บทนำสู่การกำหนดหน้าเองโดยการใช้ web part

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้เป็นบทความสำหรับเจ้าของเว็บเพจและผู้ดูแลระบบ เป็นบทความที่ให้ภาพรวมของ Web Part และเพจของ Web Part และอธิบายวิธีที่คุณสามารถกำหนดเพจเองด้วยการเพิ่ม การเปลี่ยนแปลง หรือการลบ Web Part

หมายเหตุ: บทความนี้นำไปใช้กับ Windows SharePoint Services 3.0 และ SharePoint Server 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint Online ดูใช้ Web Part บนหน้าทันสมัย

ในบทความนี้

ภาพรวมของ Web Part และหน้าของ Web Part

ชนิดของ Web Part

วิธีการใช้ Web Part และหน้าของ Web Part

การสนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับหน้าของ Web Part

ภาพรวมของ Web Part และหน้าของ Web Part

Web Part คือ หน่วยประกอบของข้อมูลที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปพื้นฐานของหน้า Web Part คุณสามารถเพิ่ม Web Part ลงในโซน Web Part ในหน้า Web Part ได้ แล้วกำหนด Web Part แต่ละรายการเพื่อสร้างหน้าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ไซต์ของคุณ

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่ออธิบายฟีเจอร์พื้นฐานของ Web Part

Web Part สำหรับรูปตัวอย่าง

1. แถบชื่อเรื่องของ Web Part จะมีส่วนหัวสำหรับ Web Part

2. เมนู Web Part มีการทำงานต่างๆ ที่ทำให้คุณสามารถย่อหรือปิด Web Part แก้ไข Web Part หรือดูวิธีใช้สำหรับ Web Part ที่ระบุ เมื่อเพจอยู่ในโหมดแก้ไข คุณยังสามารถใช้เมนูนี้เพื่อลบ Web Part หรือเชื่อมต่อ Web Part นี้กับ Web Part อื่นได้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของ Web Part ที่คุณกำลังใช้อยู่

3. ส่วนเนื้อความของ Web Part จะมีเนื้อหาที่คุณระบุสำหรับชนิดของ Web Part ที่ใช้ ในตัวอย่างนี้ Web Part คือ Web Part สำหรับรูปที่ใช้แสดงรูป

เพจของ Web Part เป็นเว็บเพจชนิดพิเศษที่คุณสามารถใช้ Web Part ในการประสานข้อมูล เช่น รายการและแผนภูมิ และเนื้อหาเว็บ เช่น ข้อความและรูป ลงในพอร์ทัลข้อมูลแบบไดนามิกที่สร้างขึ้นจากงานทั่วไปหรือความสนใจพิเศษ

โฮมเพจของไซต์ของคุณเป็นตัวอย่างหนึ่งของเพจของ Web Part เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่หรือไซต์พื้นที่ทำงาน คุณกำลังสร้างเพจของ Web Part นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเพจของ Web Part ด้วยการเลือกแม่แบบไซต์ที่มีอยู่หนึ่งแม่แบบ หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เพื่อสร้างเพจของ Web Part ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้

คุณสามารถใช้เพจของ Web Part ในการแสดงข้อมูลหลากหลายที่มีโครงสร้างและที่ไม่มีโครงสร้างด้วยวิธีที่เป็นระเบียบ เป็นประโยชน์ และสะดวก บ่อยครั้งที่เพจของ Web Part จะมี Web Part จำนวนมากที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้คุณสามารถแสดงข้อมูลและเนื้อหาแบบไดนามิกในการดูผลลัพธ์ที่ต้องการได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเพจของ Web Part ชื่อ ใบสั่งซื้อของลูกค้า ที่คุณใช้ในการแสดงข้อมูลที่สำคัญบ่อยครั้ง คุณได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่มีคำถามเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ ลูกค้าที่ไม่ได้จำหมายเลขรหัสใบสั่งซื้อ แต่จำวันที่ที่ส่งใบสั่งซื้อได้ คุณสามารถใช้เพจของ Web Part ในการดำเนินการต่อไปนี้

เพจของ Web Part ชื่อ ใบสั่งซื้อของลูกค้า ที่มี Web Part จำนวนมาก

1. ค้นหาใบสั่งซื้อตามหมายเลข ID ใบสั่งซื้อ หรือในกรณีนี้ใช้วันที่ใบสั่งซื้อ

2. แสดงใบสั่งซื้อทั้งหมดเรียงตามวันที่

3. เลือกใบสั่งซื้อที่ถูกต้อง โดยยึดตามชื่อลูกค้า และค้นหารายละเอียดใบสั่งซื้อรวมถึงรายละเอียดลูกค้า

