บทนำสู่การส่งข้อความส่วนรวมของ Microsoft Exchange

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณถูกเปิดใช้งานสำหรับการส่งข้อความส่วนรวม (UM) คุณสามารถรับข้อความอีเมล ข้อความเสียง และข้อความโทรสารใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณได้ คุณลักษณะเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010 รวมถึงการแสดงตัวอย่างข้อความเสียง ซึ่งจะส่งบันทึกข้อความเสียงไปยัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

หมายเหตุ: ส่งข้อความแบบรวมจำเป็นต้องใช้ที่คุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2007 ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

คุณลักษณะการส่งข้อความส่วนรวม

หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของบัญชีผู้ใช้ Exchange ให้ดูที่ การระบุรุ่นของ Microsoft Exchange Server ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่ออยู่

 • การเข้าถึงข้อมูล Exchange    คุณสามารถเข้าถึงชุดแบบเต็มฟีเจอร์จดหมายเสียงจากอินเทอร์เน็ตสามารถโทรศัพท์มือถือ Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 และ Outlook Web App (OWA) ฟีเจอร์เหล่านี้ประกอบด้วยตัวเลือกการกำหนดค่าข้อความเสียงจำนวนมากและความสามารถในการเล่นข้อความเสียงจากตัวใดตัวหนึ่งบานหน้าต่างการอ่าน โดยใช้การรวม Windows Media Player หรือรายการข้อความ ใช้ลำโพงคอมพิวเตอร์

 • เล่นทางโทรศัพท์    เล่นทางโทรศัพท์คุณลักษณะช่วยให้คุณเล่นข้อความเสียงทางโทรศัพท์ ถ้าคุณทำงานในแอ cubicle office ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับมัลติมีเดีย หรือฟังข้อความเสียงที่เป็นความลับ คุณอาจไม่ต้องการ หรือไม่สามารถฟังข้อความเสียงผ่านลำโพงคอมพิวเตอร์ เล่นข้อความเสียงโดยใช้โทรศัพท์ใด ๆ รวมถึงการ home, office หรือโทรศัพท์มือถือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดค่าตัวเลือก หมายเลข 'เล่นบนโทรศัพท์' ของการส่งข้อความส่วนรวม

 • ฟอร์มจดหมายเสียง    ฟอร์มจดหมายเสียง Outlook 2007, Outlook Web App และ Outlook 2010 คล้ายคลึงกับหน้าต่างข้อความอีเมเริ่มต้น มีตัวควบคุมสำหรับการดำเนินการเช่นเล่น การหยุด หรือหยุดชั่วขณะข้อความเสียง เล่นข้อความเสียงบนโทรศัพท์ เพิ่ม และแก้ไขบันทึกย่อ

ฟอร์มข้อความเสียงจะมี Windows Media Player แบบฝังตัวและเขตข้อมูลบันทึกย่อแบบเสียง Windows Media Player แบบฝังตัวและเขตข้อมูลบันทึกย่อจะปรากฏในบานหน้าต่างการอ่านเมื่อคุณแสดงตัวอย่างข้อความเสียง หรือในหน้าต่างที่แยกต่างหากเมื่อคุณเปิดข้อความเสียง

 • กำหนดค่าผู้ใช้    คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกข้อความเสียงหลายสำหรับ Unified Messaging โดยใช้ Outlook Web App (บัญชี Exchange 2010 เท่านั้น) หรือภาย ใน Outlook 2010 (Exchange 2007 บัญชีผู้ใช้เท่านั้น) ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลขการเข้าถึงโทรศัพท์ และเสียงจดหมายเล่นบนหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถตั้งค่าการเข้าถึงจดหมายเสียง PIN แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของการส่งข้อความส่วนรวม ของคุณใหม่

 • โทรหาตอบ    สายรวมถึงการตอบรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณจะไม่พร้อมใช้งาน เล่นคำทักทายส่วนบุคคลของคุณ หนึ่งบันทึกข้อความ และส่งข้อความเสียงข้อความจดหมายไปยังกล่องจดหมายเข้า ของคุณเป็นข้อความอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูระเบียน Unified Messaging คำทักทายของจดหมายเสียงและเลือกความ Unified Messaging เสียงแสดงคำทักทาย

 • กฎการรับสาย    กฎการตอบรับสายเรียกเข้าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่พร้อมใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ Exchange 2010 ฉันโทรเข้าจะตอบโดยใช้ฟีเจอร์นี้ คุณสามารถตัดสินใจ การโทรตามกฎการรับสายจะนำไปใช้กับสายเรียกเข้าจะคล้ายคลึงกับวิธีกฎกล่องจดหมายเข้า จะนำไปใช้กับข้อความอีเมลขาเข้า ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีกฎการรับสายการโทรมีการกำหนดค่า ถ้าไม่ได้ตอบสายการโทรเข้ามา โดยเซิร์ฟเวอร์ Unified Messaging (UM) ผู้โทรที่ติดต่อจะได้รับพร้อมท์เพื่อออกจากข้อความเสียงสำหรับฝ่าย ใช้กฎการรับสาย ผู้โทรที่สามารถ:

  • ฝากข้อความเสียง

  • โอนสายไปยังที่ติดต่ออื่น

  • โอนสายไปยังข้อความเสียงของที่ติดต่ออื่น

  • โอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ที่คุณได้กำหนดไว้

  • ใช้คุณลักษณะ ค้นหาฉัน หรือค้นหาคุณผ่านการโอนสายที่ได้รับการควบคุมดูแล

 • แสดงตัวอย่างจดหมายเสียง    ใน Exchange 2010 ตัว Unified Messaging บทบาท server ใช้การรู้จำเสียงโดยอัตโนมัติ (ASR) บนเพิ่งสร้างข้อความเสียงข้อความจดหมาย เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงในกล่องจดหมายเข้า ของคุณ ข้อความที่ประกอบด้วยการบันทึกและข้อความที่ถูกสร้างขึ้นจากการบันทึกเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิด หรือปิด Unified Messaging เสียงการแสดงตัวอย่าง

 • ไม่ได้รับสายเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือนจดหมายโดยใช้ SMS ข้อความ    คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าจดหมายเสียงของคุณคุณกำลังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และกำหนดค่าการโอนสายเรียกเข้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียงใหม่บนโทรศัพท์มือถือของคุณในเป็นข้อความบริการการส่งข้อความสั้น (SMS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิด หรือ ปิดการแจ้งเตือน Unified Messaging

 • ข้อความเสียงที่ได้รับการป้องกัน    เสียงที่ได้รับการป้องกันคือ Unified Messaging หน้าที่การใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความเป็นส่วนตัว จดหมายนี้ได้รับการป้องกัน โดย Active Directory บริการการจัดการสิทธิ์ (AD RMS), และจำกัดการโอน คัดลอก หรือแยกไฟล์เสียงจากข้อความอีเมล เสียงที่ได้รับการป้องกันเพิ่มความลับของ Unified Messaging และช่วยให้คุณอาศัย Unified Messaging ถ้าคุณต้องการจำกัดผู้ชมสำหรับข้อความเสียง

 • Outlook Voice Access    มีส่วนติดต่อของผู้ใช้ที่ Unified Messaging สอง Unified Messaging เปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้นั่นคือส่วนติดต่อผู้ใช้โทรศัพท์ (TUI) และส่วนติดต่อผู้ใช้เสียง (VUI) ส่วนติดต่อสองเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเรียกว่า Outlook Voice Access ใช้ outlook Voice Access เพื่อเข้าถึง Unified Messaging ระบบจากโทรศัพท์ เมื่อคุณโทรเข้าไปยังระบบ Unified Messaging คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange ของคุณโดยใช้ Outlook Voice Access และทำต่อไปนี้:

  • เข้าถึงข้อความเสียง

  • ฟัง ส่งต่อ หรือตอบกลับข้อความอีเมล

  • ฟังข้อมูลปฏิทิน

  • เข้าถึงหรือโทรหาที่ติดต่อที่จัดเก็บไว้ในสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) หรือกลุ่มในที่ติดต่อของคุณ

  • ยอมรับหรือยกเลิกการเรียกประชุม

  • ตั้งค่าข้อความเสียงเพื่อให้ผู้โทรเข้าทราบว่าคุณไม่ว่าง

  • ตั้งค่าการกำหนดลักษณะความปลอดภัยและตัวเลือกส่วนบุคคล

 • กลุ่มกำหนดที่อยู่โดยใช้ Outlook Voice Access    ด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange 2007 คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้โทรศัพท์ (TUI) หรือติดต่อผู้ใช้เสียง (VUI) ใน Outlook Voice Access เพื่อส่งข้อความอีเมลและข้อความเสียง คุณสามารถส่งข้อความอีเมเดียวกับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้นในส่วนบุคคลผู้ติดต่อของคุณ ไปยังผู้รับหลายจากไดเรกทอรีเพิ่มผู้รับแต่ละแต่ละรายได้ หรือ โดยการเพิ่มชื่อของรายการการแจกจ่ายจากสมุดรายชื่อส่วนกลาง ด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange 2010 คุณยังสามารถส่งข้อความอีเมลและเสียงแก่ผู้ใช้ในกลุ่มการจัดเก็บไว้ในที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×