บทนำสู่ชนิดเนื้อหาและการประกาศชนิดเนื้อหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาด้วยวิธีที่สอดคล้องกันทั่วทั้งไซต์ของคุณได้ ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือข้อมูลบางชนิด คุณจะสามารถแน่ใจได้ว่าเนื้อหาแต่ละกลุ่มได้รับการจัดการอย่างสอดคล้องกัน บทความนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา และวิธีการใช้การประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อใช้ชนิดเนื้อหาร่วมกันทั้งไซต์คอลเลกชัน

ในบทความนี้

ชนิดเนื้อหาคืออะไร

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดชนิดเนื้อหา

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหารายการ

การประกาศชนิดเนื้อหา

งานที่เกี่ยวข้อง

ชนิดเนื้อหาคืออะไร

ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ องค์กรโดยทั่วไปจะสร้างเนื้อหาชนิดต่างๆ จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น สัญญาทางกฎหมาย ข้อเสนอทางการตลาด ข้อมูลจำเพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกสารกระบวนการผลิต เป็นต้น แม้ว่าเอกสารชนิดต่างๆ เหล่านี้อาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันอยู่บ้าง แต่เนื้อหาแต่ละชนิดจะมีแอตทริบิวต์เฉพาะตัว และแต่ละชนิดอาจมีการสร้าง การใช้ การใช้ร่วมกัน และการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน องค์กรอาจต้องการรักษา Metadata ชนิดต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาชนิดต่างๆ เหล่านี้ไว้ หรืออาจต้องการนำการเก็บรักษาหรือนโยบายการรักษาความลับชนิดต่างๆ มาใช้กับเนื้อหาเหล่านี้

องค์กรสามารถกำหนดชุดของเอกสารที่แตกต่างกันแต่ละชุดให้เป็นชนิดเนื้อหาได้ ชนิดเนื้อหา คือ กลุ่มของการตั้งค่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งอธิบายถึงแอตทริบิวต์และลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกันของเนื้อหาชนิดที่เจาะจง ทั้งนี้ชนิดรายการใดๆ สามารถกำหนดชนิดเนื้อหาขึ้นได้ รวมถึงเอกสาร ข้อมูลในรายการ แฟ้มสื่อ และโฟลเดอร์

คุณสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ให้กับชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดได้

  • คอลัมน์ (Metadata) ที่คุณต้องการกำหนดให้รายการชนิดนี้

  • ฟอร์มสร้าง แก้ไข และแสดงผลแบบกำหนดเองที่ใช้กับชนิดเนื้อหานี้

  • เวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานได้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้

  • โซลูชันหรือคุณลักษณะแบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับรายการของชนิดเนื้อหานี้

  • นโยบายการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการของชนิดเนื้อหานี้

  • แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ซึ่งแสดงไว้ในโปรแกรม Microsoft Office ที่เข้ากันได้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้

  • แม่แบบเอกสารสำหรับรายการใหม่ของชนิดนี้ (เฉพาะชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น)

  • การแปลงเอกสารที่พร้อมให้ใช้งานได้สำหรับรายการของชนิดเนื้อหานี้ (เฉพาะชนิดเนื้อหาเอกสารเท่านั้น)

ชนิดเนื้อหาจะช่วยให้องค์กรมีวิธีจัดการและจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นแนวทางเดียวกันตลอดทั้งไซต์ รายการ และไลบรารีต่างๆ และชนิดเนื้อหายังช่วยให้รายการหนึ่งหรือไลบรารีหนึ่งสามารถมีข้อมูลหรือเอกสารได้หลายชนิด

ถ้าไลบรารีถูกตั้งค่าให้สนับสนุนชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด เมนู เอกสารใหม่ จะเสนอรายการของชนิดเนื้อหาที่พร้อมใช้งานให้แก่ผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถเลือกชนิดที่ตรงกับชนิดของเอกสารที่ตนต้องการสร้างได้

ชนิดเนื้อหาจะแสดงบนเมนู สร้าง สำหรับรายการหรือไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดชนิดเนื้อหา

