บทนำสู่การออกแบบฟอร์มใน InfoPath 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

InfoPath มีตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างฟอร์มต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้และแสดงข้อมูลนั้นจากแหล่งข้อมูล บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนที่จำเป็นในการเริ่มต้นใช้งาน ออกแบบ ตั้งค่า และประกาศฟอร์ม InfoPath

ในบทความนี้

วางแผนเทมเพลตฟอร์ม

เลือกเทมเพลต

เลือกเค้าโครงภาพของเทมเพลตฟอร์ม

เพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อส่ง หรือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น

เพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุม

เพิ่มมุมมองอื่นลงในฟอร์ม

เพิ่มกฎ

ประกาศแม่แบบฟอร์ม InfoPath

ตรวจสอบการออกแบบฟอร์ม

การวางแผนแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญที่ควรจะทำก่อนจะเริ่มออกแบบฟอร์ม InfoPath คือการวางแผนการออกแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ให้ลองคิดถึงสถานการณ์ต่อไปนี้

  • แม่แบบฟอร์มของคุณจะมีมุมมอง (เพจ) เดียว หรือมีหลายมุมมอง

  • คุณวางแผนไว้หรือยังว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและจะแสดงข้อมูลอะไรบ้าง

  • แม่แบบของคุณจำเป็นต้องมีบางส่วนเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหรือไม่

วางแผนว่าตัวควบคุมแต่ละตัวควรอยู่ที่ตำแหน่งใด และคุณต้องการให้แม่แบบฟอร์มของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร และทำงานอย่างไร แม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มหลังจากที่คุณเริ่มทำงานไปแล้วได้เสมอ แต่จะมีประสิทธิภาพกว่าถ้าคุณเริ่มต้นโดยมีการออกแบบอยู่ในใจแล้ว

ด้านบนของหน้า

การเลือกแม่แบบ

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ InfoPath จะเลือกชนิดเทมเพลต เมื่อคุณเปิด InfoPath 2010 แกลเลอรีเทมเพลตปรากฏบนแท็บไฟล์ ที่ถูกจัดกลุ่มเป็นสี่ประเภทซึ่งเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูงเทมเพลตฟอร์ม 2007 InfoPath และส่วนเทมเพลต. ชนิดของเทมเพลตเพื่อเลือกขึ้นอยู่กับทั้งฉันจะใช้เทมเพลตฟอร์มและอาจการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลชนิดใดบ้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเทมเพลฟอร์ม ดูภาพรวมของเทมเพลตฟอร์มและโหมด

ด้านบนของหน้า

การเลือกเค้าโครงแบบเป็นภาพจากแม่แบบฟอร์ม

หลังจากเลือกแม่แบบได้แล้ว คุณอาจทำการกำหนดเองหรือดำเนินการกับเค้าโครงเริ่มต้นต่อไป เมื่อคุณกำหนดเค้าโครงเอง คุณจะเลือกแม่แบบเค้าโครงเพจ ตามด้วยการกำหนดลักษณะของฟอร์มด้วยการเพิ่มลักษณะตารางที่กำหนดเองหรือกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นนำชุดรูปแบบไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงเทมเพลตฟอร์ม ดูเค้าโครงของเทมเพลตฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อส่งและรับข้อมูลจากแหล่งอื่น

เชื่อมต่อข้อมูลที่ถูกลิงก์ระหว่างฟอร์ม Microsoft InfoPath และแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น SharePoint ริการเว็บ หรือฐานข้อมูลที่ใช้ การรับส่งข้อมูลแบบไดนามิก แหล่งข้อมูลภายนอกที่สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ฟอร์มเสมอเวอร์ชันล่าสุดนั่นคือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกจะแสดงโดยอัตโนมัติในฟอร์ม InfoPath ได้ เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ถูกส่งฟอร์มข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก ดูภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มเขตข้อมูลและตัวควบคุม

ใน InfoPath เขตข้อมูลกับตัวควบคุมนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เขตข้อมูลจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างงาน เขตข้อมูล และใช้แสดงข้อมูลที่รวบรวมโดยฟอร์ม ข้อมูลนี้ถูกบันทึกเป็น XML และสามารถถูกส่งไปยังที่จุดหมายปลายทางต่างๆ ได้ ต่างกับตัวควบคุม ซึ่งไม่มีข้อมูลอยู่ในตัว ตัวควบคุมเป็นหน้าต่างที่ฟอร์มใช้ใส่ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตัวควบคุมให้วิธีการป้อนข้อมูลกับผู้ใช้ด้วยวิธีที่เหมาะที่สุดกับชนิดของข้อมูลที่กำลังรวบรวมมา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรวบรวมชื่อของโครงการและสถานะของโครงการนั้นในฟอร์มการติดตามโครงการ เขตข้อมูลทั้งสองสามารถถูกบันทึกเป็นข้อความได้ คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนสตริงข้อความใดๆ ก็ได้เป็นชื่อโครงการ แต่จะกำหนดให้ผู้ใช้เลือกสถานะได้จากรายการของตัวเลือกกลุ่มหนึ่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความสำหรับเขตข้อมูลชื่อโครงการและกล่องรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูลสถานะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเขตข้อมูลและตัวควบคุม ดูบทนำสู่ตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มอีกมุมมองหนึ่งลงในฟอร์ม

