บทนำสู่การนำทางของไซต์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะแนะนำองค์ประกอบการนำทางของไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Windows SharePoint Services 3.0 องค์ประกอบการนำทางที่พร้อมใช้งานมีด้วยกันสองชนิด ได้แก่ การนำทางที่สามารถกำหนดเองได้โดยเจ้าของไซต์และผู้ดูแลระบบ และการนำทางที่ไม่สามารถกำหนดเองได้

องค์ประกอบการนำทางที่สามารถกำหนดเองได้

องค์ประกอบการนำทางสองอย่างที่สามารถกำหนดเองได้โดยเจ้าของไซต์คือ 'เปิดใช้ด่วน' และแถบการเชื่อมโยงบนสุด

เปิดใช้ด่วน    เปิดใช้ด่วนจะแสดงอยู่ด้านข้างของหน้าการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้โดยตรงด้านล่างลิงก์มุมมองทั้งหมดเนื้อหาของไซต์ คุณสามารถใช้เปิดใช้ด่วนเพื่อแสดงส่วนหัวเรื่องและลิงก์ไปยังพื้นที่อื่นของไซต์ของคุณในลักษณะตรรกะ ไม่เปิดใช้ด่วนหรือการเชื่อมโยงมุมมองทั้งหมดเนื้อหาของไซต์จะแสดงบนหน้าดูแลไซต์ เช่นหน้าที่สร้าง และแก้ไขรายการ ไลบรารี พื้นที่ทำงาน และเว็บเพจที่ผู้ดูแลไซต์และหน้าการตั้งค่าไซต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดง หรือซ่อนการเปิดใช้ด่วน ดูปรับแต่งการนำทางของไซต์

เมื่อมีการสร้างไซต์ใหม่ขึ้น เจ้าของไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงชื่อไซต์บน 'เปิดใช้ด่วน' ของไซต์แม่หรือไม่ ถ้าเจ้าของไซต์เลือก ไม่ใช่ สำหรับตัวเลือกนี้เมื่อสร้างไซต์ขึ้นมา เจ้าของไซต์แม่สามารถเพิ่มไซต์ดังกล่าวได้ในภายหลังโดยใช้เพจ 'การตั้งค่าไซต์' ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด 'เปิดใช้ด่วน' ได้เองด้วยวิธีต่อไปนี้

 • เพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ลงในไซต์ที่อยู่ภายในไซต์คอลเลกชันหรือภายนอกไซต์คอลเลกชันก็ได้

 • ลบการเชื่อมโยง

 • เปลี่ยนชื่อและ URL ของการเชื่อมโยงที่มีอยู่

 • เปลี่ยนลำดับของการเชื่อมโยงภายในหัวเรื่อง

 • เปลี่ยนชื่อและ URL ของหัวเรื่อง ลบหัวเรื่อง และสร้างหัวเรื่องใหม่

 • เปลี่ยนลำดับของส่วน (นั่นคือ หัวเรื่องและการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องเหล่านั้น) ภายใน 'เปิดใช้ด่วน'

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงและกำหนด 'เปิดใช้ด่วน' เองได้ทีละไซต์ ไซต์ย่อยไม่สืบทอดการตั้งค่าที่คุณเลือกให้กับ 'เปิดใช้ด่วน' จากไซต์แม่ของไซต์ย่อยนั้น

เคล็ดลับ: เนื่องจาก 'เปิดใช้ด่วน' สามารถกำหนดเองได้ รายการและไลบรารีทั้งหมดของไซต์จึงมักจะไม่ปรากฏใน 'เปิดใช้ด่วน' เมื่อต้องการแน่ใจว่ารายการและไลบรารีทั้งหมดของไซต์ใดไซต์หนึ่งจะสามารถมองเห็นได้ ให้ใช้การเชื่อมโยง แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด ซึ่งจะอธิบายในส่วนต่อไปนี้

แถบการเชื่อมโยงบนสุด    องค์ประกอบการนำทางนี้จะปรากฏเป็นแท็บการเชื่อมโยงหลายมิติอย่างน้อยหนึ่งแท็บบริเวณด้านบนของเพจทั้งหมดของไซต์ เจ้าของไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่หรือแสดงแถบการเชื่อมโยงเฉพาะของไซต์ย่อย

องค์ประกอบการนำทางที่ไม่สามารถกำหนดเองได้

แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด    องค์ประกอบการนำทางนี้จะปรากฏเป็นการเชื่อมโยงด้านข้างของเพจ (ยกเว้นเพจการดูแลไซต์ เช่น เพจ 'การตั้งค่าไซต์') เหนือ 'เปิดใช้ด่วน' โดยตรง คุณไม่สามารถกำหนดหรือปิดใช้งานการเชื่อมโยงนี้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้เอง ผู้ใช้สามารถคลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อไปยังเพจ 'แสดงเนื้อหาทั้งหมดของไซต์' ซึ่งจะแสดงการเชื่อมโยงทั้งหมดของรายการ ไลบรารี กระดานอภิปราย ไซต์และพื้นที่ทำงาน แบบสำรวจ และถังรีไซเคิลของไซต์นี้