4. เลือกรายการบรรทัดในใบสั่งซื้อ (ในกรณีนี้คือหลอดไฟ) แล้วแสดงภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันคำถามของลูกค้า

5. ตรวจหาข่าวธุรกิจล่าสุดที่มีความสำคัญต่อใบสั่งซื้อของลูกค้า

คุณสมบัติต่างๆ ของ Web Part

Web Part แต่ละรายการจะใช้ชุดคุณสมบัติร่วมกัน (หรือที่เรียกว่าคุณสมบัติคลาส) ที่มีการจัดระเบียบเป็นส่วนๆ ในบานหน้าต่างเครื่องมือ และที่ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของ Web Part (เช่น ชื่อเรื่อง ความสูง และความกว้าง) เค้าโครง (เช่น ลำดับของ Web Part ในโซนและทิศทางของเนื้อหา) และคุณลักษณะขั้นสูงต่างๆ (เช่น ไอคอนรูปภาพและคำอธิบาย)

นอกจากนี้ Web Part จำนวนมากยังมีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่เป็นคุณสมบัติไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละ Web Part คุณสมบัติเหล่านี้มักจะแสดงที่ด้านบนหรือด้านล่างคุณสมบัติ Web Part ทั่วไปในบานหน้าต่างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น Web Part สำหรับรูปจะมีคุณสมบัติแบบกำหนดเองเพิ่มเติม ได้แก่ การเชื่อมโยงรูป การจัดแนวตามแนวตั้งและแนวนอน และสีพื้นหลัง

หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่สร้าง Web Part คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part อาจแสดงในส่วนเบ็ดเตล็ดเริ่มต้นที่ด้านล่างของคุณสมบัติทั่วไปในบานหน้าต่างเครื่องมือ

มุมมอง Web Part

คุณสามารถกำหนด Web Part เองในมุมมองใดมุมมองหนึ่งจากสองมุมมอง

 • มุมมองที่ใช้ร่วมกัน    คุณสามารถเพิ่ม Web Part ลงในเพจของ Web Part แล้วแก้ไขเพจของ Web Part ในมุมมองที่ใช้ร่วมกัน Web Part ที่ใช้ร่วมกันจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเพจของ Web Part ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • มุมมองส่วนบุคคล    คุณสามารถเพิ่ม Web Part ที่ใช้ร่วมกันลงในมุมมองส่วนบุคคลของคุณเอง แล้วทำการแก้ไขมุมมองของ Web Part ของคุณ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่คุณทำกับ Web Part ในขณะที่คุณอยู่ในมุมมองส่วนบุคคลจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณเท่านั้น ผู้ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในมุมมองส่วนบุคคลจะยังคงเห็นมุมมองที่ใช้ร่วมกันของ Web Part อยู่

มุมมองของ Web Part ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจาก

 • คุณอาจมีสิทธิ์เพื่อแก้ไขเฉพาะบาง Web Part ในบางเพจของ Web Part แต่ไม่ใช่ในเพจอื่นๆ ของ Web Part

 • คุณอาจจะสามารถเชื่อมต่อกับบาง Web Part บนเพจของ Web Part ได้แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ บนเพจเดียวกันของ Web Part

Web Part และการเชื่อมต่อ Web Part

คุณลักษณะเพิ่มเติมของ Web Part คือความสามารถในการเชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับ Web Part เหล่านี้ด้วยการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Web Part ต่างๆ และการทำรูปแบบการทำงานให้ตรงกัน เมื่อมีการเชื่อมต่อ Web Part ต่างๆ คุณสามารถจัดการข้อมูลด้วยวิธีที่น่าสนใจแบบไดนามิก ในหลายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี งานการเชื่อมต่อชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำได้ไม่ง่ายนัก และบ่อยครั้งจะต้องใช้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม แต่สำหรับ Web Part นั้น การเชื่อมต่อข้อมูลจะง่ายพอๆ กับการใช้คำสั่งบนเมนู ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเชื่อมต่อ Web Part คุณสามารถแสดงข้อมูลจากสอง Web Part ในมุมมองอื่นๆ ทำการคำนวณที่เกี่ยวข้องระหว่างสอง Web Part และกรอง Web Part โดยใช้ค่าจาก Web Part อื่น ทั้งหมดนี้กระทำบนเพจหนึ่งเพจของ Web Part

