บทนำสู่ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2010สามารถตั้งค่า ด้วยการเก็บถาวรส่วนบุคคล โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ นี่คือกล่องจดหมาย Exchange เฉพาะนอกเหนือจากกล่องจดหมาย Exchange หลักของคุณ ใน Microsoft Outlook 2010 เก็บถาวรส่วนบุคคลปรากฏในบานหน้าต่างนำทางภายใต้โฟลเดอร์กล่องจดหมาย Exchange ของคุณหลัก

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Outlook และ Microsoft Exchange Server สำหรับฟีเจอร์นี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเก็บถาวรส่วนบุคคลและนโยบายการเก็บข้อมูล

ไม่เหมือนกับไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีเฉพาะสามารถเข้าถึงได้บนคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไฟล์ รายการในที่เก็บถาวรส่วนบุคคลจะพร้อมใช้งานใน Outlook จากคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณใช้ หรือใน Outlook Web App (OWA)

ถ้าคุณก่อนหน้านี้ได้เก็บถาวรข้อความถึงไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst), คุณสามารถเปิดเหล่านั้นเก็บถาวร และย้ายข้อความจากไฟล์นั้นลงในเก็บถาวรส่วนบุคคล ซึ่งทำให้ข้อความของคุณทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์กับ Outlook Web App (OWA) หรือ จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณใช้ Outlook 2010

ด้านบนของหน้า

ประโยชน์ของการเก็บถาวรส่วนบุคคล

ข้อความจาก Exchange ของคุณใช้บัญชีผู้ใช้สามารถถูกย้ายไปยังเก็บถาวรส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ด้วยการเก็บถาวรด้านนโยบาย ซึ่งช่วยลดขนาดกล่องจดหมายของคุณ นอกจากนี้นโยบายการเก็บข้อมูลนำไปใช้กับข้อความอีเมลในที่เก็บถาวรส่วนบุคคลเช่น ซึ่งช่วยให้มั่นใจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือกฎการเก็บข้อมูลขององค์กร

  • ลดขนาดของบัญชีผู้ใช้ Exchange Server ของคุณ   ไม่นับรายการในที่เก็บถาวรส่วนบุคคลกับ Exchange ขนาดกล่องจดหมายของคุณ ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณสามารถบอกให้คุณทราบขีดจำกัดขนาดเก็บข้อมูลคืออะไรสำหรับกล่องจดหมาย Exchange หลักของคุณและการเก็บถาวรส่วนบุคคลของคุณ

  • นโยบายการเก็บถาวรย้ายรายการโดยอัตโนมัติ    นโยบายการเก็บถาวรสามารถนำไปใช้กับข้อความเฉพาะเจาะจง การสนทนา หรือโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Exchange Server ของคุณ ตัวอย่าง ข้อความสามารถถูกแท็ก ด้วยมีนโยบายการเก็บถาวรเพื่อให้โดยอัตโนมัตินั้นจะถูกย้ายไปยังการเก็บถาวรส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาการ นโยบายเหล่านี้แตกต่างกัน โดยองค์กร

  • รายการของคุณที่เก็บถาวร และประจำวันทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้ในทันที   ทั้งสองหลักของกล่องจดหมาย Exchange และเก็บถาวรส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถเข้าถึงรายการของคุณทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณใช้ Outlook 2010 นอกจากนี้ รายการของคุณทั้งหมดจะพร้อมใช้งานใน Outlook Web App วิธีแก้ไขปัญหาการเก็บถาวรก่อนหน้าโดยใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จำกัดการเข้าถึงเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีการบันทึกไฟล์ ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จะพร้อมใช้งานใน Outlook Web Access (OWA)

  • ใช้การค้นหาผ่านข้อความทั้งหมด   ใน Outlook 2010 หรือ OWA คุณสามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นหาข้อความโดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะในกล่องจดหมาย Exchange ของคุณหรือเก็บถาวรส่วนบุคคลได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×