บทช่วยสอน: สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

บทคัดย่อ:    ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนก่อนหน้านี้เรื่อง การรวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View เวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณมีตัวแบบข้อมูลที่สมบูรณ์ และพร้อมที่จะสร้างรายงานแล้ว ในบทช่วยสอนนี้ คุณสร้างรายงาน Power View สามรายงานที่แตกต่างกัน เรียนรู้เคล็ดลับตลอดบทช่วยสอน และเรียนรู้ขั้นตอนอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างอีกมากมาย

ส่วนต่างๆ ในบทช่วยสอนนี้มีดังต่อไปนี้

สร้างแผนภูมิแผนที่แบบโต้ตอบ

สร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบ

สร้างแผนภูมิแท่งและคอลัมน์แบบโต้ตอบ

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ที่ส่วนท้ายของบทช่วยสอนนี้เป็นแบบทดสอบที่คุณสามารถทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของคุณได้

ชุดข้อมูลนี้ใช้ข้อมูลอธิบายเหรียญรางวัลโอลิมปิก ประเทศที่จัดการแข่งขัน และรายการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต่างๆ บทช่วยสอนในชุดข้อมูลนี้มีดังต่อไปนี้

 1. นำเข้าข้อมูลลงใน Excel 2013 และสร้างตัวแบบข้อมูล

 2. ขยายความสัมพันธ์ของตัวแบบข้อมูลโดยใช้ Excel 2013Power Pivot และ DAX

 3. สร้างรายงาน Power View ที่ยึดตามแผนที่

 4. รวมข้อมูลอินเทอร์เน็ตและตั้งค่าเริ่มต้นของรายงาน Power View

 5. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 1

 6. สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

เราขอแนะนำให้คุณดูตามลำดับ

บทช่วยสอนเหล่านี้ใช้ Excel 2013 ที่เปิดใช้งาน Power Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel 2013 โปรดดู คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน Excel 2013 สำหรับคำแนะนำในการเปิดใช้งาน Power Pivot โปรดดู Power Pivot Add-in

สร้างแผนภูมิแผนที่แบบโต้ตอบ

การสร้างรายงานใน Power View นั้นสนุกและง่ายมาก และรายงานที่คุณสร้างจะเป็นแบบโต้ตอบได้ ช่วยให้ผู้ชมรายงานสามารถคลิกที่องค์ประกอบข้อมูล และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกใหม่ในข้อมูลของคุณ

ในส่วนนี้ คุณสร้างแผนภูมิแผนใหม่และขยายออก จากนั้นคุณสร้างแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมที่จะแสดงข้อมูลในแบบที่น่าสนใจ ในระหว่างทาง คุณจะเพิ่มการคำนวณใหม่บางอย่างกับตัวแบบข้อมูล รายงานจึงมีลักษณะตามที่คุณต้องการ มาเริ่มกันเลย

สร้างแผนภูมิแผนที่แบบโต้ตอบ

ในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ คุณได้สร้างรายงานแผนที่พื้นฐานเพื่อแสดงเมืองที่จัดการแข่งขันสำหรับโอลิมปิกเกมส์ในแต่ละครั้ง คุณเห็นว่ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่พร้อมใช้งานในตัวแบบข้อมูลนี้ และคุณต้องการเห็นข้อมูลนั้นในแบบที่แตกต่างออกไป เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณต้องสร้างรายงานแผนที่ Power View ใหม่เพื่อแสดงจำนวนของเหรียญรางวัลที่แต่ละประเทศหรือภูมิภาคได้รับ ชนิดของเหรียญรางวัล และผลลัพธ์ตามฤดูกาล

 1. ใน Excel ให้เลือกเวิร์กชีต Power View1 แผ่นงานของคุณจะมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้ โดยยึดตามงานที่ทำเสร็จในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ และขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณคลิกบนพื้นที่

  รายงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก

  สร้างรายงาน Power View ใหม่ด้วยการเลือก POWER VIEW > แทรก > Power View จาก Ribbon แผ่นงานรายงาน Power View เปล่าจะถูกสร้างขึ้น เปลี่ยนชื่อรายงานเป็น แผนที่ ด้วยการคลิกขวาที่แท็บทางด้านล่าง และเลือก เปลี่ยนชื่อ จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

 2. ขยายตาราง เหรียญรางวัลในเขตข้อมูล Power View และเลือก NOC_CountryRegion เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรางวัล ให้เลือกเขตข้อมูลเหรียญรางวัล ตารางที่ Power View สร้างจะมีลักษณะเหมือนหน้าจอต่อไปนี้
  ตาราง Power View ใหม่ที่ยึดตามเหรียญรางวัล

