บทนำสู่ฟอร์ม

ฟอร์มใน Access เป็นวัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันฐานข้อมูล ฟอร์มแบบ "ผูกมัด" คือ ฟอร์มที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ตารางหรือคิวรี และสามารถใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างฟอร์มแบบ "ไม่ผูกมัด" ที่ไม่ได้ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่ยังคงมีปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ หรือตัวควบคุมอื่นที่คุณจำเป็นต้องใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ

บทความนี้โฟกัสเกี่ยวกับฟอร์มแบบผูกมัดเป็นหลัก คุณสามารถใช้ฟอร์มแบบผูกมัดเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ว่าจะแสดงเขตข้อมูลหรือแถวข้อมูลใด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายอาจต้องการดูเฉพาะเขตข้อมูลต่างๆ ในตารางที่มีหลายเขตข้อมูล การกำหนดให้ผู้ใช้เหล่านั้นที่มีฟอร์มที่มีเฉพาะเขตข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งและฟีเจอร์อื่นไปยังฟอร์มเพื่อให้ดำเนินการการกระทำดังกล่าวโดยอัตโนมัติได้บ่อยครั้ง

ให้คิดว่าฟอร์มแบบผูกมัดเป็นหน้าต่างที่บุคคลอื่นดูและเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้ ฟอร์มที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การใช้งานฐานข้อมูลของคุณรวเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคคลอื่นไม่ต้องค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ ฟอร์มที่ดึงดูดสายตาทำให้การทำงานกับฐานข้อมูลเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: บทความนี้ถือว่า คุณได้สร้างตารางไว้แล้ว (หรือคิวรีที่ยึดตามอย่างน้อยหนึ่งตาราง) และที่คุณต้องการสร้างฟอร์มเพื่อดูหรือจัดการข้อมูล

ในบทความนี้

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

สร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่า

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม

คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มด้วยการคลิกเม้าส์ครั้งเดียว เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ เขตข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้นจะถูกวางบนฟอร์ม คุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มใหม่ได้ทันที หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณยิ่งขึ้น

ใช้เครื่องมือฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ซึ่งในมุมมองนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบให้กับฟอร์มที่กำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ ถ้าจำเป็น

ถ้า Access ค้นหาตารางเดี่ยวที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มที่มีตารางหรือคิวรีที่คุณเคยใช้สร้างฟอร์ม Access จะเพิ่มแผ่นข้อมูลไปยังฟอร์มที่ยึดตามตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟอร์มทั่วไปที่ยึดตามตารางพนักงาน และมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มที่ถูกกำหนดระหว่างตารางพนักงานและตารางลำดับ แผ่นข้อมูลจะแสดงระเบียนทั้งหมดในตารางลำดับที่เกี่ยวข้องกับระเบียนพนักงานปัจจุบัน คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลจากฟอร์มถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการแล้ว ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มกับตารางที่คุณเคยสร้างฟอร์ม Access ไม่ได้เพิ่มแผ่นข้อมูลใดๆ ไปยังฟอร์ม

สร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

ฟอร์มแยกจะให้คุณสองมุมมองของข้อมูลพร้อมกัน คือ มุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

ฟอร์มแยกแตกต่างจากชุดฟอร์ม/ฟอร์มย่อยในสองมุมมองดังกล่าวที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันและซิงโครไนซ์กับซึ่งกันและกันตลอดเวลา การเลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของฟอร์มจะเลือกเขตข้อมูลเดียวกันในส่วนอื่นของฟอร์ม คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลจากส่วนใดก็ได้ (ตราบใดที่แหล่งระเบียนสามารถอัปเดตได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันการดำเนินการเหล่านี้)

การทำงานกับฟอร์มแยกจะใช้ประโยชน์ของฟอร์มทั้งสองชนิดในฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อระบุตำแหน่งระเบียนได้อย่างรวดเร็ว จากนั้น ใช้ส่วนของฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียน

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก ฟอร์มแยก

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบไปยังฟอร์มขณะที่แสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูล ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ให้ดูส่วน ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

เมื่อคุณสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม ฟอร์มที่ Access สร้าง จะแสดงระเบียนเดียวในแต่ละครั้ง ถ้าคุณต้องการฟอร์มที่แสดงหลายระเบียน แต่สามารกำหนดเองได้มากกว่าแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องมือหลายรายการได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ

Access สร้างฟอร์มและแสดงในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบไปยังฟอร์มขณะแสดงข้อมูล

เมื่อคุณใช้เครื่องมือหลายรายการ ฟอร์มที่ Access สร้าง จะประกอบด้วยแผ่นข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเรียงในแถวและคอลัมน์ และคุณเห็นมากกว่าหนึ่งระเบียนในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ฟอร์มหลายรายการจะให้ตัวเลือกการกำหนดที่มากว่าแผ่นข้อมูล เช่น ความสามารถในการเพิ่มองค์ประกอบกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มของคุณ ให้ดูส่วน ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง และ ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

เมื่อต้องการเลือกว่าเขตข้อมูลใดจะปรากฏขึ้นบนฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มแทนเครื่องมือสร้างฟอร์มต่างๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถกำหนดวิธีจัดกลุ่มและจัดเรียงข้อมูล และคุณสามารถใช้เขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีมากกว่าหนึ่งตาราง ตราบใดที่คุณระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีล่วงหน้า

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

 2. ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและคิวรีบนฟอร์มของคุณ ไม่ต้องคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น หลังจากคุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีแรกบนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฟอร์ม ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเลือกตารางหรือคิวรีแทน แล้วคลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ในฟอร์ม จากนั้น คลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการต่อไป

