บทนำสู่การเชื่อมต่อข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกลิงก์ระหว่างฟอร์ม Microsoft Office InfoPath และแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก็บ หรือมีข้อมูลสำหรับฟอร์มแบบไดนามิก แหล่งข้อมูลคือ ชุดของเขตข้อมูลและกลุ่มที่กำหนด และเก็บข้อมูลสำหรับฟอร์ม ตัวควบคุมถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูล และแสดงข้อมูลกับผู้ใช้

ฟอร์มสามารถมีหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลรองเป็นทางเลือก การเชื่อมต่อข้อมูลอาจสอบถามหรือส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการบนเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับฟอร์มดังกล่าว

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเชื่อมต่อข้อมูล

การทำงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

การทำงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

การเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ข้อควรพิจารณาสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

ภาพรวมของการเชื่อมต่อข้อมูล

การเชื่อมต่อข้อมูลเป็นการเชื่อมโยงไดนามิกระหว่างฟอร์มและแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บหรือให้ข้อมูลสำหรับฟอร์มนั้น ฟอร์มสามารถมีหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลรองเป็นทางเลือก การเชื่อมต่อข้อมูลหลักจะกำหนดแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์มดังกล่าว XML Schema จะอธิบายถึงวิธีการเก็บข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์ม โดยอาจมีเพียงหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับหนึ่งฟอร์มเท่านั้น และการเชื่อมต่อข้อมูลจะถุกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองได้มากเท่าที่คุณต้องการเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหรือการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการบนเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับฟอร์มนั้น แหล่งข้อมูลภายนอกเป็นที่เก็บข้อมูลซึ่งส่งข้อมูลไปยังฟอร์มหรือรับข้อมูลจากฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะทำงานกับแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไปนี้

 • ฐานข้อมูล Microsoft Office Access

 • ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

 • บริการบนเว็บ

 • ไลบรารีเอกสารหรือรายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

 • แฟ้ม XML

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกได้สามชนิดคือ สอบถามข้อมูลเท่านั้น ส่งข้อมูลเท่านั้น หรือทั้งสอบถามและส่งข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามจะรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลนั้นในฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งจะส่งข้อมูลจากฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูล โปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services หรือในข้อความอีเมล ทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูลการส่งจะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูล เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คุณระบุชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • สอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล

 • ส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

 • ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้ตัวควบคุม XmlFormView

 • สอบถามหรือส่งข้อมูลผ่านทางโค้ดการเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเอง เช่น C#, Microsoft Visual Basic .NET หรือ Microsoft JScript

 • ใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เก็บไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • สอบถามหรือส่งข้อมูลไปยัง Human Workflow Services บน Microsoft BizTalk Server 2004 หรือ BizTalk Server 2006

ชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับฟอร์มนั้น และชนิดของแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อฟอร์มกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก และจัดเก็บข้อมูลนั้นในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก หรือรองของฟอร์ม จากนั้นคุณสามารถควบคุมผูก เขตข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงข้อมูลในฟอร์ม คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • ออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือการตั้งค่าที่เก็บในไลบรารีการเชื่อมต่อ จากนั้นโครงสร้างของแหล่งข้อมูลภายนอกจะกำหนดแหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟอร์ม

 • ปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ รายการ SharePoint หรือไลบรารี หรือแฟ้ม XML

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่โดยยึดตามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือการตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อ คุณจะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามที่กลายเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับสำหรับที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้นได้ คุณสามารถกำหนดเพียงการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเดียวให้เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณต้องการสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น คุณจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลรองภายหลังในบทความนี้

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูลลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถระบุว่า InfoPath ควรใช้การเชื่อมต่อข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดฟอร์ม หรือหลังจากเกิดเหตุการณ์เฉพาะขึ้นเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม เช่น การคลิกปุ่มเพื่อแสดงรายการตัวเลือก เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลังจากเกิดเหตุการณ์เฉพาะขึ้น ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

 • แทรกตัวควบคุมปุ่มที่ฟื้นฟูข้อมูลในฟอร์ม

 • เพิ่มกฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อมีเงื่อนไขอยู่บนฟอร์ม

 • เขียนโค้ดแบบกำหนดเองสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ

ส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม ข้อมูลจากฟอร์มนั้นจะถูกส่งผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังชนิดของแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไปนี้ได้

 • ฐานข้อมูล Microsoft Office Access

 • ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

 • บริการบนเว็บ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งข้อมูลด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

 • ส่งข้อมูลฟอร์มในข้อความอีเมล

 • ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่โดยยึดตามฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือการตั้งค่าที่เก็บไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 จากนั้นโครงสร้างของแหล่งข้อมูลภายนอกจะกำหนดแหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟอร์มดังกล่าว

 • ปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ด้วยการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง แล้วกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มของตนทางการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ได้

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล Office Access หรือ SQL Server โปรแกรม InfoPath จะกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งโดยอัตโนมัติถ้าฐานข้อมูลตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านั้นในส่วน ดูเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกที่จะปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณส่งฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งชนิดอื่น

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะกำหนดค่าหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลส่งเป็นหลักส่งการดำเนินการสำหรับเทมเพลฟอร์มของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยังหลายตำแหน่ง โดยใช้กฎหรือโค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังบริการเว็บ และ ผ่านข้อความอีเมล โดยทั่วไปจะ คุณสามารถกำหนดเทมเพลตฟอร์เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อส่งข้อมูลฟอร์ม หรือคุณจะกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ คุณสามารถส่งบางส่วนของข้อมูลของฟอร์ม

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการส่ง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่รับข้อมูลจากหรือส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บได้ ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลจะสามารถรับหรือส่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล คุณต้องทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

 • ตารางทั้งหมดในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักต้องมีคีย์หลัก ข้อจำกัดที่ไม่ซ้ำ หรือดัชนีที่ไม่ซ้ำ

 • ตารางทั้งหมดในแบบสอบถามต้องมีความสัมพันธ์แบบง่ายและเป็นลำดับชั้น

 • ไม่มีเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์มที่สามารถเก็บชนิดข้อมูล Large Binary

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ในสิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกในภายหลังในบทความนี้

การเชื่อมต่อข้อมูลที่สามารถรับข้อมูลจากบริการบนเว็บหรือส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บเป็นเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งที่รวมไว้ในการเชื่อมต่อข้อมูลเดียว

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

การเชื่อมต่อข้อมูลหลักสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์ม XML Schema จะอธิบายถึงโครงสร้างในการเก็บข้อมูลไว้ในแหล่งข้อมูลหลักของฟอร์ม คุณสามารถออกแบบแหล่งข้อมูลโดยใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล หรือคุณสามารถให้ InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งกำหนดโครงสร้างของแหล่งข้อมูลหลักเช่นกัน ทั้งนี้ แม่แบบฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักได้เพียงการเชื่อมต่อเดียวเท่านั้น

ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก วิธีที่คุณทำงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลหลักขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ

ฐานข้อมูล    เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่แบบสอบถาม และส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่เลือก ถ้าฟอร์มจะสามารถกรอกเท่านั้น โดยใช้ InfoPath และฐานข้อมูลตรงกับความต้องการแสดงอยู่ในส่วนข้อควรพิจารณาสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกInfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งโดยอัตโนมัติ และกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ถ้าจะสามารถกรอกฟอร์ม โดยใช้เบราว์เซอร์ InfoPath ไม่สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งไปยังฐานข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

เคล็ดลับ: ถ้ากรอกฟอร์มโดยใช้เบราว์เซอร์และคุณต้องการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยการเชื่อมต่อฟอร์มกับบริการบนเว็บที่ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

บริการบนเว็บ    เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามบริการบนเว็บ คุณจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่ทั้งสอบถามและส่งข้อมูล สอบถามข้อมูลเท่านั้น หรือส่งข้อมูลเท่านั้น ถ้าคุณเลือกที่จะส่งข้อมูล InfoPath จะกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มของตนได้ คุณสามารถระบุว่าจะส่งบางส่วนของข้อมูลฟอร์มหรือข้อมูลฟอร์มทั้งหมด ถ้าข้อมูลเพียงบางส่วนถูกส่ง คุณสามารถระบุว่าเขตข้อมูลใดในกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงมีข้อมูลซึ่งควรถูกส่ง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริการบนเว็บ

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักที่มีเขตข้อมูลแบบสอบถาม เขตข้อมูล 'ข้อมูล' และกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ เขตข้อมูลแบบสอบถามมีค่าที่ใช้ในแบบสอบถามเพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม ผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะใส่ไว้ในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ซึ่งแก้ไขได้เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มแล้ว ข้อมูลในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จะถูกส่งโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง เนื่องจากเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลักต้องสอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลในแหล่งข้อมูลภายนอก คุณจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในเขตข้อมูลรากในแหล่งข้อมูลหลัก

