บทนำสู่การสร้างโปรแกรมประยุกต์ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่

เครื่องมือและใช้เทคโนโลยี

วิธีโครงสร้างและการพัฒนาแอปพลิเคชัน

นำรูปแบบการออกแบบทั่วไป

แม่แบบเอกสารสำเร็จรูป

สรุป

แหล่งข้อมูล

บทนำ

Windows SharePoint Services 3.0 เป็นเทคโนโลยีของ Windows Server ที่มีความ portfolio รวมของบริการที่ทำงานร่วมกันและติดต่อสื่อสาร อาจเป็นแพลตฟอร์มแบบสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนเว็บ จดข้อได้เปรียบของความสามารถนี้ Microsoft ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเทมเพลตสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0สี่สิบให้เรียกตัวครั้งโซลูชันอยู่กับความต้องของกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะเจาะจงเช่นประสานโต๊ะช่วย หรือติดตามเสริม ดังที่แสดงในตัวอย่างในรูปที่ 1

มุมมองโฮมเพจของโปรแกรมประยุกต์ตัวติดตามแคมเปญการตลาดแบบรวม
รูปที่ 1: มุมมองโฮมเพจของของการรวมทางการตลาดส่งเสริมการขายตัวติดตามแอปพลิเคชัน

Microsoft พัฒนาแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ที่ให้ดาวน์โหลดฟรีเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการปรับใช้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าและคู่ค้าสามารถใช้แม่แบบโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับโซลูชันที่กำหนดให้ตรงความต้องการมากขึ้น หรือสามารถใช้เป็นตัวอย่างเพื่อเรียนรู้การสร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows SharePoint Services 3.0 เองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ Microsoft Office SharePoint Designer 2007

วัตถุประสงค์ของบทความนี้จะอธิบายวิธี Microsoft พัฒนาเทมเพลแอปพลิเคชัน ระบุหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการทำงานกับความสามารถหลักภายในทั้งWindows SharePoint Services 3.0 และOffice SharePoint Designer 2007 กับเป้าหมายที่ empowering ลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้างแอปพลิเคชันของตนเอง บทความไม่เป็น substitute สำหรับWindows SharePoint Services 3.0 SDKหรือเป็นส่วนใหญ่จะทรัพยากรนักพัฒนา นักพัฒนาควรใช้ SDK สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการขยายWindows SharePoint Services 3.0 โดยทั่วไป

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักออกแบบไซต์รุ่นใหม่ เนื่องจาก Windows SharePoint Services และ Office SharePoint Designer 2007 ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าที่การใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ได้มากมายโดยใช้ UI และไม่จำเป็นต้องมีทักษะการพัฒนาขั้นสูงในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถสูง เพื่อให้มั่นใจ บทความนี้ได้อธิบายการใช้งานโค้ดแบบกำหนดเองบางส่วนสำหรับรูปแบบการออกแบบที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาจะสามารถเข้าใจวิธีการโดยรวมซึ่งนำเสนอโดยเน้นผู้อ่านในกลุ่มนี้เป็นหลักได้ นักพัฒนาอาจจะอ่านอย่างรวดเร็วในส่วนแรกๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการ และให้ความสนใจมากขึ้นในส่วนคำอธิบายของรูปแบบการออกแบบและตัวอย่างเฉพาะของวิธีการใช้รูปแบบการออกแบบเหล่านั้น

โครงสร้างของบทความ เมื่อคิดตามส่วนแรกเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีให้ภาพรวมของความสามารถภายในWindows SharePoint Services 3.0 และOffice SharePoint Designer 2007 ที่ถูกใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน ในส่วนถัดไประเบียบวิธีสถาปัตยกรรมและการพัฒนาแอปพลิเคชันอธิบายถึง โดยทั่วไป ระเบียบวิธีที่ใช้งาน Microsoft ข้ามเทมเพลแอปพลิเคชันทั้งหมด ระเบียบวิธีเป็นวิธีร่วมสมที่ลูกค้าเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบจำนวนจริงของวัตถุประสงค์ของโซลูชัน ฉันจะสามารถ ใช้ และ โดยใคร และเทคโนโลยีชิ้นที่ต้นที่มากที่สุด โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง โดยจะลงท้าย ด้วยขั้นตอนในการระบุพื้นที่ที่โค้ดแบบกำหนดเองหรือทำงานแบบกำหนดเองอื่น ๆ จะจำเป็นต้องมี

ในส่วนถัดไปของบทความลวดลายการออกแบบทั่วไปของใช้มุ่งวิธีใช้หักทั้งWindows SharePoint Services และOffice SharePoint Designer 2007 อยู่แอปพลิเคชันดีไซน์ข้อกำหนดทั่วไป เช่นวิธีการสร้างการกระทำแบบกำหนดเองในรายการ นี่คือหลักของบทความ และนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ลวดลายออกแบบที่เป็นกิจวัตรข้ามแบบแอปพลิเคชัน (และ จริง ๆ แอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นกับ) ส่วนนี้แสดงตัวอย่างสำหรับแต่ละรูปแบบออกแบบห้า รวมถึงคำแนะนำรับมือสำหรับทำงานกับWindows SharePoint Services UI หรือ กับOffice SharePoint Designer 2007 และบางโค้ดแบบกำหนดเอง

ส่วนสุดท้ายของบทความแม่แบบเอกสารสำเร็จรูปอธิบายถึงวิธีสร้างไฟล์เทมเพลตใช้Office SharePoint Designer 2007 จริง ๆ นอกจากนี้ครอบคลุมปัญหาอื่น ๆ เช่นแปลภาษาท้องถิ่น

เมื่อคุณอ่านบทความนี้จบแล้ว คุณควรจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์ วิธีการเริ่มต้นโดยการสร้างไซต์โดยตรงใน Windows SharePoint Services 3.0 รวมถึงการสร้างรายการที่เชื่อมโยง คอลัมน์แบบกำหนดเอง ไลบรารี เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ จากนั้นเป็นวิธีการเปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 เพื่อทำการกำหนดเองเพิ่มเติม สร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง เพิ่มโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานบางอย่าง สร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง และอื่นๆ และสุดท้ายคือวิธีสร้างแม่แบบโปรแกรมประยุกต์และการนำไปปรับใช้

ด้านบนของหน้า

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

มีเทคโนโลยีและเครื่องมือเป็นจำนวนมากที่มาด้วยกันเพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ทางด้านของเทคโนโลยี ความสามารถใหม่ๆ เช่น การสนับสนุนเวิร์กโฟลว์หมายถึงนักออกแบบไซต์ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อเรียกเวิร์กโฟลว์มาใช้ในโปรแกรมประยุกต์ ทางด้านเครื่องมือ Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 และเครื่องมืออื่นๆ ช่วยทำให้ใช้โค้ดน้อยลง (บ่อยครั้งที่ไม่ต้องใช้โค้ด) ในการดำเนินการต่างๆ ที่เคยทำให้สำเร็จได้ยากมาก

กล่าวโดยทั่วไป Microsoft ได้ดำเนินกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนความพยายามที่ยากลำบากให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานเสียเองในเครื่องมือและเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้เป็นเสมือนนักออกแบบมากขึ้น และลดการเป็นนักพัฒนาลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง Microsoft ได้ทำงานที่ยากลำบากส่วนใหญ่ให้ลุล่วงไปแล้ว เพื่อให้คุณใช้ความสามารถเหล่านั้นในโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ UI

เพื่อเป็นการเตรียมทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ มาพร้อมกันในกระบวนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างไร ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึง Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 และเทคโนโลยีอื่นๆ ในเรื่องคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สำหรับข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น โปรดศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ส่วนท้ายของบทความนี้

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 มีความสามารถบางประการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถใหม่ต่อไปนี้และฟีเจอร์เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง และคุณจะเห็นจำนวนมากได้กล่าวถึงอีกครั้งในภายหลังส่วน:

 • ไลบรารีและรายการ    Windows SharePoint Services 3.0 มีไลบรารีและรายการชนิดใหม่ๆ จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ไลบรารีชนิดใหม่ประกอบด้วยไลบรารีภาพนิ่งซึ่งเป็นไลบรารีที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเก็บและจัดการภาพนิ่ง Microsoft Office PowerPoint 2007 ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล และอื่นๆ

 • ชนิดเนื้อหา     ชนิดเนื้อหาคือแนวคิดหลักที่ใช้ตลอดทั้ง Windows SharePoint Services 3.0 ชนิดเนื้อหาได้รับการออกแบบมาให้ช่วยผู้ใช้จัดระเบียบเนื้อหาบนไซต์ SharePoint ของตนได้อย่างมีความหมายมากขึ้น ชนิดเนื้อหาเป็นคอลเลกชันการตั้งค่าที่สามารถใช้ซ้ำและนำไปใช้กับเนื้อหาบางประเภทได้ ชนิดเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถใช้ซ้ำและจัดการ Metadata รวมถึงลักษณะการทำงานของเอกสารหรือชนิดรายการได้จากส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของเวิร์กโฟลว์และเหตุการณ์ต่างๆ ให้กับชนิดเนื้อหาได้ แทนที่จะต้องเพิ่มเวิร์กโฟลว์และเหตุการณ์ในเอกสารหรือไลบรารีหลายๆ ชุด

 • คอลัมน์ของไซต์    คอลัมน์ของไซต์เป็นรูปแบบของข้อกำหนดคอลัมน์ที่เป็นส่วนกลางและสามารถใช้ซ้ำได้ เมื่อคุณสร้างคอลัมน์ของไซต์ แต่ละรายการที่ใช้คอลัมน์นี้จะมีข้อกำหนดเดียวกัน และคุณไม่จำเป็นต้องสร้างคอลัมน์ใหม่ในแต่ละรายการ คอลัมน์ของไซต์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากคอลัมน์จำนวนหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในรายการของผู้ใช้ จึงไม่ใช่แค่สามารถใช้ในการกำหนดคอลัมน์จากส่วนกลางสำหรับแม่แบบรายการที่รู้จักเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังมีเส้นทางให้ผู้ใช้ในการใช้คอลัมน์พิเศษซึ่งสามารถมีความหมายตามที่กำหนดเองได้อีกด้วย

 • เวิร์กโฟลว์     ใน Windows SharePoint Services 3.0 เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณแนบกระบวนการทางธุรกิจไปกับข้อมูลในรายการและไลบรารี กระบวนการนี้สามารถควบคุมได้เกือบทุกแง่มุมของข้อมูล รวมถึงวงจรของข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อย่างง่ายที่ส่งเอกสารไปยังผู้ใช้หลายๆ คนตามลำดับเพื่อขออนุมัติ โดยปกติแล้ว นักออกแบบหรือนักพัฒนาไซต์จะสร้างเวิร์กโฟลว์เฉพาะงาน นักออกแบบไซต์สามารถใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการสร้างเวิร์กโฟลว์โดยการใช้สภาพแวดล้อมตัวช่วยสร้างตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ และนักพัฒนาสามารถใช้ Visual Studio 2005 ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและมีความสามารถสูงขึ้นได้

 • กรอบการทำงานแบบคุณลักษณะ    Windows SharePoint Services 3.0 มีโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่า “คุณลักษณะ” โดยคุณลักษณะจะรวบรวมองค์ประกอบ Windows SharePoint Services ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรืองานบางอย่างให้สำเร็จได้ คุณลักษณะมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบเป็นแนวคิดของ Windows SharePoint Services ที่มีคุณสมบัติแยกจากกันไม่ได้ (atomic) คุณลักษณะต่างๆ ใน Windows SharePoint Services 3.0 จะให้กรอบการทำงานทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ในฐานะนักพัฒนาเพื่อสร้างหน้าที่การทำงานแบบกำหนดเองให้กับโซลูชัน Windows SharePoint Services คุณลักษณะยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบมีวิธีที่ง่ายในการเพิ่มหรือเอาหน้าที่การใช้งานต่างๆ ที่รวมกันเป็นแพคเกจออก

 • สิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์    เหตุการณ์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่

  • เหตุการณ์รายการ    เหตุการณ์หลักต่างๆ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม และการเอาข้อมูลในรายการและคอลัมน์ของรายการออก (การเปลี่ยนแปลง Schema)

  • เหตุการณ์ไซต์อย่างง่าย    การลบไซต์และไซต์คอลเลกชัน

   เหตุการณ์อาจเป็นเหตุการณ์ “ก่อน” ซึ่งเป็นแบบซิงโครนัส และระบุโดยรูปแบบชื่อ “XYZing” หรือเหตุการณ์ “หลัง” ซึ่งเป็นแบบอะซิงโครนัส และระบุโดยรูปแบบชื่อ “ABCed”

 • เข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่   Windows SharePoint Services 3.0 มีความสามารถใหม่ที่ทำให้รายการเพื่อแสดงผลอย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อผู้ใช้เรียกดูไปยังไซต์Windows SharePoint Services 3.0 โดยใช้อุปกรณ์มือถือ เว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเวอร์ชัน mobile เฉพาะไซต์ที่แสดงเนื้อหาของไซต์ และแสดงรายการในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์สุด 

Office SharePoint Designer 2007: เครื่องมือชั้นเยี่ยมสำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์ SharePoint

Office SharePoint Designer 2007 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุณสร้างและกำหนดเว็บไซต์และเวิร์กโฟลว์ที่สร้างเองด้วย SharePoint Products and Technologies (Windows SharePoint Services 3.0 และ Microsoft Office SharePoint Server 2007) โดยให้เครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้สร้างโซลูชันต้องการในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบน SharePoint และโซลูชันเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวขององค์กรและการทำกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยการใช้ Office SharePoint Designer 2007 คุณไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาหรือเทคนิคการเขียนโค้ดเชิงกระบวนการแบบเดิมในการทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างฟอร์มและมุมมองข้อมูลที่ไม่ต้องใช้โค้ด บนแหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่น แฟ้ม XML หรือบนฐานข้อมูล SQL เช่น Microsoft SQL Server 2005 และบริการเว็บ

 • สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ใช้โค้ดแบบไดนามิกและมีความซับซ้อน

 • จัดวางเค้าโครงเพจและออกแบบเพจ

 • สร้างเพจต้นแบบ

 • แก้ไขและนำ Cascading Style Sheet (CSS) ไปใช้

 • สร้างเพจของ Web Part และเชื่อมต่อ Web Part เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่ซับซ้อน

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 สามารถนำมาใช้สำหรับการเพิ่มโค้ดแบบกำหนดเองให้กับโปรแกรมประยุกต์ หรือสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ Visual Studio 2005 Designer for Windows Workflow Foundation ในการสร้างแม่แบบเวิร์กโฟลว์และกิจกรรมเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง คุณสามารถรวมโค้ดไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ รวมถึงออกแบบฟอร์มเพื่อให้เวิร์กโฟลว์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เวิร์กโฟลว์ระหว่างการกำหนดความสัมพันธ์และขณะที่โค้ดทำงาน

Visual Studio 2005 Extensions for Windows SharePoint Services 3.0 เป็นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดได้ฟรีที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ SharePoint แบบกำหนดเองโดยใช้ Visual Studio 2005 ชุดโปรแกรมประกอบด้วยแม่แบบโครงการ Visual Studio สำหรับ Web Parts ข้อกำหนดของไซต์ ข้อกำหนดของรายการ และ SharePoint Solution Generator ซึ่งเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนที่สร้างโครงการข้อกำหนดของไซต์จากไซต์ SharePoint ที่มีอยู่แล้ว โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักพัฒนาใช้เบราว์เซอร์และ Office SharePoint Designer 2007 ทำการกำหนดเนื้อหาของไซต์เองก่อนการสร้างโค้ดโดยใช้ Visual Studio 2005

นามสกุลของ Visual Studio 2005 สำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 มีการหมดอายุ แต่คุณยังคงสามารถใช้Visual Studio 2008 ส่วนขยายสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0, v1.3

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคติดตาม การนำเสนอประสบการณ์การใช้งานในผู้ใช้ rich สำหรับการป้อน การจัดการ และการรายงานข้อมูลสำหรับสถานการณ์สมมติเป้าหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ สร้าง และแชร์เทมเพลต Access โปรดดูตัว Rational คู่มือกับ Microsoft Office 2007 เทมเพลต Accessสมุดรายชื่อ

วิธีการและเทคนิคทั่วไป

ในบริบทของวิธีการพัฒนาที่อธิบายในส่วนถัดไป ขั้นตอนพื้นฐานโดยรวมสำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์คือ

 1. การตัดสินใจว่าคุณต้องใช้ข้อกำหนดของไซต์หรือใช้แม่แบบไซต์

 2. การสร้างไซต์หลักใน Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Office SharePoint Server 2007

 3. การใช้ Office SharePoint Designer 2007 เพื่อเปิดไซต์ ทำการปรับเปลี่ยน และอื่นๆ

 4. การใช้ Visual Studio 2005 ในการสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง และอื่นๆ เพิ่มเติมถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์และวิธีการพัฒนา

เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาอื่นๆ การออกแบบและการสร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows SharePoint Services จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าหากคุณทำตามวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว บทความในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการที่ Microsoft ใช้ในการออกแบบแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดที่น่าประหลาดใจในวิธีการนี้ โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ แต่วิธีการในส่วนนี้ได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะบางประการของสภาพแวดล้อมการทำงานของ SharePoint และยังมีเกร็ดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์โดย Microsoft จึงถือว่ามีคุณค่าในแง่มุมนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่า ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาซึ่งรู้วิธีการใช้ Windows SharePoint Services 3.0 และ Office SharePoint Designer 2007

โดยย่อ วิธีการนี้เริ่มต้นจากความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรมประยุกต์จะต้องทำ ผู้ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม และอื่นๆ จากนั้นจะกล่าวในรายละเอียดยิ่งขึ้นถึงวิธีการไหลของข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ ตำแหน่งที่จะนำข้อมูลไปจัดเก็บ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ส่วน ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีในโมเดลข้อมูลและสถานการณ์การใช้งาน วิธีการนี้ก็มาถึงการเริ่มสร้างโปรแกรมประยุกต์รุ่นที่เป็นต้นร่างใน Windows SharePoint Services 3.0 มีการสร้างรายการ ไลบรารี เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ ในลักษณะของการทำซ้ำๆ จนถึงจุดที่เริ่มมีรูปร่างหน้าตาและมีการทำงานโดยทั่วไปตามที่ต้องการ สุดท้าย วิธีการนี้จะระบุและสร้างการปรับแต่งและการกำหนดเองที่จำเป็นในการทำให้โปรแกรมประยุกต์เหมาะสมกับความต้องการในกระบวนการทางธุรกิจของคุณจริงๆ

การกำหนดความต้องการในหน้าที่การทำงานของโปรแกรมประยุกต์

ในขณะที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเอกสารข้อกำหนดด้านเทคนิคอย่างละเอียดก่อนการสร้างโซลูชัน Windows SharePoint Services แต่ก็จำเป็นต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ประเด็นที่ว่านี้อาจฟังเข้าใจง่าย แต่นักพัฒนาหลายคนได้ประสบกับความยุ่งยากใจเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องคิดว่าตนเองต้องการในโปรแกรมประยุกต์ กับสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆ เพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจประสบความสำเร็จ (แน่นอนว่า โดยทั่วไปแล้วผู้เกี่ยวข้องจะตระหนักในเรื่องนี้หลังจากเขาเห็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว!)

ทั้งหมดนี้ก็เพียงจะกล่าวว่า การเริ่มต้น หมายถึงการรวบรวมความต้องการในหน้าที่การทำงาน และการคิดถึงสิ่งที่โปรแกรมประยุกต์จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการโซลูชันการติดตามโครงการ อย่างน้อยที่สุด คุณจะต้องระบุสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ผู้กระทำหรือบทบาทในกระบวนการทางธุรกิจมีอะไรบ้าง    ในกรณีนี้ เจ้าของโครงการจะสร้างโครงการและดูแลข้อมูลเกี่ยวกับงาน ประเด็น และอื่นๆ และเจ้าของงานจะได้รับมอบหมายประเด็นและงาน ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ผู้จัดการจะต้องดูข้อมูลสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะของโครงการโดยรวม

 • UI ที่ผู้กระทำในแต่ละบทบาทต้องการมีอะไรบ้าง    ในกรณีนี้ ทั้งเจ้าของโครงการ เจ้าของงาน และผู้จัดการจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างกันโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น เจ้าของงานควรจะสามารถเห็นทุกประเด็นที่เขาได้รับมอบหมาย ในขณะที่เจ้าของโครงการควรจะสามารถเห็นประเด็นทั้งหมดที่เลยเวลาที่กำหนดไปแล้ว

 • กระบวนการทางธุรกิจมีลักษณะเป็นอย่างไร    ในกรณีนี้ เจ้าของโครงการจะสร้างโครงการ ขั้นตอนกำหนดการ งาน และรายการงบประมาณ จากนั้นติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าของโครงการจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่เจ้าของงานแค่ดำเนินการกับข้อมูลเมื่อมีงานที่มอบหมายให้กับเขา

