บทนำสู่บทบาทผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของบทบาทผู้ใช้

สถานการณ์สมมติสำหรับการใช้บทบาทผู้ใช้

การสร้างและการกำหนดบทบาทผู้ใช้

ภาพรวมของบทบาทผู้ใช้

บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดไว้ล่วงหน้าประเภทที่คุณสามารถกำหนดให้แก่ผู้ใช้โดยใช้ชื่อเรื่องของพวกเขางานหรือเกณฑ์อื่น ๆ โดยทั่วไปใช้บทบาทการนำเสนอแบบกำหนดเองเวอร์ชัน หรือมุมมอง ของเทมเพลตฟอร์มเพื่อชนิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณ และข้อมูลที่รวบรวม โดยการเพิ่มบทบาทของผู้ใช้ของคุณแม่แบบฟอร์มเพื่อควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นเมื่อจะเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ปรับให้เหมาะสม ตัวอย่าง สมมติว่า คุณกำลังออกแบบฟอร์มสำหรับโปรแกรมประยุกต์อนุญาตฟอร์มจะถูกใช้ตามชนิดของผู้ใช้ต่อไปนี้:

 • ผู้รับเหมางานไฟฟ้าที่ต้องการขออนุมัติ

 • ตัวแทนที่รับงานที่ตรวจสอบใบขออนุมัติของผู้รับเหมาว่ามีข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่

 • ผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบใบขออนุมัติที่ส่งมาสำหรับการอนุมัติ

แทนที่จะออกแบบแม่แบบฟอร์มสามแม่แบบสำหรับผู้ใช้แต่ละประเภทและจัดการข้อมูลจากฟอร์มเหล่านั้นทั้งหมด คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มหนึ่งแม่แบบที่ประกอบไปด้วยฟอร์มต่างๆ ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและเพิ่มบทบาทผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละประเภท บทบาทผู้ใช้กำหนดว่าข้อมูลใดควรจะแสดงขึ้นในมุมมองแบบกำหนดเองโดยยึดตามแต่ละประเภทของผู้ใช้

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : บทบาทผู้ใช้ไม่ควรใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในฟอร์ม แม้ว่าคุณทำให้เทมเพลตฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว หรือซ่อนตัวควบคุมบางอย่างที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Microsoft Notepad เพื่อดู หรือปรับเปลี่ยนไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็น

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์สมมติสำหรับการใช้บทบาทผู้ใช้

มีสถานการณ์สมมติหลายอย่างที่บทบาทผู้ใช้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยบทบาทผู้ใช้ คุณสามารถ

 • แสดงมุมมองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้    คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อให้มีการแสดงมุมมองที่แตกต่างกันของแม่แบบฟอร์มนั้น ขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังกรอกฟอร์มอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบมุมมองสำหรับผู้รับเหมางานไฟฟ้าที่ขออนุมัติ อีกมุมมองหนึ่งสำหรับตัวแทนที่รับใบขออนุมัติ และอีกมุมมองหนึ่งสำหรับผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่ละมุมมองแสดงเฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้เท่านั้น

 • แสดงส่วนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้    คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่จะแสดงส่วนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังกรอกฟอร์มอยู่ ตัวอย่างเช่น ส่วนในแม่แบบฟอร์มการรายงานค่าใช้จ่ายที่จะใช้กับพนักงานเท่านั้นสามารถแสดงขึ้นเมื่อพนักงานเปิดฟอร์ม อีกส่วนหนึ่งที่จะใช้กับผู้จัดการที่อนุมัติรายงานค่าใช้จ่ายเท่านั้นสามารถแสดงขึ้นเมื่อผู้จัดการเปิดฟอร์ม

 • ตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบทบาทผู้ใช้    คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อให้มีการใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แตกต่างกันกับตัวควบคุมที่ผูกข้อมูลไว้กับเขตข้อมูลเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้ของบุคคลที่กรอกฟอร์มอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งมูลค่าค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับผู้จัดการไว้ที่ระดับหนึ่ง และตั้งมูลค่าสูงสุดที่มากกว่าสำหรับกล่องข้อความเดียวกันสำหรับผู้ดูแลระบบ ถ้าผู้จัดการกรอกฟอร์มและป้อนจำนวนเงินเกินกว่ามูลค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น ถ้าผู้ดูแลระบบกรอกฟอร์ม กล่องข้อความจะยอมรับค่าที่อาจถูกปฏิเสธถ้าผู้กรอกฟอร์มเป็นผู้จัดการ

 • ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบทบาทผู้ใช้    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้รับเหมางานไฟฟ้าที่ต้องการขออนุมัติสามารถส่งฟอร์มที่สมบูรณ์ไปยังบริการเว็บเท่านั้น และตัวแทนที่รับงานสามารถส่งฟอร์มไปยังฐานข้อมูล SQL เท่านั้น ผู้ดูแลระบบสามารถส่งข้อมูลฟอร์มของตนไปยังฐานข้อมูลและในข้อความอีเมล ถ้าใบขออนุมัติผ่านการอนุมัติ หรือสามารถส่งข้อมูลฟอร์มไปยังฐานข้อมูล ถ้าใบขออนุมัติถูกปฏิเสธ

ด้านบนของหน้า

การสร้างและการกำหนดบทบาทผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบทบาทของผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้นั้น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • โดยการระบุชื่อผู้ใช้จากบริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft (ตัวอย่างเช่น, "sales\andrew") เมื่อต้องการระบุชื่อผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่ายของ Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี Active Directory ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลที่ประกอบด้วยชื่อของสมาชิกของทีมทางการตลาดทั้งหมด เมื่อต้องการระบุกลุ่มในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่าย Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุค่าที่มาจากเขตข้อมูลในฟอร์มได้โดยตรง เขตข้อมูลใช้อาจได้รับข้อมูลจาก Active Directory หรือผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความผู้ดูแล คุณสามารถเชื่อมโยงบทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับเขตข้อมูล ที่กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้บทบาท คุณสามารถตั้งค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

บทบาทเริ่มต้น    ผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่มีอยู่ถูกกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ระบุเป็นบทบาทเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้บทบาทเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่ว่าใครกำลังทำงานแบบออฟไลน์ บทบาทผู้ใช้หนึ่งถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ

บทบาทตัวเริ่มต้น    ถ้าคุณต้องการใช้บทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มของคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถระบุหมายบทบาทตัวเริ่มต้น ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดบทบาทตัวเริ่มต้นมีชื่อว่า "ผู้รับเหมา" ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาตใหม่ ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้ถูกมอบหมายให้กับบทบาทผู้รับเหมาเมื่อเขาหรือเธอเปิดโปรแกรมประยุกต์ฟอร์มใบอนุญาตใหม่ อย่างไรก็ตาม ในครั้งถัดไปให้ผู้ใช้เปิดเดิมของฟอร์ม Microsoft Office InfoPath บทบาทผู้รับมอบหมายของบุคคลที่ใช้แทนที่เป็นบทบาทตัวเริ่มต้น

ถ้าคุณได้กำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามการผสมกันของชื่อผู้ใช้ กลุ่ม หรือค่าจากเขตข้อมูล เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath กำหนดบทบาทที่กำหนดให้ผู้ใช้ โดยใช้ลำดับต่อไปนี้:

 1. ชื่อของผู้ใช้เป็นค่าของเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

 2. ชื่อของผู้ใช้ใน Active Directory ได้

 3. ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Active Directory

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มหลาย และคุณกำลังกำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามกลุ่ม InfoPath ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของกลุ่มแต่ละรายการในลำดับที่กลุ่มที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของทั้งกลุ่มแทนการรับและกลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ดูแลระบบอยู่ในรายการก่อนกลุ่มแทนรับ ผู้ใช้จะถูกมอบหมายบทบาทของผู้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ

 4. ถ้าไม่มีข้อมูลข้างต้นจะเป็นจริง บทบาทเริ่มต้นที่ใช้

หลังจากที่คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้สำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่ากฎ ที่จะสลับมุมมองตามบทบาทของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบทบาทของผู้ใช้ตัวจัดการ และสร้างกฎโดยอัตโนมัติสลับไปยังมุมมองของผู้จัดการเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้จัดการเปิดฟอร์มแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างกฎแรกแล้ว กำหนดบทบาทผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกฎ

คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานของตัวควบคุมตามบทบาทผู้ใช้ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ตัวควบคุมทำงานเฉพาะสำหรับบทบาทผู้ใช้เฉพาะ ในขณะที่บทบาทผู้ใช้อื่นๆ สามารถดูข้อมูลในตัวควบคุม แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ความสามารถในการจำกัดบุคคลที่สามารถป้อนข้อมูลลงในตัวควบคุมตามบทบาทผู้ใช้นับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลที่ป้อนลงในตัวควบคุมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีกล่องกาเครื่องหมาย การอนุมัติ ในแม่แบบฟอร์มการขออนุมัติที่เฉพาะสมาชิกของบทบาทผู้ใช้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเลือก เพื่อแสดงว่าการขออนุมัติได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดที่บทบาทผู้ใช้อื่นๆ เช่น ผู้รับเหมาที่ยื่นใบขออนุมัติ จะเห็นเฉพาะกล่องกาเครื่องหมายแต่ไม่สามารถเลือกหรือล้างกล่องได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×