บทช่วยสอน: สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นามธรรม:    ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนก่อนหน้าสร้าง Power View รายงานที่น่าทึ่ง - ส่วนที่ 1เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีสามรายงาน Power View และการแสดงภาพหลาย รวมทั้งแผนที่แบบโต้ตอบ แผนภูมิวงกลม แท่ง แผนภูมิและคอลัมน์ ในบทช่วยสอนนี้ เรียนรู้วิธีการสร้างรายงาน Power View แบบโต้ตอบเพิ่มเติม

โปรดทราบด้วยว่าเมื่อคุณประกาศรายงานเหล่านี้และทำให้พร้อมใช้งานบน SharePoint การแสดงภาพเหล่านี้ก็จะเป็นแบบโต้ตอบเหมือนในบทช่วยสอนนี้สำหรับใครก็ตามที่ดูรายงาน

ส่วนต่างๆ ในบทช่วยสอนนี้มีดังต่อไปนี้

สร้างแผนภูมิพหุคูณ

สร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยใช้การ์ดและการเรียงต่อกัน

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองที่ มีการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนนี้เป็นแบบทดสอบที่คุณสามารถทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของคุณได้ คุณยังสามารถดูรายการวิดีโอที่แสดงแนวคิดและความสามารถหลายอย่างของ Power View ในภาคปฏิบัติได้อีกด้วย

ชุดข้อมูลนี้ใช้ข้อมูลอธิบายเหรียญรางวัลโอลิมปิก ประเทศที่จัดการแข่งขัน และรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่างๆ บทช่วยสอนในชุดข้อมูลนี้มีดังต่อไปนี้

 1. นำเข้าข้อมูลลงใน Excel 2013 และสร้างตัวแบบข้อมูล

 2. ขยายความสัมพันธ์ของตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013Power Pivot และ DAX

 3. สร้างรายงาน Power View ที่ยึดตามแผนที่

 4. รวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View

 5. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

 6. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

เราขอแนะนำให้คุณดูตามลำดับ

บทช่วยสอนเหล่านี้ใช้ Excel 2013 ที่เปิดใช้งาน Power Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel 2013 โปรดดู คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน Excel 2013 สำหรับคำแนะนำในการเปิดใช้งาน Power Pivot โปรดดู Power Pivot Add-in

สร้างแผนภูมิพหุคูณ

ในส่วนนี้ คุณจะสร้างการแสดงภาพแบบโต้ตอบด้วย Power View ต่อไป ส่วนนี้อธิบายการสร้างแผนภูมิพหุคูณสองสามชนิดที่แตกต่างกัน พหุคูณในบางครั้งเรียกว่า แผนภูมิลายตะแกรง

สร้างแบบโต้ตอบ แนวตั้ง แผนภูมิพหุคูณ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพหุคูณ คุณเริ่มต้นด้วยแผนภูมิอื่น เช่น แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิเส้น

 1. ใน Excel ให้เลือกเวิร์กชีต แท่งและคอลัมน์ สร้างรายงาน Power View ใหม่โดยการเลือก POWER VIEW > แทรก > Power View จาก Ribbon แผ่นงานรายงาน Power View เปล่าจะถูกสร้างขึ้น เปลี่ยนชื่อรายงานเป็น พหุคูณ ด้วยการคลิกขวาที่แท็บทางด้านล่าง และเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถดับเบิลคลิกที่แท็บเพื่อเปลี่ยนชื่อได้ด้วย

 2. ขยายตารางเหรียญในเขตข้อมูล Power View และเลือกเพศ และเขตข้อมูลเหตุการณ์ จากพื้นที่เขตข้อมูล เลือกปุ่มลูกศรที่อยู่ด้านข้างของเหตุการณ์ และเลือกCount (ไม่ว่างเปล่า) Power View สร้างตารางมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  การแสดงภาพตาราง Power View

 3. จาก ribbon เลือกออกแบบ > แสดงภาพสลับ > แผนภูมิอื่น > แผนภูมิวงกลม ขณะนี้ รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิวงกลม Power View