ชนิดเนื้อหาจะถูกจัดเรียงเป็นลำดับชั้นที่ทำให้ชนิดเนื้อหาหนึ่งสามารถสืบทอดลักษณะเฉพาะจากชนิดเนื้อหาอีกชนิดหนึ่งได้ ซึ่งช่วยให้ประเภทต่างๆ ของเอกสารสามารถใช้แอตทริบิวต์ร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กร ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดแอตทริบิวต์เหล่านี้สำหรับไซต์หรือรายการต่างๆ ได้

ชนิดเนื้อหามีชนิดพื้นฐานสองชนิด ได้แก่ ชนิดเนื้อหาไซต์ และชนิดเนื้อหารายการ

ชนิดเนื้อหาของไซต์    ชนิดเนื้อหาที่กำหนดไว้ที่ระดับไซต์จะเรียกว่าชนิดเนื้อหาไซต์ และมีจัดการในแกลเลอรีการชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์ ชนิดเนื้อหาของไซต์จะพร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานในไซต์ย่อยใด ๆ ของไซต์ที่ พวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์ในแกลเลอรีการชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน จะพร้อมใช้งานสำหรับใช้ในรายการและไลบรารีในไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชัน ถ้ามีการกำหนดค่าการประกาศชนิดเนื้อหา และไซต์คอลเลกชันนี้เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา แล้วชนิดเนื้อหาของไซต์เหล่านี้สามารถถูกประกาศไปยังไซต์คอลเลกชัน subscribing และแอปพลิเคชันบนเว็บ ชนิดเนื้อหาของไซต์สามารถแต่ละรายได้เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี และกำหนดเองเพื่อใช้ในรายการหรือไลบรารีเหล่านั้น

ชนิดเนื้อหารายการ    เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาของไซต์ลงในรายการหรือไลบรารี จะถูกเรียกว่าชนิดเนื้อหารายการ ชนิดเนื้อหารายการเป็นลูกของชนิดเนื้อหาไซต์ที่พวกเขาจะถูกสร้างขึ้น

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหาไซต์

เมื่อคุณกำหนดชนิดเนื้อหาไซต์แบบกำหนดเองชนิดใหม่ใน แกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์ สำหรับไซต์หนึ่งๆ คุณจะเลือกชนิดเนื้อหาไซต์แม่ที่มีอยู่ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงชนิดเนื้อหาไซต์เริ่มต้นจำนวนมากมายที่คุณสามารถใช้ในการสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณกำหนดเองได้ ชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่ที่คุณสร้างจะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว หรือคอลัมน์ หลังจากที่คุณสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่ของคุณ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้

เมื่อไรก็ตามที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับชนิดเนื้อหาไซต์ คุณสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาไซต์ลูกหรือชนิดเนื้อหารายการที่สืบทอดแอตทริบิวต์จากชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณกำลังปรับปรุงอยู่หรือไม่ คุณสามารถปรับปรุงได้เฉพาะแอตทริบิวต์ดังกล่าวที่ชนิดเนื้อหาไซต์ลูกหรือชนิดเนื้อหารายการใช้ร่วมกับชนิดเนื้อหาแม่ ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์ลูกได้ถูกกำหนดเองด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ชนิดเนื้อหาไซต์แม่นั้นไม่มี (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์พิเศษ) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาไซต์ลูกได้รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อชนิดเนื้อหาไซต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อชนิดเนื้อหาไซต์แม่ที่สร้างชนิดเนื้อหาไซต์นั้นขึ้นมา

รูปต่อไปนี้แสดงถึงลักษณะการทำงานของการสืบทอดชนิดเนื้อหา แกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับไซต์ระดับบนนี้ประกอบด้วยชนิดเนื้อหาไซต์ 3 ชนิด ได้แก่ เอกสาร ข้อมูลจำเพาะงานออกแบบ และ Memo ชนิดเนื้อหาข้อมูลจำเพาะงานออกแบบและ Memo เป็นลูกของชนิดเนื้อหาเอกสาร และทั้งสองชนิดข้างต้นใช้คอลัมน์ ผู้สร้าง เนื่องจากสืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาเอกสาร บนไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชันนี้ ชนิดเนื้อหาข้อมูลจำเพาะงานออกแบบถูกใช้ในการสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ลูกชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Product X Spec ซึ่งมีคอลัมน์เพิ่มเติม อินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่ Product X Spec และชนิดเนื้อหาไซต์ Memo ถูกเพิ่มลงในไลบรารี ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชนิดเนื้อหารายการ ไลบรารีจะแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเนื้อหาทั้งสองชนิด รวมทั้งคอลัมน์ผู้สร้าง ซึ่งเนื้อหาทั้งสองชนิดใช้ร่วมกัน

