บทนำสู่การทำงานร่วมกันกับ SharePoint Server 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายส่วนมากขึ้นของวันทำงานเกี่ยวข้องในงานทำงานร่วมกัน พวกเขาแชร์ข้อมูล การทำงานร่วมกันในทีม และผู้จัดการโครงการ อาจเป็นท้าทายเมื่อต้องการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่มีเครื่องมือการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แชร์ข้อมูล และประสานงานรายละเอียดโครงการและวันครบกำหนดระหว่างกลุ่มบุคคลมีขนาดใหญ่

Microsoft Office SharePoint Server 2007 สามารถช่วยให้คุณทำงานของคุณให้เสร็จสิ้นเนื่องจากจะแสดงองค์กรที่ มีแพลตฟอร์มแบบสำหรับการแชร์ข้อมูล และการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไซต์ SharePoint มีเครื่องมือและเวิร์กสเปซที่คุณสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม ติดตามโครงการ วันครบกำหนด ประสานงานร่วมกันนั้นสร้าง และแก้ไขเอกสาร บางชนิด

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม

Office SharePoint Server 2007 มีเทมเพลตไซต์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างไซต์หลายชนิด

หมายเหตุ: บทความนี้อ้างอิงไปยังไซต์ SharePoint ตัวอย่างที่สร้างขึ้น โดย Adventure Works สมมติบริษัทที่ผลิตจักรยาน คอมโพเนนต์จักรยาน และเบ็ดเตล็ด bicycling

ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดที่ Adventure Works ใช้สร้างจากเทมเพลตไซต์ทีมไซต์เพื่อจัดการช่วงของทีมโครงการและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร สมาชิกของแผนกการตลาดใช้ไซต์ทีมของตนเองทุกวันเพื่อสร้าง และจัดการเอกสาร ติดตามปัญหา และงาน และแชร์ลิงก์และที่ติดต่อ เนื่องจากมีตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ สมาชิกของแผนกการตลาดสามารถประหยัดเวลา และเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มีเทมเพลตไซต์สำหรับไซต์ทีม:

 • ไลบรารีเอกสารที่แชร์

 • รายการข้อความประกาศ

 • ปฏิทิน

 • รายการการอภิปรายของทีม

 • รายการงาน

 • รายการการเชื่อมโยง

ถ้าคุณต้องการรับทีมของคุณ และเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เทมเพลตไซต์สำหรับไซต์ทีม เทมเพลตนี้อเนกประสงค์สามารถตรงกับความต้องการหลากหลายที่หลากหลาย จะสามารถจัดเก็บข้อมูลประจำยาวสำหรับแผนกเดียวหรือข้อมูลระยะสั้นสำหรับโครงการพิเศษที่ครอบคลุมหลายแผนก ด้วยการสร้างไซต์ทีมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน ทีมของคุณสามารถกลายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก และในท้ายที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ธุรกิจดีขึ้น นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดไซต์ของคุณเพื่อให้ตรงกับความต้องการของทีมหรือโครงการของคุณ โดยการเพิ่มรายการ ไลบรารี หรือฟีเจอร์อื่น ๆ

จัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไซต์แอOffice SharePoint Server 2007 มีคุณลักษณะหลายประการที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการโครงการต่าง ๆ และประสานงานและวันครบกำหนดระหว่างบุคคล ไซต์ทีมตลาดที่ Adventure Works มีปฏิทินที่สมาชิกในทีมใช้เพื่อติดตามประชุมสำคัญ เหตุการณ์อุตสาหกรรม และแสดงการค้า สมาชิกในทีมทางการตลาดลิงก์ปฏิทินเข้ากับปฏิทินของพวกเขาส่วนบุคคลในMicrosoft Office Outlook 2007 เพื่อให้พวกเขาสามารถดูข้อมูลนี้พร้อมกับข้อมูลปฏิทินส่วนบุคคลของพวกเขา แผนกการตลาดยังใช้รายการงานโครงการเพื่อแสดงข้อมูล และติดตามระยะคีย์ของโครงการการตลาด

มีหลายวิธีที่แตกต่างกันคุณสามารถใช้ไซต์ทีมเพื่อจัดการโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

 • ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ภายในเช่นงานโครงการรายการแม่แบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ของงาน และโครงการสถานะกับแผนภูมิแกนต์แบบอัตโนมัติ

 • ประสานงานกับทีมทำงานกับปฏิทินที่แชร์ การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน คุณสามารถเชื่อมต่อในปฏิทินบนไซต์ SharePoint ของคุณกับปฏิทินของคุณในOffice Outlook 2007 ซึ่งคุณสามารถดู และอัปเดเดียวกันกับที่คุณทำปฏิทินส่วนบุคคลของคุณ

