บทนำสู่คุณลักษณะหลายภาษา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน จะมีคุณลักษณะอยู่สองชนิดที่จะช่วยให้คุณสนับสนุนผู้ใช้ที่พูดภาษาอื่นๆ ได้

ผู้ใช้ส่วนติดต่อหลายภาษา (MUI)    ใช้ฟีเจอร์ MUI ในการสร้างไซต์ในภาษาอื่นกว่าภาษาเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งSharePoint หรือ เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายการที่เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ส่วนบุคคลของไซต์ของพวกเขา

ชุดรูปแบบ (ปรับปรุงการรวมการติดตามการเปลี่ยนแปลง    คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ชุดรูปแบบที่ ต้องการสร้างเว็บไซต์การประกาศต้นฉบับแล้ว ทำสำเนาของเนื้อหาที่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น (คุณลักษณะชุดรูปแบบเท่านั้นทำงานกับไซต์การประกาศ)

สิ่งสำคัญ: ลับคุณลักษณะถูกแปลภาษาด้วยเครื่องมือ MUI เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับส่วนติดต่อ และสนับสนุนชุดรูปแบบการสร้างหลายเวอร์ชันของเนื้อหาที่คุณสามารถนั้นจะแปล โดยผู้เชี่ยวชาญแปลภาษาท้องถิ่น

หมายเหตุ: สมมติว่าคุณจำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์หรือไซต์คอลเลกชันหลายภาษาได้เนื่องจากไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยเอกสารหลายภาษา ไลบรารีเอกสารสามารถประกอบด้วยเอกสารหลายภาษาโดยไม่จำเป็นคุณสามารถสร้างเว็บไซต์หรือไซต์คอลเลกชันหลายภาษา

ในบทความนี้

ความแตกต่างระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้และเนื้อหาของไซต์

ส่วนติดต่อผู้ใช้

เนื้อหา

เมื่อใดจะใช้ MUI ชุดรูปแบบ หรือทั้งสองฟีเจอร์

ใช้ชุดรูปแบบเท่านั้น

ใช้ทั้งสองฟีเจอร์ร่วมกัน

ใช้ MUI เท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้กับเนื้อหาของไซต์

เว็บไซต์โดยทั่วไปจะมีสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับไซต์ และส่วนเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณเก็บไว้บนไซต์

คุณลักษณะ MUI จะใช้ได้กับส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับไซต์ของคุณ ขณะที่คุณลักษณะชุดรูปแบบจะใช้ได้กับเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณ

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ของคุณแสดงถึงองค์ประกอบบนหน้าจอของคุณที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับSharePoint เช่นเมนู รายการการนำทาง และถังรีไซเคิล

คุณลักษณะ MUI ทำให้คุณสามารถแสดงองค์ประกอบของส่วนติดต่อผู้ใช้ต่อไปนี้ในภาษาต่างๆ ได้

  • ชื่อและคำอธิบายไซต์

  • เมนูเริ่มต้นSharePoint และการกระทำ

  • คอลัมน์เริ่มต้น

  • คอลัมน์แบบกำหนดเอง (รายการหรือไซต์)

  • การเชื่อมโยงแถบนำทาง

  • บริการ Metadata ที่มีการจัดการ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ MUI ทำเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับองค์ประกอบ UI เริ่มต้นเท่านั้น ไม่มีแปลองค์ประกอบของ UI แบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มไว้

เนื้อหา

คุณลักษณะชุดรูปแบบจะใช้ได้กับเนื้อหาสำหรับไซต์ของคุณ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนไซต์ แต่ไม่ใช่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์นั้นๆ

องค์ประกอบพื้นฐานของเนื้อหาที่สามารถใช้คุณลักษณะชุดรูปแบบได้นั้นก็คือเพจ นอกจากนี้ ชุดรูปแบบยังจะคัดลอกโฟลเดอร์ และสามารถคัดลอกเอกสารได้ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงโฟลเดอร์หรือเอกสารเหล่านั้นไปยังเพจที่อยู่บนไซต์ต้นฉบับของชุดรูปแบบดังกล่าว ชุดรูปแบบไม่ได้คัดลอกข้อมูลในรายการ

เมื่อใดที่ควรใช้ MUI, ชุดรูปแบบ หรือทั้งสองคุณลักษณะ

ให้ตัดสินใจว่าคุณลักษณะหลายภาษาแบบใดที่คุณจะใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างไซต์คอลเลกชันของคุณ โดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้

