บทนำสู่ปฏิทิน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปฏิทินเป็นปฏิทินและคอมโพเนนต์ที่จัดกำหนดการของOutlook ที่รวมเข้ากับอีเมล ติดต่อ และฟีเจอร์อื่น ๆ โดยสมบูรณ์

เช่นเดียวกับที่คุณเขียนในสมุดบันทึก คุณสามารถคลิกช่องเวลาใด ๆ ในOutlook ปฏิทิน และเริ่มพิมพ์ โดยใช้ปฏิทินคุณสามารถสร้างการนัดหมายและเหตุการณ์ จัดระเบียบประชุม ดูกำหนดการกลุ่ม และมากมาย

 • สร้างการนัดหมายและเหตุการณ์   

  คลิกช่องเวลาใด ๆ ในOutlook ปฏิทิน และเริ่มพิมพ์เพื่อสร้างการนัดหมายหรือเหตุการณ์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะมีเสียงหรือข้อความเตือน การนัดหมาย ประชุม เหตุการณ์ และคุณสามารถสีรายการสำหรับรหัสอย่างรวดเร็ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกำหนดการการนัดหมายและการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

 • จัดการประชุม   

เลือกเวลาบนปฏิทิน สร้างการเรียกประชุม และเลือกบุคคลเมื่อต้องการเชิญ Outlook ช่วยให้คุณค้นหาเวลาเร็วที่สุดเมื่อได้รับเชิญทั้งหมดเป็นแอปฟรี เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมผ่านทางอีเมล ได้รับเชิญได้รับการร้องขอในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา เมื่อได้รับเชิญเปิดคำร้องขอ พวกเขาสามารถยอมรับ อย่างไม่แน่นอนยอมรับ หรือปฏิเสธการประชุมของคุณ ด้วยการคลิกปุ่มเดียว ถ้าการเรียกประชุมของคุณขัดแย้งกับรายการบนปฏิทินผู้ได้รับเชิญOutlook แสดงการแจ้งให้ทราบ ถ้าคุณ เป็นผู้จัดการประชุม อนุญาตนี้ ผู้ถูกเชิญสามารถเสนอเวลาการประชุมอื่น ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถติดตามผู้ที่ยอมรับ หรือปฏิเสธการร้องขอหรือผู้ที่เสนอเวลาอื่นสำหรับการประชุม โดยการเปิดการเรียกประชุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

 • ดูกำหนดการของกลุ่ม   

  คุณสามารถสร้างปฏิทินที่แสดงกำหนดการของกลุ่มของบุคคลหรือทรัพยากร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูกำหนดการของบุคคลทั้งหมดในแผนกของคุณหรือทรัพยากรทั้งหมด เช่นห้องประชุม ในแบบเอกสารสำเร็จรูปของคุณ ซึ่งช่วยคุณจัดกำหนดการการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

 • มุมมองปฏิทินแบบเคียงข้าง   

  คุณสามารถดูแบบเคียงข้างหลายปฏิทินที่คุณสร้างขึ้น และยังปฏิทินที่แชร์ โดยผู้ใช้อื่นOutlook ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับการนัดหมายส่วนตัวของคุณ และดูทั้งทำงานและปฏิทินส่วนบุคคลแบบเคียงข้าง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อน

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอก หรือย้ายการนัดหมายระหว่างปฏิทินแสดง ใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อแชร์ปฏิทินของคุณเอง และเปิดปฏิทินที่แชร์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่อนุญาตให้เจ้าของปฏิทิน คุณสามารถสร้าง หรือการนัดหมายบนปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่นและจัดการจดหมายของบุคคลอื่นและรายการปฏิทิน

 • ดูปฏิทินที่ด้านบนของอีกบุคคลหนึ่งในมุมมองแบบโอเวอร์เลย์   

  คุณสามารถใช้มุมมองวางซ้อนจะแสดงหลายปฏิทินที่คุณสร้างขึ้น และยัง ปฏิทินที่แชร์ โดยผู้ใช้อื่นOutlook ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับการนัดหมายส่วนตัวของคุณ และวางซ้อนปฏิทินส่วนบุคคลเพื่อดูอย่างรวดเร็วที่คุณมีข้อขัดแย้งหรือเวลาว่างและทำงานของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูปฏิทินแบบเคียงข้างกัน หรือซ้อน

 • ลิงก์ไปยังปฏิทินบนไซต์ Microsoft SharePoint   

  ถ้าคุณสามารถเข้าถึงไซต์SharePoint คุณสามารถดูรายการของเหตุการณ์จากไซต์นั้นในของคุณOutlook ปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการในOutlook แม้ว่าคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ เปลี่ยนแปลงซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณสามารถดู SharePoint ปฏิทินแบบเคียงข้างกับปฏิทินที่แชร์ หรือส่วนบุคคลอื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูและอัปเดปฏิทิน SharePoint

 • ส่งปฏิทินไปยังบุคคลผ่านทางอีเมล   

คุณสามารถส่งปฏิทินของคุณไปยังผู้รับจดหมายเป็นปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต แต่เก็บควบคุมปริมาณข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลปฏิทินของคุณในเนื้อความของข้อความอีเมลที่ปรากฏเป็นสิ่งที่แนบมาปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้รับสามารถเปิดในOutlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทนำสู่การแชร์ปฏิทิน

 • ประกาศปฏิทินไปยัง Microsoft Office.com   

  คุณสามารถเผยแพร่ปฏิทินไปยังเว็บไซต์Office Online และควบคุมว่าใครสามารถดู

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูประกาศและแชร์ปฏิทินบน Office.com

 • การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต   

  การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตคล้ายกับปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต เว้นแต่ว่าปฏิทินดาวน์โหลดจะซิงโครไนซ์กับปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ และปรับปรุง

 • จัดการปฏิทินของผู้ใช้อื่น   

  มีฟีเจอร์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ หนึ่งคนสามารถใช้Outlook สำเนาของ ตนเองเพื่อจัดการปฏิทินของบุคคลอื่นได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยในการดูแลสามารถจัดการปฏิทินของผู้จัดการ เมื่อตัวจัดการกำหนดผู้ช่วยเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ สามารถสร้างผู้ช่วย ย้าย หรือลบการนัดหมาย และสามารถจัดการประชุมในนามของผู้จัดการได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการจดหมายของบุคคลอื่นและรายการปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×