ไซต์ย่อยที่เป็นลูกโดยตรงของไซต์แม่เท่านั้นที่จะแสดงบนเพจ 'แสดงเนื้อหาทั้งหมดของไซต์' ตัวอย่างเช่น ในลำดับชั้นของไซต์ ที่ไซต์แม่มีไซต์ย่อยอยู่สามไซต์ และไซต์ย่อยเหล่านั้นต่างก็มีไซต์ย่อยของตัวเองเพิ่มเติม เพจ 'แสดงเนื้อหาทั้งหมดของไซต์' จะแสดงเฉพาะไซต์ย่อยทั้งสามที่อยู่ด้านล่างไซต์แม่หนึ่งระดับเท่านั้น เมื่อต้องการดูลำดับชั้นของไซต์ทั้งหมด คุณสามารถใช้มุมมองแบบโครงสร้างได้

มุมมองแบบโครงสร้าง    เนื่องจากองค์ประกอบการนำทางคล้ายคลึงกับมุมมองแบบโครงสร้างใน Windows Explorer ซึ่งเป็นองค์ประกอบการนำทางที่ผู้ใช้ Windows ส่วนใหญ่คุ้นเคย วัตถุที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้างจะแสดงในมุมมองแบบลำดับชั้น ดังต่อไปนี้

 • ไซต์ย่อย (ถ้ามีอยู่)

 • ไลบรารี

 • รายการ

 • การอภิปราย

 • แบบสำรวจ

  โครงสร้างที่มีวัตถุอยู่ภายในสามารถขยายเพื่อแสดงวัตถุเหล่านั้นออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับชั้นของไซต์คุณมีไซต์ย่อยที่มีไซต์ย่อยของตัวเองอยู่ด้วย คุณสามารถขยายไซต์ย่อยแรกในมุมมองแบบโครงสร้างแล้วไปยังไซต์ย่อยของไซต์ย่อยนั้นได้อีก คุณสามารถนำทางลงไปยังมุมมองแบบโครงสร้างเพื่อไปยังระดับโฟลเดอร์ได้

  มุมมองแบบโครงสร้างไม่สามารถกำหนดเองได้ (ยกเว้นการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007) และไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงมุมมองแบบโครงสร้าง มุมมองแบบโครงสร้างจะปรากฏใต้ 'เปิดใช้ด่วน' เหนือถังรีไซเคิล

การนำทางแบบแสดงเส้นทางของเนื้อหา    องค์ประกอบการนำทางนี้จะให้ชุดของการเชื่อมโยงหลายมิติที่ทำให้ผู้ใช้ของไซต์สามารถนำทางขึ้นไปยังลำดับชั้นของไซต์ภายในไซต์คอลเลกชันได้เร็วขึ้น เมื่อคุณนำทางลงไปยังลำดับชั้นของไซต์ การนำทางแบบแสดงเส้นทางของเนื้อหาจะปรากฏบนเพจที่คุณได้นำทางแล้ว การนำทางแบบแสดงเส้นทางของเนื้อหาจะไม่ปรากฏเมื่อคุณอยู่บนโฮมเพจของไซต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำทางไปยังรายการงานบนไซต์ของคุณ เปิดโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า 1 โฟลเดอร์งาน จากแล้ว คลิกแอเรียกว่ารายการงาน 1 นำทางแสดงเส้นทางเนื้อหาแสดงต่อไปนี้: ชื่อไซต์ > งาน > 1 โฟลเดอร์งาน > 1 งาน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การนำทางแสดงเส้นทางเพื่อช่วยให้คุณสามารถนำทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นลำดับชั้น "งาน 1" จะไม่ได้ไฮเปอร์ลิงก์ได้เนื่องจากคุณกำลังดูรายการที่แล้ว แต่ชื่อทั้งหมดอื่น ๆ ในการนำทางถูกเชื่อมโยงหลายมิติ คุณสามารถคลิใดก็ได้ลิงก์ในการนำทางแสดงเส้นทางเพื่อไปยังส่วนนั้นของไซต์

นำทางการนำทางส่วนกลาง    องค์ประกอบนี้นำทางมีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นภายในไซต์คอลเลกชันของคุณ นำทางการนำทางส่วนกลางจะมองเห็นได้เสมอ และปรากฏขึ้นที่มุมด้านบนของหน้าเหนือชื่อของไซต์ของคุณ ลิงก์แรกในการนำทางการนำทางส่วนกลางคือ ลิงก์ไปยังไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน การเชื่อมโยงแรกตาม ด้วยลิงก์ไปยังไซต์ที่มีการนำทางแสดงเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันอยู่เหนือจุดในลำดับชั้นของไซต์ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ลิงก์ไปยังไซต์ที่แถบลิงก์บนสุดของพวกเขาการสืบทอดมาจากไซต์แม่ของพวกเขาจะไม่แสดงในการนำทางการนำทางส่วนกลาง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×