  • ถ้าคุณจะใช้คุณลักษณะ MUI คุณจะต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของคุณทำการติดตั้งแพคภาษาที่จำเป็นสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการใช้งานได้ หลังจากที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มได้ปรับใช้แพคภาษาแล้ว เจ้าของไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างไซต์และกำหนดค่า MUI ให้แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ในภาษาต่างๆ ได้ ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเลือกดูไซต์ของตนในภาษาที่ต้องการได้

  • เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นด้วยภาษาที่ถูกต้อง

  • ถ้าคุณจะใช้คุณลักษณะชุดรูปแบบ มีข้อควรพิจารณาเฉพาะเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าไซต์สำหรับการปรับปรุง การแจ้งให้ทราบ และประเด็นต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องตั้งค่าก่อนที่จะสร้างไซต์ขึ้นมา

ใช้ MUI เท่านั้น

ใช้ MUI เท่านั้น เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ ไซต์คอลเลกชัน หรือเว็บเพจที่ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเริ่มต้น หรือ ถ้าไซต์ของคุณจะมีผู้ใช้ที่ไม่สามารถทำงานในภาษาเริ่มต้นที่คุณวางแผนที่จะใช้สำหรับไซต์

ใช้ชุดรูปแบบเท่านั้น

ชุดรูปแบบถูกออกแบบที่จะใช้เมื่อมีเนื้อหาของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่พูดภาษาต่าง ๆ มากมาย (หรือที่อาจจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ บนความแตกต่างภูมิภาค บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ หรือ บนตราสินค้าขององค์กร) ซึ่งนั่นคือ เว็บไซต์ที่จัดส่งมอบเนื้อหาให้เหมาะสมกับ cultures อื่น ตลาดอื่น และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแพคภาษาติดตั้งไว้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะ MUI ได้ แต่คุณลักษณะชุดรูปแบบจะยังคงช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบการแจกจ่ายเนื้อหาสำหรับหลายภาษาได้

ใช้ทั้งสองคุณลักษณะร่วมกัน

เมื่อคุณกำลังประกาศเนื้อหาที่ถูกแปลงเป็นภาษาอื่น และคุณมีเจ้าของไซต์หลายรายที่อาจต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซต์ แต่เจ้าของไซต์เหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้พูดภาษาที่ใช้สร้างไซต์ขึ้นมา คุณสามารถใช้ทั้งสองคุณลักษณะร่วมกันเพื่อทำให้ทั้งเนื้อหาและส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์คุณสามารถพร้อมใช้งานในหลายภาษาได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้คุณลักษณะชุดรูปแบบ คุณสามารถสร้างไซต์ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษโดยมีไซต์เป้าหมายเป็นภาษาจีนได้ คุณลักษณะชุดรูปแบบจะตั้งค่าไซต์ภาษาจีนโดยยึดตามการตั้งค่าภาษาและตำแหน่งกระทำการ ในตอนนี้ให้ลองจินตนาการว่าถ้าเจ้าของไซต์ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ได้พูดภาษาจีนจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบนไซต์ภาษาจีนเพื่อการบำรุงรักษา เขาจะทำอย่างไร การใช้คุณลักษณะ MUI จะทำให้ผู้พูดภาษาอังกฤษสามารถสลับส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ภาษาจีนไปเป็นภาษาอังกฤษได้และยังสามารถโต้ตอบกับไซต์ดังกล่าวนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำลังวางแผนสร้างไซต์หลายภาษา คุณควรพิจารณาด้วยว่าตำแหน่งกระทำการใดที่จำเป็นในการสนับสนุนไซต์ของคุณ ตำแหน่งกระทำการ คือการตั้งค่าภูมิภาคที่จะระบุวิธีแสดงตัวเลข วันที่ และเวลาบนไซต์ การตั้งค่าตำแหน่งกระทำการไม่ได้เป็นการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของไซต์ ตัวอย่างเช่น การเลือกตำแหน่งกระทำการเป็นไทยจะเปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นของข้อมูลในรายการและจะใช้ปฏิทินแบบพุทธศักราชแทนปฏิทินที่เป็นค่าเริ่มต้น ตำแหน่งกระทำการ คือ การตั้งค่าที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างอิสระของภาษาที่ระบุเมื่อมีการสร้างไซต์ขึ้นมา โดยจะต่างจากภาษาตรงที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกระทำการได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×