 • สร้างไซต์เวิร์กสเปซการประชุมเพื่อรวบรวมวัสดุและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สร้าง ตรวจทาน และแชร์เอกสาร

ไซต์แอOffice SharePoint Server 2007 ช่วยให้กลุ่มบุคคลเมื่อต้องการสร้าง และแก้ไขเอกสารร่วมกันนั้น ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดที่ Adventure Works ใช้ไลบรารีสองชนิดที่แตกต่างกันเพื่อจัดการเนื้อหาที่สร้างในทีม:

 • สมาชิกในทีมบันทึกตลาดทั่วไปและงบประมาณเอกสารกับ Shared Documents ไลบรารี ที่สมาชิกคนอื่น ๆ สามารถได้อย่างง่ายดายอ่านเหล่านั้น หรือเช็คอินไฟล์เหล่านั้นออก และสามารถแก้ไข

 • ทีมใช้ไลบรารีสไลด์เพื่อบันทึก และนำสไลด์สำหรับงานนำเสนอต่าง ๆ

สำหรับโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะบางบุคคล สมาชิกในทีมบางครั้งสร้างไซต์ย่อยเวิร์กสเปซเอกสารบนไซต์ทีมของตน ไซต์เวิร์กสเปซเอกสารช่วยให้คุณเพื่อประสานการทำงานบนเอกสารเดียวหรือกลุ่มของเอกสาร

มีหลายวิธีอื่นเมื่อต้องการบันทึก และทำงานบนเอกสารและไฟล์อื่น ๆ บนไซต์ทีม:

 • ใช้ไลบรารีเอกสารเพื่อจัดเก็บ และจัดการเอกสารที่สำคัญ ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการกำหนดเวอร์ชันช่วยให้คุณสามารถติดตามตรวจทานแก้ไขลงในเอกสาร หรือคุณอาจต้องการเช็คเอาท์เอกสารในไลบรารีเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหลายคนทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน

 • สร้างไซต์เวิร์กสเปซเอกสารเพื่อประสานการพัฒนาของเอกสารที่เฉพาะเจาะจง

 • ใช้ไลบรารีสไลด์เพื่อแชร์ และนำสไลด์Microsoft Office PowerPoint 2007 ในตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

 • ใช้ไลบรารีเอกสารแบบออฟไลน์ในOffice Outlook 2007 เพื่อเปิดใช้งานบุคคลเพื่อดู และแก้ไขเอกสารในขณะที่พวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการงานทำงานร่วมกันเช่นเอกสารตรวจทานหรือการอนุมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ ดูในส่วนจัดการเนื้อหาขององค์กร ของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้

เก็บ และแชร์ความรู้ของชุมชน

ไซต์แอOffice SharePoint Server 2007 ให้องค์กรที่ มีตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางเพื่อเก็บแนวทางปฏิบัติดีที่สุด แชร์ข้อมูล และเลื่อนระดับมาตรฐานและกระบวนการทางธุรกิจ แผนกการตลาดที่ Adventure Works ใช้ทั้งไซต์ wiki และไซต์บล็อกเพื่อจับภาพ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่สนใจลงในทีม สมาชิกในทีมทางการตลาดใช้ wiki เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและทีมกระบวนการที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกในทีมใหม่ สมาชิกของทีมสามารถเพิ่มข้อมูลไปยัง wiki หรืออัปเดประกาศ wiki

สมาชิกของทีมยังประจำโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง กับการตลาดไปยังไซต์บล็อก ซึ่งสมาชิกคนอื่น ๆ สามารถอ่านประกาศ และใส่ข้อคิดเห็นเหล่านั้น บล็อกทางการตลาดให้สมาชิกในทีม ด้วยศูนย์ข้อมูลเพื่อแชร์ความคิดเห็นใหม่ ความคิดเห็น หรือแรงบันดาลใจ

ต่อไปนี้คือวิธีบางวิธีที่คุณสามารถใช้ไซต์ทีมเพื่อจับภาพ และความรู้ของทีมรวมแชร์ หรือข้อมูลที่สำคัญ:

 • ติดตามการอัปเดตและข้อมูลที่ มีการแจ้งเตือนหรือจริง ๆ Simple Syndication (RSS)

 • ใช้บล็อกเพื่อแชร์ หรือเลื่อนระดับข้อมูล

 • จับภาพชุมชนความรู้หรือเอกสารภายในกระบวนการ โดยใช้ wiki

 • ใช้การสำรวจความคิดเห็นหรือการสนทนาเพื่อรวบรวมข้อมูล หรือสนับสนุนถ้อย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×