  เอ๊ะ นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ รายงานนี้แสดงชนิดของเหรียญรางวัลที่แต่ละประเทศหรือภูมิภาคได้รับ และคุณต้องการจำนวนของเหรียญรางวัล ในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ คุณใช้สูตร DAX เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเหรียญรางวัลที่ได้รับ คุณจึงตัดสินใจใช้สูตร DAX เพื่อคำนวณจำนวนของเหรียญรางวัล

 3. ใน Power Pivot บนแท็บ เหรียญรางวัล ให้เลือกเซลล์ใต้คอลัมน์เหรียญรางวัล ถ้าไม่มีเซลล์พร้อมใช้งานใต้คอลัมน์ พื้นที่การคำนวณ อาจจะไม่ปรากฏขึ้น เมื่อต้องการแสดง พื้นที่การคำนวณ ให้เลือก หน้าแรก > มุมมอง > พื้นที่การคำนวณ พิมพ์สูตร DAX ต่อไปนี้ลงในเซลล์

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างสูตร DAX ในเซลล์ใดๆ ในพื้นที่การคำนวณ และมีเขตข้อมูลจากการคำนวณพร้อมใช้งานจากตารางนั้นในเครื่องมือไคลเอ็นต์ เช่น Power View หรือ PivotTable การเลือกเซลล์ใต้เขตข้อมูลเหรียญรางวัลเป็นวิธีที่ดีในการติดตามว่าคอลัมน์ใดได้รับการคำนวณ

 4. กลับไปที่ Excel ตัวแบบข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดต ในเวิร์กชีต แผนที่ ในตอนนี้ เขตข้อมูล Power View ของคุณแสดงเขตข้อมูลจำนวนเหรียญรางวัล เนื่องจากจำนวนเหรียญรางวัลเป็นเขตข้อมูลจากการคำนวณ จึงมีไอคอนเครื่องคิดเลขเล็กๆ แสดงถัดจากเขตข้อมูล โดยที่มีตารางที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ถูกเลือกไว้ ให้ยกเลิกการเลือกเหรียญรางวัล และเลือกจำนวนเหรียญรางวัล ดูดีขึ้นมาก ในขณะนี้ หน้าจอของคุณจะแสดงจำนวนเหรียญรางวัลที่ประเทศหรือภูมิภาคได้รับตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  ตาราง Power View เปลี่ยนเป็นจำนวนเหรียญรางวัล

 5. เลือก ออกแบบ > เปลี่ยนรูปแบบการแสดงภาพ > แผนที่ เพื่อแสดงตารางเป็นแผนที่ ปรับขนาดแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือฟองใดๆ บนแผนที่ ข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ ลองทำด้วยตัวคุณเองสิ
  โฮเวอร์เหนือข้อมูลในแผนที่ Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบในแผนที่

ตอนนี้คุณก็มีการแสดงภาพของแผนที่ ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณเปลี่ยนฟองเป็นแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

 1. ใน Power View จาก เขตข้อมูล Power View ให้ลากเหรียญรางวัลไปยังเขตข้อมูล สี ตอนนี้ฟองแต่ละฟองบนแผนที่กลายเป็นแผนภูมิวงกลม โดยที่ส่วนแต่ละส่วนจะมีขนาดตามชนิดของเหรียญรางวัลที่ได้รับ เมื่อคุณเลือกแผนที่ เครื่องมือการนำทางจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณขยายหรือเลื่อนไปด้านข้างดังแสดงในรูปภาพต่อไปนี้
  นำสีไปใช้กับการแสดงภาพของแผนที่ Power View

 2. โฮเวอร์เหนือแผนภูมิวงกลมใดๆ ข้อมูลจะแสดงขึ้นโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณโฮเวอร์เหนือชิ้นใด ในหน้าจอต่อไปนี้ ฉันโฮเวอร์เหนือชิ้นสีแดงของประเทศสเปน (ESP) และการแสดงภาพแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนั้นของฟอง โปรดสังเกตว่าฟองจะขยายออก เพื่อให้นำทางไปยังชิ้นอื่นๆ ง่ายขึ้น
  ข้อมูลเพิ่มเติมบนการแสดงภาพของแผนที่ เพียงแค่โฮเวอร์

คุณมีแผนที่แบบโต้ตอบที่ซึ่งให้คุณขยาย ย่อ และโฮเวอร์เหนือองค์ประกอบข้อมูลและดูข้อมูลเพิ่มเติม

สังเกตว่าเหรียญรางวัลถูกเรียงลำดับตามตัวอักษร ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องการให้ลำดับเป็นดังต่อไปนี้: เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราจำเป็นต้องเรียงลำดับเหรียญรางวัลตามค่าอื่น

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของเขตข้อมูล

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงจากค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องกำหนดความสัมพันธ์เขตข้อมูลเหรียญรางวัลกับเขตข้อมูลอื่น จากนั้นเรียงลำดับตามเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ แต่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ มีสองสามขั้นตอนในการทำสิ่งนี้ แต่เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะเห็นว่าสะดวกและง่ายแค่ไหนในการทำให้ตัวแบบข้อมูลมีลักษณะการทำงานตามที่คุณต้องการ

 1. ใน Excel ให้แทรกเวิร์กชีตใหม่ถัดจาก ประชากร เปลี่ยนชื่อแผ่นงานเป็น ค่าเหรียญรางวัล พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในเวิร์กชีตค่าเหรียญรางวัล คุณยังสามารถคัดลอกและวางได้

เหรียญรางวัล

ค่าเหรียญรางวัล

เหรียญทอง

1.