 4. คุณคิดว่าเป็นสิ่งน่าสนใจที่จะดูจำนวนของรายการตามเพศตามเวลา วิธีหนึ่งในการดูข้อมูลนั้นคือการใช้พหุคูณ จากตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากปีไปยังเขตข้อมูล พหุคูณแนวตั้ง เมื่อต้องการดูพหุคูณเพิ่มเติม ให้เอาคำอธิบายแผนภูมิออกจากรายงานโดยการเลือก เค้าโครง > คำอธิบายแผนภูมิ > ไม่มี จาก Ribbon

 5. เปลี่ยนเค้าโครงเพื่อให้ตารางพหุคูณแสดงแผนภูมิหกที่กว้าง ด้วยแผนภูมิหกสูง เลือกแผนภูมิ เลือกเค้าโครง > ความสูงของตาราง > 6 แล้วเค้าโครง > ความกว้างของตาราง > 6 ขณะนี้หน้าจอของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิวงกลมพหุคูณใน Power View

 6. ชนิดแผนภูมิพหุคูณเป็นแบบโต้ตอบเกินไป โฮเวอร์เหนือแผนภูมิวงกลม และข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นนั้นจะปรากฏขึ้น คลิกชิ้นวงกลมใด ๆ ในตาราง และส่วนที่เลือกจะถูกเน้นสำหรับแต่ละแผนภูมิในพหุคูณ ในหน้าจอมีเลือกชิ้นสีเหลือง (ผู้หญิง) สำหรับ 1952 และอื่น ๆ ชิ้นสีเหลืองทั้งหมดจะถูกเน้น เมื่อเพิ่มเติมแผนภูมิจะพร้อมใช้งานมากกว่าที่ Power View สามารถแสดงในหนึ่งหน้าจอ แถบเลื่อนแนวตั้งจะแสดงตามแนวขอบด้านขวาของการแสดงภาพ

  การโต้ตอบกับแผนภูมิพหุคูณ Power View

สร้างแผนภูมิพหุคูณแนวนอนแบบโต้ตอบ

แผนภูมิแนวนอนทำงานคล้ายกับแผนภูมิพหุคูณแนวตั้ง

 1. คุณต้องการเปลี่ยนแผนภูมิพหุคูณแนวตั้งของ Verticals แนวนอน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ลากปีเขตข้อมูลจากพื้นที่พหุคูณแนวตั้งลงในพื้นที่พหุคูณแนวนอน ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้


  เปลี่ยนการแสดงภาพ Power View จากเขตข้อมูล Power View

 2. การแสดงข้อมูลในรายงาน Power View เปลี่ยนเป็นแผนภูมิพหุคูณแนวนอน โปรดสังเกตแถบเลื่อนที่ด้านล่างของการแสดงภาพ แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  พหุคูณแนวนอนใน Power View

สร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณ

การสร้างแผนภูมิเส้นเป็นพหุคูณทำได้ง่ายๆ ด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการสร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณโดยยึดตามจำนวนของเหรียญรางวัลสำหรับปีแต่ละปี

 1. สร้างแผ่นงาน Power View ใหม่ และเปลี่ยนชื่อเส้นพหุคูณ จากเขตข้อมูล Power View เลือกนับจำนวนของเหรียญและปีจากตารางเหรียญ เปลี่ยนการแสดงข้อมูลในแผนภูมิเส้น ด้วยการเลือกออกแบบ > แผนภูมิอื่น > เส้น ขณะนี้ ลากปีไปยังพื้นที่แกน แผนภูมิของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  แผนภูมิเส้น Power View

 2. ลองมุ่งเหรียญฤดูหนาว ในบานหน้าต่างตัวกรอง เลือกแผนภูมิ จาก นั้นลากฤดูกาลจากตารางเหรียญรางวัลลงในบานหน้าต่างตัวกรอง เลือกฤดูหนาว ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  กรองแผนภูมิใน Power View

 3. เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณ ลาก NOC_CountryRegion จากตารางเหรียญรางวัลลงในพื้นที่พหุคูณแนวตั้ง รายงานของคุณตอนนี้มีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  พหุคูณเส้นใน Power View

 4. คุณสามารถเลือกที่จะจัดเรียงแผนภูมิพหุคูณโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ต่างกัน และในลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ได้ด้วยการคลิกบนการเลือกที่มุมบนซ้ายของการแสดงภาพ

สร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยใช้การ์ดและการเรียงต่อกัน