มุมมอง (หรือเพจ) เป็นวิธีจัดระเบียบฟอร์มเป็นส่วนต่างๆ ที่คุณต้องการนำเสนอแยกจากกัน ส่วนต่างๆ เหล่านี้สามารถแสดงตามลำดับที่กำหนดไว้ หรือแสดงกับกลุ่มบุคคลที่กำหนดไว้ หรือสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สำหรับฟอร์มรายงานสถานะ คุณสามารถจัดทำมุมมองที่สองเพื่อติดตามประวัติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ แล้วใช้มุมมองนี้ในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ ที่ติดตามอยู่ในรายงานสถานะนั้นยังสามารถเสร็จได้ทันตามกำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มมุมมองที่ฟอร์ม ดูที่เพิ่ม ลบ และสลับมุมมอง (หน้า) ในฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มกฎ

กฎต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมลักษณะการทำงานของฟอร์มโดยการกระทำต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การแสดงข้อความภายในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล การสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังการเชื่อมต่อข้อมูล การสลับมุมมอง หรือการเปิดหรือปิดฟอร์มเพื่อตอบสนองเหตุการณ์หรือเงื่อนไขบางอย่าง เหตุการณ์อาจได้แก่การเปลี่ยนแปลงของบางเขตข้อมูลในฟอร์ม การคลิกปุ่ม การแทรกส่วนหรือแถวการทำซ้ำลงในตารางเสริมแถว หรือการเปิดหรือส่งฟอร์ม เงื่อนไขอาจรวมถึงการคำนวณ บทบาทของผู้ใช้ และการที่ค่าของเขตข้อมูลหนึ่งเป็นค่าว่าง หรือมีค่าอยู่ในช่วงที่ระบุ หรือเท่ากับค่าของอีกเขตข้อมูลหนึ่ง หรือเริ่มต้นด้วยหรือมีอักขระบางตัวอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ดูบทนำสู่กฎฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์ม InfoPath

เมื่อการออกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้นได้ การประกาศแม่แบบฟอร์มไม่เหมือนกับการบันทึกแม่แบบฟอร์ม การบันทึกแม่แบบฟอร์มจะเก็บแม่แบบฟอร์มนั้นไว้เป็นแฟ้ม แต่ไม่ได้ทำให้แม่แบบฟอร์มนั้นพร้อมใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้นำไปกรอกข้อมูล กระบวนการประกาศจะปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มเพื่อการแจกจ่ายด้วยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งการประกาศและส่วนคำสั่งการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแบบฟอร์มนั้นได้ คำสั่งการดำเนินงานต่างๆ ช่วยให้ฟอร์มต่างๆ ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแม่แบบฟอร์มหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศฟอร์ม ดูประกาศฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบการออกแบบฟอร์ม

ในบางครั้ง ซึ่งมักจะเป็นขณะที่กำลังแปลงแม่แบบฟอร์ม InfoPath Filler เป็นแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ หรือแปลงแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2010 เป็นรูปแบบ InfoPath 2007 หรือ 2003 คุณอาจประสบปัญหาความเข้ากันได้ แม้ว่า InfoPath จะมุ่งเน้นป้องกันการเกิดปัญหาความเข้ากันได้ด้วยการจำกัดตัวออกแบบฟอร์มให้มีตัวเลือกต่างๆ ที่เข้ากันได้ โดยยึดตามแม่แบบฟอร์มที่คัดเลือกไว้ แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังอาจเกิดขึ้นได้ InfoPath จะตรวจหาข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแม่แบบฟอร์ม เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้บนแม่แบบฟอร์ม บันทึกหรือประกาศแม่แบบฟอร์ม หรือนำเข้าเอกสาร Office เป็นแม่แบบฟอร์ม ถ้าพบข้อผิดพลาด InfoPath จะพร้อมท์ให้คุณทำการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ดูที่การตรวจสอบการออกแบบของฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×