บทนำสู่การประกาศแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเสร็จสิ้น คุณต้องบันทึกและประกาศแม่แบบฟอร์มเพื่อที่ผู้ใช้ของคุณจะสามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าวได้

ในบทความนี้

วิธีการทำงานของการประกาศ

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กัน

ประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม

การส่งเทมเพลตฟอร์มในข้อความอีเมล

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเทมเพลตฟอร์มเผยแพร่

การประกาศทำงานอย่างไร

เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์ม คุณต้องบันทึกแม่แบบฟอร์มก่อน แล้วใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มให้แก่ผู้ใช้ของคุณ ตัวช่วยสร้างการประกาศจะปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มสำหรับการแจกจ่ายด้วยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศและคำสั่งการประมวลผล เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ได้ คำแนะนำในการประมวลผลจะอนุญาตให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแม่แบบฟอร์มหลังจากประกาศ เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก Microsoft Office InfoPath จะดาวน์โหลดแม่แบบฟอร์มจากตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในคำแนะนำในการประมวลผลไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้น แล้ว InfoPath จะสร้างฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ถ้าผู้ใช้บันทึกฟอร์มแล้วเปิดฟอร์มดังกล่าวภายหลัง InfoPath จะเปรียบเทียบรุ่นของแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้นกับรุ่นของแม่แบบฟอร์มที่ระบุในคำแนะนำในการประมวลผล ถ้ารุ่นของตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในคำแนะนำในการประมวลผลใหม่กว่ารุ่นที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ InfoPath จะดาวน์โหลดแม่แบบฟอร์มรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วปรับปรุงฟอร์มที่มีแม่แบบฟอร์มรุ่นใหม่

หลังจากปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มด้วยตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศและคำแนะนำในการประมวลผล ตัวช่วยสร้างจะบันทึกแม่แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศที่คุณระบุ คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ได้

 • เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services    เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ซึ่งจะใช้เป็นแม่แบบสำหรับเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกในไลบรารีเอกสารนั้น หรือคุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้แม่แบบฟอร์มเป็นแม่แบบได้ในหลายไซต์คอลเลกชัน

 • เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services    คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่มี InfoPath กรอกฟอร์มได้โดยยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

 • เป็นส่วนหนึ่งของข้อความอีเมล    คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มด้วยการส่งแม่แบบฟอร์มดังกล่าวถึงผู้ใช้ของคุณในข้อความอีเมล จากนั้นผู้ใช้ของคุณสามารถเปิดข้อความอีเมลและกรอกฟอร์มได้

 • โฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน    คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันซึ่งผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้ของคุณสามารถไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วสร้างฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าวได้

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้จะแทนที่หน้าที่การใช้งานใน Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 ซึ่งทำให้คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • เป็นแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้    ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Visual Studio .NET 2003 หรือ Microsoft Visual Studio 2005 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้มที่สามารถติดตั้งได้ซึ่งถูกจัดเก็บบนโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและเรียกใช้แฟ้มที่สามารถติดตั้งได้เพื่อติดตั้งและลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าคุณไม่มี Visual Studio คุณสามารถประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน และ InfoPath สร้างแฟ้มสคริปต์ที่ลงทะเบียนแม่แบบฟอร์ม ผู้ใช้จึงสามารถดาวน์โหลดทั้งแม่แบบฟอร์มและสคริปต์ จากนั้นเรียกใช้สคริปต์เพื่อลงทะเบียนแม่แบบฟอร์ม

เมื่อผู้ใช้มีความประสงค์จะกรอกฟอร์มเป็นครั้งแรก ผู้ใช้ดังกล่าวต้องไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งแม่แบบฟอร์มได้รับการประกาศ แล้วเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ของคุณจึงจำเป็นต้องเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมา InfoPath จะเก็บ (หรือแคช) แม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้นั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มถึงแม้ว่าทำงานแบบออฟไลน์ก็ตาม ถ้าผู้ใช้บันทึกฟอร์มแล้วเปิดฟอร์มนั้นในภายหลังเพื่อกรอกฟอร์มให้เสร็จสิ้น หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น InfoPath จะกำหนดว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศของแม่แบบฟอร์มหรือไม่ ถ้ามีการเชื่อมต่อ InfoPath จะค้นหาโปรแกรมปรับปรุงให้กับแม่แบบฟอร์ม จากนั้นนำโปรแกรมปรับปรุงเหล่านั้นไปใช้ แล้วเปิดฟอร์ม ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ InfoPath จะเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มซึ่งถูกเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

