บทนำสู่บล็อก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณหรือองค์กรของคุณสามารถแบ่งปันความคิดและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว บล็อกมีข้อความติดประกาศที่ระบุวันที่และแสดงรายการในลำดับเวลาย้อนกลับ บุคคลสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศของคุณได้ เช่นเดียวกับให้การเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่น่าสนใจ รูปภาพ และบล็อกที่เกี่ยวข้องได้

ภาพรวม

บุคลากรในองค์กรของคุณสามารถใช้ความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการร่วมกันได้ ด้วยการประกาศข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อความติดประกาศในบล็อก

บล็อก

โดยทั่วไป บล็อกจะมีผู้สร้างหรือกลุ่มผู้สร้างขนาดเล็กที่สร้างเนื้อหาเป็นประจำ หรือที่บางครั้งเรียกว่า "Blogger" โดยปกติ ผู้เขียนจะใช้โทนส่วนบุคคล ตรงไปตรงมา หรือให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์

ผู้อ่านบล็อกอาจสนับสนุนความคิดและให้คำติชมด้วยการติดประกาศข้อคิดเห็นไว้ที่ข้อความติดประกาศบล็อก

ใช้บล็อกบนอินเทอร์เน็ตสำหรับวัตถุประสงค์ ตั้งแต่บรรยายสมุดรายวันส่วนบุคคล ที่หลากหลาย แต่พวกเขามีประโยชน์หลายสำหรับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ต่อไปนี้คือวิธีบางอย่างที่สามารถใช้บล็อก:

  • เชื่อมต่อกับพนักงานและลูกค้า    องค์กรสามารถสื่อสารการตัดสินใจ นโยบาย และความคิดกับพนักงานหรือลูกค้าในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ด้วยการเชิญชวนให้ผู้อ่านแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความติดประกาศบล็อก องค์กรสามารถพัฒนาความรู้สึกของชุมชนหรือวัดปัญหาด้านต่างๆ ที่เป็นไปได้

  • ใช้ข้อสังเกตและมุมมองร่วมกัน    บล็อกเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ อภิปรายเรื่องนั้นโดยใช้คำพูดของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้คนสามารถแบ่งปันเรื่องราวปัญหาและชัยชนะในการเอาชนะอุปสรรคหรือประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการหนึ่งๆ

  • ให้รายละเอียดที่ช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน    สำหรับองค์กรบางแห่ง บล็อกเป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับการอภิปรายแนวคิดที่ซับซ้อนโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ข้อความติดประกาศบล็อกสามารถอธิบายประโยชน์ของนโยบายหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และสามารถรวมตัวอย่างที่มีประโยชน์ต่างๆ ได้

  • ส่งผ่านข่าวและมุมมอง    บล็อกสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลในการแบ่งปันข่าวหรือมุมมองล่าสุดได้ เนื่องจากข้อความติดประกาศบล็อกสามารถประกาศได้ง่ายและโดยทั่วไปจะมีโทนที่ไม่เป็นทางการ จึงมักมีข้อจำกัดน้อยกว่าเว็บไซต์องค์กรแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องรับมือกับความต้องการที่หลากหลายหรืออาจมีวงจรการประกาศที่ยาวนานกว่า

  • แบ่งปันวิสัยทัศน์และความคิด    บล็อกเปิดโอกาสให้ผู้คนแบ่งปันเป้าหมายและความคิดเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันได้ และส่งเสริมให้ผู้คนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่ผู้นำองค์กรสามารถสื่อสารกับพนักงานในลักษณะที่มีส่วนร่วมและไม่เป็นทางการด้วย

เมื่อคุณสร้างบล็อก บล็อกจะประกอบด้วยรายการ ไลบรารี และคุณลักษณะต่อไปนี้ เพื่อช่วยคุณในการสร้างเนื้อหาและโต้ตอบกับผู้อ่าน

