บทนำสู่การส่งข้อความส่วนรวมของ Microsoft Exchange

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange ผู้ดูแลระบบของคุณExchange 2007 ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

เมื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณExchange 2007 ถูกเปิดใช้งานสำหรับ Unified Messaging (UM), คุณสามารถรับอีเมล เสียง และข้อความโทรสารในของคุณแต่ละExchange 2007  กล่องจดหมายเข้า บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานMicrosoft Office Outlook 2007 สำหรับ Unified Messaging ที่อนุญาตให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เล่นข้อความเสียงจากบานหน้าต่างการอ่านโดยใช้ Microsoft Windows Media Player ซึ่งรวมอยู่ในฟอร์มจดหมาย Office Outlook 2007 หรือจากรายการข้อความ

 • เล่นข้อความเสียงบนโทรศัพท์

 • กำหนดค่าการตั้งค่าข้อความเสียงแต่ละข้อความ

ในบทความนี้

จัดการลักษณะการทำงานของ Office Outlook 2007 สำหรับ Exchange Unified Messaging

ส่งข้อความแบบรวม Exchange: ฟอร์มจดหมายเสียง

Exchange Unified Messaging: เล่นทางโทรศัพท์

การจัดการคุณลักษณะ Office Outlook 2007 สำหรับการส่งข้อความส่วนรวมของ Exchange

โซลูชันของการส่งข้อความส่วนรวมจากที่อื่น

ในอดีต ด้วยการใช้งานโซลูชันของการส่งข้อความส่วนรวมจากที่อื่นจำนวนมาก ข้อความเสียงจึงถูกรับและเก็บไว้ในตำแหน่งเดียว ซึ่งข้อความเสียงจะถูกเรียกใช้โดยการใช้โทรศัพท์ หรือถูกกำหนดเส้นทางไปยัง กล่องจดหมายเข้า ของคุณเพื่อให้มีการเล่นจาก Office Outlook 2007 หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของ Outlook Web Access ถึงแม้ว่าระบบการส่งข้อความส่วนรวมได้เชื่อมต่อกับ Exchange เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อความเสียง แต่ระบบข้อความเสียงและคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ก็ไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง ดังนั้น จึงไม่สามารถให้ประสบการณ์การฟังข้อความเสียงที่ราบรื่นแก่ผู้ใช้ได้

ในสภาพแวดล้อมข้อความเสียงดังกล่าว เมื่อคุณได้รับข้อความเสียงซึ่งมาเป็นข้อความอีเมลที่มีข้อความเสียงอยู่ภายในสิ่งที่แนบ คุณจะต้องเริ่ม Windows Media Player หรือใช้โปรแกรมเล่นสื่อโปรแกรมอื่นเพื่อเล่นและฟังข้อความเสียงของคุณ ด้วยเหตุที่ Office Outlook 2007 หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Outlook Web Access และระบบการส่งข้อความส่วนรวมจากที่อื่นไม่ได้รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น นอกจากการที่คุณจะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรมเล่นสื่อแล้ว ยังทำให้คุณไม่สามารถำหนดค่าการตั้งค่าข้อความเสียงแต่ละข้อความของคุณจาก Microsoft Outlook ได้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความเสียงแต่ละข้อความผ่านซอฟท์แวร์โปรแกรมประยุกต์หรือโดยใช้โทรศัพท์ของคุณเอง

ไคลเอ็นต์แบบ Legacy และ Exchange

ถ้าคุณสามารถใช้งานการส่งข้อความส่วนรวม และกำลังใช้ Office Outlook 2007 หรือ Outlook Web Access รุ่นที่รวมอยู่ใน Exchange 2007 คุณจะมีตัวเลือกข้อความเสียงมากกว่าผู้ใช้ Exchange ซึ่งกำลังใช้ Outlook, Outlook Web Access หรือ Exchange รุ่นก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้ Outlook หรือ Outlook Web Access รุ่นก่อนหน้า หรือผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Exchange รุ่นก่อนหน้าจะยังคงได้รับข้อความเสียงของพวกเขาเป็นสิ่งที่แนบที่เป็นแฟ้มเสียงของอีเมลมาตรฐาน (*.wav หรือ *.wma) และจะไม่มีตัวเลือกการกำหนดค่าข้อความเสียงสำหรับพวกเขา

