บทนำสู่การส่งและการรับฟอร์มอีเมล InfoPath ด้วย Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่ฟอร์มอีเมล InfoPath

สิ่งที่ต้องทำก่อนการใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath

บทนำสู่ฟอร์มอีเมล InfoPath

ถ้าคุณได้ให้ใช้ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath สำหรับงานต่าง ๆ เช่นการส่งรายงานสถานะรายสัปดาห์ และถ้าคุณใช้Microsoft Office Outlook 2007 จัดการข้อความอีเมล อีเมฟอร์ม InfoPath ที่สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล นั่นเป็นเพราะว่าคุณสามารถเปิด กรอก และส่งฟอร์ม InfoPath จากภายในOffice Outlook 2007 โดยไม่ต้องเปิด InfoPath ถ้าคุณได้รับฟอร์ม InfoPath อีเมล คุณสามารถตอบกลับได้ ส่งต่อ และเก็บเอกสารนั้นเหมือนกับที่คุณเลือกกับรายการอื่น ๆ ในOffice Outlook 2007

เกี่ยวกับฟอร์มและแม่แบบฟอร์ม InfoPath

InfoPath เป็นโปรแกรมว่า มาตรฐาน XML การเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นได้กำหนดโครงสร้างวิธีในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก InfoPath ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน XML ข้อมูลเก็บรวบรวม โดยใช้ฟอร์ม InfoPath ที่สามารถนำมาตลอดทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลบันทึกไว้ในฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึง และแสดงบนเว็บเพจที่เน้นแนวโน้มงบประมาณสำหรับแผนก

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มสร้างฟอร์ม InfoPath ใหม่ เขาหรือเธอจริงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มกำหนดโครงสร้างข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลผู้ใช้ คิดของเทมเพลตฟอร์มเป็นแบบพิมพ์เขียวนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อสร้างฟอร์มใหม่ที่ใช้ และเก็บข้อมูลในแบบเดียวกัน เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มต้องมีก่อนที่คุณสามารถกรอกฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มที่ต้องถูกปรับใช้ไปยังตำแหน่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึง โดยผู้ใช้ โดยทั่วไปมีการปรับใช้เทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายบริษัทเช่นโฟลเดอร์ที่แชร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือWindows SharePoint Services 3.0

ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บเทมเพลตฟอร์ม พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพล โดยใช้ InfoPath เว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือOffice Outlook 2007 ว่าฟอร์มที่สามารถเติม โดยใช้ InfoPath หรือหนึ่งวิธีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงวิธีเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบ และปรับใช้ ตัวอย่างเช่น การกรอกในเบราว์เซอร์ ฟอร์มต้องถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในเบราว์เซอร์ และต้องถูกปรับใช้เทมเพลตฟอร์สำหรับฟอร์มนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

คุณสามารถใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath เพื่อใช้ร่วมกันกับข้อมูลของคุณเองหรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ Office Outlook 2007 คนอื่นๆ

ใช้ข้อมูลร่วมกันกับฟอร์มอีเมล InfoPath

คุณสามารถใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกรอกฟอร์มรายงานสถานะประจำสัปดาห์ปัจจุบันใน InfoPath จากนั้นส่งฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้กับผู้จัดการของคุณ โดยส่งเป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล คุณสามารถใช้ Office Outlook 2007 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนนี้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ให้เปิดรายงานสถานะจากตำแหน่งที่ตั้งที่ประกาศไว้เป็นฟอร์มอีเมล InfoPath กรอกข้อมูลลงไป จากนั้นส่งข้อมูลให้กับผู้จัดการของคุณโดยใช้ Office Outlook 2007  ทำทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องเปิด InfoPath นอกจากนี้ ถ้าฟอร์มถูกตั้งค่าเพื่อส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูล การส่งฟอร์มดังกล่าวโดยใช้ Outlook จะส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลนั้น หลังจากที่คุณส่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถบันทึกสำเนาของฟอร์มอีเมล InfoPath และข้อมูลที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบันหรือไม่บันทึกก็ได้

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยฟอร์มอีเมล InfoPath

คุณสามารถใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้จัดการที่ส่งข้อความอีเมลประจำสัปดาห์ให้กับทีมงานของคุณเพื่อเตือนทีมงานให้กรอกฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้ Office Outlook 2007 เพื่อส่งฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายเป็นฟอร์มอีเมล InfoPath ถ้าสมาชิกทีมงานของคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณลงในกล่อง ถึง ในฟอร์มอีเมล InfoPath เมื่อสมาชิกทีมงานส่งข้อมูลของสมาชิกเหล่านั้นมาให้ คุณจะได้รับสำเนาของฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในกล่องจดหมายเข้า Office Outlook 2007 ของคุณ เมื่อคุณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath คุณยังสามารถจัดการกับข้อมูลนั้นได้โดยการดำเนินงานต่อไปนี้

  • การเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์    ใน Office Outlook 2007 คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าโฟลเดอร์ InfoPath Formsเพื่อจัดเก็บการเก็บรวบรวมฟอร์มOffice InfoPath 2007ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเก็บรวบรวมฟอร์มรายงานสถานะจากทีมงานของคุณโดยใช้ Office Outlook 2007 คุณสามารถจัดเก็บรายงานสถานะที่เสร็จสมบูรณ์ในโฟลเดอร์ InfoPath Forms ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงข้อมูลจากแต่ละฟอร์มในคอลัมน์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นได้ สิ่งนี้จะทำให้คุณจัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูลจากฟอร์มหลายฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

    ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงข้อมูลจากฟอร์มในมุมมองของโฟลเดอร์ InfoPath Forms แม่แบบฟอร์มสำหรับฟอร์มนั้นจะต้องได้รับการกำหนดค่าเพื่อใช้ในการเพิ่มระดับคุณสมบัติ การเพิ่มระดับคุณสมบัติจะทำให้เขตข้อมูลในฟอร์มสามารถแสดงค่าในโฟลเดอร์ InfoPath Forms ใน Office Outlook 2007 หรือบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ InfoPath Forms Services เฉพาะผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์มเท่านั้นที่สามารถทำให้การเพิ่มระดับคุณสมบัติสำหรับแม่แบบฟอร์มทำได้โดยใช้ InfoPath

  • การผสานข้อมูล    คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากฟอร์มอีเมล InfoPath หลายฟอร์มลงในหนึ่งฟอร์มได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเก็บรวบรวมฟอร์มรายงานสถานะจากทีมงานของคุณโดยใช้ Office Outlook 2007 คุณสามารถผสานข้อมูลจากฟอร์มของทีมงานลงในฟอร์มการสรุปฟอร์มเดียวให้กับผู้จัดการของคุณได้

  • การส่งออกข้อมูล    ถ้าคุณต้องการดำเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลฟอร์มเชิงรายละเอียด คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากโฟลเดอร์ Forms ใน Outlook ของคุณไปยังสมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกฟอร์มอีเมล InfoPath แต่ละฟอร์มเป็นแฟ้ม .xml ไปยังเดสก์ท็อปของคุณได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า

สิ่งที่ต้องทำก่อนการใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath

เมื่อต้องการใช้ฟอร์มอีเมล InfoPath อย่างสมบูรณ์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและบุคคลที่คุณทำงานด้วยได้ติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องไว้แล้ว

สิ่งที่ต้องทำก่อนการติดตั้ง

เมื่อต้องการส่ง หรือรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลในMicrosoft Office Outlook 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ต้องกำหนดค่าการส่ง และรับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล ถ้าคุณมีโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และOffice Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่งฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล แต่จะไม่เหมือนกับเป็นจริงสำหรับผู้รับของฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลของคุณ ฟอร์มที่คุณส่งจะปรากฏไปยังผู้รับเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมา ข้อความอีเมล ผู้รับสามารถบันทึกฟอร์มแนบมา และเปิด โดยใช้ InfoPath Office Outlook 2007 ถูกกำหนดค่าการส่ง และรับอีเมฟอร์ม InfoPath ที่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดฟอร์มอีเมล InfoPath เปิด หรือ ปิด ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก ในOffice Outlook 2007 คลิกตัวเลือกขั้นสูง บนแท็บอื่น ๆ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟอร์มอีเมล InfoPath ในตัวเลือกขั้นสูง กล่องโต้ตอบ

สิ่งที่ต้องทำก่อนการติดตั้งสำหรับผู้รับ

ถ้ามีผู้รับฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลของคุณMicrosoft Office Outlook 2007 และMicrosoft Office InfoPath 2007 ติดตั้ง และกำหนดค่าให้ใช้ฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล พวกเขาจะได้รับข้อความอีเมลที่ประกอบด้วย HTML ที่แสดงถึงที่มุมมองฟอร์มเริ่มต้น และ InfoPath ฟอร์มจะถูกแนบไปกับข้อความอีเมล ถ้าผู้รับมี InfoPath ที่ติดตั้งรุ่นก่อนหน้า และฟอร์มประกอบด้วยฟีเจอร์ย้อนหลัง พวกเขาสามารถบันทึกไฟล์ฟอร์มที่แนบมา และเปิด โดยใช้ InfoPath รุ่นก่อนหน้า

การอ้างอิงแม่แบบฟอร์ม

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล และส่งข้อมูลให้คุณฟัง และแม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องของฟอร์มไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง คุณสามารถรวมเทมเพลตฟอร์ ด้วยฟอร์ม InfoPath ที่อีเม ด้วยการคลิกใน เทมเพลตฟอร์ม clude ตัวเลือกในบานหน้าต่างงานตัวเลือกข้อความ บานหน้าต่างงานปรากฏขึ้นเมื่อคุณส่งต่อการฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลหรือตอบกลับการ หรือ เมื่อคุณส่ง โดยการคลิกส่ง บนฟอร์ม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถส่งเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×