การเรียงต่อกันและการ์ดแปลงตารางเป็นชุดของ Snapshot ที่แสดงภาพข้อมูล วางในรูปแบบการ์ด ซึ่งเหมือนกับบัตรดัชนี ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณใช้การ์ดในการแสดงภาพจำนวนเหรียญรางวัลที่มอบให้ในกีฬาที่หลากหลาย แล้วปรับปรุงการแสดงภาพโดยการเรียงผลลัพธ์ต่อกันตามครั้งที่จัดการแข่งขัน

สร้างการแสดงภาพการ์ด

 1. สร้างรายงาน Power View ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น การ์ด จาก เขตข้อมูล Power View จากตาราง ประเภท ให้เลือกประเภท จากตาราง เหรียญรางวัล ให้เลือกจำนวนนับที่แตกต่างของครั้งที่จัดการแข่งขัน จำนวนเหรียญรางวัล และ NOC_CountryRegion ในพื้นที่เขตข้อมูลของ เขตข้อมูล Power View ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก NOC_CountryRegion และเลือกจำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน)

 2. ใน ribbon เลือกออกแบบ > แสดงภาพสลับ > ตาราง > การ์ด ตารางของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  การแสดงภาพการ์ดใน Power View

 3. ด้วยการแสดงผลแบบการ์ดเลือก เลือกรูปสาขาจากตารางรูปสาขา คุณอาจได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยที่พร้อมท์ให้คุณคลิกที่ปุ่มเมื่อต้องการเปิดใช้งานเนื้อหาต้นรูปเพื่อแสดง ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  คำเตือนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใน Excel

 4. ในพื้นที่เขตข้อมูล จัดเรียงเขตข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้: รูปสาขา สาขา นับ จำนวนของเหรียญ NOC_CountryRegion และสุดท้ายจำนวน Distinct นับจำนวนของรุ่น บัตรของคุณในขณะนี้มีลักษณะคล้ายกับหน้าจอต่อไปนี้
  การแสดงภาพการ์ดโดยมีเขตข้อมูลที่จัดเรียงใหม่

ใช้การเรียงต่อกันกับการแสดงภาพการ์ด

 1. ตรวจทานการ์ดเหล่านี้โดยยึดตามปีได้รับรางวัลเหรียญรางวัลเป็นเรื่องง่าย ในเขตข้อมูล Power View จากตารางเหรียญลากเขตข้อมูลปีไปยังพื้นที่เรียงต่อกันตาม แสดงข้อมูลของคุณในขณะนี้มีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  การใช้ฟีเจอร์ เรียงต่อกันโดย ใน Power View

 2. ขณะนี้การ์ดจะเรียงต่อกันตามปี แต่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วย เขตข้อมูล เรียงต่อกันโดย กลายเป็นคอนเทนเนอร์ ซึ่งในจุดนี้มีเฉพาะการ์ดที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพิ่มลงในคอนเทนเนอร์นั้นได้ และดูวิธีที่การใช้ เรียงต่อกันโดย สามารถสร้างรายงานแบบโต้ตอบที่ประสานมุมมองของข้อมูลของคุณ

 3. คลิกในพื้นที่ด้าน ข้างของการแสดงภาพการ์ด แต่ยังคงอยู่ ในคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันตาม เปลี่ยนแปลงบานหน้าต่างเขตข้อมูล Power View เพื่อแสดงว่า คุณจะยังคงอยู่ในที่เก็บไทล์โดย แต่คุณไม่ได้อยู่ในการแสดงภาพการ์ด หน้าจอต่อไปนี้แสดงวิธีนี้ปรากฏในบานหน้าต่างเขตข้อมูล Power View
  คอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย ในรายงาน Power View

 4. ในเขตข้อมูล Power View เลือกทั้งหมดเพื่อแสดงตารางทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน จากตารางเจ้าภาพเลือกเมือง ฤดูกาล NOC_CountryRegion และ FlagURL จาก ribbon เลือกออกแบบ > แสดงภาพสลับ > ตาราง > การ์ด คุณต้องการให้ตารางคุณเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อต้องการเติมช่องว่างพร้อมใช้งานรายงาน เพิ่มเติมเพื่อให้คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชนิดของการแสดงผลแบบการ์ด เลือกออกแบบ > ตัวเลือก > บัตรสไตล์ > คำบรรยาย นั่นคือดียิ่งขึ้น รายงานของคุณตอนนี้มีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  การเพิ่มการแสดงภาพอีกรายการในคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย ใน Power View

