บทช่วยสอน: สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นามธรรม:    ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนก่อนหน้าสร้าง Power View รายงานที่น่าทึ่ง - ส่วนที่ 1เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีสามรายงาน Power View และการแสดงภาพหลาย รวมทั้งแผนที่แบบโต้ตอบ แผนภูมิวงกลม แท่ง แผนภูมิและคอลัมน์ ในบทช่วยสอนนี้ เรียนรู้วิธีการสร้างรายงาน Power View แบบโต้ตอบเพิ่มเติม

โปรดทราบด้วยว่าเมื่อคุณประกาศรายงานเหล่านี้และทำให้พร้อมใช้งานบน SharePoint การแสดงภาพเหล่านี้ก็จะเป็นแบบโต้ตอบเหมือนในบทช่วยสอนนี้สำหรับใครก็ตามที่ดูรายงาน

ส่วนต่างๆ ในบทช่วยสอนนี้มีดังต่อไปนี้

สร้างแผนภูมิพหุคูณ

สร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยใช้การ์ดและการเรียงต่อกัน

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองที่มีการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนนี้เป็นแบบทดสอบที่คุณสามารถทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของคุณได้ คุณยังสามารถดูรายการวิดีโอที่แสดงแนวคิดและความสามารถหลายอย่างของ Power View ในภาคปฏิบัติได้อีกด้วย

ชุดข้อมูลนี้ใช้ข้อมูลอธิบายเหรียญรางวัลโอลิมปิก ประเทศที่จัดการแข่งขัน และรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่างๆ บทช่วยสอนในชุดข้อมูลนี้มีดังต่อไปนี้

 1. นำเข้าข้อมูลลงใน Excel 2013 และสร้างตัวแบบข้อมูล

 2. ขยายความสัมพันธ์ของตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013Power Pivot และ DAX

 3. สร้างรายงาน Power View ที่ยึดตามแผนที่

 4. รวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View

 5. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

 6. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

เราขอแนะนำให้คุณดูตามลำดับ

บทช่วยสอนเหล่านี้ใช้ Excel 2013 ที่เปิดใช้งาน Power Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel 2013 โปรดดู คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน Excel 2013 สำหรับคำแนะนำในการเปิดใช้งาน Power Pivot โปรดดู Power Pivot Add-in

สร้างแผนภูมิพหุคูณ

ในส่วนนี้ คุณจะสร้างการแสดงภาพแบบโต้ตอบด้วย Power View ต่อไป ส่วนนี้อธิบายการสร้างแผนภูมิพหุคูณสองสามชนิดที่แตกต่างกัน พหุคูณในบางครั้งเรียกว่า แผนภูมิลายตะแกรง

สร้างแบบโต้ตอบ แนวตั้ง แผนภูมิพหุคูณ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพหุคูณ คุณเริ่มต้นด้วยแผนภูมิอื่น เช่น แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิเส้น

 1. ใน Excel ให้เลือกเวิร์กชีต แท่งและคอลัมน์ สร้างรายงาน Power View ใหม่โดยการเลือก POWER VIEW > แทรก > Power View จาก Ribbon แผ่นงานรายงาน Power View เปล่าจะถูกสร้างขึ้น เปลี่ยนชื่อรายงานเป็น พหุคูณ ด้วยการคลิกขวาที่แท็บทางด้านล่าง และเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถดับเบิลคลิกที่แท็บเพื่อเปลี่ยนชื่อได้ด้วย

 2. ขยายตาราง เหรียญรางวัล ใน เขตข้อมูล Power View และเลือกเขตข้อมูลเพศ แล้วรายการ จากพื้นที่ของเขตข้อมูล ให้เลือกปุ่มลูกศรข้างรายการ และเลือก จำนวนนับ (ไม่ใช่ค่าว่าง) ตารางที่ Power View สร้างจะมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  การแสดงภาพตาราง Power View

 3. จาก Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิอื่น > แผนภูมิวงกลม ขณะนี้รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิวงกลม Power View