เมื่อต้องการช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดง เลือก แก้ไข หรือส่งข้อมูลในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' คุณสามารถผูกตัวควบคุมต่างๆ เช่น กล่องข้อความและกล่องกาเครื่องหมาย เข้ากับเขตข้อมูลในฟอร์ม ถ้าคุณต้องการสอบถามและแสดงค่าเพิ่มเติมที่ผู้ใช้เลือกเป็นตัวเลือกได้ คุณสามารถผูกตัวควบคุม เช่น กล่องรายการ เข้ากับเขตข้อมูลแบบสอบถาม ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เลือกค่าจากรายการ คุณสามารถผูกตัวควบคุม เช่น กล่องรายการ เข้ากับเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จากนั้นตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมเพื่อแสดงค่าจากแหล่งข้อมูลรองหรือเขตข้อมูลการทำซ้ำในแหล่งข้อมูลหลัก

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

การเชื่อมต่อข้อมูลรองจะเชื่อมต่อฟอร์มกับแหล่งข้อมูลภายนอก การเชื่อมต่อข้อมูลรองเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสอบถามหรือส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลภายนอกในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก หรือเมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกหลายแหล่ง โดยคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองได้มากเท่าที่คุณต้องการ

การเชื่อมต่อข้อมูลรองสามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกชนิดต่อไปนี้

 • ฐานข้อมูล Office Access

 • ฐานข้อมูล SQL Server

 • บริการบนเว็บ

 • ไลบรารีเอกสารหรือรายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services

 • แฟ้ม XML

เมื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรอง คุณยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services หรือทางข้อความอีเมล

ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ฟอร์มจะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้เมื่อฟอร์มเปิดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ด้วยการกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เพิ่มปุ่ม 'ฟื้นฟู' ลงในแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อส่งแบบสอบถาม

 • เพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อสอบถามแหล่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

 • เพิ่มโค้ดแบบกำหนดเองลงในแม่แบบฟอร์มที่ส่งแบบสอบถาม

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในฟอร์ม InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลรองโดยอัตโนมัติโดยมีเขตข้อมูล 'ข้อมูล' และกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองได้

ด้านบนของหน้า

การเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อเพื่อเก็บผลลัพธ์ของแบบสอบถามไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยเรียกว่า การทำงานแบบออฟไลน์

ถ้าคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลรองด้วยวิธีนี้ แบบสอบถามจะถูกส่งไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกขณะที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่าย จากนั้นผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลรองของฟอร์ม และผลลัพธ์จะปรากฏในฟอร์มเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม ข้อมูลจะได้รับการแคชทุกครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการแบบสอบถามใหม่เพื่อให้ข้อมูลทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

InfoPath พิจารณาพารามิเตอร์แบบสอบถามเมื่อตัดสินใจว่าข้อมูลที่จัดเก็บเหมาะสมกับแบบสอบถามที่กำหนดหรือไม่ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงชุดข้อมูลที่จัดเก็บเริ่มต้นในฟอร์มในกรณีที่ไม่มีแหล่งข้อมูล คุณควรพิจารณาว่าข้อมูลจากแบบสอบถามนั้นเหมาะสมกับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หรือฟอร์มควรแสดงข้อมูลเฉพาะผู้ใช้แต่ละคนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลที่ส่งกลับโดยแบบสอบถามนั้นยึดตามข้อมูลเฉพาะตัวหรือบทบาทของผู้ใช้ การใช้ชุดข้อมูลเริ่มต้นที่ถูกกำหนดค่าเมื่อออกแบบแทนที่จะใช้ผลลัพธ์แบบสอบถามอาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้นั้น

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

InfoPath สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับชนิดของแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไปนี้

 • ฐานข้อมูล Office Access

 • ฐานข้อมูล SQL Server

 • บริการบนเว็บ

 • ไลบรารีเอกสารหรือรายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

 • แฟ้ม XML

ส่วนต่อไปนี้มีข้อมูลและข้อควรพิจารณาสำหรับการเชื่อมต่อกับแต่ละแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้

ฐานข้อมูล Microsoft Office Access หรือฐานข้อมูล SQL Server

InfoPath สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล Access และฐานข้อมูล SQL Server เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลชนิดอื่น คุณสามารถใช้บริการบนเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูลนั้นได้

ฟอร์มสามารถสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหรือการเชื่อมต่อข้อมูลรอง และคุณสามารถเลือกจำนวนตารางฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อเท่าใดก็ได้ ตารางแรกที่คุณเลือกจะเป็นตารางหลัก ส่วนตารางใดๆ ที่คุณเลือกภายหลังต้องมีเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กับตารางหลัก InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์นี้ด้วยการจับคู่ชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง คุณสามารถเลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์นี้หรือเพิ่มความสัมพันธ์ของตารางของคุณเองเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

ฟอร์มสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์มแบบฟอร์มที่เป็นไปตามรูปแบบและฐานข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เทมเพลตฟอร์จะไม่เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์    InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มของเบราว์เซอร์กัน เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ใช้บริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล

 • ตารางด้านซ้ายในแต่ละคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลหลักประกอบด้วยคีย์หลัก    อย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับทุกคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องต้องมีคีย์หลักจากตารางด้านซ้าย

 • ไม่มีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักของเก็บฟอร์มชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่    InfoPath จะปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งถ้าแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถจัดเก็บชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่ เช่นรูปภาพ รูป OLE วัตถุ ไฟล์ที่แนบมา ชนิดข้อมูล memo Office Access หรือชนิดข้อมูล SQL Text

ถ้าแม่แบบฟอร์มและฐานข้อมูลตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งและกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มได้ คุณสามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาทางการเชื่อมต่อข้อมูลอื่น

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักที่มีเขตข้อมูลแบบสอบถามและเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล นอกจากนี้ InfoPath ยังเพิ่มปุ่ม เรียกใช้แบบสอบถาม และ สร้างระเบียน ลงในมุมมองเริ่มต้นของแม่แบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม เรียกใช้แบบสอบถาม InfoPath จะส่งแบบสอบถามที่มีข้อมูลในเขตข้อมูลแบบสอบถามไปยังฐานข้อมูล ปุ่ม สร้างระเบียน จะล้างข้อมูลใดๆ ที่ขณะนี้อยู่ในฟอร์ม และตั้งค่าตัวควบคุมที่ผูกเข้ากับเขตข้อมูล 'ข้อมูล' เป็นค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูล 'ข้อมูล' เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อมูลในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จะเปลี่ยนแปลงระเบียนที่สอดคล้องกันในฐานข้อมูล ถ้าผู้ใช้ลบข้อมูลจากเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ระเบียนที่สอดคล้องกันจะถูกลบจากฐานข้อมูล ในที่สุด ข้อมูลใดๆ ที่เพิ่มลงในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จะปรับปรุงเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันหรือเพิ่มระเบียนที่สอดคล้องกันลงในฐานข้อมูล

ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อฟอร์มกับฐานข้อมูล และสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับฟอร์มแล้ว คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามฐานข้อมูล เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลรองที่มีเขตข้อมูลแบบสอบถาม เขตข้อมูล 'ข้อมูล' และกลุ่มที่ตรงกับเขตข้อมูลในตารางฐานข้อมูล คุณสามารถเลือกตารางฐานข้อมูลได้หลายตารางและสร้างความสัมพันธ์ของตารางตามที่คุณต้องการสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูล คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อเพื่อส่งแบบสอบถามทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดฟอร์ม หรือคุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อส่งแบบสอบถาม

 • เพิ่มปุ่มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อฟื้นฟูข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูล

 • สร้างกฎที่ส่งแบบสอบถามโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 • เขียนโค้ดแบบกำหนดเองที่ส่งแบบสอบถามเมื่อเรียกใช้แบบสอบถามนั้น

บริการบนเว็บ

ฟอร์มสามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บทางการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหรือการเชื่อมต่อข้อมูลรอง InfoPath จะยึดตามมาตรฐานต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บ

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP เป็นโพรโทคอลการสื่อสารที่กำหนดข้อความ XML ที่ใช้สำหรับสื่อสารกับบริการบนเว็บ

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL คือมาตรฐาน XML Schema ที่ใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งที่ตั้ง โพรโทคอลการสื่อสาร และส่วนติดต่อผู้ใช้ไปยังบริการบนเว็บ InfoPath สามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บแบบ Dcument-literal

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI คือบริการไดเรกทอรีที่อธิบายบริการบนเว็บที่นำเสนอโดยธุรกิจหนึ่ง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่โดยยึดตามบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักกับบริการบนเว็บ จากนั้นสร้างแหล่งข้อมูลหลักที่มีเขตข้อมูลแบบสอบถาม เขตข้อมูล 'ข้อมูล' และกลุ่มที่ตรงกับ XML Schema ของบริการบนเว็บ

ถ้าคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้การดำเนินการอื่นในบริการบนเว็บเดียวกัน หรือคุณต้องการใช้บริการบนเว็บอื่นด้วยกัน คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูล InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลรองที่มีเขตข้อมูลและกลุ่มที่ตรงกับ Schema ของบริการบนเว็บ ถ้าคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งข้อมูล คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้ส่งข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลเพียงบางส่วนในฟอร์มได้โดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ในบริการบนเว็บ

เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหรือการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังบริการบนเว็บ คุณสามารถระบุว่าการเชื่อมต่อสอบถามข้อมูลเท่านั้น ส่งข้อมูลเท่านั้น หรือทั้งสอบถามและส่งข้อมูล ถ้าการเชื่อมต่อสอบถามข้อมูล InfoPath จะเพิ่มปุ่ม เรียกใช้แบบสอบถาม ลงในแม่แบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม เรียกใช้แบบสอบถาม InfoPath จะส่งแบบสอบถามที่มีข้อมูลในเขตข้อมูลแบบสอบถามไปยังบริการบนเว็บ ถ้าการเชื่อมต่อส่งข้อมูล InfoPath จะเปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งสำหรับฟอร์ม เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง InfoPath จะกำหนดว่าข้อมูลใดที่บริการบนเว็บต้องการ โดยยึดตามข้อมูลดังกล่าว คุณจะระบุได้ว่าเขตข้อมูลใดในแม่แบบฟอร์มควรส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ

ไลบรารีเอกสารหรือรายการบนไซต์ SharePoint

ฟอร์มสามารถสอบถามข้อมูลทางการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังไลบรารีเอกสารหรือรายการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Windows SharePoint Services นอกจากนี้ ฟอร์มยังสามารถส่งข้อมูลไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย แต่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับไลบรารีหรือรายการทางการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่สอบถามข้อมูลจากไลบรารีเอกสารหรือรายการ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลรองสำหรับฟอร์มที่ตรงกับคอลัมน์ในไลบรารีเอกสารหรือรายการ

ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งข้อมูลไปยังไลบรารีเอกสารและคุณต้องการให้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งนี้เป็นการส่งหลักสำหรับแม่แบบฟอร์ม คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งสำหรับแม่แบบฟอร์มและทำให้คุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการส่ง (เมนู เครื่องมือ, คำสั่ง ตัวเลือกการส่ง) ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มจะถูกส่งทางการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง ถ้าคุณต้องการส่งข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถทำได้โดยเขียนโค้ดแบบกำหนดเองสำหรับแม่แบบฟอร์ม

แฟ้ม XML

ฟอร์มสามารถสอบถามข้อมูลทางการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังแฟ้ม XML ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกแผ่นงาน Microsoft Office Excel เป็นแฟ้ม XML จากนั้นใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองสอบถามและแสดงข้อมูลจากแฟ้มดังกล่าวในฟอร์ม คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองสอบถามข้อมูลจากแฟ้ม XML เพื่อเรียกข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งกลับ XML เช่น โปรแกรมประยุกต์ Microsoft ASP.NET, สคริปต์ Common Gateway Interface (CGI) หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Internet Server Application Programming Interface (ISAPI)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET, สคริปต์ CGI หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ISAPI เมื่อต้องการส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของตนและกำหนดค่าตัวเลือกการส่งสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยการเลือก เซิร์ฟเวอร์ (HTTP) ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการส่ง (เมนู เครื่องมือ, คำสั่ง ตัวเลือกการส่ง)

หมายเหตุ: ฟอร์มสามารถมีเพียงการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวที่ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่อนุญาตให้ฟอร์มใช้กฎส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าการเชื่อมต่อในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

ถ้าฟอร์มหลายฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ให้พิจารณาเก็บการตั้งค่าสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อข้อมูลไว้ในแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลคือแฟ้ม XML ที่มีข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งเดียวและมีนามสกุลของชื่อแฟ้มเป็น .xml หรือ .udcx เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่เชื่อมต่อกับแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath จะใช้การตั้งค่าในแฟ้มนั้นเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ข้อได้เปรียบของการใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลมีดังนี้

 • ฟอร์มหลายฟอร์มสามารถใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกันตั้งแต่ต้นสำหรับแต่ละฟอร์ม

 • ถ้าตำแหน่งที่ตั้งหรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกดปลี่ยนไป คุณต้องปรับปรุงเฉพาะแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล ไม่ใช่แต่ละแม่แบบฟอร์ม

 • แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถมีข้อมูลการรับรองความถูกต้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มโดยใช้เบราว์เซอร์

 • ฟอร์มที่ถูกกรอกในเบราว์เซอร์โดยไม่มีระดับความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในอีกโดเมนหนึ่งได้ ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อต้องการเชื่อมต่อฟอร์มกับแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล แฟ้มต้องถูกเก็บในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 และต้องทำตามรูปแบบแฟ้ม Universal Data Connection (UDC) รุ่น 2.0

หมายเหตุ: รูปแบบแฟ้ม UDC 2.0 คือเซตใหญ่ของรูปแบบรุ่น 1.0 ที่ Microsoft Office FrontPage ใช้ ส่วน InfoPath ไม่สามารถใช้แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบรุ่น 1.0 ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลและแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×