 5. สังเกตว่า วิธี เมื่อคุณเลือกปีที่แตกต่างจากไทล์เรียงอยู่ด้านบนของที่เก็บไทล์โดย บัตรคำบรรยายภาพที่คุณเพิ่งสร้างจะยังซิงโครไนซ์กับสิ่งที่คุณเลือกไว้ นั่นเป็นเพราะว่าการแสดงภาพการ์ดทั้งสองอยู่ภายในไทล์โดยคอนเทนเนอร์ที่คุณสร้างขึ้น เมื่อคุณเลื่อนการเรียงต่อกันตามสิ่งที่เลือก แล้วเลือก 2002 ตัวอย่างเช่น รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  การโต้ตอบกับการเรียงต่อกันใน Power View

 6. คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีข้อมูลไทล์ Power View จาก ribbon เลือกออกแบบ > ไทล์ > ชนิดไทล์ > ลำดับไทล์ การเปลี่ยนแปลงการแสดงภาพไทล์ และ Power View ย้ายไทล์ด้านล่างของที่เก็บไทล์ ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้
  การใช้ลำดับการเรียงต่อกันใน Power View

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณประกาศรายงานเหล่านี้และทำให้พร้อมใช้งานบน SharePoint การแสดงภาพเหล่านี้ก็จะเป็นแบบโต้ตอบสำหรับใครก็ตามที่ดูรายงาน

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองที่มีการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิแบบโต้ตอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ด้วย ในส่วนนี้ คุณสร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง และแสดงภาพข้อมูลโอลิมปิกในแบบที่ให้ใครก็ตามที่ดูรายงาน Power View ของคุณสามารถโต้ตอบกับรายงานในแบบที่น่าสนใจและน่าทึ่งได้

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

 1. สร้างรายงาน Power View ใหม่โดยการเลือก POWER VIEW > แทรก > Power View จาก Ribbon เปลี่ยนชื่อรายงานเป็น ฟอง จากตาราง เหรียญรางวัล ให้เลือกจำนวนเหรียญรางวัลและ NOC CountryRegion ในพื้นที่เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรข้าง NOC_CountryRegion และเลือก จำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน) เพื่อให้มีการนับรหัสประเทศหรือภูมิภาคแทนที่จะนับรหัส จากตาราง รายการ ให้เลือก กีฬา

 2. เลือกออกแบบ > แสดงภาพสลับ > แผนภูมิอื่น > แผนภูมิกระจาย เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงภาพลงในแผนภูมิกระจาย รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิกระจายใน Power View

 3. ถัดไป ลากเหตุการณ์จากตารางไปยังพื้นที่ขนาดของเขตข้อมูล Power View รายงานของคุณน่าสนใจมากกลายเป็น และตอนนี้ มีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้

  การใช้ ขนาด ในแผนภูมิฟองของ Power View

 4. แผนภูมิกระจายของคุณเป็นแผนภูมิฟองแล้วตอนนี้ และขนาดของฟองจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเหรียญรางวัลที่ได้รับในกีฬาแต่ละอย่าง

 5. แผนภูมิฟองของคุณเป็นแบบโต้ตอบเกินไป เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือฟอง Rowing, Power View แสดงที่คุณ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่ากีฬา ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  โฮเวอร์เหนือแผนภูมิฟอง Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

การแสดงภาพจำนวนมากที่คุณสร้างจะยึดตามรายการที่เกิดขึ้นตามเวลา ในชุดข้อมูลโอลิมปิก เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะดูว่าได้มีการมอบเหรียญรางวัลไปแล้วเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการสร้างการแสดงภาพที่เล่นหรือเคลื่อนไหวโดยยึดตามข้อมูลตามเวลา

 1. ในแผนภูมิกระจายที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า ให้สังเกตพื้นที่แกนเล่นในเขตข้อมูล Power View ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  แกนเล่นของ Power View

 2. จากตารางเหรียญลากปีไปยังพื้นที่แกนเล่น ต่อไปนี้มาสนุกส่วน แกนจะถูกสร้างขึ้นที่ด้านล่างของการแสดงข้อมูลในแผนภูมิกระจาย และเป็นไอคอนเล่นปรากฏอยู่ด้านข้าง ดังที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ กดเล่น