โซน Web Part และคุณสมบัติ

โซน Web Part คือคอนเทนเนอร์ของ Web Part ที่ใช้ในการจัดกลุ่มและจัดระเบียบ Web Part ต่างๆ บนเพจของ Web Part นอกจากนี้ โซน Web Part ยังมีชุดคุณสมบัติที่ตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการ นั่นคือคุณสามารถใช้ชุดย่อยของคุณสมบัติหนึ่งชุดในการจัดระเบียบเค้าโครงและจัดรูปแบบของ Web Part ต่างๆ บนเพจของ Web Part ได้ และคุณสามารถใช้ชุดย่อยของคุณสมบัติอีกชุดหนึ่งที่ให้ระดับการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีการปรับเปลี่ยน (หรือ "การล็อก") ของ Web Part ภายในโซน

คุณสมบัติโซน Web Part แต่ละคุณสมบัติจะมีการตั้งค่าหรือรูปแบบการทำงานเริ่มต้น ในขณะที่คุณเพิ่ม Web Part ลงในเพจของ Web Part ค่าคุณสมบัติเหล่านี้จำนวนหนึ่งจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ค่าคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ได้รับการออกแบบให้แก้ไขได้ในเบราว์เซอร์ แต่คุณสามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Office SharePoint Designer 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติโซน Web Part ให้ดูที่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK ซึ่งพร้อมใช้งานจากไซต์ การพัฒนา SharePoint ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ชนิดของ Web Part

Windows SharePoint Services จะให้ Web Part หลายชนิดที่พร้อมใช้งานกับไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ Web Part ภายในเหล่านี้ กำหนด Web Part เองตามความต้องการของคุณ หรือสร้าง Web Part ใหม่และอัปโหลดเพื่อใช้ทั่วทั้งไซต์ของคุณ

Web Part เริ่มต้น

Web Part ต่อไปนี้จะถูกรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้นในไซต์ใดๆ และสามารถกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมของคุณได้ Web Part จำนวนมากเหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อกันเองได้ เพื่อสร้างโซลูชันหลากหลายที่ไม่ซ้ำกันดังนี้

 • Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาเพื่อเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบ ตาราง ไฮเปอร์ลิงก์ และรูปภาพลงในหน้า Web Part ได้

 • Web Part สำหรับฟอร์ม     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อและกรองคอลัมน์ของข้อมูลใน Web Part อื่นได้ Web Part ทั้งสองรายการต้องทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

 • Web Part สำหรับรูป     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับรูปเพื่อเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกในหน้า Web Part ได้ เมื่อต้องการประสานรูปเข้ากับ Web Part อื่นๆ บนหน้าได้ง่ายขึ้น คุณสามารถควบคุมการจัดแนวในแนวตั้ง แนวนอน และสีพื้นหลังของรูปภายใน Web Part สำหรับรูปได้โดยการแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองในมุมมองที่แชร์

 • Web Part สำหรับมุมมองรายการ    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อแสดงและแก้ไขข้อมูลในรายการหรือข้อมูลในไลบรารีในไซต์ของคุณ และเพื่อเชื่อมต่อกับ Web Part อื่น รวมถึง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่นๆ ได้ รายการ คือ ข้อมูลที่คุณแชร์กับสมาชิกในทีมและมักจะแสดงในรูปแบบตาราง มุมมองรายการจะแสดงข้อมูลนี้ในวิธีต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การกรอง การเรียงลำดับ หรือการเลือกคอลัมน์โดยเฉพาะ

  หมายเหตุ: จะไม่มี Web Part ที่ชื่อว่ามุมมองรายการ เมื่อคุณสร้างรายการบนไซต์ของคุณ Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีชื่อเดียวกันกับรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรายการชื่อ เรือ ขึ้นมา Web Part ที่ชื่อ เรือ จะพร้อมใช้งานใน แกลเลอรีชื่อไซต์ Web Part จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ในรายการที่คุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 • Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงหน้า เพื่อแสดงเว็บเพจ ไฟล์ หรือโฟลเดอร์บนหน้า Web Part ได้ คุณใส่ไฮเปอร์ลิงก์ เส้นทางไฟล์ หรือชื่อโฟลเดอร์เพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหา

 • Web Part สำหรับ ผู้ใช้ไซต์    คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ใช้และกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการใช้ไซต์ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะปรากฏบนโฮมเพจของไซต์ เวิร์กสเปซเอกสาร โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ในหน้า Web Part ใดก็ได้

