บทนำสู่ตัวควบคุม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกจะยึดตามแม่แบบฟอร์มที่มีต้นแบบ เทมเพลตฟอร์กำหนดว่าผลลัพธ์ของฟอร์มมีลักษณะ และการทำงาน

เมื่อการกรอกฟอร์ม ผู้ใช้ใส่ข้อมูล ด้วยการพิมพ์ในกล่องข้อความ คลิกข้อมูลในรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดำเนินการอื่น ๆ วัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่ผู้ใช้โต้ตอบกับจะเรียกว่าตัวควบคุม คุณสามารถใช้ตัวควบคุม การแสดงข้อมูลหรือตัวเลือก ดำเนินการกระทำ ช่วยทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของฟอร์มอ่านง่าย

นอกเหนือจากตัวควบคุมมาตรฐาน เช่นกล่องข้อความและกล่องรายการ InfoPath มีหมายเลขของตัวควบคุมใหม่ เช่นตาราง กลุ่มตัวเลือก และส่วนเพิ่มเติมได้ที่ซ้ำกัน ชนิดของตัวควบคุมเหล่านี้ให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้ตารางซ้ำเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ต้องใส่เฉพาะมากค่าใช้จ่ายรายการ ตามที่จำเป็นออก

ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมถูกเก็บไว้ในแบบฟอร์มแหล่งข้อมูล เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณโดยทั่วไปจะใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพื่อแทรกตัวควบคุม แม้ว่าคุณยังสามารถแทรกตัวควบคุม ด้วยการลากเขตข้อมูลและกลุ่มจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในเทมเพลตฟอร์

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม การรวมถึงแบบอักษร สี และการจัดแนวข้อความภายในตัวควบคุม ตัวควบคุมค่าเริ่มต้น และชนิดข้อมูล และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นคำแนะนำบนหน้าจอ ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้วางตัวชี้เมาส์บนตัว ตัวควบคุม คุณยังสามารถกำหนดเองของตัวควบคุมลักษณะการทำงาน เช่นความสามารถในการกรองข้อมูล หรือกฎตอบกลับ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ในบทความนี้

ตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล

วิธีการแทรกตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ชนิดของตัวควบคุม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ม

ตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล

เกือบทั้งหมดของตัวควบคุมบนฟอร์ม InfoPath จะเกี่ยวข้องกับ หรือถูกผูกไว้กับ แหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ม ตัวควบคุมส่วนใหญ่ รวมถึงกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และ กล่องรายการ ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าไม่มีผูกตัวควบคุมไปยังแหล่งข้อมูล หรือ ถ้าเป็นผูกข้อมูลที่ป้อนเข้าไม่ถูกต้อง ตัวควบคุมนั้นไม่สามารถบันทึกได้อย่างถูกต้องในไฟล์ฟอร์ม (.xml) เบื้องหลัง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลในฟอร์ม InfoPath คุณสามารถเลือกที่จะมีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณแทรกตัวควบคุม หรือคุณสามารถด้วยตนเองผูกตัวควบคุมแต่ละไปยังเขตข้อมูลที่มีอยู่ด้วยตัวคุณเอง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวออกแบบฟอร์มแทรกกล่องข้อความคำนามสกุล บนเทมเพลตฟอร์ม กล่องข้อความถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลlastName ในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์มและเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

เมื่อการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม ผู้ใช้ที่ใส่ชื่อของบุคคล นั้นในกล่องข้อความนามสกุล InfoPath จะบันทึกข้อมูลนั้นเป็น Extensible Markup Language (XML), ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้เท่านั้น

ข้อมูลที่ใส่ในกล่องข้อความถูกบันทึกเป็น XML

ร่วมกัน ชนิดของตัวควบคุมและเขตข้อมูลเกี่ยวข้องกำหนดชนิดของข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใส่ลงในตัวควบคุม เช่นเป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีวันแบบชนิดข้อมูล แล้วผู้ใช้สามารถใส่เฉพาะวันลงในตัวควบคุมนั้น ถ้าพวกเขาพยายามป้อนข้อมูลอื่น ๆ เช่นชื่อหรือที่อยู่ ของพวกเขาลงในตัวควบคุมนั้น InfoPath จะแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ: นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเอกสาร XML ฐานข้อมูล Web services และไลบรารี Microsoft Windows SharePoint Services และรายการ การเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้ได้ผลลัพธ์เป็นแหล่งข้อมูลรองที่สามารถใช้เพื่อสร้างกล่องรายการ และใส่ค่าสำหรับกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

วิธีการแทรกตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพื่อแทรกตัวควบคุม คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกตัวควบคุม ในซึ่งกรณีที่เขตข้อมูลหรือกลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแหล่งข้อมูลสำหรับแต่ละตัวควบคุมที่คุณเพิ่ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเลือกที่จะผูกตัวควบคุมแต่ละเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกกลุ่มหรือเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเมื่อคุณแทรกตัวควบคุม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับระหว่างการสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติและการผูก ตัวควบคุมไปยังเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่ม ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

คุณยังสามารถแทรกตัวควบคุม ด้วยการลากเขตข้อมูลและกลุ่มจากบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ทุกครั้งที่คุณลากเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath แนะนำตัวควบคุมที่ดีที่สุดตรงกับเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลวัน InfoPath แนะนำตัวใช้เลือกวันที่

ด้านบนของหน้า

ชนิดของตัวควบคุม

บานหน้าต่างงานตัวควบคุม มีตัวควบคุมต่าง ๆ มากกว่า 30 ที่คุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวควบคุมเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มในประเภทต่อไปนี้:

 • ตัวควบคุมมาตรฐาน

 • ตัวควบคุมที่เลือกได้ และทำซ้ำ

 • ตัวควบคุมรูปภาพและไฟล์

 • ตัวควบคุมขั้นสูง

 • ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละตัวควบคุม

ตัวควบคุมมาตรฐาน

ตัวควบคุมมาตรฐานรวมถึงตัวควบคุมที่คุณจะเชื่อมโยงกับการรวบรวม และแสดงข้อมูล ตัวควบคุมเหล่านี้ประกอบด้วยกล่องข้อความ กล่องรายการ กล่องกาเครื่องหมาย และปุ่ม

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

กล่องข้อความ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ใช้บ่อยมากที่สุดบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถใส่ชนิดใด ๆ ไม่จัดรูปแบบข้อความลงในกล่องข้อความ เช่นประโยค ชื่อ ตัวเลข วัน และเวลา กล่องข้อความไม่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบข้อความ

กล่องข้อความแบบ Rich

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบข้อ ความ รวมถึงรูปแบบตัวหนา และข้อความเป็นตัวเอียง และที่หลากหลาย ฟอนต์ สีฟอนต์ และฟอนต์ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพ รายการ และตารางลงในกล่องข้อความ rich text

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงผู้ใช้ที่ มีรายการตัวเลือกในกล่อง เมื่อต้องการเลือกรายการจากรายการ ผู้ใช้คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการตัวเลือก ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเอกสาร XML ฐานข้อมูล การบ ริการเว็บ หรือไลบรารี SharePoint หรือรายการ

กล่องคำสั่งผสม

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงผู้ใช้ที่ มีรายการตัวเลือกในกล่องที่ผู้ใช้เลือกรายการเหมาะสม หรือพิมพ์ของตนเอง ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเอกสาร XML ฐานข้อมูล การบ ริการเว็บ หรือไลบรารี SharePoint หรือรายการ

กล่องรายการ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงผู้ใช้ที่ มีรายการตัวเลือกในกล่องที่ผู้ใช้ให้เลือกรายการเหมาะสม ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเอกสาร XML ฐานข้อมูล การบ ริการเว็บ หรือไลบรารี SharePoint หรือรายการ

ตัวใช้เลือกวันที่

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยกล่องคำที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์วันที่และปุ่มปฏิทินที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวัน

กล่องกาเครื่องหมาย

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าใช่/ไม่ใช่หรือค่าจริง/เท็จ โดยการเพิ่ม หรือเอาเครื่องหมายจากกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ

ปุ่มตัวเลือก

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่เลือกจากชุดตัวเลือกที่เหมือนกัน เมื่อมีเลือกปุ่มตัวเลือกหนึ่งในกลุ่ม จะล้างปุ่มตัวเลือกอื่น ๆ ปุ่มตัวเลือกกลุ่มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหนึ่งในแหล่งข้อมูล และปุ่มตัวเลือกแต่ละจะบันทึกเป็นค่าที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลนั้น

ปุ่ม

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่สามารถใช้เพื่อส่งฟอร์มหรือแบบสอบถามฐานข้อมูล ต่าง ๆ นอกจากนี้คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มกับกฎหรือโค้ดแบบกำหนดเองที่ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม

ส่วน

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมอื่น ๆ ส่วนสามารถรวมใด ๆ ของตัวควบคุมที่แสดงอยู่ในตัวควบคุม บานหน้าต่างงาน รวมถึงส่วนอื่น ๆ

