บทนำสู่การตั้งค่าผู้สนับสนุน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลไซต์ คุณอาจจะต้องทำงานกับคนหลายกลุ่ม เช่น ผู้ออกแบบเว็บไซต์หรือผู้สร้างเนื้อหาซึ่งทำงานกับด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ เมื่อมีคนหลายกลุ่มทำงานในเวลาเดียวกัน คุณอาจกังวลว่าจะมีผู้ทำความเสียหายให้ไซต์โดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น ด้วยการเปลี่ยนการออกแบบโฮมเพจ การปรับเปลี่ยนสไตล์ชีต การบันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง หรือการทำลายการนำทางของไซต์หรือหน้าที่การค้นหา ถ้าคุณกังวล ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ได้ด้วยการใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุนให้เปิดและกำหนดค่าโหมดผู้สนับสนุนใน Microsoft Office SharePoint Designer 2007

คุณสามารถใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุนได้อย่างกว้างขวางในองค์กรที่มีกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้หลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุน คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ให้ผู้จัดการและผู้ดูแลไซต์สามารถควบคุมได้ว่าจะใช้ Office SharePoint Designer 2007 ในการปรับเปลี่ยนไซต์อย่างไร

 • รับประกันความสอดคล้องเมื่อผู้ใช้สร้างและปรับปรุงเพจในไซต์ SharePoint

 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมของตนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำความเสียหายให้เพจอย่างไม่ได้ตั้งใจตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนไม่ควรเปลี่ยน

 • รับประกันว่าผู้ใช้สามารถปฏิบัติตามกระบวนการและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรของคุณได้โดยง่ายในการปรับปรุงไซต์ด้วยการแนะแนวทางที่ถูกต้องให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

 • รับประกันกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ราบรื่นและได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้แนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้สนับสนุนและอธิบายแนวคิดหลักที่จะช่วยให้คุณใช้คุณลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุน ไซต์ของคุณจะต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007

ในบทความนี้

ตั้งค่าผู้สนับสนุนคืออะไร

ตั้งค่าผู้สนับสนุนไม่ใช่คุณลักษณะความปลอดภัย

กลุ่มผู้สนับสนุนคืออะไร

ชนิดภูมิภาคคืออะไร

ประสบการณ์ผู้ใช้ดังในโหมดผู้สนับสนุนคืออะไร

แนะนำขั้นตอนถัดไป

การตั้งค่าผู้สนับสนุนคืออะไร

คุณใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุนเพื่อกำหนดค่าและเปิดใช้งานโหมดผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นโหมดการเข้าถึงแบบจำกัดใน Office SharePoint Designer 2007 ผู้ใช้ที่เปิดไซต์สำหรับการแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 จะมีสิทธิ์การเข้าถึงคำสั่งหรือคุณลักษณะต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้อยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนใดและมีข้อจำกัดการแก้ไขอะไรบ้างที่กำหนดให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนนั้น

โหมดผู้สนับสนุนจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ สำหรับผู้จัดการหรือผู้ดูแลไซต์ มีเพียงผู้ดูแลเท่านั้นที่สามารถเปิดหรือปิดโหมดผู้สนับสนุนได้

การตั้งค่าผู้สนับสนุนจะทำงานที่ระดับไซต์ และไซต์ย่อยใดๆ จะไม่สามารถสืบทอดการตั้งค่าจากไซต์แม่ได้

ด้วยการใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุน ผู้จัดการไซต์สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ (หรือกลุ่มผู้สนับสนุน) ในองค์กรได้ จากนั้นจึงกำหนดงานที่แน่นอนที่พวกเขาสามารถหรือไม่สามารถทำได้ใน Office SharePoint Designer 2007 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้การตั้งค่าผู้สนับสนุนในการกำหนดข้อจำกัดการแก้ไขที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ออกแบบเว็บสร้างลักษณะใหม่ได้แต่จำกัดผู้สร้างเนื้อหาไม่ให้ทำสิ่งเดียวกันนี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ผู้สร้างเนื้อหาสร้างเพจใหม่จากเพจต้นแบบได้แต่จำกัดการทำเช่นเดียวกันนี้สำหรับกลุ่มอื่น ผู้จัดการไซต์สามารถกำหนดค่ากลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะคำสั่งและคุณลักษณะเหล่านั้นใน Office SharePoint Designer 2007 ซึ่งจำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