การประกาศแม่แบบฟอร์มนั้นแตกต่างกับการบันทึกแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณบันทึกแม่แบบฟอร์ม คุณจะบันทึกแม่แบบฟอร์มเพื่อรักษางานของคุณ เหมือนกับที่คุณบันทึกแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตารางต่อไปนี้จะสรุปทางเลือกที่แตกต่างกันในการบันทึกแม่แบบฟอร์มที่คุณมีอยู่

คำสั่ง

คำอธิบาย

ใช้เมื่อ

บันทึก

บันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันโดยใช้ชื่อเดียวกัน ถ้าคุณกำลังปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการประกาศไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services แล้ว InfoPath จะอนุญาตให้คุณบันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่นอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศเท่านั้น

คลิกคำสั่งนี้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณกำลังปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ ให้คลิกคำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อบันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

บันทึกเป็น

บันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่หรือไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมแต่ด้วยชื่อใหม่ ถ้าคุณกำลังปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มซึ่งได้รับการประกาศแล้ว การคลิก บันทึกเป็น จะไม่ปรับปรุงแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ

คลิกคำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนสำเนาของแม่แบบฟอร์ม

บันทึกเป็นแฟ้มต้นฉบับ

บันทึกแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่เป็นชุดของไฟล์ฟอร์ม แทนที่จะเป็นแฟ้ม .xsn เดี่ยว

คลิกคำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนแฟ้มฟอร์มแต่ละแฟ้มของแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการปรับปรุงหนึ่งในแฟ้มทรัพยากรที่รวมไว้ในแม่แบบฟอร์ม โดยทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องทำงานด้วยแฟ้มฟอร์มแต่ละแฟ้มของแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเป็นประจำเมื่อคุณต้องการแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มของคุณให้ผู้แก่ใช้ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ใน Microsoft Office InfoPath รุ่นก่อนหน้า ผู้ใช้ของคุณต้องมี InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม ใน Office InfoPath 2007 คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ซึ่งฟอร์มเหล่านั้นสามารถกรอกได้ในเว็บเบราว์เซอร์หรือใน InfoPath เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีโค้ดอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง InfoPath Forms Services ได้โดยตรง เนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน รวมทั้งความสามารถในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ทั้งนี้แม่แบบฟอร์มที่มีโค้ดแบบกำหนดเองนั้นต้องการการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนที่แม่แบบฟอร์มดังกล่าวจะสามารถสัมพันธ์กับไลบรารีเอกสาร หรือพร้อมใช้งานเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้ คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีโค้ดไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แล้วผู้ดูแลระบบจะอัปโหลดแม่แบบฟอร์มนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

การประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

ฟอร์มที่อนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรระบบได้อย่างเต็มที่ เช่น แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการตั้งค่าอื่นจะถูกเรียกว่าฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่ ฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่จะสร้างจากแม่แบบฟอร์มซึ่งได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วยใบรับรองที่เชื่อถือได้หรือไม่ก็ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วยใบรับรองที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณสามารถแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มชนิดนี้เป็นสิ่งที่แนบในข้อความอีเมล หรือผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแม่แบบฟอร์มนี้จากไลบรารีเอกสารหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้

ฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างเต็มที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฟอร์มนั้นเอง และข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ต่อไปนี้

 • โดเมนเดียวกับฟอร์ม

 • โดเมนอื่นทั้งหมดที่ฟอร์มสามารถเข้าถึงได้

 • แฟ้มและการตั้งค่าทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่บุคคลนั้นกรอกฟอร์มสามารถเข้าถึงได้

เมื่อต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณสามารถเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มแบบดิจิทัลได้โดยมีใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือ แล้วประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นผู้ใช้ของคุณสามารถเปิดแม่แบบฟอร์มจากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันได้

 • ถ้าคุณมี Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อสร้างชุดโปรแกรมติดตั้งที่ติดตั้งและลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบอยู่บนคอมพิวเตอร์สามารถเรียกใช้ชุดโปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้งและลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มได้

