บทนำสู่การใช้งาน IRM สำหรับข้อความอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในข้อความอีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007 โดยใช้การจัดการการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM), ที่พร้อมใช้งานในระบบ Microsoft Office 2007 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฉันคุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอ ดูข้อมูลการจัดการสิทธิ์ใน Office

ในบทความนี้

วัตถุประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ IRM

ดาวน์โหลดสิทธิ์

ชนิดไฟล์ที่อยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

วัตถุประสงค์ของ IRM และข้อจำกัด

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ช่วยให้บุคคลเพื่อระบุสิทธิ์การเข้าถึงไปกับข้อความอีเมล โดยใช้ IRM จะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกพิมพ์ออกมา ส่งต่อ หรือคัดลอก โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่สิทธิ์สำหรับข้อความที่ถูกจำกัด โดยใช้ IRM ข้อจำกัดการเข้าถึงและใช้ถูกบังคับใช้ไม่อยู่ที่ไหนข้อมูล เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อความอีเมลจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ข้อความเอง

IRM ช่วยให้บุคคลที่บังคับให้มีการกำหนดลักษณะของพวกเขาส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่วนตัว IRM ช่วยให้องค์กรที่บังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมตัวควบคุมและเผยแพร่ข้อมูลความเป็นเจ้าของ หรือเป็นความลับ

IRM ช่วยให้คุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับได้รับอนุญาตของเนื้อหาที่ถูกจำกัดจากโอน คัดลอก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ส่ง โทรสาร หรือตัด และวางเนื้อหาสำหรับการใช้งานไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับจะใช้เป็นโซลูชัน IRM ที่สนับสนุนข้อจำกัดดังกล่าว

 • ป้องกันเนื้อหาที่ถูกจำกัดกำลังถูกคัดลอกโดยใช้คุณลักษณะ Print Screen ใน Microsoft Windows

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าส่งไปที่ใด

 • แสดงระดับเดียวกันของข้อจำกัดการสิ่งที่แนบมาในอีเมล ตราบใดที่สิ่งที่แนบมาที่มีไฟล์ที่สร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft Office เช่นMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 หรือMicrosoft Office PowerPoint 2007

 • สนับสนุนไฟล์หมดอายุเพื่อให้ไม่สามารถดูเนื้อหาในเอกสารและข้อความอีเมหลังจากระยะเวลาที่ระบุ

 • บังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมการใช้และเผยแพร่เนื้อหาในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ต่อไปนี้:

 • เนื้อหาจากถูกลบ ถูก โจรกรรม หรือ จับภาพ และนำส่ง โดยโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นโทรจันตัวบันทึก แป้น คีย์บอร์ดและสปายแวร์บางชนิด

 • เนื้อหาจากการสูญหาย หรือความเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • เนื้อหาที่ถูกจำกัดจากถูกคัด ลอกรูปมือ หรือ retyped จากแสดงบนหน้าจอของผู้รับ

 • ผู้รับจากจดรูปถ่ายดิจิทัลของเนื้อหาที่ถูกจำกัดที่แสดงบนหน้าจอ

 • เนื้อหาที่ถูกจำกัดจากกำลังถูกคัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ถูกติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ไคลเอ็นต์ Service Pack 1 (SP1) ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งคุณหรือผู้ดูแล RMS ของคุณ

RMS ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่านโยบาย IRM เฉพาะของบริษัทที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและระดับการแก้ไขที่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "บริษัทเป็นความลับ ซึ่งระบุว่า สามารถเปิดข้อความอีเมลที่นโยบายที่ใช้ โดยผู้ใช้พวกเขาเท่านั้น

ติดตั้งไคลเอ็นต์ Windows สิทธิ์ในการจัดการบริการ (RMS)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) ถูกติดตั้งไว้แล้ว

 1. ใน Windows XP คลิกปุ่มเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้ว คลิ กเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 3. คลิกAdd โปรแกรมใหม่

 4. จากรายการของโปรแกรม คลิกWindows ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรม จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิ กเพิ่มโปรแกรมใหม่ จากรายการของโปรแกรม คลิกWindows ไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม

หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อคุณลองเปิดไฟล์ที่ได้รับการจัดการสิทธิ์ โดยใช้ IRM, การวางจำหน่าย Office 2007 พร้อมท์ให้คุณสามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์บริการการจัดการสิทธิ์ Windows ถ้าคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีซอฟต์แวร์ที่

ด้านบนของหน้า

สิทธิ์ในการดาวน์โหลด

ในครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดข้อความอีเมลที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และ การดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีไปยังไฟล์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละไฟล์ที่ใช้สิทธิ์แบบจำกัด กล่าว เนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเปิด โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ส่งข้อมูลประจำตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

ชนิดไฟล์ที่อยู่ภายใต้นโยบาย IRM เมื่อแนบมากับข้อความ

เมื่อแนบชนิดไฟล์ต่อไปนี้กับข้อความอีเมลที่มีจัดการสิทธิ์ในOffice Outlook 2007 พวกเขาได้โดยอัตโนมัติเช่นจัดการสิทธิ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณแนบไฟล์ข้อความ (.msg) ลงในข้อความอีเมลที่มีจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบมาจะไม่มีจัดการสิทธิ์ IRM ไม่สิทธิ์ในการจัดการชนิดไฟล์.msg

ไฟล์ Word

ชนิดไฟล์

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารที่เปิดใช้งานแมโครได้

.docm

เทมเพลต

.dot

เทมเพลต

.dotx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.dotm

ไฟล์ Excel

ชนิดไฟล์

นามสกุล

เวิร์กบุ๊ก

.xls

เวิร์กบุ๊ก

.xlsx

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlsm

เทมเพลต

.xlt

เทมเพลต

.xltx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xltm

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xla

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlam

ไฟล์ PowerPoint

ชนิดไฟล์

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.pptm

เทมเพลต

.pot

เทมเพลต

.potx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppsm

ธีมของ Office

.thmx

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×