บทนำสู่การกำหนดแม่แบบฟอร์มเองโดยใช้โค้ดการเขียนโปรแกรม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office InfoPath มีนักพัฒนา มีสภาพแวดล้อมการพัฒนา rich สำหรับการปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มที่สามารถกำหนดเองได้ ด้วยการเขียนโปรแกรมโค้ดที่ตอบสนองฟอร์ม และเหตุการณ์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, accesses และจัดการเอกสาร XML ต้นแบบสำหรับฟอร์ม ประมวลผลการผสานและส่งข้อมูลแบบกำหนดเอง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ปรับแต่งเทมเพลตฟอร์มสามารถยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไฟล์เทมเพลฟอร์มเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะหนึ่ง

เป็นเรื่องสำคัญเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดหลักไม่กี่ที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมเทมเพลตฟอร์ม แนวคิดเหล่านี้รวม InfoPath คอมโพเนนต์ เขียนประกาศค่า และโปรแกรม และภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุน และสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม

ในบทความนี้

คอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม

การพัฒนาโปรแกรม และประกาศค่า

ภาษาการเขียนและสภาพแวดล้อม

คอมโพเนนต์การเขียนโปรแกรม

โปรแกรม InfoPath เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงของแฟ้มต้นฉบับ หรือ ด้วยการเขียนสคริปต์เพื่อสร้างฟังก์ชันแบบกำหนดเองที่ใช้ InfoPath รูปแบบวัตถุ คอมโพเนนต์หลักของแม่แบบฟอร์มที่สามารถเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบโปรแกรมจะแสดงในตารางต่อไปนี้

คอมโพเนนต์

คำอธิบาย

รูปแบบวัตถุ

ไลบรารีชนิดลำดับชั้นที่ประกอบด้วยการคอลเลกชัน วัตถุ คุณสมบัติ วิธี และเหตุการณ์ที่ช่วยให้นักพัฒนาเทมเพลฟอร์มโปรแกรมควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของ InfoPath แก้ไขสภาพแวดล้อมและเข้าถึงเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์ม

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การรวมของ XML Schema ที่ นิพจน์ และโค้ดการเขียนสคริปต์ถูกใช้เพื่อตรวจสอบ และข้อจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใส่ลงในฟอร์ม

จัดการเหตุการณ์

ชุดของตัวจัดการเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์มตอบกลับ ตอบกลับสลับมุมมอง นำส่งฟอร์มแบบกำหนดเอง หรือตอบกลับเพื่อโหลดของเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์ม

ส่วนติดต่อผู้ใช้

ชุดของคอมโพเนนต์ของส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถกำหนดเองที่มีเมนู แถบเครื่องมือ ปุ่ม แถบคำสั่ง และบานหน้าต่างงาน

การแก้ไขตัวควบคุม

ชุดของตัวควบคุมเฉพาะ InfoPath ที่ใช้ในการจัดการ และโต้ตอบกับในฟอร์มต้นแบบเอกสาร XML ซึ่งรวมถึงคอลเลกชัน เลือกรายการ และเขตข้อมูล โปรดสังเกตว่า คุณไม่ทำงานกับสิ่งเหล่านี้สำหรับการแก้ไขตัวควบคุมได้โดยตรง แต่แทนที่จะถึงของฟอร์มต้นแบบของเอกสาร XML ที่ถูกผูกตัวควบคุม

จัดการข้อผิดพลาด

การรวมจำนวนตัวจัดการเหตุการณ์ สายเรียกเข้าของรูปแบบวัตถุ และฟอร์มรายการไฟล์นิยาม (.xsf) ที่ใช้ในการจัดการข้อผิดพลาดในฟอร์ม

การรักษาความปลอดภัย

การตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่จำกัดการเข้าถึงใน InfoPath วัตถุตัวแบบและทรัพยากรของระบบ

ส่งข้อมูล

การตั้งค่าของฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อใช้แบบกำหนดเองลงและส่งหน้าที่การใช้งานสำหรับฟอร์ม

