บทนำสู่การกำหนดแม่แบบฟอร์มเองโดยใช้โค้ดการเขียนโปรแกรม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath มีนักพัฒนา มีสภาพแวดล้อมการพัฒนา rich สำหรับการปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มที่สามารถกำหนดเองได้ ด้วยการเขียนโปรแกรมโค้ดที่ตอบสนองฟอร์ม และเหตุการณ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, accesses และจัดการเอกสาร XML ต้นแบบสำหรับฟอร์ม ประมวลผลการผสานและส่งข้อมูลแบบกำหนดเอง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก กำหนดเทมเพลตฟอร์มสามารถยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งไฟล์เทมเพลตที่ฟอร์มให้ตรงกับความต้องการระบุ

สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับหลักการที่สำคัญสองสามอย่างที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมแม่แบบฟอร์ม หลักการเหล่านี้รวมถึงคอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม InfoPath การเขียนโปรแกรมแบบประกาศค่าและแบบทางโปรแกรม และภาษาและสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุน

ในบทความนี้

คอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม

การพัฒนาแบบประกาศค่าและแบบทางโปรแกรม

ภาษาและสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม

คอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม

ความสามารถในการโปรแกรมของ InfoPath เกี่ยวข้องกับการกำหนดแม่แบบฟอร์มเอง โดยการเปลี่ยนแฟ้มต้นฉบับหรือโดยการเขียนสคริปต์เพื่อสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเองที่จะใช้ รูปแบบวัตถุ InfoPath คอมโพเนนต์หลักของแม่แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบทางโปรแกรมแสดงรายการอยู่ในตารางต่อไปนี้

คอมโพเนนต์

คำอธิบาย

รูปแบบวัตถุ

ไลบรารีแบบลำดับชั้นที่ประกอบด้วยคอลเลกชัน วัตถุ คุณสมบัติ วิธีการ และเหตุการณ์ที่ทำให้นักพัฒนาแม่แบบฟอร์มสามารถควบคุมทางโปรแกรมในสภาพแวดล้อมการแก้ไข InfoPath ต่างๆ และเข้าถึงเอกสาร XML พื้นฐานของฟอร์มได้

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การรวมของ XML Schema ที่ นิพจน์ และโค้ดการเขียนสคริปต์ถูกใช้เพื่อตรวจสอบ และข้อจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใส่ลงในฟอร์ม

การจัดการเหตุการณ์

ชุดของตัวจัดการเหตุการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์มตอบกลับ ตอบกลับสลับมุมมอง นำส่งฟอร์มแบบกำหนดเอง หรือตอบกลับเพื่อโหลดของเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์ม

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ชุดของคอมโพเนนต์ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่กำหนดเองได้ ซึ่งรวมถึง เมนู แถบเครื่องมือ ปุ่ม แถบคำสั่ง และบานหน้าต่างงาน

ตัวควบคุมการแก้ไข

ชุดของตัวควบคุมเฉพาะ InfoPath ที่ใช้ในการจัดการ และโต้ตอบกับในฟอร์มต้นแบบเอกสาร XML ซึ่งรวมถึงคอลเลกชัน เลือกรายการ และเขตข้อมูล โปรดสังเกตว่า คุณไม่ทำงานกับเหล่านี้สำหรับการแก้ไขตัวควบคุมได้โดยตรง แต่แทนที่จะถึงของฟอร์มต้นแบบของเอกสาร XML ที่ถูกผูกตัวควบคุม

การจัดการข้อผิดพลาด

การรวมของตัวจัดการเหตุการณ์ วัตถุแบบสาย และฟอร์มรายการไฟล์นิยาม (.xsf) ที่ใช้ในการจัดการข้อผิดพลาดในฟอร์ม

ความปลอดภัย

ชุดของระดับความปลอดภัยที่จำกัดการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ InfoPath และทรัพยากรระบบ

การส่งข้อมูล

ชุดของฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่สามารถใช้ในการดำเนินการการติดประกาศที่กำหนดเองและฟังก์ชันการส่งสำหรับฟอร์ม

ตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรม

ชุดรวมไฟล์สคริปต์แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยรหัสโปรแกรมที่ใช้ในการนำลักษณะที่แก้ไขเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบข้อมูล ตัวจัดการเหตุการณ์ และตัวควบคุมของขั้นตอนของข้อมูล ตรรกะสามารถรวมการเข้าถึงของคอมโพเนนต์ Component Object Model (COM) ภายนอก

การรวมฟอร์ม

การรวมของโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ เช่น Microsoft Office Excel หรือ Microsoft Office Outlook การรวมยังอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง (back-end) เช่น Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services หรือบริการเว็บ XML

ด้านบนของหน้า

การพัฒนาแบบประกาศค่าและแบบทางโปรแกรม

เมื่อคุณเปลี่ยนแฟ้มแม่แบบฟอร์ม คุณกำหนดแม่แบบฟอร์มแบบประกาศค่าเอง — นั่นคือ คุณเปิดแฟ้มในตัวแก้ไขข้อความมาตรฐานและเปลี่ยนองค์ประกอบ แอตทริบิวต์ และค่าของแฟ้มต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อคุณเปลี่ยนแม่แบบฟอร์มแบบทางโปรแกรม คุณเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปต์หรือภาษา Managed Code พร้อมกับรูปแบบวัตถุ InfoPath และในบางกรณี ใช้คอมโพเนนต์ COM เพื่อขยายและปรับปรุงลักษณะการทำงานของแม่แบบฟอร์ม

วิธีที่คุณสามารถกำหนดแม่แบบฟอร์มแบบประกาศเองมีต่อไปนี้

 • ปรับเปลี่ยนแฟ้ม XML Schema (.xsd)

 • ปรับเปลี่ยนแฟ้มมุมมอง (.xsl) ที่สร้างขึ้นใน โหมดออกแบบ

 • ปรับเปลี่ยนแฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม (.xsf)

 • ปรับเปลี่ยนเทมเพลต (.xml) ไฟล์ XML

วิธีที่คุณสามารถกำหนดแม่แบบฟอร์มแบบทางโปรแกรมเองมีต่อไปนี้

 • เพิ่มตรรกะการประมวลผลวงจรอายุฟอร์ม

 • เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบกำหนดเอง

 • เพิ่มการจัดการข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง

 • ดำเนินการการส่งข้อมูล

 • ตอบสนองต่อการผสานหรือนำเข้าฟอร์ม

 • ใช้บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • ใช้กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

 • เข้าถึงและปรับเปลี่ยนเอกสาร XML พื้นฐานของฟอร์ม

 • เข้าถึงและปรับเปลี่ยนแฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม (.xsf)

 • ใช้คอมโพเนนต์ COM ภายนอก

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม InfoPath และการกำหนดแม่แบบฟอร์มเองแบบประกาศค่าหรือแบบทางโปรแกรม โปรดดูการอ้างอิงสำหรับ InfoPath Developer ซึ่งติดตั้งพร้อมกับ InfoPath และสามารถเข้าถึงได้จากวิธีใช้ InfoPath ในโหมดออกแบบ

ด้านบนของหน้า

ภาษาและสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม

เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ InfoPath สนับสนุนสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมที่นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ และขยายโปรแกรม Office ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โปรแกรม Office ทั้งหมดใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมของพวกเขาหลัก InfoPath ใช้ภาษาการเขียนสคริปต์สองนั่นคือ Microsoft JScript และ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), และสองที่มีจัดการรหัส ภาษา Microsoft Visual C# และ Microsoft Visual Basic นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่จะใช้เมื่อการเขียนสคริปต์ใน InfoPath ได้ Microsoft Script Editor (MSE) , ไม่Visual Basic Editor สุดท้าย สภาพแวดล้อมการรวมไว้สำหรับจัดการเขียนโค้ดคือ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน (VSTA), ซึ่งสามารถติดตั้งเมื่อมีการนำเสนอ Microsoft .NET Framework 2.0 และ Microsoft XML Core Services 6.0

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×