 4. คุณคิดว่าเป็นสิ่งน่าสนใจที่จะดูจำนวนของรายการตามเพศตามเวลา วิธีหนึ่งในการดูข้อมูลนั้นคือการใช้พหุคูณ จากตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากปีไปยังเขตข้อมูล พหุคูณแนวตั้ง เมื่อต้องการดูพหุคูณเพิ่มเติม ให้เอาคำอธิบายแผนภูมิออกจากรายงานโดยการเลือก เค้าโครง > คำอธิบายแผนภูมิ > ไม่มี จาก Ribbon

 5. เปลี่ยนเค้าโครงเพื่อให้ตารางพหุคูณแสดงแผนภูมิกว้างหกอัน สูงหกอัน โดยที่มีการเลือกแผนภูมิไว้ ให้เลือก เค้าโครง > ความสูงของเส้นตาราง > 6 แล้ว เค้าโครง > ความกว้างของเส้นตาราง > 6 หน้าจอของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิวงกลมพหุคูณใน Power View

 6. ชนิดแผนภูมิพหุคูณเป็นแบบโต้ตอบด้วย โฮเวอร์เหนือแผนภูมิวงกลมใดๆ และข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นนั้นจะแสดงขึ้น คลิกชิ้นของวงกลมใดๆ ในตาราง และการเลือกนั้นจะถูกเน้นสำหรับแผนภูมิแต่ละอันในพหุคูณ ในหน้าจอด้านล่างนี้ ชิ้นสีเหลือง (ผู้หญิง) สำหรับปี 1952 ถูกเลือก และชิ้นสีเหลืองอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเน้น เมื่อมีแผนภูมิพร้อมใช้งานมากกว่าที่ Power View สามารถแสดงได้ในหนึ่งหน้าจอ แถบเลื่อนแนวตั้งจะแสดงขึ้นตามขอบด้านขวาของการแสดงภาพ

  การโต้ตอบกับแผนภูมิพหุคูณ Power View

สร้างแผนภูมิพหุคูณแนวนอนแบบโต้ตอบ

แผนภูมิแนวนอนทำงานคล้ายกับแผนภูมิพหุคูณแนวตั้ง

 1. คุณต้องการเปลี่ยนแผนภูมิพหุคูณแนวตั้งเป็นพหุคูณแนวนอน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ลากเขตข้อมูล ปี จากพื้นที่พหุคูณแนวตั้งลงในพื้นที่พหุคูณแนวนอนตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้


  เปลี่ยนการแสดงภาพ Power View จากเขตข้อมูล Power View

 2. การแสดงภาพรายงาน Power View เปลี่ยนเป็นแผนภูมิพหุคูณแนวนอน ให้สังเกตแถบเลื่อนทางด้านล่างของการแสดงภาพตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  พหุคูณแนวนอนใน Power View

สร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณ

การสร้างแผนภูมิเส้นเป็นพหุคูณทำได้ง่ายๆ ด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการสร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณโดยยึดตามจำนวนของเหรียญรางวัลสำหรับปีแต่ละปี

 1. สร้างแผ่นงาน Power View ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น พหุคูณเส้น จาก เขตข้อมูล Power View ให้เลือกจำนวนเหรียญรางวัลและปีจากตาราง เหรียญรางวัล เปลี่ยนการแสดงภาพเป็นแผนภูมิเส้นโดยการเลือก ออกแบบ > แผนภูมิอื่น > แผนภูมิเส้น ตอนนี้ให้ลากปีไปยังพื้นที่แกน แผนภูมิของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  แผนภูมิเส้น Power View

 2. มาดูเหรียญรางวัลฤดูหนาวกัน ในบานหน้าต่าง ตัวกรอง ให้เลือกแผนภูมิ จากนั้นลาก ฤดูกาล จากตาราง เหรียญรางวัล ลงในบานหน้าต่างตัวกรอง เลือกฤดูหนาวตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  กรองแผนภูมิใน Power View

 3. เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้นพหุคูณ ให้ลาก NOC_CountryRegion จากตาราง เหรียญรางวัล ลงในพื้นที่พหุคูณแนวตั้ง ขณะนี้รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  พหุคูณเส้นใน Power View

 4. คุณสามารถเลือกที่จะจัดเรียงแผนภูมิพหุคูณโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ต่างกัน และในลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ได้ด้วยการคลิกบนการเลือกที่มุมบนซ้ายของการแสดงภาพ

สร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยใช้การ์ดและการเรียงต่อกัน