 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วย ให้คลิก เสร็จสิ้น

สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่า

ถ้าตัวช่วยสร้างดังกล่าวหรือเครื่องมือสร้างฟอร์มไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่าเพื่อสร้างฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นวิธีในการสร้างฟอร์มที่รวดเร็ว โดยเฉพาะถ้าคุณวางแผนที่จะวางเฉพาะเขตข้อมูลไม่กี่เขตข้อมูลลงในฟอร์มของคุณ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเปล่า

  Access จะเปิดฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลไปยังฟอร์ม ให้ดับเบิลคลิกหรือลากเขตข้อมูลไปวางบนฟอร์มได้

  • หลังจากเพิ่มเขตข้อมูลแรก คุณสามารถเพิ่มหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียวโดยกดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกเขตข้อมูลต่างๆ จากนั้น ลากไปยังฟอร์มพร้อมกัน

  • ลำดับของตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าในขณะนี้เลือกส่วนใดของฟอร์ม ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มมองไม่เห็น ให้ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์ม จากนั้น ลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง

 4. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ่วนหัว/ส่วนท้าย บนแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อเรื่อง หรือวันที่และเวลาไปยังฟอร์ม

 5. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม ของแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มตัวควบคุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นไปยังฟอร์ม

  สำหรับส่วนที่เลือกของตัวควบคุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ให้สลับไปยังมุมมองออกแบบโดยคลิกขวาที่ฟอร์ม จากนั้น คลิก มุมมองออกแบบ

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

มุมมองเค้าโครง    มุมมองเค้าโครงเป็นมุมมองที่ใช้งานง่ายที่สุดในการใช้เพื่อการปรับแต่งฟอร์ม และสามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกชนิดที่คุณต้องการกระทำต่อฟอร์มใน Access

ในมุมมองเค้าโครง ฟอร์มนี้ใช้งานอยู่จริง ดังนั้น คุณสามารถดูข้อมูลของคุณได้มากเท่าที่ข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ฟอร์ม อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในมุมมองนี้ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลขณะคุณปรับแต่งฟอร์ม ซึ่งเป็นมุมมองที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการตั้งค่าขนาดของตัวควบคุมหรือการดำเนินการงานอื่นๆ เกือบทุกชนิดที่มีผลต่อลักษณะและความสามารถในการใช้งานของฟอร์ม

ถ้าคุณพบงานที่ไม่สามารถดำเนินการในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบได้ ในบางสถานการณ์ Access จะแสดงข้อความที่กล่าวว่า คุณต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบก่อนที่คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะได้

มุมมองออกแบบ    มุมมองออกแบบจะให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นของโครงสร้างฟอร์มของคุณ คุณสามารถดูส่วนหัว รายละเอียด และส่วนท้ายสำหรับฟอร์มได้ ฟอร์มจะไม่ได้ใช้งานอยู่จริงเมื่อแสดงขึ้นในมุมมองออกแบบ ดังนั้น คุณไม่สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นขณะคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างไรก็ตาม มีงานบางชนิดที่คุณสามารถดำเนินการในมุมมองออกแบบได้ง่ายกว่าในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถ:

 • เพิ่มตัวควบคุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นไปยังฟอร์มของคุณ เช่น กรอบวัตถุที่ถูกผูกไว้ ตัวแบ่งหน้า และแผนภูมิ

 • แก้ไขแหล่งตัวควบคุมกล่องข้อความในตัวกล่องข้อความเองโดยไม่ใช้แผ่นคุณสมบัติ

 • ปรับขนาดส่วนฟอร์ม เช่น ส่วนหัวของฟอร์มหรือส่วนรายละเอียด

 • เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอร์มบางประการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในมุมมองเค้าโครง

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบได้ง่ายๆ โดยการทำงานในมุมมองเค้าโครง การใช้ข้อมูลฟอร์มจริงเป็นแนวทางของคุณ คุณสามารถจัดเรียงตัวควบคุมใหม่และปรับเปลี่ยนขนาด คุณสามารถวางตัวควบคุมใหม่บนฟอร์มและตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับฟอร์มและตัวควบคุมของฟอร์ม

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครง ให้คลิกขวาที่ชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้น คลิก มุมมองเค้าโครง

Access จะแสดงฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับฟอร์ม และตัวควบคุมและส่วนของฟอร์ม เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีเบื้องต้นไปยังการออกแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกด ALT+F8

จากนั้น คุณสามารถลากเขตข้อมูลได้โดยตรงจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้ดับเบิลคลิกหรือลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนที่เลือกบนฟอร์มที่คุณต้องการให้แสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้และคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น ลากเขตข้อมูลที่เลือกไปยังฟอร์ม

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

คุณยังสามารถปรับแต่งการออกแบบฟอร์มของคุณโดยทำงานในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมและเขตข้อมูลใหม่ไปยังฟอร์มโดยเพิ่มไปยังตารางออกแบบ แผ่นคุณสมบัติจะให้การเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดฟอร์มของคุณ

เมื่อต้องการสลับเป็นมุมมองออกแบบ ให้คลิกขวาที่ชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างการนำทาง จากนั้น คลิก มุมมองออกแบบ

Access จะแสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับฟอร์ม และตัวควบคุมและส่วนของฟอร์ม เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีเบื้องต้นไปยังการออกแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยกด ALT+F8

จากนั้น คุณสามารถลากเขตข้อมูลได้โดยตรงจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้ดับเบิลคลิกหรือลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนที่เลือกบนฟอร์มที่คุณต้องการให้แสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้และคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น ลากเขตข้อมูลที่เลือกไปยังฟอร์ม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×