บทนำสู่การทำงานกับไซต์การประกาศ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับแม่แบบและชนิดเนื้อหาไซต์การประกาศ

ในบทความนี้

เกี่ยวกับเทมเพลตไซต์เปิดเผยแพร่

เกี่ยวกับการเปิดใช้งานการประกาศชนิดเนื้อหา

เกี่ยวกับแม่แบบไซต์ที่เปิดใช้งานการประกาศ

เมื่อคุณสร้างไซต์ คุณสามารถเลือกแม่แบบไซต์ได้จากรายการ เลือกแม่แบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างไซต์สำหรับการประกาศเว็บเพจของทีม ให้คุณเลือกแม่แบบ ไซต์การประกาศ

แม่แบบไซต์เป็นแฟ้มที่กำหนดลักษณะหน้าตาโดยรวมของไซต์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • เพจของ Web Part

  • เพจแบบกำหนดเอง

  • ชุดรูปแบบและเส้นขอบ

  • การกำหนดเองสำหรับ 'เปิดใช้ด่วน'

  • เนื้อหาของไซต์ (เนื้อหาของไลบรารีรายการและไลบรารีเอกสาร ตัวเลือกเพิ่มเติม)

ไซต์การประกาศจะเปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศไว้ ซึ่งรวมคำสั่งบน Ribbon ที่ทำให้คุณสามารถส่งเพจเพื่อขออนุมัติ จัดการคุณสมบัติของเพจ ประกาศเพจ และ เช็คอินหรือเช็คเอาท์เพจ ตารางต่อไปนี้มีคำอธิบายโดยย่อของแม่แบบไซต์การประกาศแต่ละแม่แบบ

แม่แบบ

วัตถุประสงค์

ไซต์การประกาศ

สร้างไซต์สำหรับการประกาศเว็บเพจ แม่แบบจะรวมไลบรารีเอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับการเก็บสินทรัพย์การเผยแพร่เว็บไว้ คุณสามารถทำให้ทีมจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นด้วยคุณลักษณะแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ เช็คเอาท์ และตัวแก้ไขเนื้อหา

ไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์

สร้างไซต์สำหรับการประกาศเว็บเพจตามกำหนดการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ได้รับอนุมัติ แม่แบบนี้จะรวมไลบรารีเอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับเก็บสินทรัพย์การประกาศเว็บไว้ ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถสร้างได้เฉพาะไซต์ย่อยการประกาศภายใต้ไซต์ที่คุณสร้างโดยใช้แม่แบบนี้

Wiki สำหรับองค์กร

สร้าง Wiki ขนาดใหญ่ด้วยประเภทและเค้าโครงเพจ เพื่อให้แม่แบบ Wiki สำหรับองค์กรพร้อมใช้งาน เค้าโครง Wiki สำหรับองค์กรต้องถูกเปิดใช้งานในเพจคุณลักษณะของไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: 

  • โดยค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถเลือกได้เพียงแม่แบบไซต์ ไซต์การประกาศ หรือ ไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์ เมื่อสร้างไซต์ย่อยของไซต์การประกาศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานแม่แบบไซต์เพิ่มเติมสำหรับใช้ภายใต้ เค้าโครงเพจและแม่แบบไซต์ บนเพจการตั้งค่าไซต์

  • คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันโดยใช้แม่แบบไซต์ Wiki สำหรับองค์กรได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำเพื่อจะสร้างไซต์ย่อยที่ใช้แม่แบบไซต์ Wiki สำหรับองค์กร

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับชนิดเนื้อหาที่เปิดใช้งานการประกาศได้

การปรับเปลี่ยนชนิดเนื้อหาทำให้คุณสามารถกำหนดทุกเพจที่ใช้เนื้อหาชนิดนั้นได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลรูปเพิ่มเติมให้กับเพจบทความทั้งหมด คุณก็สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนชนิดเนื้อหาในเพจบทความ ซึ่งทำให้เขตข้อมูลพร้อมใช้งานในฐานะองค์ประกอบเค้าโครงเพจ เพจใดๆ ที่นำชนิดเนื้อหาไปใช้จะสามารถใช้เขตข้อมูลใหม่ได้

คุณสามารถจัดการและกำหนดชนิดเนื้อหาที่มีคุณลักษณะการประกาศซึ่งเปิดใช้งานได้โดยใช้เพจแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณเองได้

  1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

  2. บนเพจการตั้งค่าไซต์ ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์ 

  3. คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

เมื่อคุณปรับเปลี่ยนชนิดเนื้อหา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เพจที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหานั้นใช้การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในส่วน ปรับปรุงรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้ระบุว่าชนิดเนื้อหาของไซต์ลูกที่สืบทอดจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้จะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่

มีชนิดเนื้อหาหกชนิดที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศได้ ตารางต่อไปนี้แสดงแต่ละชนิด ตำแหน่งที่แสดงรายการ และคำอธิบาย

ชนิดเนื้อหา

แสดงรายการภายใต้

คำอธิบายชนิดเนื้อหา

เพจบทความ

ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

เพจบทความเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ นี่เป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับเค้าโครงเพจเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเพจบทความในไซต์ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศได้

เพจที่เปลี่ยนเส้นทาง

ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

เพจที่เปลี่ยนเส้นทางเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ นี่เป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับเค้าโครงเพจที่เปลี่ยนเส้นทาง

เพจยินดีต้อนรับ

ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจ

เพจยินดีต้อนรับเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ นี่เป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับเค้าโครงเพจเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้สร้างเพจยินดีต้อนรับในไซต์ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศได้

เพจ

ชนิดเนื้อหาการประกาศ

เพจเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ แม่แบบคอลัมน์จากเพจจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเพจทั้งหมดที่สร้างโดยคุณลักษณะการประกาศ

เค้าโครงเพจ

ชนิดเนื้อหาการประกาศ

เค้าโครงเพจเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ เค้าโครงเพจทั้งหมดจะมีแม่แบบคอลัมน์จากเค้าโครงเพจรวมอยู่ด้วย

เพจต้นแบบการประกาศ

ชนิดเนื้อหาการประกาศ

เพจต้นแบบเป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาของระบบซึ่งคุณสร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะทรัพยากรในการประกาศ เพจต้นแบบทั้งหมดจะมีแม่แบบคอลัมน์จากเพจต้นแบบรวมอยู่ด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×