 • ข้อมูลอยู่ที่ไหนใช่ไหม    จะคุณใช้เฉพาะข้อมูลในWindows SharePoint Services หรือคุณจะเข้าถึงข้อมูลภายนอก (จากฐานข้อมูล ผ่านบริการเว็บ ผ่านการแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ และอื่น ๆ), และคุณจะจัดเก็บข้อมูลภายนอกWindows SharePoint Services อย่างไร

 • ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้แก่อะไรบ้าง    ในกรณีนี้ เราต้องมีโครงการ ขั้นตอนกำหนดการ และงานและประเด็น และสิ่งเหล่านั้นต้องมีลำดับชั้นแบบตรรกะ ผู้ใช้คือจุดข้อมูลด้วยเช่นกัน รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น งบประมาณ จำนวนวัน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้

วิธีที่ดีมากในการค้นหาคำตอบของคำถามส่วนใหญ่เหล่านี้คือการวาดรูปภาพบนไวท์บอร์ด วนผ่านกระบวนการทางธุรกิจสักสองสามรอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ กัน (โดยการสร้างสองสามโครงการ กำหนดงานให้กับสองหรือสามคนระหว่างโครงการ และอื่นๆ) ในทางแนวคิดนั้น โปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการดังกล่าวมีการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย และความต้องการก็มีความชัดเจนจนถึงจุดนี้

การตรวจสอบโมเดลข้อมูลของคุณ

แม้ว่าได้มีการกล่าวถึงโมเดลข้อมูลไปแล้ว แต่ก็มีความสำคัญที่จะต้องวิเคราะห์รายละเอียดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเข้าใจผิดในเรื่องโมเดลข้อมูลอาจทำให้คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบอย่างใหญ่หลวงในภายหลัง ดังนั้น จึงมีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอยู่จำนวนหนึ่ง และยังมีข้อมูลเมตาอีกจำนวนหนึ่งที่อธิบายและกำหนดว่าข้อมูลแต่ละชิ้นจะไปอยู่ในจุดใดของกระบวนการทางธุรกิจ ในกรณีของการติดตามโครงการ เราต้องทราบข้อมูลมากกว่าที่จะทราบเพียงว่ามีโครงการ ขั้นตอนกำหนดการ และงานและประเด็น แต่เราต้องทราบว่าโครงการเป็นรายการระดับบนสุดและสามารถมีขั้นตอนกำหนดการได้หลายขั้นตอน โครงการยังสามารถมีได้หลายงานและหลายประเด็น

การกำหนดคอมโพเนนต์และความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์

ณจุดนี้ เรามีคำอธิบายดีหน้าที่การใช้งานของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนถัดไปคือการ วางแผนสถาปัตยกรรม และตัดสินใจวิธีการใช้เทคโนโลยีและความสามารถของWindows SharePoint Services 3.0 และOffice SharePoint Designer 2007 ต่าง ๆ ทุกแอปพลิเคชันจะเกี่ยวข้องกับบางชุดของคุณลักษณะและความสามารถที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีรวมถึง:

 • รายการและการค้นหา

 • มุมมองรายการแบบกำหนดเอง (การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การกรอง และอื่นๆ ผ่าน UI ของ Windows SharePoint Services)

 • เวิร์กโฟลว์

 • เพจแบบกำหนดเองและมุมมองข้อมูลแบบกำหนดเองใน Office SharePoint Designer 2007

รายการและการค้นหาเป็นการใช้โมเดลข้อมูลอย่างแท้จริง ดังนั้นในบริบทของโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการ คุณจะใช้รายการหนึ่งสำหรับโครงการ รายการหนึ่ง (ที่มีเขตข้อมูลการค้นหาในรายการโครงการ) สำหรับขั้นตอนกำหนดการ อีกรายการหนึ่งที่มีเขตข้อมูลการค้นหาในรายการโครงการสำหรับประเด็น เช่นนี้ไปเรื่อยๆ สำหรับมุมมองเพจแบบกำหนดเองคุณอาจต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นให้จัดกลุ่มตามสถานะและเรียงลำดับตามความสมบูรณ์

โปรดหยิบไวท์บอร์ดขึ้นมาอีกครั้ง ให้คุณเขียนภาพจำลองโปรแกรมประยุกต์โดยระบุเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับแต่ละส่วน

การเริ่มต้นสร้างคอมโพเนนต์ของโปรแกรมประยุกต์

และเช่นเดียวกัน ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเอกสารข้อกำหนดด้านเทคนิคอย่างละเอียดในจุดนี้ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ การเริ่มสร้างโปรแกรมประยุกต์ทันที ทั้งนี้สมมติว่าคุณมีความเข้าใจในการไหลของข้อมูลและความต้องการด้าน UI ที่ชัดเจนแล้ว

กล่าวให้ชัดเจนก็คือ ให้คุณสร้างไซต์ใหม่โดยใช้หนึ่งในแม่แบบที่พร้อมใช้งานใน Windows SharePoint Services 3.0 หรือสร้างแม่แบบไซต์ของคุณเองขึ้นก่อน แล้วการสร้างอินสแตนซ์ของไซต์ใหม่โดยใช้แม่แบบนั้น สำหรับโปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่ คุณเพียงแค่ใช้แม่แบบไซต์ทีมหรือแม่แบบไซต์ว่างเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ

ในโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสร้างรายการสี่รายการ (รายการโครงการ งานโครงการ ประเด็นโครงการ และขั้นตอนกำหนดการของโครงการ) จากนั้นสร้างคอลัมน์แบบกำหนดเองสำหรับแต่ละรายการเหล่านั้น Windows SharePoint Services 3.0 ให้คุณสามารถสร้างชนิดคอลัมน์ได้หลายชนิด รวมถึง ตัวเลือกตัวเลขบุคคลหรือกลุ่ม และ ค้นหา (มีข้อมูลอยู่แล้วบนไซต์นี้) รายการของรายการโครงการในแม่แบบโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการของ Microsoft ใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ดังที่แสดงไว้ใน รูป 2

คอลัมน์แบบกำหนดเองในรายการ
รูปที่ 2: คอลัมน์แบบกำหนดเองในรายการ

คอลัมน์ความสมบูรณ์ใช้ชนิดคอลัมน์ ตัวเลือก เป็นพื้นฐาน คอลัมน์งบประมาณเป็นคอลัมน์ ตัวเลข (โดยใช้สกุลเงิน) เป็นต้น

ในรายการขั้นตอนกำหนดการของโครงการ คอลัมน์ ค้นหา จะถูกใช้เพื่อที่จะสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของขั้นตอนกำหนดการเข้ากับโครงการ ในรูปแบบความสัมพันธ์ย่อย-หลักได้ การสร้างคอลัมน์ค้นหาแท้จริงแล้วเป็นเพียงการเลือกรายการที่คุณต้องการดู จากนั้นก็เลือกคอลัมน์จากรายการนั้น (Windows SharePoint Services สร้างรายการแบบหล่นลงโดยอัตโนมัติ) ดังที่แสดงไว้ในรูป 3

การกำหนดคอลัมน์ค้นหาให้ใช้ข้อมูลจากรายการอื่น
ภาพประกอบ 3: กำหนดคอลัมน์การค้นหาจะใช้ข้อมูลจากรายการอื่น

ในจุดนี้ คุณสามารถทำงานกับบางส่วนในระดับตรรกะของโปรแกรมประยุกต์โดยการสร้างเวิร์กโฟลว์อย่างง่ายเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อมีการสร้างโครงการใหม่ขึ้นมา คุณยังสามารถเริ่มต้นสร้างมุมมองแบบกำหนดเองภายในรายการต่างๆ โดยการใช้ UI ของ Windows SharePoint Services เพื่อเรียงลำดับและกรองให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การพิจารณาการกำหนดเองที่จำเป็นในโปรแกรมประยุกต์

โดยการทำงาน หลายส่วนของโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการถูกสร้างขึ้นโดยใช้เพียง UI ของ Windows SharePoint Services ในจุดนี้ เราสามารถเห็นได้ว่าอะไรที่ใช้งานได้แต่ยังทำงานได้ไม่ดีพอ อะไรที่ไม่สามารถทำได้โดยใช้ UI ของ Windows SharePoint Services และอื่นๆ มีบางจุดที่เราต้องการใช้ประโยชน์ของ Office SharePoint Designer 2007 ได้แก่

 • ตรรกะของโปรแกรมประยุกต์ในเวิร์กโฟลว์    เวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถใช้งานได้ทันทีใน Windows SharePoint Services 3.0 และ Office SharePoint Server 2007 จะต้องระบุผู้ใช้หรือกลุ่มที่จะมอบหมายงานให้ สำหรับโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการของเรา เราต้องการวิธีที่จะตรวจสอบผู้รับสำหรับการกระทำเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ได้ตลอดเวลา โดยดูจากคุณสมบัติ เจ้าของ ในประเด็นหรืองาน เราสามารถใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ไม่มีโค้ดแบบไดนามิกสำหรับโซลูชันนี้ได้

 • แดชบอร์ดและมุมมองของผู้จัดการ    เราต้องการวิธีในการแสดงมุมมองรวมของทุกโครงการ งบประมาณทั้งหมด และอื่นๆ เราสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่ไม่ต้องใช้โค้ดเพื่อแสดงข้อมูลรวมและข้อมูลจากการผสมผสานสำหรับแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย

 • ความสัมพันธ์หลัก-ย่อย    มีประเด็นที่ใช้งานง่ายอยู่สองสามประเด็นเมื่อทำการสร้างงาน บางครั้งเราอาจต้องการมีงานเริ่มต้นสำหรับโครงการเฉพาะ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่เพจใด เราสามารถใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการเพิ่มตรรกะเพื่อทำการเชื่อมโยงรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งโดยแบบอัตโนมัติ

Microsoft ใช้วิธีการแบบวนซ้ำวิธีเดียวกันนี้ ขณะสร้างแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ทั้งสี่สิบแม่แบบ และได้พัฒนาวิธีการที่สอดคล้องกันชุดหนึ่ง พร้อมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โครงสร้างการตัดสินใจ และอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสิ่งที่สามารถทำได้ Windows SharePoint Services 3.0 เพียงอย่างเดียว และสิ่งที่สามารถทำได้โดยใช้ Office SharePoint Designer 2007 และเครื่องมืออื่น ส่วนถัดไปของบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเหล่านี้ โดยระบุห้า “รูปแบบการออกแบบ” และวิธีที่ควรนำไปใช้ พร้อมยกตัวอย่างจากหลายแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้ ส่วนที่เหลือของเอกสารนี้จะกล่าวถึงแง่มุมทางเทคนิคอย่างละเอียดและเจาะลึกมากขึ้น มากกว่าจะเป็นการกล่าวถึงวิธีการ