การเรียงต่อกันและการ์ดแปลงตารางเป็นชุดของ Snapshot ที่แสดงภาพข้อมูล วางในรูปแบบการ์ด ซึ่งเหมือนกับบัตรดัชนี ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณใช้การ์ดในการแสดงภาพจำนวนเหรียญรางวัลที่มอบให้ในกีฬาที่หลากหลาย แล้วปรับปรุงการแสดงภาพโดยการเรียงผลลัพธ์ต่อกันตามครั้งที่จัดการแข่งขัน

สร้างการแสดงภาพการ์ด

 1. สร้างรายงาน Power View ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น การ์ด จาก เขตข้อมูล Power View จากตาราง ประเภท ให้เลือกประเภท จากตาราง เหรียญรางวัล ให้เลือกจำนวนนับที่แตกต่างของครั้งที่จัดการแข่งขัน จำนวนเหรียญรางวัล และ NOC_CountryRegion ในพื้นที่เขตข้อมูลของ เขตข้อมูล Power View ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก NOC_CountryRegion และเลือกจำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน)

 2. ใน Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > ตาราง > การ์ด ตารางของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  การแสดงภาพการ์ดใน Power View

 3. โดยที่มีการเลือกการแสดงภาพการ์ด ให้เลือก DiscImage จากตาราง DiscImage คุณอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่พร้อมท์ให้คุณคลิกที่ปุ่มเพื่อ เปิดใช้งานเนื้อหา เพื่อรับรูปให้แสดงตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  คำเตือนการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใน Excel

 4. ในพื้นที่เขตข้อมูล ให้จัดเรียงเขตข้อมูลในลำดับต่อไปนี้ DiscImage, ประเภท, จำนวนเหรียญรางวัล, จำนวนของ NOC_CountryRegion และสุดท้ายคือ จำนวนนับที่แตกต่างของครั้งที่จัดการแข่งขัน การ์ดของคุณจะมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  การแสดงภาพการ์ดโดยมีเขตข้อมูลที่จัดเรียงใหม่

ใช้การเรียงต่อกันกับการแสดงภาพการ์ด

 1. การรีวิวการ์ดเหล่านี้โดยยึดตามปีที่ได้รับเหรียญรางวัลนั้นง่ายมาก ใน เขตข้อมูล Power View จากตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากเขตข้อมูล ปี ลงในพื้นที่ เรียงต่อกันโดย การแสดงภาพของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  การใช้ฟีเจอร์ เรียงต่อกันโดย ใน Power View

 2. ขณะนี้การ์ดจะเรียงต่อกันตามปี แต่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วย เขตข้อมูล เรียงต่อกันโดย กลายเป็นคอนเทนเนอร์ ซึ่งในจุดนี้มีเฉพาะการ์ดที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถเพิ่มลงในคอนเทนเนอร์นั้นได้ และดูวิธีที่การใช้ เรียงต่อกันโดย สามารถสร้างรายงานแบบโต้ตอบที่ประสานมุมมองของข้อมูลของคุณ

 3. คลิกในพื้นที่ติดกับการแสดงภาพการ์ด แต่ยังคงอยู่ภายในคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย บานหน้าต่าง เขตข้อมูล Power View จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงว่าคุณยังคงอยู่ในคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย แต่คุณไม่ได้อยู่ในการแสดงภาพการ์ด หน้าจอต่อไปนี้แสดงวิธีที่สิ่งนี้ปรากฏในบานหน้าต่างเขตข้อมูล Power View
  คอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย ในรายงาน Power View

 4. ใน เขตข้อมูล Power View ให้เลือก ทั้งหมด เพื่อแสดงตารางทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน จากตาราง เจ้าภาพ ให้เลือกเมือง ฤดูกาล NOC_CountryRegion และ FlagURL จาก Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > ตาราง > การ์ด คุณต้องการให้ตารางที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ที่พร้อมใช้งานของรายงาน คุณจึงตัดสินใจเปลี่ยนชนิดของการแสดงภาพการ์ด เลือก ออกแบบ > ตัวเลือก > สไตล์การ์ด > คำบรรยายภาพ ดูดีขึ้นมาก รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  การเพิ่มการแสดงภาพอีกรายการในคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย ใน Power View

