บทนำสู่การสนทนา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสลับไปยังมุมมองการจัดเรียงของ การสนทนา ข้อความที่แชร์ชื่อเรื่องจะปรากฏเป็นกลุ่มหรือคอลเลกชันของข้อความ

 1. คลิก มุมมอง > แสดงเป็นการสนทนา

  คำสั่ง แสดงเป็นการสนทนา บน Ribbon

 2. คลิก โฟลเดอร์ทั้งหมด หรือ โฟลเดอร์นี้

  กล่องโต้ตอบเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ใช้ การสนทนา

การสนทนาจะระบุในรายการข้อความ โดย ไอคอน การสนทนาที่ถูกยุบ คลิก ไอคอน การสนทนาที่ถูกยุบ เพื่อขยายการสนทนา

ตัวอย่างของการแยก การสนทนา ในมุมมองการจัดเรียงของ การสนทนา

ภายใน การสนทนา แต่ละรายการ ข้อความจะถูกเรียงลำดับโดยข้อความที่ใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด

ตัวอย่างของ การสนทนา ที่การแยกขยายเต็มที่ในรายการข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ที่เป็นส่วนของ การสนทนา การสนทนา ทั้งหมดจะย้ายไปที่ด้านบนสุดของรายการข้อความของคุณ เมื่อคุณคลิกส่วนหัวของ การสนทนา ในรายการข้อความ การสนทนา นั้นจะแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างการอ่าน โดยข้อความที่ใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด

การสนทนา ใดๆ ที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงชื่อเรื่องเป็นตัวหนา และจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏอยู่ถัดจากชื่อเรื่องนั้น เมื่อคุณคลิกเพื่อขยาย การสนทนา ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะมีส่วนหัวเป็นตัวหนา

เมื่อมีการตอบกลับอย่างน้อยสองรายการ คุณสามารถแยก การสนทนา ออกเป็นหลาย การสนทนา ที่เกี่ยวข้องแต่อยู่แยกกันได้ ข้อความสุดท้ายในการสนทนาที่แยกกันจะปรากฏเมื่อคุณคลิกที่ การสนทนา คลิก การสนทนา ที่แยกออกมารายการใดรายการหนึ่งเพื่อแสดงข้อความจากส่วนที่แยกไว้นั้นในบานหน้าต่างการอ่าน โดยที่ข้อความล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด

เมื่อต้องการเปลี่ยน วิธีทำงานจัดเรียงการสนทนา เช่นว่าจะรวมข้อความที่ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์อื่นOutlook ดูที่เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับดูข้อความในการสนทนา

เกี่ยวกับการสนทนาแบบแท็บ

การสนทนาจะระบุในรายการข้อความ ด้วยไอคอนที่แสดงหลายรายการ ข้อความภายในแต่ละการสนทนาจะถูกเรียงลำดับ ด้วยข้อความใหม่ที่สุดอยู่ด้านบน เมื่อได้รับข้อความใหม่ การสนทนาทั้งหมดย้ายไปยังด้านบนของรายการข้อความของคุณ เมื่อคุณคลิกหัวกระดาษการสนทนาในรายการข้อความ การสนทนาแสดงในตัวบานหน้าต่างการอ่าน ด้วยข้อความใหม่ที่สุดอยู่ด้านบน

การสนทนาในรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า

สนทนาใด ๆ ที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านที่มีชื่อเรื่องเป็นตัวหนา และนับจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านปรากฏถัดจากชื่อเรื่อง เมื่อคุณคลิก ไอคอนที่ถูกยุบ เพื่อขยายการสนทนา ข้อความใด ๆ ที่ยังไม่ได้อ่านมีส่วนหัวเป็นตัวหนา ขยายการสนทนามีความสัมพันธ์แบบเป็นภาพระหว่างข้อความ เช่นคำตอบใด ๆ และข้อความที่เกี่ยวข้องจากโฟลเดอร์อื่น

เมื่อข้อความก่อให้เกิดการตอบสนองอย่าง น้อยสอง การสนทนาสามารถแบ่งหลายการสนทนาที่เกี่ยวข้อง แต่แยกต่างหาก ข้อความในแต่ละแยกล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกการสนทนา คลิกหนึ่งแยกการสนทนาเพื่อแสดงข้อความจากแยกนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน ด้วยข้อความล่าสุดอยู่ด้านบน

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มการสนทนาแบบแท็บ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงเป็นการสนทนา

  กล่องกาเครื่องหมาย แสดงเป็นการสนทนา บน Ribbon

 2. คลิกโฟลเดอร์ทั้งหมด หรือโฟลเดอร์นี้

ในตัวอย่างนี้ ส่วนหัวที่ด้านบนบ่งชี้ข้อความเดียว ส่วนหัวที่ด้านล่างบ่งชี้การสนทนากับการแยกสอง