คุณลักษณะที่คุณสามารถเข้าถึงได้ใน Office SharePoint Designer 2007 นั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณในองค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางต่อไปนี้

ถ้าคุณเป็น …

คุณสามารถ …

ผู้จัดการไซต์

ถ้าระดับสิทธิ์ SharePoint ของคุณอนุญาตให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างกลุ่มผู้สนับสนุนและกำหนดข้อจำกัดการแก้ไขให้

 • แทรกขอบเขตเนื้อหาบนเพจต้นแบบและระบุชนิดของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตนั้น

 • จำกัดเนื้อที่นอกขอบเขตเนื้อหาบนเพจต้นแบบไม่ให้ถูกแก้ไข

 • ควบคุมวิธีการและชนิดของเพจที่สร้างและตำแหน่งที่บันทึกเนื้อหา

 • ป้องกันผู้ใช้จากการปรับเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้น เพจต้นแบบ หรือเพจอื่นใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อกำหนดไซต์

 • อนุญาตให้ใช้งาน Office SharePoint Designer 2007 อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดได้เฉพาะกลุ่มที่คุณเลือก

ผู้ใช้ เช่น ผู้ออกแบบเว็บหรือผู้สร้างเนื้อหา (หรือผู้ใช้ใดๆ ที่ถูกจำกัดสิทธิ์)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดการแก้ไขสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างเพจใหม่

 • นำลักษณะและการจัดรูปแบบไปใช้กับเพจที่มีอยู่

 • แทรกรูปภาพและแฟ้มสื่อ

 • ทำงานกับเนื้อหา SharePoint เช่น Web Part และมุมมองข้อมูล

การตั้งค่าผู้สนับสนุนเป็นวิธีการหนึ่งสำหรับผู้จัดการไซต์ที่จะกำหนดค่าโหมดผู้สนับสนุน เพื่อที่คุณจะสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมใน Office SharePoint Designer 2007 ได้ โหมดผู้สนับสนุนช่วยให้ผู้ใช้ทำงานของตนให้เสร็จสิ้นได้ง่ายขึ้นและช่วยบังคับใช้กระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่องค์กรกำหนดไว้แล้ว

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าผู้สนับสนุนไม่ใช่คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

สิ่งสำคัญ: การตั้งค่าผู้สนับสนุนไม่ใช่คุณลักษณะด้านความปลอดภัย โหมดผู้สนับสนุนเป็นโหมดการเข้าถึงแบบจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่เปิดและแก้ไขไซต์ SharePoint ใน Office SharePoint Designer 2007 โหมดผู้สนับสนุนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผู้จัดการไซต์มีความมั่นใจในเจตนาของผู้ใช้ของตน โหมดผู้สนับสนุนช่วยแนะแนวทางบางอย่างให้ผู้ใช้ในการทำงานของตน และแนวทางนี้จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โดยไม่ได้ตั้งใจ

ด้านบนของหน้า

กลุ่มผู้สนับสนุนคืออะไร

กลุ่มผู้สนับสนุนคือกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กร ผู้จัดการหรือผู้ดูแลไซต์จะสร้างข้อจำกัดการแก้ไขที่ควบคุมว่ากลุ่มผู้สนับสนุนสามารถปรับเปลี่ยนไซต์ SharePoint โดยใช้ Office SharePoint Designer 2007 ได้อย่างไร