ไดอะแกรมของการสืบทอดชนิดเนื้อหา

1 ชนิดเนื้อหาของไซต์กับคอลัมน์ที่แทน ด้วยข้อความเป็นตัวเอียง

2 ชนิดเนื้อหารายการ

3 ในไลบรารีที่ทั้งสองชนิดเนื้อหาที่ถูกเพิ่มแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งสอง และรายการของแต่ละชนิดเนื้อหา metadata ที่มีในคอลัมน์เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหารายการ

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีนี้จากกลุ่มของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีแล้ว คุณได้ทำให้รายการหรือไลบรารีนั้นมีข้อมูลชนิดนั้นได้ คำสั่ง สร้างรายการ หรือ สร้างเอกสาร ในรายการหรือไลบรารีจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลใหม่ที่เป็นชนิดดังกล่าวได้ ข้อดีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชนิดเนื้อหาสำหรับรายการและไลบรารี ก็คือ การทำให้รายการหรือไลบรารีเดียวสามารถมีข้อมูลหรือเอกสารได้หลายชนิด โดยแต่ละชนิดอาจมี Metadata, นโยบาย และลักษณะการทำงานต่างๆ กัน

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาไซต์ลงในรายการหรือไลบรารีเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ในตำแหน่งที่ตั้งนั้น จะเรียกว่า ชนิดเนื้อหารายการ และจะเป็นลูกของชนิดเนื้อหาไซต์ที่สร้างชนิดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นมา ชนิดเนื้อหาของรายการนี้จะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์

คุณสามารถกำหนดชนิดเนื้อหารายการได้เองสำหรับรายการหรือไลบรารีเฉพาะที่คุณได้เพิ่มไว้ การกำหนดเองเหล่านี้ไม่มีผลต่อชนิดเนื้อหาไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาของไซต์แม่สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการได้รับการปรับปรุง ชนิดเนื้อหารายการของคุณจะสืบทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ (ในกรณีที่บุคคลที่ดูแลชนิดเนื้อหาของไซต์นั้นเลือกที่จะนำการปรับปรุงดังกล่าวไปใช้กับชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมด) ถ้าคุณได้กำหนดแอตทริบิวต์เอง ซึ่งชนิดเนื้อหารายการของคุณใช้ร่วมกับเนื้อหาไซต์แม่ การกำหนดเองของคุณจะถูกเขียนทับ เมื่อการปรับปรุงในชนิดเนื้อหาไซต์แม่มีผลใช้ในชนิดเนื้อหาที่สืบทอดทั้งหมด ถ้าคุณกำหนดชนิดเนื้อหารายการของคุณเองโดยเพิ่มแอตทริบิวต์ที่ชนิดเนื้อหาแม่ไม่มี (เช่น คอลัมน์พิเศษ) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับ เมื่อการปรับปรุงในชนิดเนื้อหาไซต์แม่มีผลใช้ในชนิดเนื้อหาที่สืบทอดทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การประกาศชนิดเนื้อหา

องค์กรสามารถทำการปรับใช้เพื่อให้มีการใช้ชนิดเนื้อหาร่วมกันทั้งไซต์คอลเลกชันได้โดยใช้โปรแกรมประยุกต์บริการ Metadata ที่มีการจัดการเพื่อจัดตั้งการประกาศชนิดเนื้อหา การประกาศชนิดเนื้อหาช่วยให้องค์กรจัดการเนื้อหาและ Metadata ได้อย่างสอดคล้องกันทั้งไซต์ เนื่องจากชนิดเนื้อหาสามารถสร้างและปรับปรุงได้จากส่วนกลาง และสามารถประกาศการปรับปรุงไปยังไซต์คอลเลกชันหรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สมัครใช้งานต่างๆ ได้

