บทนำสู่การทดสอบแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถใช้งานได้ง่ายและรวบรวมชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง คุณควรทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณก่อนที่จะประกาศแม่แบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอก

ในบทความนี้

ภาพรวม

การทดสอบคุณลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล

การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้

ภาพโดยรวม

ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้ที่จะกรอกฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ และขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณตั้งใจจะรวบรวม การทดสอบแม่แบบฟอร์มอาจเป็นสิ่งที่ง่ายโดยการแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มที่ตั้งใจจะใช้สำหรับทีมงานขนาดเล็ก หรืออาจเป็นสิ่งที่ ซับซ้อน โดยการวางแผนกระบวนการที่เป็นทางการ รวมถึงสภาพแวดล้อมการทดสอบเพื่อทดสอบฟังก์ชันของ แม่แบบฟอร์มที่ใช้งานทั่วทั้งบริษัท ไม่ว่าแม่แบบฟอร์มของคุณจะใช้สำหรับผู้ใช้ 10 คนหรือ 10,000 คน การทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณยังคงเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการออกแบบ

การทดสอบแม่แบบฟอร์มก่อนที่คุณจะประกาศ ช่วยให้คุณสามารถทำต่อไปนี้

  • ช่วยให้มั่นใจว่าฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณจะรวบรวมชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง โดยการตรวจสอบว่าตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้องแล้ว

  • ตรวจสอบว่าคุณลักษณะทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการในแม่แบบฟอร์มของคุณทำงานอย่างถูกต้อง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถสร้างและส่งฟอร์มใหม่ หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้

  • ตรวจสอบว่า Managed Code ในแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ

  • ตรวจสอบว่าฟอร์มที่กำหนดค่าด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่แตกต่างอื่นจะทำงานได้ตามที่คาดไว้

โดยปกติ การทดสอบแม่แบบฟอร์มเริ่มต้นด้วยการกำหนดแผนการทดสอบ ถ้าคุณตั้งใจจะใช้แม่แบบฟอร์มของคุณกับผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ แผนการทดสอบของคุณอาจง่ายเหมือนกับบันทึกย่อที่คุณเขียนให้ตัวเอง ถ้าคุณจะใช้แม่แบบฟอร์มของคุณกับผู้ใช้จำนวนมาก แผนการทดสอบของคุณอาจเป็นเอกสารที่เป็นทางการ ซึ่งอธิบายถึงการทดสอบที่คุณวางแผนที่จะทำ ผลที่คาดไว้ และเงื่อนไขที่จะใช้ในการตัดสินว่าแม่แบบฟอร์มพร้อมที่จะประกาศเมื่อไร

ขอ แนะนำว่าควรสร้างแผนการทดสอบของคุณในระหว่างขั้นตอนการวางแผน ก่อนที่คุณจะเริ่มการออกแบบแม่แบบฟอร์ม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่วางแผนไว้ของแม่แบบฟอร์มในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ คุณควรปรับเปลี่ยนแผนการทดสอบของคุณตามนั้น เมื่อคุณเขียนแผนการทดสอบ ต้องแน่ใจว่าคุณได้รวมการทดสอบว่ามีการป้อนค่าที่ถูกต้องที่ใดและการทดสอบว่ามีการป้อนค่าที่ไม่ถูกต้องที่ใด เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบันทึกและส่งเฉพาะค่าที่ถูกต้องเท่านั้น ในระหว่างขั้นตอนการวางแผน เมื่อคุณเลือกที่จะรวม เขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือคุณลักษณะในแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณควรจะคิดหรือจดบันทึกว่าคุณวางแผนที่จะทดสอบเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือคุณลักษณะดังกล่าวอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณที่จะยอมรับเฉพาะตัวเลขค่าบวกตั้งแต่ 1 ถึง 31 แผนการทดสอบของคุณอาจรวมการทดสอบว่าคุณป้อนค่าที่ถูกต้องไว้ที่ใด ป้อนค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ใช้ได้ไว้ที่ใด และการทดสอบว่าคุณป้อนอักขระแทนตัวเลขในที่ใด

ในบางกรณี คุณอาจเลือกที่จะทดสอบคุณลักษณะและฟังก์ชันในขณะที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะทดสอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับตัวควบคุมในทันทีหลังจากที่ดำเนินการตัวควบคุม โดยใช้หน้าต่างแสดงตัวอย่าง การทำเช่นนี้ช่วยลดเวลาการทดสอบที่แท้จริงที่ต้องใช้หลังจากที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเสร็จแล้ว

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นการทดสอบตามแผนการทดสอบของคุณ ให้จดบันทึกปัญหาต่างๆ ที่คุณพบในขณะที่ทดสอบแม่แบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะแก้ไขปัญหา คุณควรพิจารณาก่อนว่าคุ้มค่าที่จะแก้ไขปัญหาในเวลานี้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาการปรับใช้แม่แบบฟอร์มของคุณ คุณอาจต้องการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น สูตรที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ก่อนที่คุณจะแก้ไขปัญหาที่มองเห็นได้ เช่น สีของแม่แบบฟอร์มหรือตำแหน่งของตัวควบคุม หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาแล้ว คุณควรทำการทดสอบเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว และไม่มีข้อผิดพลาดใหม่เกิดขึ้น

