บทนำสู่ชุดเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์งานที่มีหลายเอกสารด้วยชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร ซึ่งเป็นชนิดเนื้อหาแบบใหม่ ชุดเอกสารคือกลุ่มของเอกสารที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสร้างได้ในขั้นตอนเดียว และจากนั้นก็จะสามารถจัดการได้เหมือนกับเป็นเอนทิตีเดียว

ในบทความนี้

ชุดเอกสารคืออะไร

ความสามารถของชุดเอกสาร

งานที่เกี่ยวข้อง

ชุดเอกสารคืออะไร

เมื่อทำงานในโครงการต่างๆ คนส่วนใหญ่มักจะสร้างเอกสารขึ้นมามากมายหลายชุด โครงการจำนวนมากจะจัดทำเอกสารขึ้นมาหนึ่งชุดซึ่งมีหลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในบางกรณี ชุดเอกสารนี้อาจเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ หรือ “ผลที่ได้” ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ให้บริการระดับมืออาชีพอาจจัดทำคู่มือประกอบการขายขึ้นตามการร้องขอข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละครั้ง เป็นต้น ในกรณีอื่นๆ ชุดเอกสารชุดนี้อาจเป็นข้อมูลชนิดต่างๆ ที่สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ขึ้น และให้ผลลัพธ์เป็นการสร้างหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตอาจจัดทำชุดเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การทดสอบ และการคิดค้นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตขึ้น

เอกสารเหล่านี้อาจจัดทำขึ้นพร้อมๆ กัน หรือเป็นระยะๆ โดยบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน และอาจเกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีรูปแบบแฟ้มที่แตกต่างกัน (เช่น เอกสาร Word, งานนำเสนอ PowerPoint, ไดอะแกรม Visio, แฟ้ม Excel หรืออื่นๆ)

องค์กรที่ต้องการสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์งานที่มีหลายเอกสารที่สอดคล้องกันจะสามารถกำหนดค่าชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร ซึ่งเป็นชนิดเนื้อหาแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์งานที่มีหลายเอกสารที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยทั่วไปได้ ชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร เป็นชนิดเนื้อหาแบบใช้โฟลเดอร์ที่จะจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกันหลายๆ ชุดไว้ในมุมมองเดียว โดยจะสามารถทำงานและจัดการเอกสารเหล่านั้นได้เหมือนกับเป็นเอนทิตีเดียว

เมื่อเพิ่มชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร ลงในไลบรารีแล้ว ผู้ใช้จะสามารถสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสารได้ด้วยการคลิก สร้างเอกสาร บน Ribbon ภายในไลบรารี

คำสั่ง ชุดเอกสาร บนเมนู สร้างเอกสาร

บนของเพจ

ความสามารถของชุดเอกสาร

ชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร มีความสามารถหลายอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการผลิตภัณฑ์งานที่มีหลายเอกสารให้เป็นผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณกำลังกำหนดค่าชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร คุณสามารถดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ระบุชนิดเนื้อหาที่อนุญาตภายในชุดเอกสารนั้น (ตัวอย่างเช่น แฟ้มเอกสาร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ)

 • ระบุเอกสารเริ่มต้นที่คุณต้องการให้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่สร้างอินสแตนซ์ใหม่ของชุดเอกสารขึ้น คุณสามารถแมปเอกสารเริ่มต้นไปยังชนิดเนื้อหาที่อนุญาตได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณมีแม่แบบมาตรฐานที่คุณใช้สำหรับเอกสารต่างๆ เช่น สัญญา หรือถ้าคุณมีแม่แบบที่มีตราสินค้าซึ่งคุณใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารเฉพาะ คุณสามารถอัปโหลดแม่แบบเหล่านี้เมื่อคุณกำหนดค่าชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร ได้

 • ระบุ Metadata ที่ใช้ร่วมกันที่คุณต้องการทำข้อมูลให้ตรงกันกับเอกสารทั้งหมดในชุด

 • กำหนดเพจยินดีต้อนรับสำหรับชุดเอกสารเองที่จะแสดงขึ้นในแต่ละอินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์งานที่สร้างขึ้นจากชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร เพจยินดีต้อนรับนี้เป็นเพจของ Web Part ที่สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลหรือทรัพยากรของโครงการเพื่อช่วยสมาชิกในทีมที่กำลังทำงานกับชุดเอกสาร (เช่น เส้นเวลาของโครงการ การเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร เป็นต้น)

 • การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ที่คุณจะแพร่สำหรับชุดเอกสาร คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์การรีวิวหรือการอนุมัติมาตรฐานกับชุดเอกสาร นอกจากนี้ องค์กรของคุณสามารถพัฒนาเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับชุดเอกสารโดยใช้สี่ชุดเอกสารเวิร์กโฟลว์การดำเนินการที่พร้อมใช้งานใน Microsoft SharePoint Designer 2010

หลังจากที่กำหนดค่าและเพิ่มชนิดเนื้อหา ชุดเอกสาร ลงในไลบรารีแล้ว ผู้ใช้ไซต์ที่กำลังสร้างและจัดการเอกสารต่างๆ ในชุดเอกสารชุดใดชุดหนึ่งจะสามารถใช้คุณลักษณะการจัดการเอกสารที่คุ้นเคยอยู่แล้ว หรือคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เช่นแท็บ จัดการ ของ Ribbon ชุดเอกสาร เมื่อทำงานกับเอกสารในชุดเอกสารได้

ผู้สร้างชุดเอกสารจะสามารถทำงานต่อไปนี้ได้

 • สร้างผลิตภัณฑ์งานใหม่ที่มีหลายเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง สร้างเอกสาร ในไลบรารีเอกสาร

 • เก็บ Snapshot ประวัติรุ่นของคุณสมบัติปัจจุบัน และเอกสารต่างๆ ภายในชุดเอกสาร

 • เริ่มเวิร์กโฟลว์กับชุดเอกสารทั้งชุด หรือบางรายการภายในชุดเอกสาร เพื่อจัดการงานทั่วไป เช่น การตรวจทานหรือการอนุมัติ เป็นต้น

 • อีเมลการเชื่อมโยงไปยังชุดเอกสาร

 • ใช้คำสั่ง ส่งไปยัง เพื่อย้ายหรือคัดลอกชุดเอกสารไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น (ปลายทางจะต้องได้รับการกำหนดค่าภายในการดูแลจากศูนย์กลาง)

 • จัดการสิทธิ์สำหรับชุดเอกสาร

บนของเพจ

งานที่เกี่ยวข้อง

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×