บทนำสู่การประกาศเทมเพลตฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องบันทึก และประกาศเทมเพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามนั้น

ในบทความนี้

วิธีการทำงานของการประกาศ

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม

การส่งเทมเพลตฟอร์มในข้อความอีเมล

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเทมเพลตฟอร์มเผยแพร่

วิธีการทำงานของการประกาศ

เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม คุณบันทึกเทมเพลตฟอร์แรก แล้ว ใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศการแจกจ่ายเทมเพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้ของคุณ ตัวช่วยสร้างการประกาศปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์สำหรับการแจกแจง โดยการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งประกาศและคำสั่งการประมวลผล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ คำแนะนำในการประมวลผลที่อนุญาตให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้เพื่อให้สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเทมเพลตฟอร์หลังจากจัดพิมพ์นั้น เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มนี้ Microsoft Office InfoPath ดาวน์โหลดเทมเพลตฟอร์จากตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการประมวลผลลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แล้ว สร้างฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม InfoPath ถ้าผู้ใช้ที่จะบันทึกฟอร์ม และเปิดฟอร์มในภายหลัง InfoPath เปรียบเทียบเวอร์ชันของเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ มีรุ่นของแม่แบบฟอร์มที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการประมวลผล ถ้าเวอร์ชันในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการประมวลผลกว่าเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ InfoPath ดาวน์โหลดเทมเพลตฟอร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่าแล้ว อัปเดฟอร์ม ด้วยเทมเพลตฟอร์เวอร์ชันใหม่

หลังจากการปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์กับตำแหน่งที่ตั้งประกาศ และคำแนะนำในการประมวลผล ตัวช่วยสร้างแล้วจะบันทึกแม่แบบฟอร์มที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งประกาศที่คุณระบุเท่านั้น คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services    เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป: คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสาร ที่นั้นจะถูกใช้เป็นเทมเพลสำหรับเอกสารที่ผู้ใช้กรอกลงในลำดับทั้งหมด ในไลบรารีเอกสาร หรือคุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์เป็นชนิดเนื้อหาของไซต์ ซึ่งหมายความ ว่า จะสามารถใช้เทมเพลตฟอร์เป็นเทมเพลตในหลายไซต์คอลเลกชัน

 • เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services    คุณสามารถประกาศการเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์อนุญาตให้ผู้ใช้ โดยไม่มี InfoPath การกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

 • เป็นส่วนหนึ่งของข้อความอีเมล    คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มส่งในข้อความอีเมลให้ผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้สามารถเปิดข้อความอีเมล และกรอกฟอร์ม

 • โฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์    คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึง ผู้ใช้ของคุณสามารถไปที่โฟลเดอร์ที่แชร์ และสร้างฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ม

  หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้แทนที่ฟังก์ชันการทำงานใน Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 ที่เปิดใช้งานคุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • เป็นไฟล์สามารถติดตั้ง    ถ้าคุณมี Microsoft Visual Studio .NET 2003 หรือ Microsoft Visual Studio 2005 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มเป็นไฟล์สามารถติดตั้งที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด และเรียกใช้ไฟล์การติดตั้ง และลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาสามารถติดตั้ง ถ้าคุณไม่มี Visual Studio คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน และมีสร้างไฟล์สคริปต์ที่ลงทะเบียนแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตฟอร์มและสคริปต์ทั้ง แล้ว เรียกใช้สคริปต์เพื่อลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อผู้ใช้ต้องการกรอกฟอร์มเป็นครั้งแรก เขาหรือเธอจะไปยังตำแหน่งที่ตั้งซึ่งถูกประกาศเทมเพลตฟอร์ม และเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ เมื่อผู้ใช้สร้างฟอร์มใหม่ InfoPath เก็บ (หรือเก็บ) เทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มแม้ว่าจะทำงานแบบออฟไลน์ ถ้าผู้ใช้ฟอร์มจะบันทึกแล้วเปิดเอกสารนั้นในภายหลังเพื่อเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ InfoPath กำหนดถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ตั้งประกาศเทมเพลตฟอร์ม ถ้ามี การเชื่อมต่อ InfoPath ตรวจหาการอัปเดตใด ๆ ลงเทมเพลตฟอร์ม อัปเดเหล่านั้นที่นำไปใช้ แล้ว เปิดฟอร์ม ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ InfoPath เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์ที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ประกาศเทมเพลตฟอร์มได้เหมือนกับการบันทึกเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณบันทึกเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการบันทึกการทำงานของคุณ รักษาเช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตารางต่อไปนี้สรุปตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณมีสำหรับบันทึกเทมเพลตฟอร์ม