 5. สังเกตว่าเมื่อคุณเลือกปีอื่นจากการเรียงต่อกันที่ด้านบนของคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย การ์ดคำบรรยายภาพที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นจะซิงโครไนซ์กับการเลือกของคุณด้วย นั่นเป็นเพราะว่าการแสดงภาพการ์ดทั้งสองรายการอยู่ภายในคอนเทนเนอร์ เรียงต่อกันโดย ที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลื่อนการเลือก เรียงต่อกันโดย และเลือกปี 2002 รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  การโต้ตอบกับการเรียงต่อกันใน Power View

 6. คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่ Power View เรียงต่อข้อมูลได้ด้วย จาก Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > การเรียงต่อกัน > ชนิดการเรียงต่อกัน > ลำดับการเรียงต่อกัน การแสดงภาพการเรียงต่อกันจะเปลี่ยนไป และ Power View ย้ายการเรียงต่อกันไปที่ด้านล่างของคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้
  การใช้ลำดับการเรียงต่อกันใน Power View

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อคุณประกาศรายงานเหล่านี้และทำให้พร้อมใช้งานบน SharePoint การแสดงภาพเหล่านี้ก็จะเป็นแบบโต้ตอบสำหรับใครก็ตามที่ดูรายงาน

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองที่มีการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิแบบโต้ตอบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ด้วย ในส่วนนี้ คุณสร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง และแสดงภาพข้อมูลโอลิมปิกในแบบที่ให้ใครก็ตามที่ดูรายงาน Power View ของคุณสามารถโต้ตอบกับรายงานในแบบที่น่าสนใจและน่าทึ่งได้

สร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

 1. สร้างรายงาน Power View ใหม่โดยการเลือก POWER VIEW > แทรก > Power View จาก Ribbon เปลี่ยนชื่อรายงานเป็น ฟอง จากตาราง เหรียญรางวัล ให้เลือกจำนวนเหรียญรางวัลและ NOC CountryRegion ในพื้นที่เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรข้าง NOC_CountryRegion และเลือก จำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน) เพื่อให้มีการนับรหัสประเทศหรือภูมิภาคแทนที่จะนับรหัส จากตาราง รายการ ให้เลือก กีฬา

 2. เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิอื่น > แผนภูมิกระจาย เพื่อเปลี่ยนการแสดงภาพเป็นแผนภูมิกระจาย รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิกระจายใน Power View

 3. ถัดไป ให้ลาก รายการ จากตาราง รายการ ลงในพื้นที่ ขนาด ของ เขตข้อมูล Power View รายงานของคุณจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  การใช้ ขนาด ในแผนภูมิฟองของ Power View

 4. แผนภูมิกระจายของคุณเป็นแผนภูมิฟองแล้วตอนนี้ และขนาดของฟองจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเหรียญรางวัลที่ได้รับในกีฬาแต่ละอย่าง

 5. แผนภูมิฟองของคุณเป็นแบบโต้ตอบด้วย เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือฟอง การแข่งเรือพาย Power View จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกีฬานั้นให้กับคุณตามที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  โฮเวอร์เหนือแผนภูมิฟอง Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างการแสดงภาพเล่นที่ยึดตามเวลา

การแสดงภาพจำนวนมากที่คุณสร้างจะยึดตามรายการที่เกิดขึ้นตามเวลา ในชุดข้อมูลโอลิมปิก เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะดูว่าได้มีการมอบเหรียญรางวัลไปแล้วเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการสร้างการแสดงภาพที่เล่นหรือเคลื่อนไหวโดยยึดตามข้อมูลตามเวลา

 1. ในแผนภูมิกระจายที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้สังเกตพื้นที่แกนเล่นในเขตข้อมูล Power View ตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  แกนเล่นของ Power View

 2. จากตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากปีไปยังพื้นที่แกนเล่น มาถึงตอนที่สนุกแล้ว แกนจะถูกสร้างขึ้นตามแนวด้านล่างของการแสดงภาพแผนภูมิกระจาย และไอคอน เล่น จะปรากฏขึ้นด้านข้างตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ กดเล่น

