บทนำสู่การจัดการผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ความรับผิดชอบพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของไซต์จะจัดการใครสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนไซต์ของคุณ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ช่วยให้คุณ เป็นเจ้าของไซต์ การควบคุมว่าผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ใช้สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint ของคุณ นี้โอนย้ายงานการจัดการผู้ใช้จากผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้กับเจ้าของไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผล

Office SharePoint Server 2007 ใช้กลุ่มความปลอดภัยของ Windows และบัญชีผู้ใช้ และกลไกการรับรองความถูกต้องของ Windows เพื่อจัดการ และผู้ใช้ลงในไซต์การเข้าสู่ระบบ เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ไปยังไซต์ของคุณโดยตรง หรือเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ที่ระดับไซต์หรือไซต์ย่อยระดับบนสุด ในทางกลับกัน คุณสามารถเอาบัญชีผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัยของ Windows จากไซต์และกลุ่ม SharePoint ของคุณ

ภายในองค์กร ซึ่งโดยทั่วไปจะหมาย ความ ว่า เจ้าของไซต์เลือกกลุ่มความปลอดภัยของ Windows และบัญชีผู้ใช้ โดยทั่วไปจากองค์กรโดเมน Windows เพิ่ม ไปยังกลุ่ม SharePoint หรือโดยตรง ไปยังไซต์ ตัวอย่างเช่น กลุ่ม SharePoint สามารถประกอบด้วยกลุ่มโดเมนของ Windows (เช่นโดเมน name\Department_A ที่ชื่อโดเมนคือ ชื่อของโดเมน Windows) หรือผู้ใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ บนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง หรือ ในโดเมน Windows (เช่นชื่อ name\user โดเมน)

หมายเหตุ: ผู้ดูแล SharePoint ต้องนำเข้าบัญชีของผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัย Windows ลงในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint โดยใช้การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint บัญชีของผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัย Windows เฉพาะจะพร้อมใช้งานใน SharePoint ถ้ามีการทำการนำเข้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าผู้ใช้ลงในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ดูโปรไฟล์ผู้ใช้นำเข้า

กลุ่ม SharePoint เริ่มต้น

กลุ่ม SharePoint ต่อไปนี้ไว้ตามค่าเริ่มต้นด้วยการติดตั้งOffice SharePoint Server 2007 คุณสามารถกำหนดกลุ่ม ด้วยการเพิ่ม และลบระดับสิทธิ์ คุณยังสามารถสร้างกลุ่ม SharePoint ใหม่กับระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ดูจัดการระดับสิทธิ์

กลุ่ม SharePoint

เริ่มต้น permiss ระดับอิออน

เจ้าของ ชื่อไซต์

ควบคุมทั้งหมด

นักออกแบบ

การออกแบบ

สมาชิก ชื่อไซต์

สนับสนุน

ผู้เยี่ยมชม ชื่อไซต์

อ่าน

ผู้อ่านแบบจำกัด

การอ่านแบบจำกัด

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ

ตัวจัดการลำดับชั้น

จัดการลำดับชั้น

ผู้ดู

ดูเท่านั้น

ผู้อ่านแหล่งข้อมูลสไตล์

การเข้าถึงที่จำกัด

หมายเหตุ: ไซต์ของคุณอาจมีกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่ถูกใช้เพื่อสร้างไซต์และฟีเจอร์ที่เปิดใช้งาน

การกำหนดกลุ่ม SharePoint เอง

เมื่อต้องการบรรลุความต้องการขององค์กรคุณ มีตัวเลือกหลายตัวที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดกลุ่ม SharePoint เอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถที่จะ

  • สร้างกลุ่ม SharePoint ใหม่หรือกำหนดให้กลุ่มที่มีอยู่แล้วให้มีสิทธิ์ในระดับที่คุณต้องการเท่านั้น (ยกเว้นระดับสิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด') โปรดสังเกตว่าคุณสามารถสร้างระดับสิทธิ์ที่กำหนดเองแล้วยังสามารถกำหนดระดับสิทธิ์นั้นให้กับกลุ่ม SharePoint ได้ด้วย

    ถ้าองค์กรของคุณมีกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับสิทธิ์เหมือนกันในวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ได้อย่างน้อยหนึ่งวัตถุ คุณควรพิจารณาสร้างกลุ่ม SharePoint สำหรับบุคคลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่ม SharePoint สำหรับกลุ่มหัวหน้าโดยใช้ชื่อว่า 'SharePoint หัวหน้า' และอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับนักวิเคราะห์ในชื่อ 'SharePoint นักวิเคราะห์' เป็นต้น

    ใครก็ตามที่ได้รับระดับสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ 'สร้างกลุ่ม' จะสามารถสร้างกลุ่ม SharePoint ใหม่ได้ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและเจ้าของไซต์จะได้รับสิทธิ์นี้อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น

  • ลบกลุ่ม SharePoint ที่ไม่จำเป็น

  • เพิ่มบัญชีผู้ใช้และกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ลงในกลุ่ม SharePoint ของคุณ

  • เอากลุ่มความปลอดภัยของ Windows และบัญชีผู้ใช้ออกจากกลุ่ม SharePoint ของคุณ

แม้ว่าคุณสามารถ ตัวอย่างเช่น กำหนดระดับสิทธิ์ออกแบบลงในไซต์ชื่อสมาชิกกลุ่ม SharePoint คืองานจริงในการสร้างกลุ่ม SharePoint แบบกำหนดเองใหม่ และกำหนดระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กลุ่มใหม่นั้น ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีชื่อกลุ่ม SharePoint ที่แสดงให้เห็นระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันมากกว่าที่พวกเขามีจริง

การกำหนดผู้ใช้และกลุ่ม

ถ้าวัตถุประสงค์ของไซต์ของคุณสำหรับการจัดกลุ่มทางตรรกะของผู้ใช้สามารถแชร์เอกสารและข้อมูล คุณโดยทั่วไปแล้วเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ลงในกลุ่ม SharePoint ที่เหมาะสมบนไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยของ Windows ที่คุณต้องการอนุญาตให้มีการเข้าถึงไซต์ของคุณลงในกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์ วิธีนี้พวกเขาสามารถเพิ่มเอกสาร และปรับปรุงรายการ คุณยังสามารถเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยของ Windows อื่น ๆ ลงในกลุ่ม SharePoint ผู้เยี่ยมชมชื่อไซต์เพื่อให้พวกเขาสามารถอ่านเอกสาร และดูรายการ แต่ไม่สนับสนุนไปยังไซต์ นอกจากนี้คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการไซต์ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดแต่ละบัญชีผู้ใช้ของ Windows ลงในกลุ่ม SharePoint เจ้าของชื่อไซต์

นอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้ลงในกลุ่ม SharePoint และกลุ่มความปลอดภัยของ Windows เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มได้โดยตรงไปยังไซต์ของคุณ ผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงในไซต์ของคุณโดยตรงจะได้แต่ละรายได้รับสิทธิ์ให้กับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์บนไซต์ของคุณ แม้ว่านี้อาจทำงานสำหรับจำนวนผู้ใช้ small แต่ละการกำหนดให้ผู้ใช้กับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ และแต่ละรายได้มอบหมายระดับสิทธิ์แก่ผู้ใช้แต่ละสามารถได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นยุ่งยาก และใช้เวลานานในการจัดการ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้กลุ่ม SharePoint เมื่อคุณทำงานกับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์จำนวนมาก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×