รายการข้อความ แสดงข้อความเดียวและการสนทนาเดียว

 • เมื่อต้องการขยาย หรือเปิดการสนทนา คลิก ไอคอนที่ถูกยุบ บนส่วนหัวของข้อความ เมื่อคุณคลิกข้อความในการสนทนาขยาย จะกลายเป็นข้อความที่ด้านบนในบานหน้าต่างการอ่าน

  หมายเหตุ: การสนทนารวมข้อความจากหลายโฟลเดอร์ ตัวอย่าง ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่คุณส่งจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ได้ปรากฏขึ้นภายในการสนทนาด้วยข้อความที่คุณได้รับเมื่อคุณขยายการสนทนา

การสนทนาขยายมีเธรดภาพที่เชื่อมต่อแต่ละข้อความร่วมกับผู้ที่นำหน้าในการสนทนา ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการสนทนาที่มีแบ่ง

คุณสามารถดำเนินการสนทนา หรือข้อความภายในการสนทนา ในลักษณะเดียวกันในขณะที่คุณสามารถทำได้กับข้อความเดียว คลิกส่วนหัวของการสนทนา หรือคลิกข้อความที่คุณต้องการจากการสนทนา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตอบกลับ หรือตอบกลับทั้งหมด      ตอบกลับข้อความในการส่งการสนทนาคำตอบไปที่ข้อความ ซึ่งเป็นด้านบนข้อความแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ถ้ามีการสนทนาแยก คลิกส่วนหนึ่งของการสนทนาที่คุณต้องการตอบกลับ และการตอบกลับจะถูกส่งไปยังข้อความล่าสุดในการแยกนั้น คุณสามารถตอบกลับข้อความใด ๆ ในการสนทนา

 • ไปข้างหน้า      คลิกส่งต่อ ข้อความที่ใช้การสนทนาเป็นเนื้อหาของข้อความ สร้างจะปรากฏในบานหน้าต่างการอ่าน

 • จัดประเภท      คุณสามารถจัดการสนทนาหรือทีละข้อความภายในการสนทนา ถ้าคุณจัดประเภทอย่าง น้อยหนึ่งทีละข้อความ ประเภทสีแสดงในส่วนหัวเมื่อมีการบีบอัด หรือปิดการสนทนา

  หัวข้อการสนทนากับประเภทการทำเครื่องหมายว่าจะตั้งค่าการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ที่จะจัดประเภทข้อความใหม่ของการสนทนานั้น

 • ละเว้น      คุณสามารถเก็บการสนทนาที่มีความสำคัญกับคุณออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกละเว้น ข้อความอีเมก่อนหน้านี้ และในอนาคตทั้งหมดของการสนทนาที่เลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยตรง

 • ล้างข้อมูล      คุณสามารถลดขนาดของการสนทนาด้วยการล้างข้อมูล บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลบ คลิกล้าง แล้ว คลิ กล้างข้อมูลการสนทนา การจัดประเภทใด ๆ ข้อความซ้ำ ซึ่งหมายความว่า ข้อความที่ไม่ถูกตั้งค่าสถานะ ยังไม่ได้อ่าน หรือข้อความใหม่ที่สุดในสาขาของการสนทนา จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณจะแสดงตามวัน แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนี้เพื่อดูข้อความตามการสนทนา หรือ "เธรด" ในมุมมองการสนทนา เธรดจะเรียงลำดับตามวัน แล้ว ข้อความภายในแต่ละเธรดจะเรียงลำดับโดยขึ้นอยู่กับใครตอบกลับบุคคล คุณสามารถดูรายการข้อความในโฟลเดอร์ใด ๆ ของคุณ เช่นแบบร่าง หรือรายการที่ถูกส่งด้วยวิธีนี้

ถ้าคุณจัดเรียงข้อความของคุณในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยการสนทนา และคุณได้รับข้อความใหม่ ของหัวข้อที่เกี่ยวข้องย้ายไปยังด้านบนของรายการข้อความของคุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นนั้น เฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและถูกตั้งค่าสถานะเท่านั้นจะปรากฏส่วนการสนทนาจะยุบอยู่เช่นนั้นจนกว่าคุณจะคลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนหัวการสนทนา

 • บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม แล้ว คลิ กการสนทนา คำสั่งจัดเรียงบนเมนูมุมมอง

มุมมองของกล่องจดหมายเข้าแอแสดงเธรดข้อความ

มุมมองการสนทนา

1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนหัวการสนทนาเพื่อดูข้อความทั้งหมดในการสนทนา

2. ข้อความนี้ไม่มีลูกศร ข้อความนี้ไม่มีข้อความตอบกลับที่สัมพันธ์กัน

3 ข้อความจะเยื้องเข้าไปเพื่อแสดงว่าใครตอบกลับกับใครและ และ เมื่อ เพื่อช่วยให้คุณติดตามเธรด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×