คำสั่ง

คำอธิบาย

เมื่อใดจะใช้

บันทึก

บันทึกเทมเพลตฟอร์ไปยังตำแหน่งปัจจุบัน โดยใช้ชื่อเดียวกัน ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่มีการประกาศไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath อนุญาตให้คุณสามารถบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งประกาศเท่านั้น

คลิกคำสั่งนี้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์มเผยแพร่ คลิกคำสั่งบันทึกเป็น เพื่อบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งใหม่

บันทึกเป็น

บันทึกเทมเพลตฟอร์ม ไปยังตำแหน่งใหม่ หรือตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน แต่ มีชื่อใหม่ ถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการประกาศ คลิกบันทึกเป็น จะไม่ถูกอัปเดเทมเพลตฟอร์ประกาศ

คลิกคำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนสำเนาของเทมเพลตฟอร์ม

บันทึกเป็นไฟล์ต้นฉบับ

จะบันทึกเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งใหม่เป็นชุดของไฟล์ฟอร์ม แทนที่จะเป็นไฟล์.xsn เดียวเท่านั้น

คลิกคำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนไฟล์แต่ละฟอร์มของเทมเพลตฟอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งของไฟล์ทรัพยากรรวมอยู่ในเทมเพลตฟอร์ม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะไม่ต้องการทำงานกับไฟล์แต่ละฟอร์มของเทมเพลตฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเสมอเมื่อคุณต้องการกระจายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังผู้ใช้ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office InfoPath ผู้ใช้ของคุณจำเป็นต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อให้กรอกฟอร์มที่ถูกยึดตามเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ในOffice InfoPath 2007 คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่ฟอร์มสามารถกรอกข้อมูล ในเว็บเบราว์เซอร์หรือ ใน InfoPath เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ คุณต้องประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

หมายเหตุ: แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดไม่สามารถเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services โดยตรง เหตุผลหลาย ตลอดจนจัดการ server ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดแบบกำหนดเองต้องการอนุมัติผู้ดูแลก่อนนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงกับไลบรารีเอกสาร หรือโดยทั่วไปจะพร้อมใช้งานเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ คุณประกาศเทมเพลฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ แล้ว ผู้ดูแลระบบอัปโหลดเทมเพลตฟอร์ลงในเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

ประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม

ฟอร์มที่ได้รับอนุญาตการเข้าสู่ระบบทรัพยากร เช่นไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการตั้งค่าอื่น ๆ จะเรียกว่าฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างเต็มรูปแบบ ในฟอร์มที่เชื่อถือได้ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากเทมเพลตฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล มีใบรับรองที่เชื่อถือได้ หรือติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล มีใบรับรองที่เชื่อถือได้ไม่ได้ถูกติดตั้ง หรือลงทะเบียนไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สามารถ distributed เทมเพลตฟอร์มชนิดนี้เป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล หรือผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแม่แบบฟอร์มนี้จากไลบรารีเอกสารหรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์

ฟอร์มที่เชื่อถือได้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในฟอร์มเอง ตลอดจนข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • โดเมนเดียวกันเป็นฟอร์ม

 • Domains อื่น ๆ ทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม

 • ตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่บุคคลกรอกฟอร์มสามารถเข้าถึงและไฟล์ทั้งหมด

เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็ม คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานใบรับรองที่เชื่อถือได้แล้ว ประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ ผู้ใช้ของคุณสามารถเปิดเทมเพลตฟอร์จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์

 • ถ้าคุณมี Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศเมื่อต้องการสร้างแพคเกจการติดตั้งที่ติดตั้ง และลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียกใช้การติดตั้งแพคเกจการติดตั้ง และลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์แล้ว