ข้อความติดประกาศ    ใช้รายการประกาศ เพื่อดู และจัดการโพสต์ของคุณทั้งหมด ข้อความติดประกาศส่วนจำเป็นของบล็อกและตำแหน่งที่คุณสื่อสารกับผู้อ่านของคุณผ่านรายการวันได้ รายประกาศ ถูกตั้งค่าให้จำเป็นต้องมีการอนุมัติก่อนที่จะประกาศข้อความติดประกาศ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านั้นถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการรายการในบล็อก

ข้อคิดเห็น    รับทราบคำติชมเกี่ยวกับข้อความติดประกาศบล็อกของคุณผ่านข้อคิดเห็นจากผู้อ่านของคุณ คุณสามารถดูข้อคิดเห็นของผู้อ่านได้ด้วยการดูแต่ละข้อความติดประกาศ หรือคุณสามารถดูข้อคิดเห็นทั้งหมดในบล็อกของคุณได้ด้วยการดูรายการ ข้อคิดเห็น เริ่มต้น

ประเภท    ใช้ประเภทเพื่อจัดระเบียบข้อความติดประกาศของคุณเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อความติดประกาศที่พวกเขาสนใจสุดได้อย่างง่ายดาย

รายการบล็อกอื่นๆ    ใช้รายการนี้เพื่อจัดเก็บการเชื่อมโยงไปยังบล็อกอื่นๆ เช่น บล็อกที่ครอบคลุมเรื่องที่คล้ายๆ กัน บล็อกสำหรับเพื่อนร่วมงาน หรือบล็อกที่อ้างถึงบล็อกของคุณ

การเชื่อมโยง    ใช้รายการ การเชื่อมโยง เพื่อจัดเก็บการเชื่อมโยงชนิดอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รายการ การเชื่อมโยง รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังไลบรารี รูปถ่าย ของคุณและที่เก็บถาวรของบล็อกตามค่าเริ่มต้น

รูปถ่าย    รายการ รูปถ่าย คือไลบรารีรูปภาพที่คุณสามารถจัดเก็บรูปถ่ายที่สนใจ และเชื่อมโยงไปยังรูปถ่ายเหล่านี้จากข้อความติดประกาศบล็อกของคุณ

Permalink    Permalink คือที่อยู่เว็บไปยังข้อความติดประกาศหนึ่งๆ บนบล็อก และช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อความติดประกาศโดยใช้ URL แม้ว่าข้อความติดประกาศนั้นจะถูกเก็บถาวรไว้ ถ้ามีบุคคลใดต้องการอ้างถึงข้อความติดประกาศบล็อกก่อนหน้านี้ หรือถ้าคุณต้องการอ้างถึงข้อความติดประกาศของผู้อื่น คุณควรใช้ Permalink ของข้อความติดประกาศนั้น

ที่เก็บถาวรสำหรับข้อความติดประกาศ    ข้อความติดประกาศถูกเก็บถาวรไว้ตามวันและตามเดือน เพื่อให้คุณและผู้อ่านสามารถเรียกดูข้อความติดประกาศโดยยึดตามวันที่ระบุได้ บล็อกประกอบด้วยมุมมองเริ่มต้นของปฏิทินสองมุมมองดังนี้ มุมมองหนึ่งแสดงข้อความติดประกาศของคุณในมุมมองรายการมาตรฐาน และอีกมุมมองหนึ่งแสดงข้อความติดประกาศในมุมมองปฏิทิน

ตัวดึงข้อมูล RSS    คุณหรือผู้อ่านของคุณสามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัยบนบล็อก ด้วยการสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS โดย RSS คือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสำหรับคุณในการกระจายและรับข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน

ข้อความติดประกาศบล็อกสร้างได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม บล็อกใน Windows SharePoint Services รวมถึงเครื่องมือการจัดรูปแบบ ซึ่งคล้ายกับเครื่องมือของตัวประมวลผลคำ เพื่อนำการจัดรูปแบบมาใช้ (เช่น ตัวหนาหรือสีแบบอักษร) แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติและรูปภาพ และสร้างตาราง