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่ากลุ่มผู้สนับสนุนนั้นเชื่อมโยงกับระดับสิทธิ์ของ SharePoint ตัวอย่างเช่น Office SharePoint Designer 2007 มีกลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการไซต์ ผู้ออกแบบเว็บ และผู้สร้างเนื้อหา กลุ่มผู้สนับสนุนทั้งสามกลุ่มเหล่านี้ได้เชื่อมโยงกับระดับสิทธิ์ SharePoint เริ่มต้นต่อไปนี้ตามลำดับ ควบคุมทั้งหมด ออกแบบ และสนับสนุน ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นการตั้งค่าเริ่มต้น

ระดับสิทธิ์ SharePoint นี้…

ถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุนนี้…

ควบคุมทั้งหมด

ผู้จัดการไซต์

ออกแบบ

ผู้ออกแบบเว็บ

สนับสนุน

ผู้สร้างเนื้อหา

กลุ่มผู้สนับสนุนและระดับสิทธิ์จะทำงานในขอบเขตที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นมากที่สุดในการกำหนดการเข้าถึงของกลุ่ม ด้วยการใช้ระดับสิทธิ์ คุณจะสามารถให้สิทธิ์ชุดหนึ่งแก่ผู้ใช้หรือกลุ่ม SharePoint ของเอนทิตีใด เช่น ไซต์ ไลบรารี รายการ โฟลเดอร์ ข้อมูลรายการ หรือเอกสาร เมื่อเชื่อมโยงระดับสิทธิ์เข้ากับกลุ่มผู้สนับสนุน คุณก็จะสามารถกำหนดข้อจำกัดการแก้ไขเกี่ยวกับคุณลักษณะและคำสั่งที่ผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงใน Office SharePoint Designer 2007 ได้

ระดับสิทธิ์มีความสำคัญสูงกว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเสมอ เมื่อคุณกำหนดค่ากลุ่มผู้สนับสนุนใน Office SharePoint Designer 2007 คุณจะไม่สามารถอนุญาตกลุ่มนั้นให้ทำงานที่ระดับสิทธิ์ของเขาไม่อนุญาตให้ทำได้

ตัวอย่างเช่น ใน Office SharePoint Designer 2007 มีตัวเลือกที่อนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนสร้างเพจใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้คุณอาจจะอนุญาตให้ทำ แต่ผู้ใช้ก็ไม่สามารถสร้างเพจใหม่ได้ เว้นแต่ว่าระดับสิทธิ์ SharePoint ของเขามีสิทธิ์ 'เพิ่มและกำหนดเพจเอง' รวมอยู่ด้วย ที่จริงแล้ว ตามค่าเริ่มต้นระดับสิทธิ์ 'สนับสนุน' จะไม่รวมสิทธิ์ 'เพิ่มและกำหนดเพจเอง' ไว้ด้วย แต่ระดับสิทธิ์ 'สนับสนุน' จะประกอบด้วยสิทธิ์ 'เพิ่มรายการ' 'แก้ไขรายการ' และ 'ลบรายการ' โดยที่ระดับสิทธิ์ 'สนับสนุน' จะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุน 'ผู้สร้างเนื้อหา' ซึ่งหมายความว่าตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ในกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาสามารถแก้ไขและบันทึกเพจได้เฉพาะในไลบรารีเอกสารเท่านั้น ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนสร้างเพจใหม่ได้ คุณต้องเพิ่มสิทธิ์ที่ต้องการลงในระดับสิทธิ์นอกเหนือจากการอนุญาตให้กลุ่มผู้สนับสนุนทำงานนี้ได้ ดังที่แสดงไว้ในภาพประกอบต่อไปนี้

การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนเชื่อมโยงกับการตั้งค่าระดับสิทธิ์

คุณจะเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้สนับสนุนได้อย่างไร คำตอบสั้นๆ ก็คือ คุณไม่ได้ทำอย่างนั้น อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำโดยตรง สิ่งที่คุณทำคือ คุณกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับผู้ใช้และกลุ่มในไซต์ SharePoint ซึ่งจากนั้นจะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุน สมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนประกอบด้วยผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดระดับสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุนนั้น ดังนั้น เมื่อคุณกำหนดค่ากลุ่มผู้สนับสนุน จะต้องมีการดำเนินการส่วนสำคัญของกระบวนการในเบราว์เซอร์ใน Windows SharePoint Services 3.0 เสียก่อน ตัวอย่างเช่น ในเบราว์เซอร์ คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • เพิ่มผู้ใช้และกลุ่มลงในไซต์

 • กำหนดผู้ใช้และกลุ่มให้กับระดับสิทธิ์

 • สร้างระดับสิทธิ์ใหม่ตามที่จำเป็น

 • กำหนดค่าระดับสิทธิ์ด้วยการเพิ่มหรือเอาสิทธิ์ออกตามที่จำเป็น

จากนั้นใน Office SharePoint Designer 2007 ระดับสิทธิ์จะถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการไซต์จะต้องทำงานบางอย่างในเบราว์เซอร์และงานอื่นใน Office SharePoint Designer 2007

ไดอะแกรมแสดงให้เห็นว่าระดับสิทธิ์สัมพันธ์กับการตั้งค่าผู้สนับสนุนอย่างไร

ใน Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถใช้กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้นหรือสร้างกลุ่มใหม่และเชื่อมโยงกับระดับสิทธิ์ SharePoint ก็ได้ กลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มหนึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระดับสิทธิ์ SharePoint ได้หลายระดับ แต่ระดับสิทธิ์แต่ละระดับสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุนได้เพียงกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเชื่อมโยงระดับสิทธิ์ 'สนับสนุน' กับกลุ่มผู้สนับสนุน 'ผู้สร้างเนื้อหา' แล้ว คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงระดับสิทธิ์นี้กับกลุ่มผู้สนับสนุน 'ผู้ออกแบบเว็บ' ได้ ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มเช่นนี้ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและระดับสิทธิ์

ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและระดับสิทธิ์

ถ้าคุณสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนใหม่หลายกลุ่ม คุณอาจจะต้องสร้างระดับสิทธิ์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มเหล่านี้ด้วย จากนั้นจึงกำหนดผู้ใช้และกลุ่มให้กับระดับสิทธิ์ใหม่

ด้านบนของหน้า

ชนิดของขอบเขตคืออะไร

โดยใช้กลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มต้น ผู้จัดการหรือผู้ดูแลไซต์สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็วว่าใครสามารถเปลี่ยนแปลงไซต์ได้และอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดใดได้บ้าง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ นอกจากนี้ เมื่อใช้ชนิดของขอบเขตร่วมกับขอบเขตเนื้อหาบนเพจต้นแบบ ผู้จัดการไซต์สามารถควบคุมได้ไม่เพียงแต่ "ผู้กระทำ" และ "การกระทำ" แต่ยังสามารถควบคุม "ตำแหน่งที่กระทำ" ได้ด้วย

ใน Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถเพิ่มตัวยึดเนื้อหาลงในเพจต้นแบบและจัดเรียงตามที่ต้องการได้ ตัวยึดเนื้อหาแต่ละตัวจะกำหนดขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาบนเพจต้นแบบจะกำหนดตำแหน่งที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มเนื้อหาลงไปในเพจเนื้อหาใดๆ ที่แนบอยู่กับเพจต้นแบบนั้นได้ เมื่อกำหนดชนิดของขอบเขตให้กับขอบเขตเนื้อหาแล้ว คุณสามารถควบคุมชนิดเนื้อหา (เช่น ข้อความและรูป) ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงในขอบเขตเนื้อหาได้

