บทนำสู่การกำหนดไซต์และเพจต่างๆ เอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปรับแต่งไซต์ได้หลายวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ บางคุณลักษณะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าและนำเอาการตั้งค่าแบบกำหนดเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งไซต์

ภาพรวม

มีหลายวิธีในการกำหนดไซต์ของคุณเอง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะที่ปรากฏของไซต์ เพิ่มเนื้อหา และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของไซต์ คุณสามารถนำการตั้งค่าแบบกำหนดเองเหล่านี้ไปใช้ได้โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมใดๆ ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านั้น คุณยังสามารถกำหนดไซต์เองได้ด้วยการเขียนเป็นโปรแกรม หรือโดยใช้เครื่องมือออกแบบเว็บ

บางคุณลักษณะ เช่น คอลัมน์ของไซต์ และเพจต้นแบบ ช่วยให้คุณนำการตั้งค่าแบบกำหนดเองไปใช้ตลอดทั้งไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในรายการและไลบรารีของคุณ คุณอาจต้องการใช้คอลัมน์เพื่อระบุแผนกในองค์กรของคุณ คุณสามารถออกแบบคอลัมน์ของไซต์ด้วยรายการแบบหล่นลงของแผนก ซึ่งสามารถใช้ได้โดยรายการและไลบรารีทั้งหมดบนไซต์ของคุณ ด้วยการใช้คอลัมน์ของไซต์ สมาชิกในทีมของคุณสามารถรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องต้องกันมากขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจำชื่อแผนกที่ถูกต้องหรือชื่อคนที่อยู่ในแผนกสำหรับไซต์ Windows SharePoint Services 3.0

ต่อไปนี้คือวิธีการกำหนดไซต์ของคุณเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ในแทบทุกกรณี คุณต้องมีระดับสิทธิ์ 'ออกแบบ' ในการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ปรึกษาเจ้าของไซต์หรือผู้ดูแลระบบของคุณ

เปลี่ยนชื่อเรื่องและลักษณะที่ปรากฏ    คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและคำอธิบายของไซต์ คุณยังสามารถเปลี่ยนกราฟิกเริ่มต้นบนโฮมเพจได้อีกด้วย เช่นเดียวกับชุดรูปแบบของไซต์ ชุดรูปแบบคือชุดของสี แบบอักษร และองค์ประกอบตกแต่ง ซึ่งช่วยให้ไซต์ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏที่สอดคล้องกัน

เพิ่มไซต์ย่อยและเว็บเพจ    คุณสามารถเพิ่มหน้าเว็บและไซต์ย่อยไปยังไซต์ของคุณโดยไม่มีเครื่องมือแก้ไขพิเศษ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการสร้างไซต์ด้วยตนเอง คุณยังสามารถสร้างไซต์ระดับบนสุดเพิ่มเติม

ไซต์ย่อยและไซต์ระดับบนสุดทำให้คุณสามารถแบ่งเนื้อหาของไซต์ออกเป็นไซต์ต่างๆ ที่แยกออกจากกัน และสามารถจัดการได้อย่างเป็นอิสระ ไซต์ย่อยสามารถปรากฏอยู่ในองค์ประกอบการนำทางโดยอัตโนมัติสำหรับไซต์ที่มีอยู่ของคุณพร้อมทั้งสืบทอดการนำทางของไซต์ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสร้างองค์ประกอบการนำทางใหม่ด้วยตนเอง

เพิ่มหรือเปลี่ยน Web Part สำหรับ    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับการตั้งค่า และการปรับเปลี่ยนหน้าอย่างรวดเร็ว Web Part คือ หน่วยสรรค์ของข้อมูลที่เป็นรูปแบบเอกสารสำเร็จรูปพื้นฐานของหน้าของ Web Part คุณสามารถเพิ่ม Web Part ในโซน Web Part ในหน้าของ Web Part และกำหนด Web Part แต่ละรายการเพื่อสร้างหน้าไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ไซต์ของคุณแล้ว

Web Parts สามารถรวบรวมข้อมูล เช่น รายการและแผนภูมิ กับเนื้อหาบนเว็บ เช่น ข้อความและรูป ลงในพอร์ทัลไซต์ที่มีข้อมูลแบบไดนามิก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานทั่วไปหรือสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่ออธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของ Web Part

Web Part สำหรับรูปตัวอย่าง

1.  แถบชื่อเรื่องของ Web Part มีหัวเรื่องสำหรับ Web Part อยู่

2.  เมนู Web Part มีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถย่อเล็กสุดหรือปิด Web Part ้แก้ไข Web Part หรือดูวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part ที่ระบุ เมื่อเพจอยู่ในโหมดแก้ไข คุณยังสามารถใช้เมนูนี้ในการลบ Web Part หรือเชื่อมต่อ Web Part กับ Web Part อื่นได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของ Web Part ที่คุณกำลังใช้งาน