ตัวควบคุมที่เลือกได้ และทำซ้ำ

ตัวควบคุมที่เลือกได้ และทำซ้ำรวมถึงตัวควบคุมรายการ ตาราง ส่วน และส่วนเพิ่มเติมได้ที่เกิดซ้ำที่ซ้ำกัน ตัวควบคุมเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกรายการ แถว ชุดระเบียน และข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการกรอกฟอร์ม

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

ส่วนเพิ่มเติม

รายการย่อ/ขยาย

ตัวควบคุมที่ถูกเก็บสำหรับตัวควบคุมอื่น ๆ และจะมีประโยชน์สำหรับการรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดสามารถกรอก เมื่อการกรอกฟอร์มที่มีส่วน ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะรวมส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์ม

ส่วนที่ซ้ำกัน

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ถูกเก็บสำหรับตัวควบคุมอื่น ๆ และมีประโยชน์ในการนำเสนอนระเบียนข้อมูล เช่นระเบียนในฐานข้อมูลพนักงาน เมื่อการกรอกฟอร์มที่มีส่วนที่มีการทำซ้ำ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมลักษณะที่ปรากฏของส่วนที่ซ้ำกัน

ตารางเสริมแถว

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลซ้ำกันในโครงสร้างตาราง แต่ละรายการปรากฏในแถวใหม่ในตารางเกิดซ้ำ เมื่อการกรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือลบแถวในตารางซ้ำตามความเหมาะสม ตารางที่ซ้ำกันสามารถประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ

แนวนอนซ้ำ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลซ้ำกันในโครงสร้างตาราง แต่ละรายการปรากฏในคอลัมน์ใหม่ในตารางเกิดซ้ำ เมื่อการกรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือลบคอลัมน์ในตารางซ้ำตามความเหมาะสม ตารางการทำซ้ำตามแนวนอนประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ

หลัก/รายละเอียด

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่เป็นจริงชุดของการทำซ้ำตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งได้โดยตรง ตัวควบคุมหลักเสมอตารางซ้ำ และตัวควบคุมรายละเอียดสามารถเป็นตารางทำซ้ำหรือส่วนที่มีการทำซ้ำ หลัก/รายละเอียดควบคุมช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับข้อมูลจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มแสดงระเบียนในฐานข้อมูลพนักงาน คุณสามารถระบุว่า เฉพาะชุดย่อยของข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนควรปรากฏในตัวควบคุมหลัก แล้ว เมื่อผู้ใช้เลือกระเบียน (แถว) ในตัวควบคุมหลัก ตัวควบคุมรายละเอียดสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงาน

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือลบหัวข้อย่อยรายการสินค้าในฟอร์มตามความเหมาะสม ตัวควบคุมรายการหัวข้อย่อยเป็นวิธีดีในการรวมข้อความอย่างง่ายให้ทำซ้ำ เช่นรายการของการกระทำรายการวาระการประชุมในฟอร์มเทมเพลต

รายการลำดับเลข

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือลบรายการลำดับเลขในรูปแบบตามความเหมาะสม ตัวควบคุมรายการลำดับเลขเป็นวิธีดีในการรวมข้อความอย่างง่ายที่ทำซ้ำ และบ่งชี้การเรียงลำดับบางอย่างของใบสั่ง เช่นรายการของรายการวาระการประชุมในการประชุม เทมเพลฟอร์มวาระการประชุม

รายการแบบธรรมดา

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ในการเพิ่ม หรือลบข้อมูลในรายการในฟอร์มตามความเหมาะสม ตัวควบคุมรายการแบบธรรมดาเป็นวิธีดีในการรวมข้อความอย่างง่ายให้ทำซ้ำ เช่นรายการของชื่อผู้เข้าร่วมในการประชุมการร้องขอเทมเพลตฟอร์ม

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

รายการย่อ/ขยาย

ตัวควบคุมที่แสดงผู้ใช้ที่ มีรายการตัวเลือกที่ปรากฏเป็นรายการของกล่องกาเครื่องหมายเลื่อน ผู้ใช้สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายข้าตามความเหมาะสม และแม้แต่อาจเพิ่มรายการแบบกำหนดเอง โดยขึ้นอยู่กับว่าเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบ

ตัวควบคุมรูปภาพและไฟล์

คุณสามารถออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพหรือไฟล์ที่แนบมาเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่กรอก InfoPath forms บนแท็บเล็ตพีซีที่ได้รับประโยชน์จากตัวควบคุมรูปภาพหมึกพิเศษที่ช่วยให้พวกเขา สร้าง และบันทึกรูปวาดด้วยหมึก