คุณลักษณะ Office Outlook 2007 สำหรับการส่งข้อความส่วนรวมของ Exchange

เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การฟังข้อความเสียงที่ราบรื่น Office Outlook 2007 และ Outlook Web Access รุ่นที่รวมอยู่ใน Exchange 2007 จึงมีคุณลักษณะข้อความเสียงที่ครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน UM ของ Exchange 2007 คุณลักษณะเหล่านี้ประกอบไปด้วยตัวเลือกการกำหนดค่าข้อความเสียงจำนวนมาก และความสามารถในการเล่นข้อความเสียงจากบานหน้าต่างการอ่านโดยใช้ Windows Media Player แบบรวม หรือจากรายการข้อความ

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ Windows Media Player รุ่นตั้งแต่ Windows Media Player version 7.0 เป็นต้นไป เพื่อที่จะสามารถใช้โปรแกรมเล่นสื่อแบบรวมและตัวเลือกต่างๆ ได้

คุณลักษณะ Office Outlook 2007 สำหรับการส่งข้อความส่วนรวมจะรวมอยู่ในการติดตั้ง Office Outlook 2007.

หลังจากที่ติดตั้ง Office Outlook 2007 และบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณได้เปิดใช้งาน UM แล้ว แท็บ ข้อความเสียง พร้อมด้วยการตั้งค่าการกำหนดค่าข้อความเสียงจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

หมายเหตุ: คุณลักษณะ Office Outlook 2007 สำหรับการส่งข้อความส่วนรวมจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Office Outlook 2007 และจะไม่มีอยู่ใน Outlook รุ่นก่อนหน้า

โดยการใช้แท็บ ข้อความเสียง คุณจะสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า เช่น หมายเลขการเข้าถึงโทรศัพท์ และตัวเลือก หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" ของข้อความเสียง และคุณสามารถตั้งค่า PIN การเข้าถึงข้อความเสียงใหม่ได้

หมายเหตุ: แท็บข้อความเสียงOffice Outlook 2007 จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณคือ Unified Messaging เปิดใช้งาน  

ด้วยคุณลักษณะ Office Outlook 2007 สำหรับการส่งข้อความส่วนรวม คุณจึงสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ฟังข้อความเสียงใน Outlook

 • กำหนดค่าการตั้งค่าข้อความเสียงแต่ละข้อความ

 • แสดงข้อความเสียงทั้งหมดของคุณในตำแหน่งเดียว

 • แยกข้อความโทรสารและข้อความเสียงออกจากข้อความอีเมลใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณโดยใช้ไอคอนใหม่ ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ทราบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับข้อความอีเมล ข้อความเสียง และข้อความโทรสาร

 • ระบุว่าข้อความเสียงถูกเล่นแล้วหรือยัง

 • เพิ่มคำอธิบายประกอบให้กับข้อความในข้อความเสียงในกล่องข้อความ

 • ตอบกลับข้อความเสียงด้วยข้อความอีเมลหากทราบข้อมูลที่ติดต่อของผู้ส่ง

 • เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับลงใน ที่ติดต่อ ของคุณโดยใช้เมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความส่วนรวมของ Exchange: ฟอร์มข้อความเสียง

ฟอร์มข้อความเสียง

ฟอร์มข้อความเสียง Office Outlook 2007 จะคล้ายคลึงกับฟอร์มข้อความอีเมลเริ่มต้น แต่จะให้คุณสามารถดำเนินการกระทำอื่นเพิ่มเติมได้ คุณสามารถเล่น หยุด หรือหยุดข้อความเสียงชั่วขณะ เล่นข้อความเสียงบนโทรศัพท์ หรือเพิ่มและแก้ไขบันทึกย่อสำหรับข้อความเสียง ฟอร์มข้อความเสียงจะประกอบด้วย Windows Media Player แบบฝังตัวและพื้นที่สำหรับเพิ่มบันทึกย่อ โดย Windows Media Player แบบฝังตัวและพื้นที่สำหรับบันทึกย่ออาจจะแสดงขึ้นในบานหน้าต่างการอ่านเมื่อคุณแสดงตัวอย่างข้อความเสียง หรือในหน้าต่างที่แยกต่างหากเมื่อคุณเปิดข้อความเสียงก็ได้

ตัวควบคุมข้อความเสียงในบานหน้าต่างการอ่าน

ตัวเลือกฟอร์มข้อความเสียง

ฟอร์มข้อความเสียงจะมีส่วนติดต่อสำหรับการกระทำต่างๆ ไว้ให้คุณ อย่างเช่น การเล่นข้อความเสียง การเล่นข้อความเสียงบนโทรศัพท์ หรือการเพิ่มบันทึกย่อ ถ้าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการส่งข้อความส่วนรวม คุณจะได้รับข้อความเสียงเป็นสิ่งที่แนบ และตัวเลือกฟอร์มข้อความเสียงจะไม่พร้อมใช้งาน