ชนิดของขอบเขตจะกำหนดชนิดเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มลงในขอบเขตเนื้อหาบนเพจได้ Office SharePoint Designer 2007 มีชนิดของขอบเขตเริ่มต้นสามชนิด ได้แก่ 'ข้อความและรูป' 'เฉพาะข้อความ' และ 'ข้อความ เค้าโครง และรูป' ในฐานะผู้จัดการไซต์ คุณสามารถเพิ่มตัวยึดเนื้อหาใหม่ให้กับเพจต้นแบบ สร้างชนิดของขอบเขต และกำหนดชนิดของขอบเขตให้กับขอบเขตเนื้อหาได้ จากนั้นเมื่อผู้ใช้ในกลุ่มผู้สนับสนุนสร้างหรือแก้ไขเพจเนื้อหาที่ยึดตามเพจต้นแบบนั้น พวกเขาก็จะสามารถเพิ่มเฉพาะชนิดเนื้อหาที่เจาะจงให้กับขอบเขตเหล่านั้นโดยเฉพาะโดยไม่ไปรบกวนองค์ประกอบการออกแบบหรือเค้าโครงเพจอื่นได้

ตัวยึดเนื้อหาที่แสดงชนิดขอบเขต

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการและอธิบายเกี่ยวกับชนิดของขอบเขตเริ่มต้น

ชนิดของขอบเขตนี้ …

อนุญาตให้ใช้ชนิดเนื้อหานี้ …

ข้อความและรูป

อนุญาตให้ใช้ทั้งข้อความและรูปในขอบเขตนี้ ผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือวางข้อความที่นี่ได้ และสามารถแทรกรูปจากโฟลเดอร์รูปบนไซต์ได้ ชนิดรูปภาพทั้งหมดได้รับการสนับสนุน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้วิดีโอ เสียง และแฟ้มชนิดอื่น

เฉพาะข้อความ

อนุญาตให้ใช้เฉพาะข้อความในขอบเขตนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้หรือแทรกรูป แฟ้ม หรือการเชื่อมโยงหลายมิติได้

ข้อความ เค้าโครง และรูป

ผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือวางข้อความในขอบเขตนี้และสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้กับข้อความได้ ทั้งยังอนุญาตให้ใช้รูปภาพได้ด้วย โดยสนับสนุนชนิดรูปภาพทั้งหมด

นอกจากชนิดของขอบเขตเริ่มต้นแล้ว คุณยังสามารถสร้างชนิดของขอบเขตใหม่ได้มากมายเท่าที่ต้องการ เมื่อใช้ชนิดของขอบเขต ผู้จัดการไซต์สามารถกำหนดข้อจำกัดการแก้ไขอย่างละเอียดให้กับขอบเขตบนเพจได้ เมื่อคุณสร้างชนิดของขอบเขต คุณจะมีตัวเลือกว่าจะให้สืบทอดการตั้งค่าจากกลุ่มผู้สนับสนุนของผู้ใช้ หรือจะให้แทนที่การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุน

ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้นกลุ่มผู้สนับสนุน 'ผู้สร้างเนื้อหา' ได้รับอนุญาตให้แก้ไขได้ไม่เพียงแต่ข้อความ แต่ยังแก้ไของค์ประกอบเพจ เช่น ตารางและการเชื่อมโยงหลายมิติได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างชนิดของขอบเขตที่แทนที่การตั้งค่ากลุ่มผู้สนับสนุนและอนุญาตให้ผู้สร้างเนื้อหาแก้ไขเฉพาะข้อความในขอบเขตเนื้อหาบนเพจได้ เมื่อผู้จัดการไซต์ใช้เพจต้นแบบเพื่อล็อคการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้สามารถทำกับไซต์ได้ ชนิดของขอบเขตจะช่วยให้ผู้จัดการไซต์มีความยืดหยุ่นสูงและควบคุมได้อย่างละเอียดและแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งและชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำได้บนเพจเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ผู้ใช้จะมีประสบการณ์เช่นใดในโหมดผู้สนับสนุน

คุณกำลังทำงานใน Office SharePoint Designer 2007 บนไซต์ที่เปิดโหมดผู้สนับสนุน และคุณอยู่ในกลุ่มผู้สนับสนุนในฐานะผู้ใช้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์ คุณควรคาดหวังอะไรได้บ้าง