3.  เนื้อความของ Web Part มีเนื้อหาที่คุณระบุสำหรับชนิดของ Web Part ที่ใช้งานอยู่ ในตัวอย่างนี้ Web Part เป็น Web Part สำหรับรูป ซึ่งจะแสดงรูป

เพิ่มรายการและไลบรารี    รายการและไลบรารีเก็บและจัดการข้อมูลบนไซต์ของคุณ รายการเก็บและจัดการข้อมูล เช่น รายการปฏิทิน แบบสำรวจ งาน และประเด็นต่างๆ ส่วนไลบรารีเก็บแฟ้มต่างๆ เช่น เอกสาร และ รูปภาพ ไซต์ของคุณมีบางรายการและไลบรารีเริ่มต้นติดตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ได้แก่ ปฏิทิน รายการ งานการอภิปรายของทีม และ เอกสารที่ใช้ร่วมกัน ไซต์ของคุณยังมีแม่แบบที่ให้จุดเริ่มต้นสำหรับหลายชนิดของรายการและไลบรารีมาตั้งแต่ต้นอีกด้วย คุณยังสามรถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณและบันทึกไว้เป็นแม่แบบสำหรับรายการอื่นๆ ได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างมุมมองในการแสดงข้อมูลในรายการหรือไลบรารีในลักษณะที่แตกต่างกันสำหรับผู้ชมที่ระบุ เช่น ข้อมูลในรายการที่ถูกกำหนดให้กับบุคคลในแผนกที่ระบุ หรือเอกสารที่สร้างขึ้นภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา

รายการและไลบรารีช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในรายการและแฟ้มต่างๆ และเพื่อคืนค่ารุ่นก่อนหน้าถ้าคุณทำผิดพลาด คุณยังสามารถปรับปรุงทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายการและไลบรารีอยู่เสมอได้โดยใช้ตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed) และการแจ้งเตือน

การกำหนดหมายเลขรุ่นในไลบรารี

1. รุ่นหลักที่ประกาศปัจจุบันของแฟ้มในไลบรารีถูกเน้น และหมายเลขรุ่นเป็นเลขจำนวนเต็ม

2. รุ่นถูกสร้างเมื่อคุณสมบัติหรือ Metadata เปลี่ยนแปลง

3. รุ่นแรกของแฟ้มมักจะเป็นหมายเลขรุ่นรอง 0.1 เสมอ

เปลี่ยนแปลงการนำทางไซต์    องค์ประกอบการนำทางสองอย่างที่สามารถกำหนดเองได้โดยเจ้าของไซต์ ได้แก่ 'เปิดใช้ด่วน' และแถบการเชื่อมโยงบนสุด 'เปิดใช้ด่วน' แสดงอยู่บนด้านข้างของเพจที่ประชิดผู้ใช้มากที่สุดใต้การเชื่อมโยง แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด คุณสามารถใช้ 'เปิดใช้ด่วน' ในการแสดงหัวเรื่องของส่วนและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ ของไซต์ของคุณในแบบตรรกะ

เปิดใช้ด่วน

แถบการเชื่อมโยงบนสุดปรากฏเป็นแท็บที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติอย่างน้อยหนึ่งแท็บตลอดแนวด้านบนสุดของทุกเพจบนไซต์ เจ้าของไซต์สามารถเลือกที่จะแสดงแถบการเชื่อมโยงบนสุดของไซต์แม่ หรือแสดงแถบนำทางบนสุดเฉพาะตัวสำหรับไซต์ย่อยนี้

แถบการเชื่อมโยงบนสุด

กำหนดค่าสิทธิ์     เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงไซต์ของคุณได้หลายวิธี โดยใช้ระดับสิทธิ์ สิทธิ์ และกลุ่ม SharePoint ระดับสิทธิ์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชุดสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการกับไซต์ของคุณ ตามระดับสิทธิ์ใหม่สร้าง (หรือระดับสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วแก้ไข) มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั่วไป คุณสามารถเพิ่มเติมกำหนดวิธีที่บุคคลสามารถโต้ตอบกับไซต์ของคุณ ผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ได้เช่นไซต์ รายการ เลือกรายการ ไลบรา รี โฟลเดอร์ภายในรายการ และไลบรารี และเอกสาร