เมื่อต้องการตั้งค่าการประกาศชนิดเนื้อหา ผู้ดูแลระบบฟาร์มต้องสร้างบริการ Metadata ที่มีการจัดการและกำหนดค่าไว้เพื่อกำหนดให้ไซต์คอลเลกชันหนึ่งเป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา หลังจากสร้างและกำหนดค่าบริการ Metadata ที่มีการจัดการแล้ว ผู้ดูแลระบบฟาร์มจะประกาศชนิดเนื้อหาดังกล่าว ผู้ดูแลระบบฟาร์มสามารถใช้ URL ที่ประกาศไว้นี้เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอื่นๆ เข้ากับโปรแกรมประยุกต์บริการ Metadata ที่มีการจัดการนี้ และสมัครใช้งานชนิดเนื้อหาได้

องค์กรของคุณสามารถตั้งค่าบริการ Metadata ที่มีการจัดการหลายชุดเพื่อใช้ชนิดเนื้อหาร่วมกันจากไซต์คอลเลกชันหลายๆ ไซต์ได้ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแต่ละโปรแกรมยังสามารถมีการเชื่อมต่อไปยังบริการ Metadata ที่มีการจัดการหลายชุดและสมัครใช้งานชนิดเนื้อหาจากฮับไซต์หลายๆ ไซต์ได้

บริการ Metadata ที่มีการจัดการต้องได้รับการกำหนดค่าจากผู้ดูแลระบบ

ถ้าผู้ดูแลระบบได้กำหนดค่าการประกาศชนิดเนื้อหาสำหรับบริการ Metadata ที่มีการจัดการไว้แล้ว คุณสามารถประกาศชนิดเนื้อหาจาก แกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ ในฮับไซต์คอลเลกชันไปยังไซต์คอลเลกชันที่สมัครใช้งานอื่นๆ ได้ หลังจากประกาศชนิดเนื้อหาแล้ว ชนิดเนื้อหานั้นจะเปลี่ยนเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในไซต์ที่สมัครใช้งาน (อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะอ่านอย่างเดียวนั้นและทำการปรับปรุงได้) เจ้าของไซต์สำหรับไซต์ที่สมัครใช้งานสามารถใช้ชนิดเนื้อหาที่เป็นอยู่ได้โดยเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารี หรือจะเพิ่มเติมโดยสร้างชนิดเนื้อหาไซต์หรือชนิดเนื้อหารายการใหม่ที่ยึดตามชนิดเนื้อหาเดิมที่มีอยู่ก็ได้

เมื่อชนิดเนื้อหาที่ประกาศไว้ได้รับการปรับปรุงใน แกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์ ของฮับไซต์ คุณสามารถประกาศการปรับปรุงนั้นไปยังไซต์ที่สมัครใช้งานอีกครั้งได้ การประกาศชนิดเนื้อหาจะถูกจัดการโดยงานตัวจับเวลา ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าได้ อาจมีความล่าช้าระหว่างเวลาที่ประกาศชนิดเนื้อหาที่มีการปรับปรุงกับเวลาที่ไซต์ที่สมัครใช้งานได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความถี่ของการเรียกใช้งานตัวจับเวลา

ชนิดเนื้อหาที่ประกาศรุ่นภายในเครื่องจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนไซต์ที่สมัครใช้งาน (อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะอ่านอย่างเดียวนั้นและทำการปรับปรุงได้) วิธีนี้ช่วยให้องค์กรสามารถใช้การประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการจัดการเนื้อหาที่สอดคล้องกันทั้งไซต์ ถ้าคุณลบชนิดเนื้อหาที่ประกาศไว้ใน แกลเลอรีชนิดเนื้อหาไซต์ สำหรับฮับไซต์ รุ่นที่ประกาศไว้ใดๆ ของไซต์ที่สมัครใช้งานจะไม่ถูกลบออก เพียงแต่จะสูญเสียสถานะอ่านอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นแก้ไขได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการการประกาศชนิดเนื้อหา

การสร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาของไซต์เอง

การเปลี่ยนชนิดเนื้อหาของรายการหรือไลบรารี

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×