 • เล่น      ด้วยการคลิก เล่น คุณจะสามารถเล่นและฟังข้อความเสียงโดยใช้หูฟังหรือลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หลังจากที่คุณคลิก เล่น Windows Media Player จะเล่นข้อความ

 • เล่นบนโทรศัพท์      เมื่อคุณคลิก เล่นบนโทรศัพท์ ข้อความเสียงที่เลือกไว้จะเล่นบนหมายเลขโทรศัพท์ตามที่คุณระบุ หลังจากที่คุณคลิก เล่นบนโทรศัพท์ กล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าและควบคุมคุณลักษณะ เล่นบนโทรศัพท์ ได้

 • แก้ไขบันทึกย่อ      เมื่อคุณคลิก แก้ไขบันทึกย่อ บนแถบเครื่องมือ ข้อความเสียงจะเปิดขึ้นและคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็นในกล่องข้อความ บันทึกย่อ ได้

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความส่วนรวมของ Exchange: เล่นบนโทรศัพท์

เล่นบนโทรศัพท์ คืออะไร

คุณลักษณะ เล่นบนโทรศัพท์ จะทำให้คุณสามารถเล่นข้อความเสียงทางโทรศัพท์ได้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการฟังข้อความเสียงผ่านทางลำโพงคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเล่นข้อความเสียงโดยใช้โทรศัพท์เครื่องใดก็ได้ ซึ่งรวมทั้งโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ ในสถานการณ์อย่างเช่นคุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานที่มีเพียงผนังเล็กๆ กั้น คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ส่วนรวมหรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเสียงได้ หรือคุณกำลังฟังข้อความเสียงที่เป็นความลับ คุณจึงอาจต้องการเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการใช้โทรศัพท์

เมื่อคุณคลิกตัวเลือกแถบเครื่องมือ เล่นบนโทรศัพท์ ในฟอร์มข้อความเสียง Office Outlook 2007 กล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ จะปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ จะมีตัวเลือกสำหรับใส่หมายเลขลงในกล่อง เรียกเลขหมาย หรือคลิกหมายเลขในรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานล่าสุดของคุณ เริ่มและสิ้นสุดการเรียก รวมทั้งข้อความบอกสถานะสำหรับตรวจสอบการเรียก

หมายเหตุ: ในแต่ละครั้ง ข้อความเสียงจะเล่นได้เพียงหนึ่งข้อความเสียงเท่านั้น ถ้าคุณพยายามเริ่มต้นการเรียก เล่นบนโทรศัพท์ ครั้งที่สองในขณะที่การเรียกก่อนหน้านี้ยังคงดำเนินอยู่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

หมายเลข เล่นบนโทรศัพท์

รายการหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานล่าสุด

คุณสามารถดูรายการของหมายเลขที่คุณใช้ล่าสุดในกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ ได้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่บนแท็บ ข้อความเสียง จะแสดงเป็นรายการบนสุดเสมอและจะถูกเลือกเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เมนูแบบหล่นลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่จะเรียกเลขหมาย คุณลักษณะนี้จะไม่มีให้ใช้งานใน Exchange 2007 Outlook Web Access

เล่นทางโทรศัพท์ตัวเลือก

กล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ จะมีตัวเลือก เรียกเลขหมาย และ วางสาย ไว้สำหรับคุณ เมื่อกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ เปิดขึ้น เรียกเลขหมาย จะพร้อมใช้งาน แต่ วางสาย จะไม่พร้อมใช้งาน หลังจากที่มีการเรียกเลขหมายแล้ว เรียกเลขหมาย จะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าการเรียกจะสิ้นสุด คุณสามารถสิ้นสุดการเรียกได้ด้วยการคลิก วางสาย หรือด้วยการวางหูโทรศัพท์ การปิดกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ และการคลิก ปิด จะเป็นการสิ้นสุดการเรียกที่กำลังดำเนินอยู่

เรื่อง ส่ง และสถานะ

ส่วนด้านล่างของกล่องโต้ตอบ เล่นบนโทรศัพท์ จะแสดงเรื่องของข้อความเสียง วันที่และเวลาที่ส่ง และข้อความเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการเรียก ข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดกับคุณลักษณะ เล่นบนโทรศัพท์ โดยเฉพาะจะแสดงขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×