ในระหว่างกระบวนการทดสอบนี้ คุณอาจตัดสินใจเลือกคุณลักษณะใหม่หรือเปลี่ยนการออกแบบดั้งเดิมของแม่แบบฟอร์มได้ตามต้องการ ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ให้พิจารณาถึงต้นทุนของการดำเนินการและการทดสอบคุณลักษณะใหม่เหล่านี้ คุณยังควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่คุณลักษณะใหม่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของคุณลักษณะที่มีอยู่ เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มคุณลักษณะใหม่ลงในแม่แบบฟอร์ม คุณควรปรับปรุงแผนการทดสอบของคุณเพื่อรวมการทดสอบ คุณลักษณะใหม่เหล่านั้น ให้พิจารณาการดำเนินการคุณลักษณะใหม่เหล่านี้ในภายหลังถ้าต้นทุนการดำเนินการจะทำให้ตารางเวลาการปรับใช้แม่แบบฟอร์มล่าช้าออกไป

กระบวนการทดสอบอาจเป็นชุดของการทดสอบฟังก์ชันและลักษณะที่ปรากฏ ของฟอร์ม และการทดสอบกระบวนการของการสร้างและการส่งฟอร์มใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ การทดสอบฟังก์ชันของฟอร์มรวมถึงการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมในฟอร์มเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การทดสอบข้อมูลอาจรวมถึงการทดสอบคุณลักษณะ Microsoft Office InfoPath ที่ดำเนินการในแม่แบบฟอร์มของคุณ เช่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และโค้ด ตลอดจนการทำให้แน่ใจว่าแม่แบบฟอร์มจะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง คุณยังควรทดสอบกระบวนการของการสร้างฟอร์มใหม่ การส่งฟอร์มใหม่ และการปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ โดยการทดสอบทั้งข้อมูลและกระบวนการ คุณจึงมั่นใจได้ว่าฟอร์มต่างๆ ที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

การทดสอบคุณลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล

InfoPath นำเสนอคุณลักษณะหลายอย่าง เช่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สูตร กฎ และโค้ด เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงในฟอร์มของคุณ คุณสามารถทดสอบคุณลักษณะเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดค่าคุณลักษณะเหล่านี้อย่างถูกต้องโดยการแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะเปิดหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง ใหม่พร้อมด้วยฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบคุณลักษณะเหล่านี้ได้

ถ้าคุณพบว่าคุณใช้ชุดของข้อมูลเดียวกันเพื่อทดสอบแม่แบบฟอร์มของคุณหลายครั้ง คุณสามารถบันทึกฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่าง แล้วกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้ฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่างนี้ในทุกครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ลักษณะนี้ช่วยให้คุณไม่ต้อง ป้อนชุดของข้อมูลเดียวกันในทุกครั้งที่คุณแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดสอบว่าตัวควบคุมและเขตข้อมูลบนแม่แบบฟอร์มของคุณมีการกำหนดค่าให้ยอมรับค่าที่ถูกต้องหรือไม่ หรือคุณสามารถบันทึกฟอร์มที่มีข้อมูลตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง เพื่อทดสอบว่าแม่แบบฟอร์มตอบสนองอย่างเหมาะสมหรือไม่ เมื่อมีการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

การทดสอบประสบการณ์ของผู้ใช้

เมื่อต้องการทดสอบกระบวนการที่ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเมื่อผู้ใช้กรอกและส่งฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณที่สภาพแวดล้อมการทดสอบ ถ้าเป็นไปได้ สภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณควรจะคล้ายกับสภาพแวดล้อมการผลิต ที่ผู้ใช้ของคุณจะเข้าถึงและกรอกฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณคือเครือข่าย Microsoft Windows ที่จัดการโดยเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องที่เรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 พร้อมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณควรจะเป็นเครือข่าย Windows แยกต่างหากที่จัดการโดยเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก คุณไม่ควรทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากการทดสอบของคุณอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตหรือข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว

ในสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณ คุณสามารถทดสอบกระบวนการของการสร้างและการส่งฟอร์มใหม่ การปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีข้อมูลที่มีอยู่ และการทดสอบว่ามีการส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่ถูกต้อง คุณยังสามารถใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบเพื่อทดสอบแผนฉุกเฉิน เช่น จะทำอะไรถ้าเซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์เมื่อผู้ใช้ได้สร้างแต่ยังไม่ได้ส่งฟอร์ม

เคล็ดลับ: วิธีเพิ่มเติมในการทดสอบ กระบวนการของการเข้าถึง การกรอก และการส่งฟอร์มคือ การเชิญให้ผู้ใช้ทั่วไปบางรายมาใช้แม่แบบฟอร์มของคุณก่อนที่คุณจะทำให้แม่แบบฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณมั่นใจว่าผู้ใช้จริงของคุณจะสามารถกรอกฟอร์มที่สร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดาย และผู้ใช้ดังกล่าวสามารถสร้างและส่งฟอร์มใหม่หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มที่มีอยู่ได้ ในระหว่างระยะเวลานี้ คุณสามารถรวบรวมคำติชมที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการจริงที่ผู้ใช้ของคุณจะใช้แม่แบบฟอร์ม แล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มของคุณตามคำติชมนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายอาจมีปัญหาในการใช้ตัวควบคุมเฉพาะ และคุณอาจไม่ได้คาดถึงลักษณะการทำงานนี้ในระหว่างการออกแบบแม่แบบฟอร์ม หากไม่ได้ทำการทดสอบกับผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดนี้หลังจากที่คุณปรับใช้แม่แบบฟอร์มแล้วเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×