ด้านบนของหน้า

การใช้รูปแบบการออกแบบทั่วไป

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงห้ารูปแบบการออกแบบพื้นฐานในบริบทเกี่ยวกับวิธีที่ Microsoft ใช้รูปแบบเหล่านี้ ดังนั้น เราจะอ้างอิงถึงตัวอย่างที่แตกต่างกันของแม่แบบหลายๆ ตัวอย่าง รวมถึงตัวอย่างโค้ดและคำแนะนำทีละขั้นตอนบางส่วนตามเหมาะสม นักพัฒนาจะพบว่าส่วนนี้และส่วนที่เหลือเกี่ยวกับวิธีสร้างแม่แบบโปรแกรมประยุกต์มีประโยชน์มากที่สุด แต่ก็เป็นการเขียนให้สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาเช่นกัน

เริ่มจากรูปแบบการออกแบบทั้งห้า อันได้แก่

 • ฟอร์มแบบกำหนดเอง    การสร้างลักษณะที่แสดงแบบกำหนดเองที่ให้คำแนะนำในการกระทำเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจ (มีเฉพาะการเปิดเผยคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้นๆ)

 • ความต่อเนื่องของการกระทำ    การสร้างการกระทำที่กำหนดขึ้นอย่างถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำ (สำหรับกรณีนี้ เราต้องมีการควบคุมการนำทางที่ดีที่มีความไวต่อการกระทำที่จะถูกกระทำและผู้กระทำที่ดำเนินการกระทำ)

 • ความสัมพันธ์หลัก-ย่อย    การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรายการ SharePoint อย่างน้อยสองรายการสำหรับการค้นหาและการอ้างอิง

 • เวิร์กโฟลว์    การใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการสร้างกระบวนการทางธุรกิจมีพื้นฐานบน Windows Workflow Foundation

 • แดชบอร์ด    การใช้ Web Parts สร้างมุมมองที่เป็นเอกภาพของข้อมูลที่กระจัดกระจายทั่วทั้งไซต์ไว้ในที่เดียว

การใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง

ฟอร์มแบบกำหนดเองมีบทบาทที่สำคัญในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการป้อนข้อมูลใน Windows SharePoint Services เช่นเดียวกับมุมมองรายการแบบกำหนดเองที่ถูกใช้เพื่อแสดงข้อมูลรายการในหลากหลายวิธี ฟอร์มแบบกำหนดเองก็ถูกใช้เป็นวิธีการที่แตกต่างกันในการรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ความจำเป็นในการสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองนี้อาจมาจากหลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ

การกำหนดเองตามงาน

กระบวนการทางธุรกิจต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการกระทำที่มีลักษณะจำเพาะสูง ซึ่งมีผลต่อข้อมูลธุรกิจที่จุดต่างๆ ในกระบวนการ โซลูชันของกระบวนการทางธุรกิจที่ดีทำให้ผู้ใช้ทำงานของตนได้อย่างง่ายดาย โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

Windows SharePoint Services ประกอบด้วยฟอร์มแก้ไขข้อมูลที่มีแต่ละรายการโดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ฟอร์มนี้อาจไม่แสดงชุดของเขตข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับขั้นตอนหนึ่งๆ ของกระบวนการทางธุรกิจ และจะไม่จัดเรียงเขตข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะที่ทำให้การกระทำที่จำเป็นเกิดความชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาดำเนินการกระทำ คุณสามารถสร้างฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละการกระทำได้

โซลูชันการติดตามข้อบกพร่องใช้ฟอร์มแก้ไขแบบกำหนดเองเพื่อที่ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการติดตามข้อบกพร่อง จะมีความชัดเจนโดยทันทีในเรื่องของข้อมูลที่ควรจะป้อนเข้าไปในรายการข้อบกพร่อง แต่ละการกระทำในกระบวนการติดตามข้อบกพร่องมีฟอร์มของตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง ก็จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่เพจการแก้ไขปัญหา (Resolve.aspx) เพจนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลการแก้ไขปัญหาและชื่อของผู้ที่แก้ไขข้อบกพร่องได้ ผู้ใช้คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อส่งการปรับเปลี่ยนของเขา รูปแบบนี้ให้ความต่อเนื่องของการกระทำที่ใช้งานง่ายและช่วยขจัดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไปได้

การสร้างฟอร์มแก้ไขแบบกำหนดเองเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยใช้ Office SharePoint Designer 2007

 1. สร้างสำเนาของ EditForm.aspx เริ่มต้นและเปลี่ยนชื่อ

  สิ่งสำคัญ: สิ่งสำคัญคือคุณต้องสร้างสำเนาของ EditForm.aspx เริ่มต้นและเปลี่ยนชื่อในขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้ หากคุณดำเนินการขั้นที่ 2 บนเพจ EditForm.aspx ต้นฉบับ คุณจะทำลายรายการโดยไม่สามารถแก้ไขได้

 2. ลบ Web Part ฟอร์มรายการในฟอร์มแก้ไขใหม่ของคุณ

 3. แทรกมุมมองข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเปิดเผย (บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวควบคุมของ SharePoint แล้วคลิก ฟอร์มรายการแบบกำหนดเอง)

 4. เมื่อใช้วิธี แทรกOffice SharePoint Designer 2007 จะสร้างปุ่ม บันทึก สำหรับฟอร์มโดยอัตโนมัติ โค้ดด้านล่างแสดงตัวอย่างของ HTML แบบกำหนดเองสำหรับปุ่ม บันทึก

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

การนำทาง

เมื่อคุณสร้างเพจต่างๆ ตามบทบาทที่มีแล้ว คุณยังต้องให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ในโซลูชันการวางแผนเหตุการณ์ เราใช้แม่แบบ XSL ในการสร้างการเชื่อมโยงไปยังแดชบอร์ดที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันตามบทบาทของผู้ใช้

ข้อจำกัดหนึ่งของเทคนิคนี้ก็คือ ถ้าคุณเพิ่มบทบาทให้กับโซลูชันของคุณเป็นจำนวนมากขึ้น การให้แดชบอร์ดแบบกำหนดเองกับบทบาทเหล่านั้นจะต้องทำการสร้างเพจ .aspx เพิ่มเติม

สิ่งสำคัญที่พึงทราบคือ เทคนิคนี้ไม่ได้เพิ่มการควบคุมเพิ่มเติมใดๆ เพื่อกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบนไซต์ ในทางทฤษฎี ผู้ใช้ทุกคนยังคงสามารถดูข้อมูลใดๆ ในโซลูชันได้

การกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้

มีหลายวิธีในการสร้างบทบาทและกำหนดให้กับผู้ใช้ วิธีที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโปรแกรมประยุกต์หรือองค์กร ทั้งนี้ Windows SharePoint Services ไม่ได้ให้วิธีในการกำหนดบทบาทที่สามารถใช้งานทันทีไว้ ในบางกรณี การกำหนดบทบาทหลังจากไซต์ถูกปรับใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดบทบาทให้กับตนเองได้ตามความต้องการก็เป็นการเพียงพอ

ในโซลูชันการวางแผนเหตุการณ์ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนสำหรับบทบาทที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด ซึ่งสามารถทำได้ทาง Web Part แบบกำหนดเองบนเพจแรกของพื้นที่ทำงานการวางแผนเหตุการณ์

ตัวอย่างอื่นๆ ของรูปแบบการออกแบบนี้

สำหรับอื่น server ผู้ดูแลระบบตัวอย่างของการใช้ฟอร์มแบบกำหนดเอง ดูไลบรารี Lending เทมเพลแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ตัวอย่างผู้ดูแลระบบไซต์ ดูจัดการกระบวนการผลิตเทมเพลแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

การควบคุมความต่อเนื่องของการกระทำ

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้งานจริงที่ออกแบบตามกระบวนการทางธุรกิจนั้น มักจะไม่ได้อยู่ในแค่เว็บเพจหรือ Web Part เดียว แต่จะอยู่ในหลายคอมโพเนนต์ โดยแต่ละส่วนจะรับผิดชอบขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้น การนำทางอย่างสะดวกและง่ายดายระหว่างคอมโพเนนต์ต่างๆ ของโปรแกรมประยุกต์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ และรูปแบบการออกแบบที่สำคัญอย่างหนึ่งจึงได้แก่ การควบคุมความต่อเนื่องของการกระทำโดยผูกการกระทำของกระบวนการทางธุรกิจเข้ากับการนำทาง เพื่อที่เมื่อผู้ใช้ดำเนินการกระทำใดๆ การกระทำนั้นจะนำผู้ใช้ไปยังเพจถัดไปหรือการกระทำถัดไปที่เหมาะสม

วิธีหนึ่งในการควบคุมความต่อเนื่องของการกระทำคือการใช้ความสามารถของการกระทำแบบกำหนดเองใน Windows SharePoint Services 3.0 ซึ่งจะให้คุณสามารถเพิ่มการกระทำของคุณเองในปุ่มบริบทแบบฝังตัวสำหรับรายการต่างๆ ในไลบรารีได้ ข้อจำกัดหนึ่งของความสามารถนี้คือ การกระทำจะต้องเขียนเป็นโค้ดแบบตายตัวและไม่สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์โดยใช้ชื่อของรายการหรือค่าแบบไดนามิกอื่นได้

อีกวิธีหนึ่งซึ่งอนุญาตให้คุณรวมการกระทำแบบไดนามิกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ คือการสร้างรายการ SharePoint แบบกำหนดเอง และใช้ “เขตข้อมูลจากการคำนวณ” แม่แบบโปรแกรมประยุกต์การติดตามข้อบกพร่องใช้รายการข้อบกพร่องแบบกำหนดเองในการติดตามสถานะและข้อมูลของข้อบกพร่อง การใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณทำให้ Microsoft สามารถรวมการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองเข้ากับมุมมองรายการ ผู้ใช้จึงสามารถดำเนินการกับข้อบกพร่องได้ เช่น “เปิดใช้งาน” หรือ “แก้ไข” และแต่ละการกระทำเหล่านี้มีการนำทางที่นำผู้ใช้ไปยังฟอร์มแบบกำหนดเองที่เหมาะสม (ดูที่รูปแบบการออกแบบก่อนหน้า) เพื่อดำเนินการกระทำที่จำเป็นในการเปิดใช้งานหรือแก้ไขข้อบกพร่อง

เขตข้อมูลจากการคำนวณเป็นคุณลักษณะของ Windows SharePoint Services 3.0 ซึ่งอนุญาตให้คุณนำรูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเองไปใช้เป็นคอลัมน์ในรายการ SharePoint ดังนั้น การกระทำของกระบวนการทางธุรกิจ (การเปิดใช้งานข้อบกพร่อง) จึงถูกแสดงเป็นปุ่มในคอลัมน์ที่นำทางผู้ใช้ไปยังฟอร์มแบบกำหนดเองที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการกระทำทางธุรกิจนั้น

เขตข้อมูลจากการคำนวณสนับสนุนตรรกะตามเงื่อนไขให้เลือกว่า จะแสดงการกระทำ ตัวอย่าง ถ้ามีการเรียกใช้บัก เราไม่แสดงปุ่มเปิดใช้งาน เขตข้อมูลจากการคำนวณจะถูกเพิ่มไปยังรายการ SharePoint โดยการเพิ่มองค์ประกอบเขตข้อมูลไปยังไฟล์ XML schema ที่กำหนดรายการ <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

โค้ดนี้แสดง XML สำหรับการเปิดใช้งานเขตข้อมูลจากการคำนวณ เขตข้อมูลนี้แสดงการเชื่อมโยงสถานะสีส้มที่สามารถคลิกได้ถ้าข้อบกพร่องยังไม่ได้เปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถคลิกการเชื่อมโยงเพื่อไปยังฟอร์มการเปิดใช้งานสำหรับข้อบกพร่องนี้

องค์ประกอบ FieldRefs ประกอบด้วยการอ้างอิงเขตข้อมูลไปยังเขตข้อมูลสถานะในรายการข้อบกพร่อง การอ้างอิงนี้จะทำให้เราสามารถทำการแสดงผลเขตข้อมูลจากการคำนวณนี้แบบกำหนดเองได้ตามสถานะของข้อบกพร่อง

เขตข้อมูล DisplayPattern ของคอลัมน์จากการคำนวณมีรูปแบบการคำนวณและการแสดงผลสำหรับคอลัมน์นั้น ในตัวอย่างนี้ เราใช้คำสั่ง if-then-else ในการตรวจสอบว่าสถานะของข้อบกพร่องเป็นเปิดใช้งานอยู่ ถ้าข้อบกพร่องทำงานอยู่ เราจะไม่แสดงอะไรในเขตข้อมูลเปิดใช้งาน แต่ถ้าข้อบกพร่องไม่ได้ทำงานอยู่ HTML ในองค์ประกอบ Else ก็จะแสดงขึ้นมา โค้ด HTML นี้เป็นรูปและการเชื่อมโยงที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเปิดใช้งานข้อบกพร่องได้

ตัวอย่างอื่นๆ ของรูปแบบการออกแบบนี้

สำหรับอื่น server ผู้ดูแลระบบตัวอย่างของขั้นตอนการดำเนินการการควบคุม ดูไลบรารี Lending เทมเพลตของแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ตัวอย่างเช่นการดูแลไซต์ ดูไซต์กิจกรรมพนักงานเทมเพลแอปพลิเคชันสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

การใช้ความสัมพันธ์หลัก-ย่อย

บ่อยครั้งที่โซลูชันทางธุรกิจต้องการดูและใช้ข้อมูลในบริบทของความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ตามที่เราได้เห็นจากโปรแกรมประยุกต์การติดตามโครงการ โครงการ งาน ประเด็น และขั้นตอนกำหนดการได้ถูกเก็บไว้ในแต่ละรายการ SharePoint ของตนเอง แต่ละงาน ประเด็น และขั้นตอนกำหนดการถูกกำหนดความสัมพันธ์กับข้อมูลบนรายการโครงการ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างรายการและข้อมูล “ย่อย” ที่อยู่ในรายการอื่นอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย

การสร้างการเชื่อมโยงเริ่มต้นระหว่างข้อมูลใหม่ในรายการและข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

เรื่องท้าทายประการหนึ่งที่พบได้ทั่วไป เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างข้อมูลในรายการที่เกี่ยวกับข้อมูลในรายการหลัก ในโซลูชันการติดตามโครงการแบบหลายโครงการ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีอยู่ Windows SharePoint Services 3.0 ไม่มีกลไกที่พร้อมใช้งานได้ทันทีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรายการที่กำลังสร้างกับข้อมูลในรายการที่มีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้สามารถสร้างงานใหม่ภายใต้โครงการนั้นจากโครงการหน้ารายละเอียด (DispForm.aspx) ในโครงการหลายติดตามแอปพลิเคชันเทมเพลต หน้าสร้างงาน (NewForm.aspx) ใหม่ประกอบด้วยเมนูดรอปดาวน์ที่ผู้ที่สามารถเลือกโครงการหลักสำหรับงานนี้ เมื่อต้องการทำโครงการหลักที่แสดงบนหน้าผู้นำทางจากค่าเริ่มต้นดรอปดาวน์ เราผ่าน ID ของโครงการหลักไป NewForm.aspx ในสตริคิวรี Next ใช้ JavaScript เราแยกวิเคราะห์ค่า ID ของโครงการออกจาก นั้นเลือกโครงการเกี่ยวข้องในกล่องดรอปดาวน์ <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

โค้ดนี้แสดงการเชื่อมโยงจาก DispForm.aspx ให้สังเกตว่า ProjectID ถูกรวมอยู่ในสตริงแบบสอบถาม

เมื่อ NewForm.aspx ถูกโหลดขึ้นมา JavaScript จะแยกวิเคราะห์ ID โครงการจากสตริงแบบสอบถามและเปลี่ยนรายการแบบหล่นลงของโครงการเพื่อเลือกโครงการที่ถูกต้อง

JavaScript มีอยู่ใน Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาบน NewForm.aspx Web part สำหรับตัวถูกตั้งค่าให้ไม่มี chrome เพื่อที่ไม่ปรากฏบนหน้ายกเว้นหน้าอยู่ในโหมดแก้ไข JavaScript จะถูกวางภายในพื้นที่ตัวแก้ไขเนื้อหา <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

คำสั่งspBodyOnLoadFunctionNames.push_เพิ่มฟังก์ชันfillDefaultValuesลงในรายการของการเรียกใช้เวลาโหลดสคริปต์

ฟังก์ชัน fillDefaultValues จะจับข้อมูล ID โครงการหรือ ID ขั้นตอนกำหนดการจากสตริงแบบสอบถามและส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยัง setSelectedOptions จากนั้น setSelectedOptions จะตั้งค่าของเมนูแบบหล่นลงเป็น ID สำหรับโครงการหลัก

ตัวอย่างอื่นๆ ของรูปแบบการออกแบบนี้

สำหรับอื่น server ผู้ดูแลระบบตัวอย่างของการใช้มุมมองหลัก-รอง ดูสต็อกติดตามเทมเพลแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ตัวอย่างเช่นการดูแลไซต์ ดูStore ใหม่เปิดเทมเพลตของแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

การใช้เวิร์กโฟลว์

Windows SharePoint Services 3.0 ได้โฮสต์ Windows Workflow Foundation เพื่อให้สามารถเพิ่มเพิ่มตรรกะของเวิร์กโฟลว์ให้กับโปรแกรมประยุกต์ได้ Office SharePoint Designer 2007 มีเครื่องมือการออกแบบตามกฎที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดเองและการเพิ่มตรรกะเงื่อนไขให้กับเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ด้วยโค้ดโดยการใช้ Visual Studio 2005 ที่มี Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด มีสิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับเวลาและวิธีการใช้เวิร์กโฟลว์ ดังต่อไปนี้

ข้อควรพิจารณาในการใช้เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับการดำเนินการแบบอะซิงโครนัส ในโซลูชันการยืมหนังสือห้องสมุด เวิร์กโฟลว์ถูกนำมาใช้เมื่อผู้ใช้เสนอสินทรัพย์ใหม่ของห้องสมุด เหตุผลหนึ่งที่เวิร์กโฟลว์เป็นตัวเลือกที่ดีในที่นี้คือ กระบวนการระหว่างผู้เสนอและผู้อนุมัติไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

เวิร์กโฟลว์ยังทำงานได้ดีสำหรับเหตุการณ์ที่มีกำหนดการ ในโซลูชันการยืมหนังสือห้องสมุด เวิร์กโฟลว์ถูกนำมาใช้ในการจัดการตัวเตือนการเช็คเอาท์และวันครบกำหนดสำหรับสินทรัพย์ เมื่อมีรายการถูกเช็คเอาท์ เวิร์กโฟลว์จะส่งตัวเตือนวันครบกำหนดให้โดยอัตโนมัติเมื่อรายการนั้นครบกำหนด

เวิร์กโฟลว์สามารถใช้เป็นวิธีการลดความซับซ้อนของแอมิฉะนั้นงานการเขียนโปรแกรมซับซ้อนบนเซิร์ฟเวอร์ได้ เทมเพลตของแอปพลิเคชันจัดการบัตรลงเวลาสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0เป็นตัวอย่าง แอปพลิเคชันนี้ติดตามระยะเวลาของการทำงานของพนักงานในงานนั้น ๆ โดยคำนวณความแตกต่างเวลาระหว่างกดใน และ punch ออกจากการประทับเวลา โดยปกติ ติดตามของประทับเวลาจะจำเป็นต้องมีการบันทึกในสองกิจกรรมต่อไปนี้กับเซิร์ฟเวอร์ (อาจกับฐานข้อมูล) – พยายามพัฒนาโดดเด่นในก แทน แอปพลิเคชันนี้ต้องใช้ขั้นตอนที่หนึ่งเวิร์กโฟลว์อย่างง่าย เมื่อผู้ใช้ punches ใน เวิร์กโฟลว์สร้างรายการในรายการบันทึกเวลา และตั้งค่าเวลาเริ่มต้นการประทับเวลาปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน เมื่อผู้ใช้ punches หา เวิร์กโฟลว์การอัปเดแถวที่สัมพันธ์กันในรายการเดียวกัน และตั้งค่าเวลาสิ้นสุด ระยะเวลาของการทำงานของผู้ใช้มีเพียงความแตกต่างระหว่างเวลาสิ้นสุดและค่าเวลาเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงผลในคอลัมน์จากการคำนวณที่มีป้ายชื่อชั่วโมง

เวิร์กโฟลว์ต่างๆ จะดำเนินการแบบอะซิงโครนัส ถ้าคุณกำลังจะสร้างโซลูชันที่ผลลัพธ์ของการกระทำต้องเสร็จสมบูรณ์ในทันทีก่อนที่จะนำทางไปเพจถัดไป เวิร์กโฟลว์อาจไม่ใช่โซลูชันที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ในโซลูชันการติดตามข้อบกพร่อง เวิร์กโฟลว์ไม่ได้ถูกใช้เพื่อจัดการการเปิดใช้งานและการแก้ไขข้อบกพร่อง เหตุผลหนึ่งสำหรับตัวเลือกการออกแบบนี้คือ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของข้อบกพร่องจะต้องแสดงผลในส่วนติดต่อผู้ใช้ทันทีหลังจากผู้ใช้ดำเนินการกระทำกับข้อบกพร่อง

การใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

การสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Office SharePoint Designer 2007 เป็นการทำงานที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโค้ด เมื่อเปิดไซต์ คุณเพียงคลิกเมนู แฟ้ม ชี้ไปที่ สร้าง คลิก เวิร์กโฟลว์ แล้วใช้ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณสร้างกฎและการกระทำที่มีความซับซ้อน และยังทำงานผสานกับไลบรารีและรายการ SharePoint เพื่อให้คุณสามารถใช้เขตข้อมูลและค่าต่างๆ ได้โดยตรงจากข้อมูลในรายการและไลบรารีเพื่อดำเนินการตรรกะของเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการสร้างการกระทำเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ที่ทำหน้าที่ส่งอีเมลไปให้เจ้าของงานเมื่อมีงานหรือประเด็นถูกสร้างขึ้นมา ในแม่แบบการติดตามโครงการ เจ้าของ คือคอลัมน์แบบกำหนดเองในรายการ SharePoint ดังนั้นเวิร์กโฟลว์จึงสามารถใช้ค่าของคอลัมน์นี้แล้วกำหนดที่อยู่อีเมลจริงในขณะทำงานจริงได้แบบไดนามิก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ในOffice SharePoint Designer 2007 ดูแนะนำ Microsoft Office SharePoint Designer 2007

ตัวอย่างอื่นๆ ของรูปแบบการออกแบบนี้

สำหรับอื่น server ผู้ดูแลระบบตัวอย่างของการใช้เวิร์กโฟลว์ ดูของานและจัดการสัมภาษณ์เทมเพลแอปพลิเคชันสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ตัวอย่างผู้ดูแลระบบไซต์ เห็นเริ่มต้นทดลองคลินิกและเทมเพลแอปพลิเคชัน Management สำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

การใช้แดชบอร์ด

หนึ่งในประโยชน์หลายประการของโครงสร้างพื้นฐานของ Web Part ใน Windows SharePoint Services 3.0 คือความสามารถในการแสดงข้อมูลที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งไซต์ SharePoint หรือภายนอก โดยใช้เพจสรุปเพียงหนึ่งเพจที่เรียกว่าแดชบอร์ด ความต้องการทางธุรกิจทั่วไปอย่างหนึ่งในสภาพแวดล้อมแบบใช้งานร่วมกันคือแดชบอร์ดตามบทบาท ซึ่งจะสามารถให้มุมมองของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบทบาทหรือบุคคล แดชบอร์ดเช่นนี้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถที่มีประสิทธิภาพที่มีอยู่แล้วในโปรแกรมได้ เช่น การกรอง Web Part และการกำหนดผู้ชมเป้าหมายเพื่อแสดงข้อมูลตามผู้ที่กำลังดูเพจ

คุณยังสามารถทำได้มากกว่าความสามารถเหล่านี้และสร้างแต่ละเพจสำหรับแต่ละบทบาท เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเองได้อย่างแท้จริงที่ไม่ใช่เพียงข้อมูลที่แสดง แต่ยังสามารถกำหนดเค้าโครงและมุมมองอื่นของเพจได้ด้วย เพจตามบทบาทแบบกำหนดเองเช่นนี้ถูกใช้อย่างมากในแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ และแน่นอนว่า สามารถรวมการกรองและการกำหนดผู้ชมเป้าหมายได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประยุกต์การยืมหนังสือห้องสมุดใช้ประโยชน์ของแดชบอร์ดตามบทบาทในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากที่สุดตามบทบาทของผู้ใช้ เพจหลักของไซต์มีสองเพจที่พร้อมใช้งาน เพจหนึ่งมีเป้าหมายคือผู้ใช้ห้องสมุด (เพจเริ่มต้น) และอีกเพจหนึ่งสำหรับบรรณารักษ์

ในทำนองเดียวกัน โปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้ให้บริการความช่วยเหลือมีสามมุมมองแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานบนเพจหลัก ได้แก่ หน้าแรกตัวแทนบริการ หน้าแรกตัวจัดการความรู้ และหน้าแรกตัวจัดการตัวแทนบริการ ผู้ใช้จะเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองมากที่สุด มุมมอง Web Part ที่แสดงในแดชบอร์ดจะกรองเนื้อหาที่แสดงให้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ให้ด้วย ซึ่งจะกระทำโดยการนำตัวกรองไปใช้กับมุมมองนั้น ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการนำตัวกรองไปใช้กับมุมมองรายการที่มีอยู่แล้ว

 1. นำทางไปยังเพจมุมมองรายการในเบราว์เซอร์

 2. ระบุตำแหน่งตัวควบคุมรายการแบบหล่นลงบนแถบเครื่องมือรายการ และเลือกมุมมองที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ถ้ายังไม่มีการเลือกมุมมอง

 3. ไปที่ตัวควบคุมรายการแบบหล่นลงเดิมอีกครั้งและเลือก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

 4. บนเพจแก้ไขมุมมอง เลื่อนลงไปที่ส่วนตัวกรอง แล้วตั้งค่าตัวกรองดังนี้

  แสดงรายการเมื่อคอลัมน์ สร้างโดย เท่ากับ [Me] หรือเมื่อคอลัมน์ ลูกค้า เท่ากับ [Me]

 5. คลิก ตกลง

หน้าแรกตัวจัดการตัวแทนบริการของโปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้ให้บริการความช่วยเหลือที่แสดงในรูป 4 แสดง Web Parts แดชบอร์ดสอง Web Parts ที่สรุปการร้องขอบริการตามสถานะและลำดับความสำคัญในรูปแบบของกราฟแท่ง

เพจแดชบอร์ด
รูปที่ 4: หน้าแดชบอร์ด

สิ่งเหล่านี้คือ Web Part ของมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการที่ชื่อ การร้องขอบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซต์โซลูชันผู้ให้บริการความช่วยเหลือ เพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการสร้าง Web Parts เหล่านี้อย่างดีที่สุด ให้เปิดไซต์ใน Office SharePoint Designer 2007 และโหลดเพจ HelpDeskManager.aspx ที่มี Web Parts เหล่านี้ ดูเพจในมุมมองแยกการแสดงผลและคุณจะเห็นว่าโค้ดของ Web Parts คือการผสมกันของภาษามาร์กอัป XLST HTML และ CSS

ต่อไปเราจะพิจารณาวิธีสร้างกราฟแท่งบน Web Part เราจะใช้ Web Part สำหรับลำดับความสำคัญของการร้องขอบริการโดยรวมเป็นตัวอย่าง ใน Office SharePoint Designer 2007 บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวควบคุมของ SharePoint แล้วคลิก มุมมองข้อมูล เพื่อเปิดบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล บานหน้าต่างงานนี้ช่วยให้เราเรียกดูแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ไซต์สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ รวมถึงรายการที่มีอยู่แล้วในไซต์ ในกรณีของเรานี้ เราขยายส่วน รายการ SharePoint และคลิกที่ชื่อรายการ การร้องขอบริการ เพื่อระบุว่ารายการนั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลของเรา ในเมนูบริบทที่ผุดขึ้นมา เราคลิก แสดงข้อมูล ซึ่งจะเปิดแผงงานใหม่ในบานหน้าต่างงานที่เรียกว่า รายละเอียดแหล่งข้อมูล ซึ่งแสดงเขตข้อมูลและข้อมูลตัวอย่างที่เก็บอยู่ในรายการการร้องขอบริการทั้งหมด จากแผงงานนี้ เราเลือกชื่อเขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงใน Web Part ซึ่งในกรณีของเราคือเขตข้อมูล ลำดับความสำคัญ และเลือก แทรกเขตข้อมูลที่เลือกเป็นมุมมองรายการเดียว (ดูรูป 5)

โปรดสังเกตว่าเป้าหมายของเราในที่นี้คือการแสดงจำนวนสรุปของงานทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญ ซึ่งหมายถึงเราต้องแสดงรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ในเขตข้อมูล ลำดับความสำคัญ เพียงครั้งเดียว จากนั้นแสดงจำนวนของแต่ละค่าลำดับความสำคัญในรายการไว้ด้านข้าง ดังนั้นเราเลือกที่จะแสดงค่าลำดับความสำคัญเป็น มุมมองรายการเดียว เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเองของเรา การเลือก มุมมองรายการหลายมุมมอง จะแสดงทุกแถวในรายการ

การสร้างเพจแดชบอร์ดใน SharePoint Designer
รูปที่ 5: สร้างหน้าแดชบอร์ดใน Office SharePoint Designer 2007

การดำเนินการนี้จะแทรก Web Part ของมุมมองข้อมูลลงในเพจตรงจุดของเคอร์เซอร์ อย่างไรก็ตาม Web Part จะแสดงข้อมูลหนึ่งแถว และไม่แสดงกราฟแท่งสรุปการร้องขอบริการตามลำดับความสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Web Part แสดงผลโดยการใช้โค้ด HTML และ XSL เราจึงสามารถกำหนดโค้ดให้ตรงตามความต้องการของเราได้อย่างอิสระ ส่วนต่อไปนี้จะเน้นถึงบางจุดที่สำคัญของการกำหนดเองนี้เพื่อที่จะแปลง Web Part นี้เป็นกราฟแท่ง

เราทราบเราแหล่งข้อมูลของรายการที่มีค่าลำดับความสำคัญได้สาม: (1) สูง ปกติ (2) และต่ำ (3) จึง เราประกาศตัวแปร XLST สำหรับแต่ละค่าต่อไปนี้: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

โปรดสังเกตว่า พารามิเตอร์ XSL @Priorityอ้างถึงชื่อของเขตข้อมูลแหล่งข้อมูล เนื่องจากโค้ดเพื่อสร้างกราฟแต่ละค่าลำดับความสำคัญที่สามจะคล้ายคลึงกัน เรามุ่งสร้างกราฟเพียงแรกค่าลำดับความสำคัญ เมื่อต้องการรับค่าเปอร์เซ็นต์ เรากำหนดแบบใหม่ตัวแปรpercetHighเพื่อคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ของคำขอลำดับความสำคัญสูง: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

รหัสที่สร้างแถบจริงเป็นเทมเพลต XSL ดังที่แสดงด้านล่าง: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

โปรดสังเกตว่า แถบเองก็เป็นตารางที่ มีสองเซลล์ ความกว้างของเซลล์แรก ซึ่งแสดงความกว้างของแถบในกราฟ ขึ้นอยู่กับตัวแปรPercentValueแสดงในโค้ดที่เป็น: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