สำหรับการดูแลระบบที่ง่ายที่สุด เริ่มต้น ด้วยการใช้กลุ่ม SharePoint มาตรฐาน (ซึ่งเป็นเจ้าของชื่อไซต์ สมาชิกชื่อไซต์ และผู้เยี่ยมชมชื่อไซต์) และการมอบหมายสิทธิ์ที่ระดับไซต์ คุณสามารถสร้างระดับสิทธิ์และกลุ่ม SharePoint เพิ่มเติมถ้าคุณต้องการกระทำที่ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้ควบคุมยกตัวอย่าง ถ้ามีเฉพาะรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ภายในในรายการ หรือไลบรารี รายการ หรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความสำคัญที่ต้องยิ่ง secure คุณสามารถใช้การกำหนดสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์แก่กลุ่ม SharePoint ที่เฉพาะเจาะจงหรือผู้ใช้แต่ละรายการ โปรดสังเกต อย่างไรก็ตาม ว่า กำหนดสิทธิ์ในการจัดการอาจใช้เวลานานมากงาน

กำหนดการตั้งค่าไซต์อื่น ๆ    คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าอื่น ๆ จำนวนมากสำหรับไซต์ของคุณ เช่นการตั้งค่าภูมิภาค ซึ่งรวมถึงโซนเวลา ลำดับการจัดเรียง และปฏิทิน คุณสามารถกำหนดวิธี และว่าไซต์ของคุณปรากฏขึ้นในการค้นหาและวิธีบุคคลที่ได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับไซต์ของคุณเพื่อไปแต่ละตัวดึงข้อมูล RSS และการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อต้องการดูการตั้งค่าไซต์ของคุณ คลิกการตั้งค่าไซต์ บนเมนูการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม

ใช้เพจต้นแบบ    เพจต้นแบบมีองค์ประกอบการออกแบบเพจและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้ซ้ำบนเพจหลายๆ เพจในไซต์ คุณสามารถใช้เพจต้นแบบเพื่อให้ไซต์ของคุณมีลักษณะที่ปรากฏที่สอดคล้องกันมากขึ้นด้วยการสร้างและปรับปรุงองค์ประกอบการออกแบบและเค้าโครงบนเพจต้นแบบแทนที่จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเหล่านั้นบนแต่ละเว็บเพจ เว็บเพจต้นแบบสามารถมีสิ่งใดก็ตามที่คุณใส่ไว้บนเว็บเพจ เช่น 'เปิดใช้ด่วน' แถบการเชื่อมโยงบนสุด ชื่อเรื่อง และโลโก้

ตามค่าเริ่มต้น ทุกๆ ไซต์จะมีเพจต้นแบบเพจเดียว ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ใน 'แกลเลอรีเพจต้นแบบ' คุณสามารถจัดเก็บเพจต้นแบบไว้ใน 'แกลเลอรีเพจต้นแบบ' ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่จะมีเพจต้นแบบเพจเดียวที่สามารถเลือกให้เป็นเพจต้นแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์ คุณสามารถสร้างเพจต้นแบบขึ้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้เครื่องมือการเขียนแก้เว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 หรือด้วยการทำซ้ำเพจต้นแบบที่มีอยู่ ซึ่งจากนั้นคุณสามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงเฉพาะองค์ประกอบเหล่านั้นที่คุณต้องการให้แตกต่างกัน

สร้างคอลัมน์ของไซต์    คอลัมน์ของไซต์คือข้อกำหนดหรือแม่แบบของคอลัมน์ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถกำหนดให้กับหลายรายการบนหลายๆ ไซต์ SharePoint คอลัมน์ของไซต์มีประโยชน์ถ้าองค์กรของคุณต้องการทำให้การตั้งค่าบางอย่างมีความสอดคล้องกันสำหรับรายการและไลบรารีต่างๆ คุณสามารถใช้การตั้งค่าร่วมกันสำหรับหลายรายการและไลบรารี เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสร้างการตั้งค่าใหม่ในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำหนดคอลัมน์ของไซต์ชื่อ 'ลูกค้า' ขึ้น ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์นั้นให้กับชนิดเนื้อหาหรือหลายการของผู้ใช้ การกระทำนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดคอลัมน์มีแอตทริบิวต์เดียวกันในทุก ๆ ที่ที่ปรากฏ เมื่อเริ่มต้น

เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในรายการหรือไลบรารี คุณได้กรอกฟอร์มที่แต่ละคอลัมน์ในฟอร์มจะแสดงในรูปของเขตข้อมูล แต่ละเขตข้อมูลจะมีป้ายชื่อที่ระบุชื่อของคอลัมน์ไว้ ถ้าคุณให้คำอธิบายสำหรับคอลัมน์ คำอธิบายจะปรากฏใต้เขตข้อมูลนั้น คุณสามารถใช้คำอธิบายช่วยสมาชิกของทีมในการกรอกฟอร์มได้ด้วยการอธิบายชนิดของข้อมูลที่จะป้อนลงในเขตข้อมูล