 • ถ้าคุณไม่มี Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน และสร้างสคริปต์สำหรับลงทะเบียนแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์สามารถคัดลอกทั้งสองแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์ แล้วเรียกใช้สคริปต์เพื่อลงทะเบียนแม่แบบฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การส่งแม่แบบฟอร์มในข้อความอีเมล

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังผู้ใช้ของคุณในข้อความอีเมล ผู้ใช้ที่มี Microsoft Office Outlook 2007 และ InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนแล้วสามารถกรอกฟอร์มในข้อความอีเมลได้โดยตรงเมื่อเปิดข้อความอีเมลนั้นเป็นครั้งแรก ผู้ใช้ที่มี Outlook รุ่นก่อนหน้าหรือที่มีโปรแกรมประยุกต์อีเมลอื่นจะได้รับข้อความอีเมลที่มีแม่แบบฟอร์มและฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบ ผู้ใช้เหล่านี้ต้องคลิกสิ่งที่แนบมากับแบบร่างฟอร์มเสียก่อนเพื่อติดตั้งแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ หลังจากติดตั้งแม่แบบฟอร์มแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิกสิ่งที่แนบมากับฟอร์มในข้อความอีเมลเพื่อกรอกฟอร์มใน InfoPath

ถ้าแม่แบบฟอร์มต้องเข้าถึงทรัพยากรระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือคุณกำลังส่งแม่แบบฟอร์มของคุณถึงผู้ใช้ในโดเมนอื่น คุณควรเซ็นชื่อแม่แบบฟอร์มแบบดิจิทัลโดยมีใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่น่าเชื่อถือก่อนทำการประกาศ ผู้ใช้ของคุณในโดเมนอื่นอาจพบข้อผิดพลาด ถ้าเปิดแม่แบบฟอร์มที่ไม่มีใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนหรือการย้ายแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วและมีฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแม่แบบฟอร์มจะมีผลในฟอร์มที่มีอยู่เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบส่วนในแม่แบบฟอร์มของคุณซึ่งมีตารางอยู่ ตารางดังกล่าวและข้อมูลทั้งหมดในตารางนั้นจะถูกลบในฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมดที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้น การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย ด้วยเหตุนี้ คุณควรวางแผนทดสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อกำหนดผลกระทบในฟอร์มที่มีอยู่

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ประกาศแล้ว คุณต้องปรับเปลี่ยนสำเนาที่ใช้ทำงานของแม่แบบฟอร์ม สำเนาที่ใช้ทำงานคือรุ่นที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในโปรแกรมการควบคุมรุ่น เช่น Microsoft Visual SourceSafe หลังจากคุณปรับเปลี่ยนสำเนาที่ใช้ทำงาน คุณสามารถประกาศสำเนาที่ใช้ทำงานนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศได้ ถ้าคุณไม่มีสำเนาที่ใช้ทำงานของแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจสามารถรับสำเนาได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศแล้วบันทึกสำเนานั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่นอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศ หลังจากปรับเปลี่ยนสำเนาที่ใช้ทำงานของแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณจะใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเพื่อประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศดั้งเดิมใหม่ ตัวช่วยสร้างการประกาศจะเขียนทับแม่แบบฟอร์มรุ่นที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับประกาศด้วยรุ่นที่คุณปรับเปลี่ยน เนื่องจาก InfoPath จะกำหนดข้อมูลเฉพาะตัวของแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแม่แบบฟอร์มนั้น คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อคุณประกาศแม่แบบฟอร์มใหม่

ถ้าคุณต้องการย้ายแม่แบบฟอร์มที่ประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถประกาศสำเนาที่ใช้ทำงานของแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ได้ ก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มนั้นเพื่อให้มีผลในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้โดยแม่แบบฟอร์มของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณต้องปรับปรุงการเชื่อมต่อข้อมูลกับตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแหล่งข้อมูลภายนอก ก่อนที่คุณจะประกาศแม่แบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ถ้ามีฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งยึดตามแม่แบบฟอร์มที่ประกาศ คุณต้องเชื่อมโยงฟอร์มที่มีอยู่ไปยังแม่แบบฟอร์มที่คุณประกาศในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ถ้าคุณไม่ได้ทำเช่นนั้น ผู้ใช้ของคุณอาจไม่สามาถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ของตนได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×