เซลล์นี้มี CSS สไตล์คลา ms-เลือก นำไปใช้ คลาสไตล์นี้จะถูกกำหนดในไฟล์ core.css สไตล์ชีดัง: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

รูปพื้นหลัง filedialogselected.gif คือสิ่งที่ทำให้เซลล์ (นั่นคือ แท่งกราฟ) ปรากฏเป็นสีเหลือง

ตัวอย่างอื่นๆ ของรูปแบบการออกแบบนี้

สำหรับอื่น server ผู้ดูแลระบบตัวอย่างของการใช้แดชบอร์ด ดูเทมเพลแอปพลิเคชันศูนย์สายเรียกเข้าสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ตัวอย่างเช่นการผู้ดูแลระบบไซต์ ดูเทมเพลแอปพลิเคชัน Business ประสิทธิภาพการทำงานด้านการรายงานสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0

ด้านบนของหน้า

การสร้างแม่แบบ

แม่แบบโปรแกรมประยุกต์ใน Windows SharePoint Services มีสองชนิด คือ ข้อกำหนดของไซต์และแม่แบบไซต์ แม่แบบโปรแกรมประยุกต์ทั้งสี่สิบแม่แบบประกอบด้วยแม่แบบทั้งสองชนิดนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แม่แบบทั้งสองชนิดได้บนเพจ สร้างไซต์ SharePoint และทั้งสองแม่แบบทำงานคล้ายคลึงกันมากสำหรับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการสร้างแม่แบบเหล่านี้และการทำให้พร้อมใช้งานในฟอร์มการสร้างไซต์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ข้อกำหนดของไซต์

หากจะกล่าวโดยพี้นฐาน ข้อกำหนดของไซต์คือคอลเลกชันของแฟ้ม XML แอสเซมบลี และเพจ .aspx ที่กำหนดลักษณะโครงสร้างของไซต์ที่สร้างขึ้นจากกำหนดนั้นและกำหนดสิ่งที่โปรแกรมประยุกต์ภายในไซต์นั้นจะกระทำ เนื่องจากแฟ้ม XML และ .aspx ที่เป็นพื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ทางระบบแฟ้ม จึงสามารถทำสำเนาและปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายเพื่อสร้างข้อกำหนดของไซต์ใหม่ๆ จึงทำให้ข้อกำหนดของไซต์สามารถถูกกำหนดเองได้อย่างเต็มที่

หลังจากไซต์ถูกจัดเตรียม (สร้าง) ขึ้นจากข้อกำหนดของไซต์ การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแฟ้มข้อกำหนดของไซต์ในระบบแฟ้มยังสามารถปรับใช้กับไซต์ที่จัดเตรียมขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแฟ้มข้อกำหนดของไซต์เมื่อไซต์ถูกจัดเตรียมขึ้นแล้วนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft ถ้าเพจใดในไซต์ที่จัดเตรียมขึ้นถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้ตัวแก้ไขภายนอก เช่น Office SharePoint Designer 2007 เพจจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดของไซต์ในระบบแฟ้ม และเพจจะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูล Windows SharePoint Services แทน และจะเรียกว่าเพจ “ที่กำหนดเอง” หรือ “ที่ไม่ได้เป็นสำเนา”

ถ้าคุณต้องการกำหนดข้อกำหนดของไซต์อยู่ วิธีของคุณจะเริ่มต้น ด้วยสำเนาของข้อกำหนดของไซต์ แทนที่เป็นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเพื่อดไซต์อยู่หลังจากไซต์ที่ได้รับฟอร์มเตรียมใช้งาน คุณต้องการสร้าง และจัดแพคเกจการอัปเกรดโซลูชันแบบนิยามไซต์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบทความสอดคล้องกันในWindows SharePoint Services 3.0 SDK

แม่แบบไซต์

แม่แบบไซต์คือไซต์ SharePoint ที่จัดแพคเกจเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถรื้อออกเพื่อสร้างไซต์ใหม่ที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันได้ ซึ่งหมายถึงในการที่จะสร้างแม่แบบไซต์ เราต้องมีไซต์ SharePoint ที่มีอยู่แล้วเป็นจุดเริ่มต้น การกำหนดไซต์เองใดๆ เช่น โครงสร้างเพจ สไตล์ชีต รูป เพจต้นฉบับ เอกสาร รายการ เนื้อหาของรายการ สามารถจับภาพลงแม่แบบได้

ขั้นตอนของการจับภาพไซต์ที่มีอยู่แล้วลงในแม่แบบสามารถทำได้โดยตรงจากงานการดูแลไซต์ (ภายใต้ การตั้งค่าไซต์) หรือจาก Office SharePoint Designer 2007 เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว แม่แบบไซต์จะถูกเก็บไว้ในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ของไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน แฟ้มที่สร้างจะมีนามสกุล .stp แฟ้มนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากแกลเลอรีแม่แบบไซต์และโยกย้ายไปที่ไซต์คอลเลกชันอื่นหรือไปที่สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ เนื้อหาต่อไปของส่วนนี้จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการสร้างและการใช้แม่แบบไซต์

การใช้ข้อกำหนดของไซต์และแม่แบบไซต์

ตามที่เราเพิ่งจะกล่าวถึงไป แม่แบบไซต์แท้จริงแล้วก็มาจากข้อกำหนดของไซต์ เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะสร้างข้อกำหนดของไซต์ใหม่หรือแม่แบบไซต์ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ความซับซ้อนของโปรแกรมประยุกต์    ถ้าความต้องการของคุณคือเรื่องการตกแต่งเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเปลี่ยนเค้าโครงและการจัดการรูปบนไซต์ที่มีอยู่แล้ว คุณควรใช้แม่แบบไซต์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อกำหนด Web Part ใหม่ หรือต้องการใช้โค้ดแบบกำหนดเอง หรือเขตข้อมูลจากการคำนวณ คุณควรสร้างข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเอง

 • ระดับการเข้าถึงของคุณในเซิร์ฟเวอร์    คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดหรือไม่ หรือเฉพาะเพียงบางไซต์คอลเลกชัน การสร้างและการปรับใช้ข้อกำหนดของไซต์ต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบแฟ้มของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงนี้ คุณจะถูกจำกัดให้สร้างแม่แบบไซต์ที่ระดับของไซต์คอลเลกชันที่คุณเข้าถึงได้เท่านั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าความต้องการการเข้าถึงนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ดูแลไซต์ เมื่อปรับใช้แล้ว ผู้ใดที่มีสิทธิ์สร้างไซต์ใหม่จะมีสิทธิ์เข้าถึงแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ทั้งสองชนิด

 • ความถี่ของการปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงในอนาคต    การเปลี่ยนแปลงแม่แบบไซต์ไม่มีผลกับไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีผลเฉพาะกับไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่การปรับใช้โซลูชันแพคเกจการปรับรุ่นข้อกำหนดของไซต์จะมีผลกับทุกไซต์ที่สร้างขึ้นจากแม่แบบไซต์นั้น

คำแนะนำสำหรับการสร้างแม่แบบไซต์และข้อกำหนดของไซต์

การสร้างแม่แบบไซต์และข้อกำหนดของไซต์มีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีการอธิบายเทคนิคพื้นฐานในส่วนถัดไป

การสร้างแม่แบบไซต์

ตามที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ แม่แบบไซต์แท้จริงแล้วคือไซต์ SharePoint ที่ถูกจัดแพคเกจสำหรับการนำมาใช้ใหม่ แฟ้มแพคเกจนี้มีอยู่ในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน แม่แบบไซต์ในแกลเลอรีพร้อมใช้งานสำหรับการสร้างไซต์ใหม่ที่ระดับไซต์ย่อยทั้งหมดของไซต์คอลเลกชัน ขั้นตอนต่อไปนี้จะให้คำแนะนำในการสร้างแม่แบบไซต์ใหม่จากไซต์ที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดไซต์ที่มีอยู่แล้วใน Office SharePoint Designer 2007 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเค้าโครงและเนื้อหาในไซต์เป็นไปตามที่คุณต้องการ

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออก แล้วคลิก แม่แบบไซต์ SharePoint ซึ่งจะนำคุณไปยังเว็บเพจการตั้งค่าไซต์

 3. ใส่ชื่อแฟ้ม ชื่อเรื่อง และคำอธิบายสำหรับแม่แบบ

 4. อีกทางเลือกหนึ่งคือ เลือกตัวเลือก รวมเนื้อหา ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในรายการและไลบรารีเอกสารรวมอยู่ในแม่แบบ ถ้าคุณต้องการรวมเวิร์กโฟลว์คุณควรเลือกตัวเลือกนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเวิร์กโฟลว์คือเนื้อหาที่เก็บอยู่ในไลบรารีเอกสาร

 5. คลิก ตกลง จะเป็นการสร้างแฟ้มแม่แบบที่มีนามสกุล .stp จากไซต์และวางแฟ้มนั้นไว้ในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ของไซต์หลัก

จากแกลเลอรีแม่แบบไซต์ คุณสามารถคลิกบนชื่อแม่แบบเพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม .stp ลงบนดิสก์ในเครื่อง หลังจากนั้น คุณสามารถอัปโหลดแฟ้มไปยังแกลเลอรีแม่แบบไซต์อื่นได้

การสร้างข้อกำหนดของไซต์

ต่างกับแม่แบบไซต์ ข้อกำหนดของไซต์จะถูกเก็บไว้ในระบบแฟ้ม แต่ละข้อกำหนดของไซต์ถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ของตนเองบนเซิร์ฟเวอร์ที่

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

โฟลเดอร์แม่แบบไซต์มีองค์ประกอบของไซต์ที่หลากหลาย เช่น แฟ้ม .aspx และ .html รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปและแฟ้ม JavaScript แฟ้ม ONET.XML คือแฟ้มข้อกำหนดของไซต์หลักที่ระบุการกำหนดค่าและโมดูลต่างๆ สำหรับข้อกำหนดของไซต์ โดยแฟ้ม ONET.XML จะถูกเก็บอยู่ในไดเรกทอรีย่อยที่ชื่อ “XML”

ข้อกำหนดของไซต์ถูกลงทะเบียนกับ Windows SharePoint Services และทำให้พร้อมใช้งานได้ผ่านทางแฟ้ม WEBTEMP XML ทั้งนี้แฟ้ม WEBTEMP XML ทั้งหมดตั้งอยู่ที่

% CommonProgramFiles % \ Extensions\12\TEMPLATE\ เซิร์ฟเวอร์ \Microsoft Shared\Web \XML < LCID >

โดยที่ <LCID> คือ ID ตำแหน่งที่ตั้ง เช่น 1033 ชื่อจริงของแฟ้ม XML จะนำหน้าด้วย "WEBTEMP" (ตัวอย่างเช่น WEBTEMPBT.XML)

