บทนำสู่ปฏิทิน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปฏิทิน Microsoft Office Outlook 2007 คือคอมโพเนนต์ปฏิทินและการกำหนดตารางเวลาของ Office Outlook 2007 ซึ่งรวมเอาอีเมล ที่ติดต่อ และคุณลักษณะอื่นๆ ไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการใช้ปฏิทิน คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • สร้างการนัดหมายและเหตุการณ์   

  เพียงคุณเขียนข้อความลงในสมุดบันทึก คุณสามารถคลิกช่องเวลาใดๆ ก็ได้ในปฏิทิน Outlook และเริ่มการพิมพ์ข้อความ การไล่ระดับสีแบบใหม่จะช่วยให้คุณมองเห็นวันและเวลาปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เวลาปัจจุบันจะถูกเน้นสีเฉพาะเมื่ออยู่ในมุมมอง วัน และ สัปดาห์การทำงาน เท่านั้น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีเสียงหรือข้อความเตือนสำหรับการนัดหมาย การประชุม และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถกำหนดสีให้กับรายการเพื่อความรวดเร็วในการระบุรายการได้อีกด้วย

 • จัดการประชุม   

  เลือกเวลาบนปฏิทิน สร้างการเรียกประชุม และเลือกบุคคลที่จะเชิญ Outlook จะช่วยให้คุณค้นหาเวลาที่เร็วที่สุดที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่าง เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมโดยอีเมล ผู้รับเชิญประชุมจะได้รับการเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา เมื่อผู้รับเชิญประชุมเปิดอ่านการเรียกประชุม ผู้รับเชิญประชุมสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน หรือปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมได้ด้วยการคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียว ถ้าการเรียกประชุมของคุณขัดแย้งกับรายการบนปฏิทินของผู้รับเชิญประชุม Outlook จะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ ผู้รับเชิญประชุมสามารถเสนอเวลาประชุมอื่นได้ถ้าคุณ (ในฐานะผู้จัดการประชุม) อนุญาต ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถติดตามว่าใครยอมรับหรือปฏิเสธการประชุม หรือใครเสนอเวลาอื่นสำหรับการประชุมได้ด้วยการเปิดการเรียกประชุม

 • ดูกำหนดการของกลุ่ม   

  คุณสามารถสร้างปฏิทินที่แสดงกำหนดการของกลุ่มบุคคลหรือทรัพยากรได้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูกำหนดการของพนักงานทั้งหมดในแผนกของคุณหรือทรัพยากรทั้งหมด เช่น ห้องประชุมที่อยู่ในอาคารของคุณ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกำหนดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

 • มุมมองปฏิทินแบบเคียงข้าง   

  คุณสามารถดูปฏิทินหลายๆ ปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นรวมทั้งปฏิทินที่ใช้งานร่วมกับผู้ใช้ Outlook คนอื่นๆ แบบเคียงข้างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับการนัดหมายส่วนบุคคลของคุณ และสามารถดูได้ทั้งปฏิทินงานและปฏิทินส่วนบุคคลเป็นแบบเคียงข้างกัน

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกหรือย้ายการนัดหมายระหว่างปฏิทินที่แสดงอยู่ได้ ให้ใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อใช้ปฏิทินของคุณร่วมกันและเปิดปฏิทินอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันอยู่ได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจจะสร้างหรือปรับเปลี่ยนการนัดหมายบนปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณได้รับจากผู้เป็นเจ้าของปฏิทิน

 • ดูปฏิทินที่ด้านบนของกันและกันในมุมมองแบบโอเวอร์เลย์   

  คุณสามารถใช้มุมมองแบบวางซ้อนเพื่อแสดงปฏิทินหลายๆ ปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นรวมทั้งปฏิทินที่ใช้ร่วมกับผู้ใช้ Outlook คนอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับการนัดหมายส่วนบุคคลของคุณ และซ้อนทับปฏิทินงานและปฏิทินส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าคุณมีข้อขัดแย้งหรือเวลาว่างหรือไม่

 • ลิงก์ไปยังปฏิทินบนไซต์Windows SharePoint Services 3.0   

  ถ้าคุณสามารถเข้าถึงไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณจะสามารถดูรายการของเหตุการณ์ต่างๆ จากไซต์นั้นได้ในปฏิทิน Outlook ของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการใน Outlook ได้แม้ว่าคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ ทั้งนี้จะมีการทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูปฏิทิน Windows SharePoint Services 3.0 เคียงข้างกับปฏิทินส่วนบุคคลหรือปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้

 • ส่งปฏิทินไปยังบุคคลผ่านทางอีเมล   

  คุณสามารถส่งปฏิทินของคุณไปยังผู้รับเมลในรูปแบบปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตได้ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมได้ว่าจะให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันมากน้อยเพียงใด ข้อมูลปฏิทินของคุณจะปรากฏในเนื้อความของข้อความอีเมลเป็นปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตที่แนบมาซึ่งผู้รับสามารถเปิดได้ใน Outlook

 • เผยแพร่ปฏิทินไปยัง Microsoft Office Online   

  คุณสามารถประกาศปฏิทินไปยังเว็บไซต์ Office Online และควบคุมได้ว่าจะให้บุคคลใดดูปฏิทิน

 • การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต   

  การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตจะคล้ายคลึงกับปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต แต่แตกต่างกันตรงที่ปฏิทินที่ดาวน์โหลดมาจะมีการปรับปรุงและทำข้อมูลให้ตรงกันกับปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ

 • จัดการปฏิทินของผู้ใช้อื่น   

  ด้วยคุณลักษณะ 'การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์' ทำให้บุคคลหนึ่งสามารถใช้สำเนา Outlook ของตนเองเพื่อจัดการกับปฏิทินของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยผู้บริหารสามารถจัดการปฏิทินของผู้จัดการได้ เมื่อผู้จัดการกำหนดให้ผู้ช่วยเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ ผู้ช่วยสามารถสร้าง ย้าย หรือลบการนัดหมายและสามารถจัดการประชุมในฐานะเป็นตัวแทนของผู้จัดการได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×