  ปุ่มเล่นในรายงาน Power View

 3. ดูฟองเคลื่อนที่ ขยาย และหดในขณะที่ปีเลื่อนไปตามแกนเล่น คุณยังสามารถเน้นฟองที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกีฬาบางอย่าง และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฟองเปลี่ยนไปอย่างไรในขณะที่แกนเล่นเคลื่อนที่ เส้นจะตามมา เน้นให้เห็นภาพ และติดตามจุดข้อมูลในขณะที่แกนเคลื่อนไปข้างหน้า

 4. เลือก กีฬาทางน้ำ แล้วคลิก เล่น กีฬาทางน้ำจะถูกเน้น และลายน้ำในมุมบนขวาของรายงานจะแสดงปี (แกนเล่น) ในขณะที่แกนเล่นเคลื่อนไปข้างหน้า ที่ส่วนท้ายสุด เส้นทางที่กีฬาทางน้ำเคลื่อนไปจะถูกเน้นในการแสดงภาพ ในขณะที่กีฬาอื่นๆ จะเป็นสีจาง หน้าจอต่อไปนี้แสดงรายงานเมื่อแกน เล่น เสร็จสมบูรณ์

  การแสดงภาพฟองตามเวลาใน Power View

 5. คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งกีฬาโดยการกดแป้น CTRL และทำการเลือกหลายรายการ ลองทำด้วยตัวคุณเองสิ ในหน้าจอต่อไปนี้ กีฬาสามอย่างถูกเลือกคือ กีฬามวยปล้ำ กรีฑา และกีฬาทางน้ำ

  เน้นฟองหลายฟองในรายงานเล่นของ Power View

 6. และสุดท้าย คุณสามารถกรองแผนภูมิกระจายได้เหมือนกับการแสดงภาพอื่นๆ มีสีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีกีฬาจำนวนมากในชุดข้อมูล จากตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากฤดูกาลลงในพื้นที่ สี ของ เขตข้อมูล Power View ในตอนนี้ มีเฉพาะสองสีเท่านั้นที่ถูกใช้ สีหนึ่งต่อหนึ่งฤดู (ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว) หน้าจอต่อไปนี้แสดงสิ่งนี้ แต่ถ้าต้องการดูว่ามีหน้าตาสุดยอดแค่ไหน ให้ดูวิดีโอที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนนี้

  ใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลในรายงาน PLAY ของ Power View

มีรายงานที่โดดเด่นและน่าทึ่งมากมายที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Power View การแสดงภาพแต่ละอย่างจะนำมุมมองบางอย่างและแตกต่างกันไปใช้ในข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการให้รายงานมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น คุณสามารถรวมการแสดงภาพที่แตกต่างกันในหน้ารายงานเดียวได้ และทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ทบทวนสิ่งที่คุณเรียนรู้

ในบทช่วยสอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิพหุคูณ แผนภูมิเส้น แผนภูมิฟอง และแผนภูมิกระจาย คุณได้เรียนรู้วิธีการเรียงรายงานของคุณต่อกัน และวิธีการสร้างคอนเทนเนอร์ที่รวมรายงานจำนวนมากไว้

บทช่วยสอนนี้ทำให้ชุดการสร้างรายงาน Power View จบสมบูรณ์

วิดีโอจากชุดข้อมูลโอลิมปิก

บางครั้ง ก็เป็นการดีที่ได้เห็นงานเหล่านี้ในภาคปฏิบัติ ในส่วนนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชุดข้อมูลโอลิมปิก วิดีโอเหล่านี้จะคล้ายกับบทช่วยสอน แต่เวิร์กบุ๊ก, รูป Power Pivot หรือแผ่นงาน Power View บางรายการอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

Power Pivot วิดีโอ:

 • ตั้งค่าเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 • ซ่อนคอลัมน์และตาราง

 • เพิ่มคำอธิบายให้กับคอลัมน์และตาราง

 • ความสัมพันธ์

 • สรุปโดย

วิดีโอ power View:

 • เริ่มต้นใช้งาน Power View ใน Excel 2013

 • แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจาย

 • การ์ด

 • ดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้นเฉพาะกิจ

 • ดูรายละเอียดเชิงลึกด้วยลำดับชั้นในตัวแบบ

 • ตัวกรอง

 • ลำดับชั้น

 • เน้น

 • แผนที่

 • แผนที่: แก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ไม่ชัดเจน

 • เมทริกซ์

 • พหุคูณ

 • แผนภูมิวงกลม

 • รีเฟรชข้อมูลในตัวแบบข้อมูล

 • ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 • เรียงลำดับ

 • การเรียงต่อกัน

ขอบคุณ! ฉันหวังว่าคุณชอบชุดบทช่วยสอนนี้ และพบว่าเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจวิธีการสร้างรายงาน Power View ของคุณเอง คุณสามารถสร้างรายงานที่น่าทึ่ง ตื่นตาตื่นใจ และโต้ตอบได้ด้วย Power View และแชร์รายงานนั้นโดยใช้พอร์ทัลข่าวกรองธุรกิจบน SharePoint

บทช่วยสอนในชุดนี้

รายการต่อไปนี้มีลิงก์ไปยังบทช่วยสอนทั้งหมดในชุดนี้

 1. นำเข้าข้อมูลลงใน Excel 2013 และสร้างตัวแบบข้อมูล

 2. ขยายความสัมพันธ์ของตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013Power Pivot และ DAX

 3. สร้างรายงาน Power View ที่ยึดตามแผนที่

 4. รวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View

 5. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

 6. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

คำถาม

ต้องการดูว่าคุณจำสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้วได้แค่ไหนหรือไม่ นี่คือโอกาสของคุณ คำถามต่อไปนี้จะเน้นที่ฟีเจอร์ ความสามารถ หรือข้อกำหนดที่คุณได้เรียนรู้ในบทช่วยสอนนี้ ที่ด้านล่างของหน้าให้คุณจะพบคำตอบ ขอให้โชคดี!

คำถามที่ 1: ชนิดแผนภูมิพหุคูณมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

ก: แผนภูมิการเลื่อน

ข: แผนภูมิทูเปิล

ค: แผนภูมิลายตะแกรง

ง: แผนภูมิหน้า

คำถามที่ 2: พื้นที่ใดใน เขตข้อมูล Power View ที่ให้คุณสร้างคอนเทนเนอร์ ซึ่งคุณสามารถใส่การแสดงภาพหลายรายการได้

ก: พื้นที่คอลัมน์

ข: พื้นที่สรุป

ค: พื้นที่ เรียงต่อกันโดย

ง: พื้นที่คอนเทนเนอร์

คำถามที่ 3: เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพเคลื่อนไหวโดยยึดตามเขตข้อมูล เช่น เขตข้อมูลวันที่ พื้นที่เขตข้อมูล Power View ใดที่คุณควรใช้

ก: พื้นที่แกนเล่น

ข: พื้นที่พหุคูณแนวนอน

ค: พื้นที่ภาพเคลื่อนไหว

ง: คุณไม่สามารถสร้างการแสดงภาพที่เจ๋งๆ แบบนั้นได้ หรือคุณทำได้

คำถามที่ 4: จะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบนแผนภูมิพหุคูณ ถ้ามีแผนภูมิวงกลมมากกว่าที่จะจัดให้พอดีบนหนึ่งหน้าจอได้

ก: Power View จะเริ่มเลื่อนไปตามแผนภูมิวงกลมโดยอัตโนมัติ

ข: Power View จะให้แถบเลื่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณเลื่อนไปยังแผนภูมิวงกลมอื่น

ค: Power View จะสร้างรายงานสำหรับจำนวนแผนภูมิวงกลมที่สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอเท่านั้นในทันที

ง: Power View จะวางแผนภูมิวงกลมทั้งหมดบนหน้าจอเดียวโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนแผนภูมิวงกลมที่จำเป็นต้องมี

คำตอบของแบบทดสอบ

 1. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 2. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 3. คำตอบที่ถูกต้องคือ ก

 4. คำตอบที่ถูกต้องคือ ข

หมายเหตุ: ข้อมูลและรูปในชุดบทช่วยสอนนี้ยึดตามรายการต่อไปนี้

 • ชุดข้อมูลโอลิมปิกจาก Guardian News & Media Ltd.

 • รูปธงชาติจาก CIA Factbook (cia.gov)

 • ข้อมูลประชากรจาก The World Bank (worldbank.org)

 • แผนภูมิรูปภาพกีฬาโอลิมปิกโดย Thadius856 และ Parutakupiu

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×