ตรรกะ

ชุดของไฟล์สคริปต์แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยรหัสโปรแกรมที่ใช้ในการนำลักษณะการทำงานเฉพาะแก้ไข ตรวจสอบข้อมูล ตัวจัดการเหตุการณ์ และตัวควบคุมส่งข้อมูล ตรรกะสามารถรวมการเข้าถึงของคอมโพเนนต์ Component Object Model (COM) ภายนอก

ผสานฟอร์ม

การรวมของโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Microsoft Office Excel หรือ Microsoft Office Outlook รวมอาจยังเกี่ยวข้องกับการใช้เซิร์ฟเวอร์หลังเช่น Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services หรือ XML Web services

ด้านบนของหน้า

การพัฒนาโปรแกรม และประกาศค่า

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงไฟล์เทมเพลตที่ฟอร์ม คุณปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ declaratively ซึ่งนั่นคือ คุณเปิดไฟล์ในตัวแก้ไขข้อความมาตรฐาน และเปลี่ยนองค์ประกอบ แอตทริบิวต์ และค่าของแฟ้มด้วยตนเอง เมื่อคุณแก้ไขเทมเพลตฟอร์มด้วยการเขียนโปรแกรม คุณเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาการเขียนสคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการภาษา ร่วมกับรูปแบบวัตถุ InfoPath จาก ในบาง กรณี คอมโพเนนต์ COM เพื่อขยาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟอร์ม แม่แบบ

ต่อไปนี้คือวิธีบางวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ม declaratively:

 • ปรับเปลี่ยนไฟล์ XML Schema (.xsd)

 • ปรับเปลี่ยนไฟล์มุมมอง (.xsl) ที่สร้างขึ้นในโหมดออกแบบ

 • ปรับเปลี่ยนในฟอร์มแฟ้มข้อกำหนด (.xsf)

 • ปรับเปลี่ยนไฟล์ XML (.xml) เทมเพลต

ต่อไปนี้คือวิธีบางวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตฟอร์มด้วยการเขียนโปรแกรม:

 • เพิ่มตรรกะการประมวลผลวงจรชีวิตของฟอร์ม

 • เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลแบบกำหนดเอง

 • เพิ่มการจัดการข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง

 • ใช้การส่งข้อมูล

 • การผสานฟอร์มตอบกลับ หรือนำเข้า

 • ใช้บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • ใช้กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

 • เข้าถึง และแก้ไขเอกสาร XML ต้นแบบของฟอร์ม

 • เข้าถึง และแก้ไขไฟล์คำนิยาม (.xsf) ฟอร์ม

 • ใช้คอมโพเนนต์ COM ภายนอก

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ InfoPath programming คอมโพเนนต์ และการปรับแต่งเทมเพลตฟอร์ม declaratively หรือด้วยการเขียนโปรแกรม ดูข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา InfoPath ซึ่งถูกติดตั้งพร้อมกับ InfoPath และสามารถเข้าถึงได้จากวิธีใช้ InfoPath ใน โหมดออกแบบ

ด้านบนของหน้า

ภาษาการเขียนและสภาพแวดล้อม

เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ InfoPath สนับสนุนสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมและภาษาการเขียนโปรแกรมที่นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติ และขยายโปรแกรม Office ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่โปรแกรม Office ทั้งหมดใช้ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมของพวกเขาหลัก InfoPath ใช้ภาษาการเขียนสคริปต์สองนั่นคือ Microsoft JScript และ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), และสอง ภาษาโค้ดที่มีจัดการ Microsoft Visual C# และ Microsoft Visual Basic นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่จะใช้เมื่อการเขียนสคริปต์ใน InfoPath ได้ Microsoft Script Editor (MSE) , ไม่Visual Basic Editor สุดท้าย สภาพแวดล้อมการรวมไว้สำหรับจัดการเขียนโค้ดคือ Microsoft Visual Studio 2005 เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน (VSTA), ซึ่งสามารถติดตั้งเมื่อมีการนำเสนอ Microsoft .NET Framework 2.0 และ Microsoft XML Core Services 6.0

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×