เพิ่มเวิร์กโฟลว์    เวิร์กโฟลว์ช่วยให้บุคคลต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันกับเอกสารและจัดการงานในโครงการได้ด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจที่ระบุสำหรับเอกสารและรายการในไซต์ไปใช้ เวิร์กโฟลว์ช่วยให้องค์กรยึดถือกระบวนการทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน และยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการจัดการงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจที่ระบุอีกด้วย ซึ่งทำให้บุคคลต่างๆ ที่ดำเนินการงานเหล่านี้มีสมาธิกับการทำงานแทนที่จะคอยจัดการเวิร์กโฟลว์

แผนผังลำดับงานของเวิร์กโฟลว์การอนุมัติแบบกำหนดเอง

สร้าง และเพิ่มชนิดเนื้อหา    ชนิดเนื้อหาช่วยให้องค์กรสามารถจัดระเบียบ จัดการ และจัดการเนื้อหาในแบบที่สอดคล้องกันข้ามไซต์คอลเลกชัน ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่าง องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่า แต่ละกลุ่มของเนื้อหาเหล่านี้ได้รับการจัดการในแบบที่สอดคล้องกัน

ในการดำเนินการโครงการหนึ่ง ธุรกิจอาจสร้างเนื้อหาขึ้นหลายๆ ชนิด  ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอ หนังสือสัญญา ใบแจ้งงาน หรือข้อกำหนดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าเอกสารเหล่านี้อาจจัดเก็บอยู่ด้วยกันเนื่องจากเอกสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโครงการเดียวกัน เอกสารถูกสร้างขึ้น ใช้งาน ใช้ร่วมกัน และเก็บรักษาไว้ในลักษณะต่างๆ ชนิดเนื้อหาคือกลุ่มของการตั้งค่าที่นำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งอธิบายลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกันสำหรับชนิดเนื้อหาที่ระบุ ชนิดเนื้อหาสามารถกำหนดขึ้นได้สำหรับชนิดรายการใดๆ ได้แก่ เอกสาร ข้อมูลในรายการ หรือโฟลเดอร์

นำแม่แบบไซต์ไปใช้    แม่แบบไซต์เป็นจุดเริ่มต้นให้สำหรับไซต์ใหม่ แม่แบบไซต์เริ่มต้นหลายแม่แบบมีไว้เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย และจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ ถ้าคุณกำหนดไซต์ของคุณเองและต้องการนำการตั้งค่าและโครงสร้างของไซต์กลับมาใช้ใหม่ คุณสามารถบันทึกไซต์นั้นเป็นแม่แบบไซต์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการกำหนดไซต์เอง คุณก็สามารถสร้างและนำแม่แบบไซต์แบบกำหนดเองไปใช้ได้ คุณจัดเก็บและจัดการแม่แบบไซต์ใน 'แกลเลอรีแม่แบบไซต์' บนไซต์ของคุณ

ใช้แม่แบบรายการ    แม่แบบรายการเป็นจุดเริ่มต้นให้สำหรับรายการ เช่น ปฏิทิน รายการการติดตามประเด็น และรายการการเชื่อมโยง ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการจัดการรายการ คุณก็สามารถสร้างและกำหนดแม่แบบรายการของคุณเองได้ ซึ่งจะพร้อมใช้งานเมื่อมีบางคนสร้างรายการใหม่ ถ้าคุณสร้างรายการแบบกำหนดเองและต้องการนำมาใช้ใหม่ คุณสามารถบันทึกรายการนั้นเป็นแม่แบบรายการ คุณจัดเก็บและจัดการแม่แบบรายการใน 'แกลเลอรีแม่แบบรายการ' บนไซต์ของคุณ

กำหนดไซต์เองโดยใช้เครื่องมือออกแบบเว็บ    คุณสามารถกำหนดไซต์ของคุณเพิ่มเติมเองได้โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจหรือเครื่องมือแก้ไขที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม กำหนดลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเหล่านั้นเอง แทรกคอมโพเนนต์ และเพิ่มรายการและไลบรารี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมออกแบบเว็บหรือเครื่องมือแก้ไขของคุณ

ไซต์การกำหนดเองด้วยการเขียนโปรแกรม    คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา Web ขั้นสูง โดยใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรม การกำหนดเองรวมถึงการเพิ่มหน้า Microsoft ASP.NET ปรับแต่งเทมเพลตไซต์ ฟีเจอร์ของไซต์ extensible และ ชนิดเขตข้อมูล และสร้างคิวรีแบบไขว้รายการ คุณสามารถค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา และการปรับแต่งเว็บไซต์ในWindows SharePoint Services นักพัฒนาศูนย์กลางบน MSDNด้วยการเขียนโปรแกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×