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการสร้างบล็อกหรือโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services ได้ด้วย ถ้าคุณต้องการสร้างข้อความติดประกาศด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมที่คุณคุ้นเคย บล็อกของคุณรวมถึงคำสั่งที่เปิดใช้เครื่องมือและโปรแกรมการสร้างบล็อกที่เข้ากันได้ เช่น Microsoft Office Word 2007ถ้ามีการติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

องค์กรบางแห่งมีนโยบายเกี่ยวกับการประกาศข้อมูลที่สำคัญ จึงควรตรวจสอบว่า องค์กรของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบล็อกหรือแหล่งสื่ออื่นๆ หรือไม่ ก่อนที่คุณจะสร้างบล็อก

หมายเหตุ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX แล้วแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบอาจไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แท็ก HTML พื้นฐานการจัดรูปแบบข้อความในข้อความติดประกาศบล็อกของคุณ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลข้อความที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในส่วนดูเพิ่มเติม

เพื่อรักษาความสนใจของผู้อ่านและส่งเสริมให้ผู้อ่านสมัครสมาชิกหรือกลับมาที่ไซต์ของคุณอีก ควรติดประกาศบ่อยครั้ง คุณยังอาจต้องการตอบกลับข้อคิดเห็นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ถ้าไซต์ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลภายนอกองค์กร คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อคิดเห็นเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อ่านบางคน

นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบบล็อกของคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ลิงก์ไปยังทรัพยากรอื่น ๆ ยังคงทำงานว่า และข้อมูลอื่น ๆ ในบล็อกของคุณยังคงเกี่ยวข้อง คุณอาจตรวจสอบว่า ประเภทนำไปใช้กับเนื้อหาของคุณ และลบประเภทใดที่คุณไม่ต้องการใช้

คุณยังควรตรวจทานการตั้งค่า เช่น สิทธิ์สำหรับไซต์และสิทธิ์สำหรับรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลต่างๆ มีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับบล็อกของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบุคคลใดติดประกาศข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแก้ไขสิทธิ์เพื่อให้บุคคลนั้นไม่สามารถสนับสนุนรายการ ข้อคิดเห็น ได้

ถ้าไซต์ของคุณสนับสนุน RSS เทคโนโลยี ผู้อ่านของคุณและคุณสามารถรับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการบล็อก เช่นข้อความติดประกาศใหม่ โดยการสมัครใช้งานได้ถึงตัวดึงข้อมูล RSS โดยการสมัครใช้งานบล็อก อ่านไม่จำเป็นต้องเช็คกลับไปยังบล็อกเพื่อดูถ้าเนื้อหาใหม่ได้ถูกลง แทน อ่านรับการปรับปรุงเป็นงวดกับบล็อกใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เช่นการเปลี่ยนแปลงข้อความติดประกาศบล็อกหรือข้อคิดเห็นใหม่

โปรแกรมที่เรียกว่า ตัวอ่าน RSS ตัวอ่าน Feed หรือตัวรวบรวม Feed สามารถตรวจสอบไซต์ที่เปิดใช้งาน RSS ให้กับคุณเป็นระยะๆ และเรียกใช้เนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงใดๆ

บล็อกมีตัวดึงข้อมูล RSS ปุ่ม รูปปุ่ม ที่ผู้อ่านของคุณหรือคุณสามารถคลิเพื่อปรับปรุงการเรียกดู และการสมัครใช้งานเหล่านั้น ด้วยตัวแสดง RSS

เมื่อต้องการดูและสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS ไซต์หรือไซต์คอลเลกชันของคุณต้องถูกเปิดใช้งานเพื่อใช้เทคโนโลยี RSS องค์กรอาจจำกัดหรือปิดใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เนื่องจากข้อจำกัดของแบนด์วิดท์หรือปัญหาอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือเจ้าของไซต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×