บทนำสู่การใช้ IRM สำหรับข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในข้อความอีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007 โดยใช้การจัดการการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM), ที่พร้อมใช้งานในระบบ Microsoft Office 2007 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอ ดูสิทธิ์แบบจำกัดไปยังข้อมูลในไฟล์ Office เป็นความลับ

ในบทความนี้

วัตถุประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ IRM

ดาวน์โหลดสิทธิ์

ดูข้อความโดยไม่พร้อมใช้งาน IRM

ชนิดไฟล์ที่อยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

จุดประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) อนุญาตให้แต่ละบุคคลสามารถระบุสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อความอีเมล การใช้ IRM จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกพิมพ์ ส่งต่อ หรือคัดลอกโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากจำกัดสิทธิ์ในข้อความโดยใช้ IRM แล้ว การเข้าถึงและข้อจำกัดการใช้งานจะถูกบังคับใช้ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใด เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อความอีเมลจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อความนั้น

IRM ช่วยให้แต่ละบุคคลบังคับใช้การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตนในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวได้ IRM ยังช่วยให้องค์กรสามารถบังคับใช้นโยบายบริษัทในการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้ด้วย

IRM ช่วยในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับที่ได้รับอนุญาตของเนื้อหาที่มีการจำกัดทำการส่งต่อ คัดลอก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ส่งโทรสาร หรือตัดแล้ววางเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากการถูกคัดลอกโดยใช้คุณลักษณะ Print Screen ใน Microsoft Windows

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าจะส่งไปที่ใดก็ตาม

 • ทำการจำกัดสิทธิ์ในสิ่งที่แนบของอีเมลในระดับเดียวกัน ตราบใดที่สิ่งที่แนบเป็นแฟ้มที่สร้างโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เช่น Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2007

 • สนับสนุนวันหมดอายุของแฟ้มเพื่อทำให้ไม่สามารถดูเนื้อหาในเอกสารและข้อความอีเมลได้อีกต่อไปหลังจากพ้นช่วงเวลาที่กำหนด

 • บังคับใช้นโยบายขององค์กรที่ควบคุมการใช้งานและการเผยแพร่เนื้อหาภายในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันสิ่งต่อไปนี้

 • ป้องกันเนื้อหาจากการถูกลบ ขโมย หรือจับภาพ และส่งโดยใช้โปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ม้าโทรจัน โปรแกรมตรวจจับการเคาะแป้นพิมพ์ และสปายแวร์บางชนิด

 • ป้องกันเนื้อหาจากการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดไม่ให้ถูกคัดลอกด้วยลายมือหรือพิมพ์ซ้ำจากข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอของผู้รับ

 • ป้องกันผู้รับจากการถ่ายรูปดิจิทัลของเนื้อหาที่มีการจำกัดซึ่งแสดงบนหน้าจอ

 • ป้องกันเนื้อหาที่มีการจำกัดจากการคัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Vista ก็จะมี Windows Rights Management Services (RMS) Client ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณหรือผู้ดูแล RMS ของคุณจะต้องติดตั้ง Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) ลงบนคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแล RMS สามารถกำหนดค่านโยบาย IRM เฉพาะบริษัทได้ ซึ่งจะกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูล และอนุญาตให้มีการแก้ไขระดับใดสำหรับข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลของบริษัทอาจกำหนดแม่แบบสิทธิ์ที่เรียกว่า "ข้อมูลลับเฉพาะของบริษัท" ซึ่งระบุว่าเฉพาะผู้ใช้ภายในโดเมนของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเปิดข้อความอีเมลที่ใช้นโยบายนั้น

การติดตั้ง Windows Rights Management Services (RMS) Client

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Vista จะมี Windows Rights Management Services (RMS) Client ติดตั้งไว้อยู่แล้ว

 1. ใน Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 3. คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่

 4. คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ: ในมุมมองแบบคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก จากนั้นในบานหน้าต่างซ้ายมือ ให้คลิก เพิ่มโปรแกรมใหม่ คลิก Windows Rights Management Services Client จากรายการโปรแกรม แล้วคลิก เพิ่ม

หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อคุณลองเปิดไฟล์ที่ได้รับการจัดการสิทธิ์ โดยใช้ IRM, การวางจำหน่าย Office 2007 พร้อมท์ให้คุณสามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ที่

ด้านบนของหน้า

การดาวน์โหลดสิทธิ์

ในครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดข้อความอีเมลที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด ที่คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และ การดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีการไฟล์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละไฟล์ที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด กล่าว เนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเปิด โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

การดูข้อความโดยไม่มี IRM

ถ้าคุณต้องการ อ่านหรือเปิดเนื้อหา ด้วยสิทธิ์แบบจำกัดแต่การวางจำหน่าย Office 2007 ไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดAdd-on การจัดการสิทธิ์สำหรับ Internet Explorerซึ่งทำให้คุณดูข้อความใน Microsoft Windows Internet Explorer มี add-on นี้ ชื่อผู้รับสามารถดูเท่านั้นข้อความ ผู้รับไม่สามารถตอบกลับ ไปข้างหน้า คัดลอก หรือพิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: ขณะที่ใช้ Rights Management Add-on ดูข้อความ จะไม่สามารถดูสิ่งที่แนบซึ่งอาจส่งมาพร้อมกับข้อความได้

ด้านบนของหน้า

ชนิดแฟ้มที่อยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

เมื่อชนิดแฟ้มต่อไปนี้ถูกแนบมากับข้อความอีเมลที่มีการจัดการสิทธิ์ใน Office Outlook 2007 แฟ้มเหล่านั้นจะมีการจัดการสิทธิ์ไปด้วยโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณแนบแฟ้มข้อความ (.msg) ไปกับข้อความอีเมลที่มีการจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบจะไม่มีการจัดการสิทธิ์ เพราะ IRM ไม่จัดการสิทธิ์ให้กับชนิดแฟ้ม .msg

แฟ้ม Word

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารแบบใช้แมโคร

.docm

แม่แบบ

.dot

แม่แบบ

.dotx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.dotm

แฟ้ม Excel

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

สมุดงาน

.xls

สมุดงาน

.xlsx

สมุดงานแบบใช้แมโคร

.xlsm

แม่แบบ

.xlt

แม่แบบ

.xltx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.xltm

สมุดงานไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in แบบใช้แมโคร

.xla

Add-in แบบใช้แมโคร

.xlam

แฟ้ม PowerPoint

ชนิดแฟ้ม

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอแบบใช้แมโคร

.pptm

แม่แบบ

.pot

แม่แบบ

.potx

แม่แบบแบบใช้แมโคร

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การแสดงแบบใช้แมโคร

.ppsm

ชุดรูปแบบของ Office

.thmx

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×