 • ถ้าคุณไม่มี Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005 คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่ เพื่อประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ และสร้างสคริปต์เพื่อลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถคัดลอกทั้งไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์แล้ว เรียกใช้สคริปต์เพื่อลงทะเบียนเทมเพลตฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การส่งเทมเพลตฟอร์มในข้อความอีเมล

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศการแจกจ่ายแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังผู้ใช้ของคุณในข้อความอีเมล ผู้ใช้ที่มีMicrosoft Office Outlook 2007 และ InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาสามารถกรอกฟอร์มได้โดยตรงในข้อความอีเมลเมื่อพวกเขาได้เปิดข้อความอีเมลครั้งแรก ผู้ใช้ได้ กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Outlook หรือแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ ได้รับข้อความอีเมล ด้วยแม่แบบฟอร์มและฟอร์มเป็นสิ่งที่แนบมา ผู้ใช้เหล่านี้ก่อนต้องคลิกสิ่งที่แนบมาแม่แบบของฟอร์มการติดตั้งเทมเพลตฟอร์บนคอมพิวเตอร์ของตน หลังจากติดตั้งเทมเพลตฟอร์ ผู้ใช้สามารถแล้วคลิกสิ่งที่แนบมาแบบฟอร์มในข้อความอีเมลการกรอกฟอร์มใน InfoPath

ถ้าเทมเพลตฟอร์จำเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือคุณกำลังส่งแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังผู้ใช้ในโดเมนอื่น คุณควรเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแม่แบบฟอร์มใบรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่ ผู้ใช้ของคุณในโดเมนอื่นอาจพบข้อผิดพลาดถ้าจะเปิดเทมเพลตฟอร์ม โดยไม่มีใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเทมเพลตฟอร์มเผยแพร่

ถ้าคุณปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์มหลังจากที่ถูกประกาศ และการคาดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับต้นแบบฟอร์มจะมีผลในฟอร์มที่มีอยู่เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบส่วนในแม่แบบของฟอร์มที่ประกอบด้วยตาราง ตารางและข้อมูลในตารางนั้นทั้งหมดจะถูกลบในฟอร์มที่มีอยู่ที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้สูญหายของข้อมูล ดังนั้น คุณควรวางแผนเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำลงในฟอร์มต้นแบบเพื่อกำหนดเอฟเฟ็กต์บนฟอร์มที่มีอยู่

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มที่ถูกประกาศ ปรับเปลี่ยนสำเนาการทำงานของเทมเพลตฟอร์ม คัดลอกทำงานเป็นเวอร์ชันที่ถูกเก็บไว้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ ใน โปรแกรมควบคุมเวอร์ชัน เช่น Microsoft Visual SourceSafe หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนสำเนาการทำงาน คุณสามารถประกาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งของการประกาศ ถ้าคุณไม่มีสำเนาทำงานของเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณอาจสามารถรับสำเนาจากตำแหน่งที่ตั้งประกาศแล้ว บันทึกสำเนานั้นไปยังตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งประกาศ หลังจากการปรับเปลี่ยนสำเนาทำงานของเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณใช้ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เพื่อประกาศเทมเพลตฟอร์ต้นฉบับตำแหน่งประกาศ ตัวช่วยสร้างการประกาศเขียนทับเวอร์ชันที่มีอยู่ของเทมเพลตฟอร์ในตำแหน่งที่ตั้งประกาศกับเวอร์ชันของคุณมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจาก InfoPath กำหนดข้อมูลประจำตัวของเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของ จึงสำคัญไม่ไปเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณต้องการย้ายเทมเพลตฟอร์มประกาศไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถประกาศสำเนาการทำงานของเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งใหม่ ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งใหม่ คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้เทมเพลฟอร์มของคุณอาจมีเปลี่ยนแปลง คุณจำเป็นต้องอัปเดตการเชื่อมต่อข้อมูลกับตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งใหม่

ถ้ามีกำลังที่มีอยู่โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์ประกาศฟอร์ม คุณยังต้องการลิงก์ฟอร์มที่มีอยู่ไปยังเทมเพลตฟอร์ที่คุณประกาศในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ถ้าคุณไม่ได้ทำเช่นนั้น ผู้ใช้ของคุณอาจไม่สามารถเปิดฟอร์มที่มีอยู่ของพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×