เมื่อคุณเริ่มOffice SharePoint Designer 2007 ในโหมดผู้สนับสนุน จะมีตัวบ่งชี้หลายอย่างให้คุณทราบได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างต่างไป ตัวอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะเห็นบานหน้าต่างงานผู้สนับสนุนที่บอกให้ทราบว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุนใดและแสดงการเชื่อมโยงไปยังการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณพร้อมกับการเชื่อมโยงอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ในกลุ่มผู้สนับสนุน คุณควรจะดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนก่อนที่จะเริ่มทำงานในโหมดผู้สนับสนุน วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณสามารถหรือไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะใดได้บ้าง คุณสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าบานหน้าต่างงานผู้สนับสนุนปรากฏขึ้นอย่างไรสำหรับสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุน 'ผู้สร้างเนื้อหา' ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างงานผู้สนับสนุน ให้คลิก ผู้สนับสนุน บนเมนู บานหน้าต่างงาน

บานหน้าต่างงานผู้สนับสนุนตามที่ปรากฏสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นผู้สร้างเนื้อหา

1. ส่วนนี้จะแสดงชื่อของกลุ่มผู้สนับสนุนที่คุณเป็นสมาชิก

2. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อแสดงการตั้งค่าของกลุ่มผู้สนับสนุนที่คุณเป็นสมาชิก

3. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดข้อความอีเมลที่ส่งถึงผู้จัดการไซต์

4. ที่นี่ คุณจะพบรายการแฟ้มที่คุณเปิดไว้ในเซสชันก่อนหน้านี้ใน Office SharePoint Designer 2007.

5. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้าง และสร้างแฟ้มใหม่

6. คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เปิด ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและเปิดแฟ้มต่างๆ

เมื่อคุณเริ่ม Office SharePoint Designer 2007 คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงโหมดผู้สนับสนุนบนแถบสถานะในมุมล่างขวาของหน้าต่าง การแจ้งให้ทราบนี้จะแสดงชื่อของกลุ่มผู้สนับสนุน เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่พื้นที่นี้ของแถบสถานะ บานหน้าต่างงานผู้สนับสนุนก็จะปรากฏขึ้น ถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่

ข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโหมดผู้สนับสนุนบนแถบสถานะ

ตัวบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งได้แก่แถบชื่อเรื่อง ซึ่งบอกให้คุณทราบว่าคุณอยู่ในโหมดผู้สนับสนุน

ข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโหมดผู้สนับสนุนบนแถบชื่อเรื่อง

คุณลักษณะบางอย่างจะปิดอยู่เสมอในโหมดผู้สนับสนุน เช่น คำสั่ง เอาการจัดรูปแบบออก บนเมนู รูปแบบ ขณะที่บางคุณลักษณะก็จะเปิดอยู่เสมอในโหมดผู้สนับสนุน เช่น คำสั่ง บันทึก และเมนู วิธีใช้ และ หน้าต่าง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะส่วนใหญ่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ในโหมดผู้สนับสนุน

สิ่งสำคัญ: แป้นพิมพ์ลัดที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะที่ไม่พร้อมใช้งานจะไม่ตอบสนองเมื่อคุณกด

การที่คุณลักษณะหนึ่งจะพร้อมใช้งานหรือไม่นั้นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของเคอร์เซอร์บนเพจ ดังนั้น คุณจะได้เห็นคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งานขณะที่คุณเลื่อนเมาส์ไปทั่วเอกสาร กฎทั่วไปบอกว่าถ้าฟังก์ชันใดไม่ได้รับอนุญาต คุณลักษณะนั้นก็จะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แทรก Web Part และโซน Web Part บานหน้าต่างงาน Web Parts ก็จะไม่สามารถใช้งานได้

คุณลักษณะจะเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเพจได้รับการปรับเปลี่ยนในแบบที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ถ้าขอบเขตเนื้อหาอนุญาตให้ใช้รูปได้หนึ่งรูป คำสั่ง รูปภาพ บนเมนู แทรก จะพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณแทรกรูปภาพหนึ่งรูปแล้ว คำสั่ง รูปภาพ บนเมนู แทรก จะไม่พร้อมใช้งานทันที ถ้าคุณลบรูปภาพออก คำสั่งนั้นก็จะกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้ง

นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งาน และยังมีส่วนต่าง ๆ ของหน้าที่อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณซึ่งได้แก่ภูมิภาคแก้ไขไม่ได้ออก ต่อไปนี้จะคุ้นเคยกับคุณได้ถ้าคุณใช้หน้าต้นแบบที่กำหนดขอบเขตเนื้อหา เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น ลักษณะที่ปรากฏของเคอร์เซอร์ในขอบเขตที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณทราบว่าคุณไม่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลง คุณเห็นเคอร์เซอร์เดียวกันถ้าคุณพยายามลากเนื้อหาลงในบริเวณแก้ไขไม่ได้ ถ้าคุณพยายามลากเนื้อหาลงในพื้นที่เนื้อหา กฎคัดลอกและวางจะถูกนำไปใช้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้วางเนื้อหาลงในบริเวณแก้ไขไม่ได้ เมื่อคุณวางเป็นภูมิภาคเนื้อหา เฉพาะแอตทริบิวต์ที่ได้รับอนุญาตในภูมิภาคที่จะวาง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางข้อความลงในพื้นที่เนื้อหากำหนดให้เป็นข้อความอย่างเดียว จัดรูปแบบใด ๆ จะถูกละทิ้งจากข้อความที่วาง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

การตั้งค่าผู้สนับสนุนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการผู้ใช้ของไซต์ SharePoint ขณะนี้คุณเข้าใจพื้นฐานของการตั้งค่าผู้สนับสนุนแล้ว คุณอาจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ

สำหรับผู้จัดการไซต์

ถ้าคุณเป็นผู้จัดการไซต์ ขณะนี้คุณอาจต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตั้งค่าผู้สนับสนุนการใช้เป็นผู้จัดการของไซต์    เรียนรู้วิธีที่ผู้จัดการของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผู้สนับสนุนเพื่อสร้างเป็นเหมือนกับผู้ใช้ที่เหมาะสมประสบการณ์การใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่าผู้สนับสนุนการใช้เป็นผู้จัดการของไซต์

 • สร้างกลุ่มผู้สนับสนุน    เรียนรู้วิธีที่ผู้จัดการของไซต์สามารถสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนใหม่ และเชื่อมโยงกับระดับสิทธิ์ของ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างกลุ่มผู้สนับสนุน

 • สร้างชนิดภูมิภาค    เรียนรู้วิธีจัดการไซต์สามารถสร้างชนิดภูมิภาคใหม่ และกำหนดขอบเขตเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ

สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มผู้สนับสนุน

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ในกลุ่มผู้สนับสนุน เช่น ผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้ออกแบบเว็บ คุณจำเป็นต้องทราบวิธีการทำงานใน Office SharePoint Designer 2007 ซึ่งมีข้อจำกัดของกลุ่มที่กำหนด คุณอาจต้องการที่จะทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณ    ตรวจสอบการตั้งค่ากลุ่มของคุณในโหมดผู้สนับสนุนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถ หรือไม่สามารถทำได้ในOffice SharePoint Designer 2007 หรือไม่ คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่าผู้สนับสนุนของคุณในส่วนดูเพิ่มเติม

 • สร้างหน้าในโหมดผู้สนับสนุน    เรียนรู้วิธีสร้างหน้าใหม่ในโหมดผู้สนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้าสร้างในโหมดผู้สนับสนุน

 • ทำงานในโหมดผู้สนับสนุนในฐานะผู้สร้างเนื้อหา    เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ของผู้สร้างเนื้อหาในโหมดผู้สนับสนุน คุณสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในโหมดผู้สนับสนุนได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×