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

แฟ้มที่แนบมา

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์ลงในฟอร์มของพวกเขา ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาแต่ละไฟล์อนุญาตให้หนึ่งแฟ้มเพื่อแนบ และคุณสามารถจำกัดชนิดไฟล์ ถ้าผู้ใช้ของคุณต้องการแนบไฟล์หลายไฟล์ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาของแฟ้มภายในตัวควบคุมทำซ้ำ

รูปภาพ

รายการย่อ/ขยาย

ตัวควบคุมที่สามารถรวมอยู่ในเทมเพลตฟอร์มเป็นแบบคงองค์ประกอบ เช่นชื่อเรื่องหรือพื้นหลัง หรือสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้แทรกรูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ม ตัวควบคุมรูปภาพสามารถเก็บรูปบนฟอร์มเอง หรือจัดเก็บอยู่ (URL) ที่ชี้ไปยังตำแหน่งที่บันทึกไว้ของรูปภาพ

รูปภาพเป็นหมึก

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ มีแท็บเล็ตพีซีเมื่อต้องการเพิ่มรูปวาดด้วยหมึกลงในฟอร์ม ภาย ในตัวควบคุมเอง หรือด้านบน ของรูปภาพพื้นหลัง

ตัวควบคุมขั้นสูง

ตัวควบคุมขั้นสูงจะใช้ตัวควบคุมที่อาจมีค่าน้อย กว่าตัวควบคุมมาตรฐานบ่อย หรือเฉพาะ ในกรณีที่แบบพิเศษ

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

ไฮเปอร์ลิงก์

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่สามารถใช้เพื่อลิงก์ไปยัง URL ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการของผลิตภัณฑ์สามารถรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อมูลผลิตภัณฑ์เว็บเพจ ตัวควบคุมการเชื่อมโยงหลายมิติสามารถชี้ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

กล่องนิพจน์

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมข้อความแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถใช้กล่องนิพจน์เพื่อแสดงข้อความแบบอ่านอย่างเดียว แสดงค่าของการควบคุมบนฟอร์มอื่น หรือสร้างสูตรโดยยึดตาม XPath นิพจน์

ป้ายชื่อแนวตั้ง

รูปปุ่ม

ป้ายชื่อข้อความแบบอ่านอย่างเดียวซึ่งปรากฏขึ้นที่มุม 90 องศาบนเทมเพลฟอร์มของคุณ ป้ายชื่อแนวตั้งมักจะใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในตารางที่ซ้ำกัน

ขอบเขตการเลื่อน

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ เก็บขนาดคง และมีแถบเลื่อนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนเพื่อดูข้อมูลที่อยู่นอกมุมมอง ขอบเขตที่เลื่อนจะมีประโยชน์เมื่อส่วนของฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูทั้งหมดในครั้งเดียว

ขอบเขตตามแนวนอน

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และที่สามารถใช้การวางอื่น ๆ ควบคุมเคียงข้างบนเทมเพลตฟอร์ม

กลุ่มตัวเลือก

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยสองส่วนตัวเลือกที่จะประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ส่วนแต่ละตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือกทำหน้าที่เป็นตัวเลือกเดียวในชุดของตัวเลือกที่นั่น เมื่อการกรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถแทนส่วนตัวเลือกการเริ่มต้น ด้วยส่วนตัวเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น งานแอปพลิเคชันฟอร์มแบบ คุณสามารถใช้ในกลุ่มตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานสำหรับการอ้างอิงของพวกเขา

กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงอย่าง น้อยสองส่วนที่เลือกในโครงสร้างเกิดซ้ำ เมื่อการกรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแทนเพิ่มเติมทำซ้ำตัวเลือกกลุ่ม ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น บนเทมเพลตฟอร์มมีข้อมูลพนักงาน คุณสามารถใช้กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ใส่ฉุกเฉินหลายที่ติดต่อ สำหรับแต่ละรายการที่ติดต่อ ผู้ใช้สามารถแทนข้อมูลที่อยู่บ้าน มีข้อมูลอยู่ทำงาน

ส่วนที่เลือก

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และเสมอที่ควรปรากฏอยู่ภายในกลุ่มตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ ส่วนที่เลือกมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมลงในกลุ่มตัวเลือกที่มีอยู่ ถ้าคุณแทรกตัวเลือกส่วนใดก็ได้อื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มตัวเลือก InfoPath แทรกส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกใหม่โดยอัตโนมัติ

ทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และคุณสามารถแทรกภายในตัวเอง คุณสามารถใช้ส่วนซ้ำซ้ำเพื่อสร้างลำดับชั้นเนื้อหา เช่นเค้าร่าง

ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อทำให้ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง รวมถึงตัวควบคุม Microsoft ActiveX และส่วนเทมเพลต พร้อมใช้งานใน InfoPath ตัวควบคุมแบบกำหนดเองเป็นหนึ่งที่มีอยู่ใน InfoPath ตามค่าเริ่มต้น

ตัวควบคุม

คำอธิบาย

ส่วนประกอบแม่แบบ

กำหนดเองชุดของตัวควบคุมที่มีเค้าโครง การตั้งค่าคุณสมบัติ และบางส่วนของตัวควบคุมลักษณะการทำงาน ซึ่งสามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย หลังจากสร้างส่วนเทมเพลต คุณใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อนำเข้าเทมเพลส่วนลงในโหมดออกแบบ เพื่อให้คุณสามารถใช้ในแม่แบบของฟอร์ม

ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุมที่ไม่ได้รวมอยู่ใน InfoPath แต่ที่สามารถถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณสามารถเลือกจากตัวควบคุม ActiveX ที่มีอยู่ที่จะลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่คุณพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพัฒนาเทมเพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการตั้งค่าทางการเงิน คุณสามารถพัฒนาตัวควบคุม ActiveX ที่ทำให้ข้อมูลหุ้นที่จะแสดงบนเทมเพลตฟอร์ม หลังจากสร้าง หรือการค้นหาตัวควบคุม ActiveX คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อนำเข้าตัวควบคุมลงในโหมดออกแบบเพื่อให้คุณสามารถใช้ในแม่แบบของฟอร์มนั้น

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์:

 • กล่องคำสั่งผสม

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

 • ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด

 • สัญลักษณ์ ลำดับเลข และตัวควบคุมรายการแบบธรรมดา

 • ตัวควบคุมรูปภาพรูปภาพและหมึก

 • ตัวควบคุมรูปภาพเป็นหมึก

 • ป้ายชื่อแนวตั้ง

 • ขอบเขตการเลื่อน

 • ขอบเขตตามแนวนอน

 • ตารางการทำซ้ำตามแนวนอน

 • เลือกกลุ่ม กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ และตัวควบคุมตัวส่วน

 • ส่วนที่เกิดซ้ำที่ซ้ำกัน

 • ตัวควบคุม ActiveX

คุณยังสามารถเลือกการออกแบบMicrosoft Office InfoPath 2007 เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับ Microsoft Office InfoPath 2003 ในเทมเพลตฟอร์มที่ย้อนหลัง กล่องคำสั่งผสมและกล่องรายการแบบเลือกได้หลายจะไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อผู้ใช้เปิดแม่แบบฟอร์มใน InfoPath 2003 กล่องคำสั่งผสมปรากฏเป็นกล่องรายการแบบหล่นลง และกล่องรายการแบบเลือกได้หลายปรากฏเป็นรายการหัวข้อย่อย

ถ้าคุณมีส่วนใดของแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในเทมเพลตฟอร์มที่อื่น ๆ คุณสามารถออกเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และกฎ ในส่วนเทมเพลต ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน และจึงซ่อนอยู่ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม นอกจากนี้ ถ้าคุณออกเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเข้าถึงตัวควบคุมและฟีเจอร์น้อยกว่าถ้าคุณถูกออกแบบเทมเพลส่วนเท่านั้นสำหรับใช้ใน InfoPath

ด้านบนของหน้า

เอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการเอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ม คุณเลือกตัวควบคุม นั้นแล้ว กดแป้น DELETE เมื่อคุณเอาตัวควบคุม เขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมนั้นยังคงอยู่ในแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะไม่แสดงข้อมูลเก็บไว้ในเขตข้อมูลนี้ เมื่อต้องการแสดงข้อมูล คุณผูกตัวควบคุมลงในเขตข้อมูล

ถ้าคุณต้องการผูกตัวควบคุมที่แตกต่างกันไปยังเขตข้อมูล แทนที่เป็นการลบตัวควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนตัวควบคุมลงในชนิดอื่น คุณทำเช่นนี้ ด้วยการคลิกขวาตัวควบคุม คลิกเปลี่ยนเป็น แล้ว คลิกตัวเลือกบนเมนูทางหนึ่ง เมนูแสดงชนิดของตัวควบคุมที่ถูกผูกเขตข้อมูลชนิดนี้เท่านั้น

การเปลี่ยนตัวควบคุมที่มีอยู่เป็นชนิดอื่น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×