  หมายเหตุ: ในไซต์ที่ใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 และเวอร์ชันก่อนหน้านั้น Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะเรียกว่า Web Part สำหรับสมาชิก

 • Web Part สำหรับ XML     คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับ XML เพื่อแสดง Extensible Markup Language (XML) และนำ Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) ไปใช้กับ XML ก่อนที่จะแสดงเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีไฟล์ XML ที่ประกอบด้วยรายการเรือ ราคา และลิงก์ไปยังรูปเรือ คุณสามารถใช้ XSLT เพื่อแปลงข้อมูลให้แสดงรายการของเรือและราคา และทำให้ชื่อเรือเป็นไฮเปอร์ลิงก์เพื่อแสดงรูปในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

Web Part สำหรับมุมมองรายการที่กำหนดค่าล่วงหน้า

Web Parts ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในเทมเพลตของไซต์ทีม Windows SharePoint Services และได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ และพร้อมให้ใช้งานบนหน้า Web Part เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมใหม่ จะมีการรวม Web Part เหล่านี้ในลักษณะต่างๆ เมื่อคุณสร้างไซต์ทีมหรือไซต์เวิร์กสเปซ โดยขึ้นอยู่กับเทมเพลตไซต์ที่คุณเลือก

หมายเหตุ: Web Parts เหล่านี้มาจาก Web Part สำหรับมุมมองรายการ และใช้เทมเพลต Web Part ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเค้าโครงและการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังรายการเหล่านี้ บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิก รายการ บนหน้า เนื้อหาไซต์ทั้งหมด ให้คลิกชื่อของรายการที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล

 • ข้อความประกาศ     ใช้ Web Part ของข้อความประกาศเพื่อโพสต์ข่าว สถานะ และข้อมูลสั้นๆ ที่คุณต้องการแชร์กับสมาชิกในทีม

 • ปฏิทิน     ใช้ Web Part ของปฏิทินเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือกำหนดการของทีมที่จะเกิดขึ้น

 • ลิงก์     ใช้ Web Part ของลิงก์เพื่อโพสต์ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจที่น่าสนใจสำหรับทีม

 • เอกสารที่แชร์     ใช้ Web Part ของเอกสารที่แชร์ในการแชร์ไฟล์จากไลบรารีเอกสารเริ่มต้นกับผู้ใช้ของไซต์

 • งาน     ใช้ Web Part ของงานเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีม ระบุวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ และแสดงสถานะและความคืบหน้าของงานนั้น

 • การอภิปรายของทีม     ใช้ Web Part ของการอภิปรายของทีมเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับทีม

Web Part แบบกำหนดเอง

โดยการใช้สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Visual Studio นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ทั้งหมดของชุด Microsoft ASP.NET เพื่อสร้าง Web Part แบบกำหนดเองได้ หน้า Web Part คือไฟล์ ASP.NET (.aspx) และ Web Part ได้มาจากตัวควบคุมฟอร์มบนเว็บ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน้า Web Part นักพัฒนาสามารถสร้าง Web Part ของตัวเองที่มีหน้าที่การใช้งานใหม่ นักพัฒนายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองใน Web Part เพิ่มผู้สร้างแบบกำหนดเองในบานหน้าต่างเครื่องมือสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นๆ โดยใช้การเชื่อมต่อ Web Part สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการปรับใช้ Web Part ให้ดูที่ Windows SharePoint Services 3.0 SDK ซึ่งพร้อมใช้งานจากไซต์ การพัฒนา SharePoint ทั่วไป

คุณยังสามารถใช้ Web Part ที่บุคคลหรือบริษัทอื่นได้สร้างขึ้น คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part ของคุณหรือไซต์ บาง Web Part อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นโดยตรง ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่ม Web Part ของบริษัทอื่นลงในหน้า Web Part ของคุณหรือไซต์ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ด้านบนของหน้า

วิธีการใช้ Web Part และเพจของ Web Part

คุณสามารถใช้เพจของ Web Part ในวิธีต่อไปนี้

 • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

 • รายงานและสรุปข้อมูลสำคัญ

 • วิเคราะห์และรวมข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ผลรวมหรือนับจำนวน)

 • สรุปข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการดูเมื่อเริ่มต้นในแต่ละวัน

 • จัดลำดับความสำคัญและเน้นโครงการหรือข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • แสดงกำหนดการงานล่าสุดและข้อมูลการประชุมเพื่อวางแผนในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว

 • เข้าถึงข่าวธุรกิจ พยากรณ์อากาศท้องถิ่น และเว็บไซต์โปรดของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดจุดสนใจในการเรียกดูเว็บของคุณ

วิธีการสร้างและกำหนดเพจของ Web Part เอง

การสร้างและการกำหนดเพจของ Web Part เองนั้นสามารถทำได้หลายวิธี

 • ฟอร์ม หน้าของ Web Part ใหม่    วิธีทั่วไปในการสร้างหน้าของ Web Part คือการใช้ฟอร์ม หน้าของ Web Part ใหม่ บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก หน้าของ Web Part เพื่อเปิดฟอร์ม หน้าของ Web Part ใหม่ หลังจากที่ใช้ฟอร์มนี้สร้างหน้าแล้ว คุณสามารถเริ่มการออกแบบหน้าในเบราว์เซอร์ได้ทันที เมื่อคุณต้องการเรียกดูผ่านหน้า ให้ปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 • โปรแกรมออกแบบเว็บ    เมื่อใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถทำการกำหนดค่าขั้นสูงเองในเพจของ Web Part รวมถึงการกระทำต่อไปนี้ด้วย

  • กำหนดชุดรูปแเบบเองสำหรับเพจของ Web Part ที่ใช้ชุดรูปแบบของไซต์ตามค่าเริ่มต้น

  • แก้ไขแม่แบบเพจของ Web Part หรือสร้างใหม่

  • กำหนดเค้าโครงเพจเอง

  • แก้ไขคุณสมบัติโซน

  • เพิ่มโค้ด HTML หรือตัวควบคุมเว็บ

  • เปลี่ยนวิธีจัดลำดับ Web Part ภายในโซน

  • เพิ่ม Web Part ภายนอกโซน หรือเพิ่ม Web Part ลงในเว็บเพจที่ไม่ใช่เพจของ Web Part

  • สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part บนเพจต่างๆ ของ Web Part

  • ประกาศเพจของ Web Part ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้ Windows SharePoint Services

  • กำหนด Web Part สำหรับฟอร์มเองและใช้ Web Part สำหรับมุมมองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การสนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเพจของ Web Part

การสนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเพจของ Web Part สามารถจัดประเภทได้เป็นสองระดับ

 • การสนับสนุนระดับ 1 คือระดับสูงสุดของการสนับสนุนที่ปรากฏให้เห็นและการสนับสนุนการทำงาน เบราว์เซอร์ที่มีการสนับสนุนระดับ 1 จะมี Microsoft Internet Explorer รุ่นล่าสุดของ Microsoft Windows

 • สำหรับการสนับสนุนระดับ 2 นั้น คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็นและการทำงานจำนวนหนึ่งจะไม่พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์บางโปรแกรม และคุณลักษณะอื่นๆ จำนวนหนึ่งจะถูกลดลง และทำงานแตกต่างไปจากวิธีที่เป็นในเบราว์เซอร์ระดับ 1 อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะส่วนใหญ่จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ เบราว์เซอร์ที่มีการสนับสนุนระดับ 2 ได้แก่ Firefox 1.5 และรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows และ Netscape Navigator 8.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Windows ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ระดับ 2 จะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดูแลจากศูนย์กลาง Windows SharePoint Services 3.0

หมายเหตุ: เบราว์เซอร์ระดับ 2 ไม่สนับสนุนการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระดับการสนับสนุนที่มีในเบราว์เซอร์ทั่วไป

รุ่นเบราว์เซอร์ขั้นต่ำ

ระบบปฏิบัติการ

ระดับ 1

ระดับ 2

Internet Explorer 6.x

Windows

ใช่

ใช่

Internet Explorer 6.x รุ่น 64 บิต

Windows

ใช่

ใช่

Internet Explorer 7

Windows

ใช่

ใช่

Firefox 1.5

Windows

ไม่ใช่

ใช่

Netscape 8.0

Windows

ไม่ใช่

ใช่

Firefox 1.5

Unix

ไม่ใช่

ใช่

Netscape 7.2

Unix

ไม่ใช่

ใช่

Mozilla 1.7.12

Unix

ไม่ใช่

ใช่

Safari 2.0.2

Macintosh

ไม่ใช่

ใช่

Firefox 1.5

Macintosh

ไม่ใช่

ใช่

อื่นๆ

อื่นๆ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×