ Metadata ที่มีการจัดการ

หมายเหตุ:  ฟีเจอร์ MUI จะเปลี่ยนเฉพาะภาษาที่ใช้แสดงสำหรับองค์ประกอบ UI เริ่มต้นเท่านั้น องค์ประกอบ UI แบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้ามาจะไม่ได้รับการแปล

เนื้อหา

ฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะใช้ได้กับเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนไซต์ แต่ไม่ใช่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์นั้นๆ ถ้ามีการติดตั้งแพคภาษา และ MUI ถูกตั้งค่าไว้แล้ว UI จะปรากฏในภาษาที่เลือก

องค์ประกอบพื้นฐานของเนื้อหาที่สามารถใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบได้ก็คือหน้า เมื่อคุณประกาศไซต์ต้นทาง หน้าการประกาศทั้งหมดจากไลบรารีของหน้าจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติไปยังเป้าหมายและในคิวสำหรับการแปลและการประกาศ ไลบรารีเอกสาร รายการข้อความประกาศ และไลบรารีรูปภาพจะถูกคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชุดรูปแบบ รายการชุดรูปแบบมีความคล้ายคลึงกับชุดรูปแบบหน้า แต่จะต่างกันตรงที่คุณไม่สามารถระบุรายการแต่ละรายการสำหรับการแปลได้ รายการที่สมบูรณ์จะถูกคัดลอกไปยังเป้าหมายและบรรจุรวมสำหรับการแปลเมื่อใช้บริการจากนักแปลหรือส่งไปยัง Microsoft เพื่อแปลภาษาด้วยเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ ให้ดูที่ การสร้างเว็บไซต์หลายภาษา

หมายเหตุ: ไลบรารีเอกสารสามารถมีเอกสารหลายภาษาได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์หรือไซต์คอลเลกชันหลายภาษา

เมื่อใดที่ควรใช้ MUI, ชุดรูปแบบ หรือทั้งสองฟีเจอร์

ให้ตัดสินใจว่าฟีเจอร์หลายภาษาแบบใดที่คุณจะใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างไซต์คอลเลกชันของคุณ โดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้

 • ถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์ MUI คุณจะต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของคุณทำการติดตั้งแพคภาษาที่จำเป็นสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการใช้งาน หลังจากที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มได้ปรับใช้แพคภาษาแล้ว เจ้าของไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างไซต์และกำหนดค่า MUI ให้แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ในภาษาต่างๆ ได้ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเลือกดูไซต์ของตนในภาษาที่ต้องการได้

 • เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นด้วยภาษาที่ถูกต้อง

 • ถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบ มีข้อควรพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าไซต์สำหรับการอัปเดต การแจ้งให้ทราบ และประเด็นต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องตั้งค่าก่อนที่จะสร้างไซต์ขึ้นมา

ใช้ MUI เท่านั้น

ใช้ MUI เมื่อไซต์ของคุณจะมีผู้ใช้ที่ไม่สามารถทำงานในภาษาเริ่มต้นที่คุณวางแผนที่จะใช้สำหรับไซต์นั้นได้ ใช้ MUI เฉพาะเมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองส่วนบุคคลของไซต์หรือเว็บเพจหลังจากที่สร้างขึ้นในภาษาเริ่มต้นเท่านั้น

ใช้ชุดรูปแบบเท่านั้น

ชุดรูปแบบถูกออกแบบให้ใช้เมื่อเนื้อหาของคุณจำเป็นที่จะต้องพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่พูดหลายภาษา (หรือผู้ที่อาจต้องการมีข้อมูลเฉพาะที่ยึดตามความแตกต่างทางภูมิภาค) กล่าวคือ เว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมที่ต่างกัน ตลาดต่างๆ รวมถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแพคภาษาติดตั้งไว้ คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ MUI ได้ แต่ฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะยังคงช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบการแจกจ่ายเนื้อหาสำหรับหลายภาษาได้

ใช้ทั้งสองฟีเจอร์ร่วมกัน

เมื่อคุณกำลังประกาศเนื้อหาที่จะถูกแปลเป็นภาษาอื่น และคุณมีเจ้าของไซต์ที่อาจต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในไซต์ (แต่เจ้าของไซต์เหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้พูดภาษาที่ใช้สร้างไซต์ขึ้นมา) คุณสามารถใช้ทั้งสองฟีเจอร์ร่วมกันเพื่อทำให้ทั้งเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์พร้อมใช้งานในหลายๆ ภาษาได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบ คุณสามารถสร้างไซต์ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษโดยมีไซต์เป้าหมายเป็นภาษาจีนได้ ฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะตั้งค่าไซต์ภาษาจีนโดยยึดตามการตั้งค่าภาษาและตำแหน่งกระทำการ ในตอนนี้ให้ลองจินตนาการว่าถ้าเจ้าของไซต์ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ได้พูดภาษาจีนจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบนไซต์ภาษาจีนเพื่อการบำรุงรักษา เขาจะทำอย่างไร การใช้ฟีเจอร์ MUI จะทำให้ผู้พูดภาษาอังกฤษสามารถสลับส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ภาษาจีนไปเป็นภาษาอังกฤษได้และยังสามารถโต้ตอบกับไซต์ดังกล่าวนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อคุณกำลังวางแผนสร้างไซต์หลายภาษา คุณควรพิจารณาด้วยว่าตำแหน่งกระทำการใดที่จำเป็นในการสนับสนุนไซต์ของคุณ ตำแหน่งกระทำการ คือการตั้งค่าภูมิภาคที่จะระบุวิธีแสดงตัวเลข วันที่ และเวลาบนไซต์ การตั้งค่าตำแหน่งกระทำการไม่ได้เป็นการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของไซต์ ตัวอย่างเช่น การเลือกตำแหน่งกระทำการเป็นไทยจะเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของข้อมูลในรายการและจะใช้ปฏิทินแบบพุทธศักราชแทนปฏิทินที่เป็นค่าเริ่มต้น ตำแหน่งกระทำการ คือ การตั้งค่าที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างอิสระของภาษาที่ระบุเมื่อมีการสร้างไซต์ขึ้นมา โดยจะต่างจากภาษาตรงที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกระทำการได้ทุกเมื่อ

ดูเพิ่มเติม

การเลือกภาษาที่คุณต้องการให้ใช้ได้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×