  ปุ่มเล่นในรายงาน Power View

 3. ดูฟองเคลื่อนที่ ขยาย และหดในขณะที่ปีเลื่อนไปตามแกนเล่น คุณยังสามารถเน้นฟองที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกีฬาบางอย่าง และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟองเปลี่ยนไปอย่างไรในขณะที่แกนเล่นเคลื่อนที่ เส้นจะตามมา เน้นให้เห็นภาพ และติดตามจุดข้อมูลในขณะที่แกนเคลื่อนไปข้างหน้า

 4. เลือก Aquatics แล้วคลิกเล่น Aquatics จะถูกเน้น และลายน้ำมุมขวาบนของรายงานแสดงปี (แกนเล่น) เป็นเล่น แกนย้ายล่วงหน้า ที่ส่วนท้าย เส้นทาง Aquatics ถูกเน้นในการแสดงภาพ ในขณะที่เป็นสีจางกีฬาอื่น ๆ หน้าจอต่อไปนี้แสดงรายงานเมื่อแกนเล่นเสร็จสมบูรณ์

  การแสดงภาพฟองตามเวลาใน Power View

 5. คุณสามารถเลือกกีฬามากกว่าหนึ่งได้ ด้วยการกดแป้น CTRL และทำการเลือกหลายรายการ ให้ลองใช้สำหรับตัวคุณเอง ในหน้าจอต่อไปนี้ เลือกกีฬาสาม: Wrestling, Athletics และ Aquatics

  เน้นฟองหลายฟองในรายงานเล่นของ Power View

 6. สุดท้าย คุณสามารถกรองแผนภูมิกระจายเหมือนแสดงภาพอื่น ๆ มีหลายสี เนื่องจากมีจำนวนมากกีฬาในชุดข้อมูล จากตารางเหรียญลากฤดูกาลลงในพื้นที่สีของเขตข้อมูล Power View ตอนนี้ใช้สีเฉพาะสอง หนึ่งสำหรับแต่ละฤดูกาล (ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว) หน้าจอต่อไปนี้แสดงนี้ แต่เมื่อต้องการดูน่าสนใจวิธีนี้มีลักษณะ วิดีโอที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนนี้

  ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลในรายงาน PLAY ของ Power View

มีรายงานที่โดดเด่นและน่าทึ่งมากมายที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Power View การแสดงภาพแต่ละอย่างจะนำมุมมองบางอย่างและแตกต่างกันไปใช้ในข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการให้รายงานมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น คุณสามารถรวมการแสดงภาพที่แตกต่างกันในหน้ารายงานเดียวได้ และทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ทบทวนสิ่งที่คุณเรียนรู้

ในบทช่วยสอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิพหุคูณ แผนภูมิเส้น แผนภูมิฟอง และแผนภูมิกระจาย คุณได้เรียนรู้วิธีการเรียงรายงานของคุณต่อกัน และวิธีการสร้างคอนเทนเนอร์ที่รวมรายงานจำนวนมากไว้

บทช่วยสอนนี้ทำให้ชุดการสร้างรายงาน Power View จบสมบูรณ์

วิดีโอจากชุดข้อมูลโอลิมปิก

บางครั้ง ก็เป็นการดีที่ได้เห็นงานเหล่านี้ในภาคปฏิบัติ ในส่วนนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชุดข้อมูลโอลิมปิก วิดีโอเหล่านี้จะคล้ายกับบทช่วยสอน แต่เวิร์กบุ๊ก, รูป Power Pivot หรือแผ่นงาน Power View บางรายการอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

Power Pivot วิดีโอ:

 • ตั้งค่าเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 • ซ่อนคอลัมน์และตาราง

 • เพิ่มคำอธิบายให้กับคอลัมน์และตาราง

 • ความสัมพันธ์

 • สรุปโดย

วิดีโอ power View:

 • เริ่มต้นใช้งาน Power View ใน Excel 2013

 • แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย

 • การ์ด

 • ดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้นเฉพาะกิจ

 • ดูรายละเอียดเชิงลึกด้วยลำดับชั้นในตัวแบบ

 • ตัวกรอง

 • ลำดับชั้น

 • เน้น

 • แผนที่

 • แผนที่: แก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ไม่ชัดเจน

 • เมทริกซ์

 • พหุคูณ

 • แผนภูมิวงกลม

 • รีเฟรชข้อมูลในตัวแบบข้อมูล

 • ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 • เรียงลำดับ

 • การเรียงต่อกัน

ขอบคุณ! ฉันหวังว่าคุณชอบชุดบทช่วยสอนนี้ และพบว่าเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจวิธีการสร้างรายงาน Power View ของคุณเอง คุณสามารถสร้างรายงานที่น่าทึ่ง ตื่นตาตื่นใจ และโต้ตอบได้ด้วย Power View และแชร์รายงานนั้นโดยใช้พอร์ทัลข่าวกรองธุรกิจบน SharePoint

บทช่วยสอนในชุดนี้

รายการต่อไปนี้มีลิงก์ไปยังบทช่วยสอนทั้งหมดในชุดนี้

 1. นำเข้าข้อมูลลงใน Excel 2013 และสร้างตัวแบบข้อมูล

 2. ขยายความสัมพันธ์ของตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013Power Pivot และ DAX

 3. สร้างรายงาน Power View ที่ยึดตามแผนที่

 4. รวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View

 5. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

 6. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

คำถาม

ต้องการดูว่าคุณจำสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วได้แค่ไหนหรือไม่ นี่คือโอกาสของคุณ คำถามต่อไปนี้จะเน้นที่ฟีเจอร์ ความสามารถ หรือข้อกำหนดที่คุณได้เรียนรู้ในบทช่วยสอนนี้ ที่ด้านล่างของหน้าให้คุณจะพบคำตอบ ขอให้โชคดี!

คำถามที่ 1: ชนิดแผนภูมิพหุคูณมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

ก: แผนภูมิการเลื่อน

ข: แผนภูมิทูเปิล

ค: แผนภูมิลายตะแกรง

ง: แผนภูมิหน้า

คำถามที่ 2: พื้นที่ใดใน เขตข้อมูล Power View ที่ให้คุณสร้างคอนเทนเนอร์ ซึ่งคุณสามารถใส่การแสดงภาพหลายรายการได้

ก: พื้นที่คอลัมน์

ข: พื้นที่สรุป

ค: พื้นที่ เรียงต่อกันโดย

ง: พื้นที่คอนเทนเนอร์

คำถามที่ 3: เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยยึดตามเขตข้อมูล เช่น เขตข้อมูลวันที่ พื้นที่เขตข้อมูล Power View ใดที่คุณควรใช้

ก: พื้นที่แกนเล่น

ข: พื้นที่พหุคูณแนวนอน

ค: พื้นที่ภาพเคลื่อนไหว

ง: คุณไม่สามารถสร้างการแสดงภาพที่เจ๋งๆ แบบนั้นได้ หรือคุณทำได้

คำถามที่ 4: จะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบนแผนภูมิพหุคูณ ถ้ามีแผนภูมิวงกลมมากกว่าที่จะจัดให้พอดีบนหนึ่งหน้าจอได้

ก: Power View จะเริ่มเลื่อนไปตามแผนภูมิวงกลมโดยอัตโนมัติ

ข: Power View จะให้แถบเลื่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณเลื่อนไปยังแผนภูมิวงกลมอื่น

ค: Power View จะสร้างรายงานสำหรับจำนวนแผนภูมิวงกลมที่สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอเท่านั้นในทันที

ง: Power View จะวางแผนภูมิวงกลมทั้งหมดบนหน้าจอเดียวโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนแผนภูมิวงกลมที่จำเป็นต้องมี

คำตอบของแบบทดสอบ

 1. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 2. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 3. คำตอบที่ถูกต้องคือ ก

 4. คำตอบที่ถูกต้องคือ ข

หมายเหตุ: ข้อมูลและรูปในชุดบทช่วยสอนนี้ยึดตามรายการต่อไปนี้

 • ชุดข้อมูลโอลิมปิกจาก Guardian News & Media Ltd.

 • รูปธงชาติจาก CIA Factbook (cia.gov)

 • ข้อมูลประชากรจาก The World Bank (worldbank.org)

 • แผนภูมิรูปภาพกีฬาโอลิมปิกโดย Thadius856 และ Parutakupiu

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×