โดยปกติแล้ว สร้างนิยามไซต์ใหม่ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญสอง: (1) ตั้งค่าโฟลเดอร์ข้อกำหนดไซต์ และ (2) สร้างไฟล์ WEBTEMP XML ที่จะลงทะเบียนดไซต์Windows SharePoint Services ขั้นตอนแรกสามารถทำได้ โดยโคลนโฟลเดอร์ข้อกำหนดของไซต์ที่มีอยู่ และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ ONET ไฟล์ XML ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ระบุส่วนวิธีต่าง ๆ ของหน้าไซต์การเตรียมใช้งาน เช่นแถบนำทาง เทมเพลตเอกสาร และรายการเทมเพลต องค์ประกอบของโครงระบุรายการและมอดูที่สร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อข้อกำหนดของไซต์จะสร้างอินสแตนซ์ หรือไม่ Excerpt ต่อไปนี้จาก ONET อยู่ XML ของการติดตามบกพร่องข้อกำหนดของไซต์ และแสดงส่วนขององค์ประกอบของโครง: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

โปรดสังเกตว่า ข้อกำหนดของไซต์นี้ใช้หลายคุณลักษณะ เช่น รายการข้อบกพร่อง รายการประเภทของข้อบกพร่อง การเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนย้าย เป็นต้น คุณลักษณะเหล่านี้แสดงรายการอยู่ภายใต้องค์ประกอบ SiteFeatures และ WebFeatures ที่มี GUID คุณลักษณะ โดย GUID เหล่านี้จะอยู่ที่องค์ประกอบคุณลักษณะภายในแฟ้ม Feature.XML ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

โปรดดูที่Windows SharePoint Services 3.0 SDKสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง ONET XML

ขั้นตอนที่สองในการสร้างข้อกำหนดของไซต์แบบกำหนดเองคือการสร้างแฟ้ม WEBTEMP*.XML ในโฟลเดอร์นี้

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ \XML < LCID >

องค์ประกอบแม่แบบของไฟล์นี้ระบุในการกำหนดค่าที่สามารถใช้เพื่อสร้างอินสแตนซ์ของไซต์สร้างขึ้นจากข้อกำหนดของไซต์ Excerpt ต่อไปนี้แสดงให้เห็นรูปแบบของแฟ้ม WEBTEMPbt.XML ซึ่งเป็นไฟล์การกำหนดค่าที่ใช้ โดยข้อกำหนดของไซต์ที่ติดตามบกพร่อง: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

โปรดสังเกตว่าแอตทริบิวต์ ชื่อ ของโหนดแม่แบบด้านบนต้องตรงกับ “*” ในชื่อแฟ้ม WEBTEMP*.XML นอกจากนี้ ให้สังเกตว่าแอตทริบิวต์ DisplayCategory ขององค์ประกอบ การกำหนดค่า เป็นตัวกำหนดว่าแท็บใดที่การกำหนดค่าจะปรากฏขึ้นในส่วน การเลือกแม่แบบ ของเว็บเพจ สร้างไซต์ คุณสามารถสร้างแท็บของคุณเองได้โดยการใส่ค่าของคุณเองในแอตทริบิวต์นี้

เมื่อไฟล์ข้อกำหนดของไซต์ที่ถูกสร้างขึ้น และวางลงในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในระบบไฟล์ เริ่มบริการ IIS ข้อกำหนดของไซต์ใหม่จะพร้อมให้ใช้งานสำหรับส่วนที่เลือกในส่วนเลือกเทมเพลต ของหน้าSharePoint ไซต์ใหม่ ในWindows SharePoint Services ไฟล์ข้อกำหนดของไซต์จะถูกบรรจุขึ้นเป็นไฟล์โซลูชันสำหรับง่ายในการโยกย้ายไปยังอีกสภาพแวดล้อม SharePoint หรือปรับในสภาพแวดล้อมการเดียวกัน แฟ้ม cabinet กับคือไฟล์โซลูชัน นามสกุล WSP (สำหรับ Web solution package) ประกอบด้วยฟีเจอร์ Web Part สำหรับ assemblies คลาทรัพยากร และอื่น ๆ ที่ใช้ โดยข้อกำหนดของไซต์ คุณสามารถใช้เครื่องมือ makecab.exe สร้างแบบได้ ไฟล์การ WSP โปรดดูที่Windows SharePoint Services 3.0 SDKเกี่ยวกับวิธีสร้างไฟล์โซลูชัน

การทำให้ข้อกำหนดของไซต์เป็นภาษาท้องถิ่น

การทำให้ข้อกำหนดของไซต์เป็นภาษาท้องถิ่น สามารถทำได้สะดวกขึ้นโดยการใช้แฟ้มทรัพยากรและการตรวจหาวัฒนธรรม ในขณะที่การทำโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 ทั่วไปให้เป็นภาษาท้องถิ่นถูกดำเนินการในระหว่างการคอมไพล์ แต่การทำไซต์ SharePoint ให้เป็นภาษาท้องถิ่นจะถูกดำเนินการในระหว่างการจัดเตรียมไซต์ ในแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ แม่แบบข้อกำหนดของไซต์ทั้ง 20 แม่แบบได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นใน 10 ภาษา ข้อกำหนดของไซต์เองถูกสร้างโดยให้มีความเป็นกลางทางภาษาขณะที่ค่าคงที่สตริงต่างๆ ถูกเก็บไว้ในแฟ้มทรัพยากร (.resx) ถ้าคุณต้องการเพิ่มการทำให้เป็นภาษาท้องถิ่นเข้าไปในข้อกำหนดของไซต์ของคุณ หรือเพิ่มการสนับสนุนภาษาใหม่เข้าไปในข้อกำหนดของไซต์ที่มีอยู่ ุคุณสามารถทำได้โดยการสร้างแฟ้มทรัพยากรใหม่ แฟ้มจะไปอยู่ที่ไดเรกทอรีทรัพยากรซึ่งตั้งอยู่ที่

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

แฟ้มนี้เป็นแฟ้ม XML ที่สามารถแก้ไขได้ในตัวแก้ไขข้อความใดๆ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถสร้างแฟ้มการทำให้เป็นภาษาท้องถิ่นขึ้นใหม่เพื่อใช้ในข้อกำหนดของไซต์

 1. เรียกดูไดเรกทอรีทรัพยากรที่ระบุด้านบนและระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม .resx ที่มีอยู่แล้วที่คุณต้องการทำให้เป็นภาษาท้องถิ่นภาษาใหม่

 2. ทำสำเนาแฟ้มและตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกัน ยกเว้นชื่อภาษา-วัฒนธรรม (เช่น tsa-en-us.resx เป็น tsa-es-es.resx)

 3. เปิดแฟ้มสำเนาในตัวแก้ไขข้อความ

 4. ตั้งค่าโค้ด LCID บนบรรทัดที่สองของแฟ้มเพื่อแทนภาษา ตัวอย่างเช่น โค้ดต่อไปนี้ตั้งค่าภาษาเป็นสเปน

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. เลื่อนลงมายังส่วนที่คุณเห็นองค์ประกอบ ข้อมูล ตามด้วยองค์ประกอบ ค่า ที่อยู่คู่กัน นี่คือที่ที่คุณจับคู่ชื่อทรัพยากรกับค่าสตริงที่ถูกทำให้เป็นภาษาท้องถิ่น ให้คุณปรับเปลี่ยนค่าสตริงในองค์ประกอบ ค่า ให้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงสตริงทรัพยากรสำหรับการกระทำ สร้างลูกค้าใหม่ ในภาษาสเปน

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. บันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลด้วยชื่อเช่นmyCustomResource.es-es.resx (ชื่อจริงขึ้นอยู่กับชื่อ culture ภาษาซึ่งมีไว้สำหรับไฟล์ทรัพยากร) ไฟล์นี้จะพร้อมที่จะถูกอ้างอิง โดยแฟ้มข้อกำหนดของไซต์ในแอปพลิเคชันของคุณ

เพื่อให้ข้อกำหนดของไซต์ที่ถูกทำให้เป็นภาษาท้องถิ่นแสดงเป็นแม่แบบที่พร้อมใช้งานบนเพจ สร้างไซต์ SharePoint สำหรับภาษานั้น ให้เพิ่มแฟ้ม WEBTEMP เข้าไปในไดเรกทอรี <LCID> ที่เหมาะสมด้วย โปรดอ่านส่วนก่อนหน้า "การสร้างข้อกำหนดของไซต์" เกี่ยวกับวิธีเพิ่มแฟ้ม WEBTEMP ใหม่

อ้างอิงทรัพยากรภาษาท้องถิ่นทำงานต่างกันในไฟล์.aspx กว่าพวกเขาทำได้ในไฟล์ XML ตัวอย่างเช่น อ้างอิงใน.aspx ไฟล์จะถูกประเมิน ณ runtime ขณะการอ้างอิงไฟล์ XML จะถูกประเมินเมื่อมีการสร้างอินสแตนซ์เว็บไซต์ เมื่อต้องการเข้าถึงองค์ประกอบ XML ในไฟล์ทรัพยากรในไฟล์ข้อกำหนดของไซต์ ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้: $Resources: myCustomResource, DataName ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้สตริทรัพยากรจากไฟล์.aspx มาร์กอัปอาจมีลักษณะดังนี้: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

ด้านบนของหน้า

สรุป

เมื่อทำงานร่วมกัน Windows SharePoint Services 3.0 และ Office SharePoint Designer 2007 จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่คุณต้องการในการสร้างและกำหนดโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะกำหนดแม่แบบโปรแกรมประยุกต์เองจากหนึ่งในสี่สิบแม่แบบที่สามารถดาวน์โหลดได้ หรือสร้างแม่แบบขึ้นด้วยตัวคุณเอง บทความนี้ได้อธิบายวิธีการที่พิสูจน์แล้วและวิธีที่ดีที่สุดที่แม้ผู้ที่ไม่ใช่นักพัฒนาก็สามารถใช้ให้ประสบความสำเร็จได้

ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ขั้นตอนต่อไปคือการดาวน์โหลดแม่แบบโปรแกรมประยุกต์และเริ่มต้นใช้และเปิดแม่แบบเหล่านั้นใน Office SharePoint Designer 2007 จากนั้นใช้ข้อมูลในส่วน "แหล่งข้อมูล" ต่อไปนี้ เพื่อช่วยในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของคุณเอง

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 3.0 และ Office SharePoint Designer 2007 โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

สำหรับแหล่งข้อมูลที่มุ่งเน้นเพื่อนักพัฒนา โปรดศึกษาแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×