เหรียญเงิน

2.

เหรียญทองแดง

3.

 1. จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง (โดยที่ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง คุณสามารถกด Ctrl + A แล้ว Ctrl + T เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง) ดูให้แน่ใจว่าคุณเลือก ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ในหน้าต่าง สร้างตาราง ภายใต้ ออกแบบ > คุณสมบัติ > ชื่อตาราง ตั้งชื่อตารางว่า ค่าเหรียญรางวัล

 2. ยังคงอยู่ใน Excel ให้เลือก Power Pivot > ตาราง > เพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล เพื่อเพิ่มตารางลงในตัวแบบข้อมูล

 3. ใน Power Pivot ให้เลือก มุมมองไดอะแกรม ย้ายตาราง ค่าเหรียญรางวัล ไปไว้ข้างตาราง เหรียญรางวัล คุณสามารถย้ายตารางอื่นออกไปเพื่อให้มีพื้นที่ว่างได้ ในตาราง เหรียญรางวัล ให้ลากเขตข้อมูลเหรียญรางวัลไปยังเขตข้อมูลเหรียญรางวัลในตาราง ค่าเหรียญรางวัล และสร้างความสัมพันธ์ เลือกเส้นระหว่างตารางเหล่านั้นเพื่อเน้นความสัมพันธ์ที่คุณสร้าง มุมมองไดอะแกรมของคุณจะมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เหรียญรางวัล และ ค่าเหรียญรางวัล

 4. ใน มุมมองข้อความ ใน Power Pivot ให้เลือกตาราง เหรียญรางวัล เลื่อนไปทางขวาและเลือกคอลัมน์ที่ชื่อว่า เพิ่มคอลัมน์ ในแถบสูตร ให้พิมพ์สูตร DAX ต่อไปนี้

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  ฟังก์ชัน RELATED ส่งกลับค่าจากอีกตารางหนึ่งในตัวแบบข้อมูล คุณสามารถเรียงลำดับได้เฉพาะกับคอลัมน์ที่พบในตารางเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีค่า MedalValue อยู่ในตาราง เหรียญรางวัล ฟังก์ชัน RELATED ให้เราดึงเขตข้อมูล ค่าเหรียญรางวัล ลงในตาราง เหรียญรางวัล เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น ค่าเหรียญรางวัล

 5. ขณะนี้ เราจำเป็นต้องระบุวิธีที่ Power View (และเครื่องมือไคลเอ็นต์อื่นๆ) ควรเรียงลำดับเขตข้อมูลเหรียญรางวัล เลือกคอลัมน์เหรียญรางวัล แล้วเลือก หน้าแรก > เรียงลำดับและกรอง > เรียงลำดับตามคอลัมน์ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก ค่าเหรียญรางวัล เป็นคอลัมน์ในการเรียงลำดับเหรียญรางวัลตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  หน้าต่างเรียงลำดับตามคอลัมน์

 6. กลับไปใน Excel ลำดับการจัดเรียงใหม่จะมีผลในการแสดงภาพของแผนที่ซึ่งคุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  การแสดงภาพของแผนที่ เรียงลำดับตามที่คุณต้องการ

กรองการแสดงภาพโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ตอนนี้คุณมีการแสดงภาพแผนที่ของรายการกีฬาโอลิมปิกแล้ว คุณต้องการกรองผลลัพธ์ตามฤดูกาล คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 1. ใน Power View ให้ลากฤดูกาลจากตาราง เหรียญรางวัล ใน เขตข้อมูล Power View ไปยังพื้นที่รายงาน ตารางจะถูกสร้างขึ้นโดยมีเขตข้อมูลฤดูกาล ตารางอาจจะซ้อนทับแผนที่ของคุณ ให้ปรับขนาดแผนที่และย้ายตารางฤดูกาลไปไว้ข้างแผนที่

 2. โดยที่มีตารางฤดูกาลถูกเลือกไว้ ให้เลือก ออกแบบ > ตัวแบ่งส่วนข้อมูล > ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จาก Ribbon แผนที่สามารถถูกกรองตามตัวแบ่งส่วนข้อมูลฤดูกาลได้แล้ว ลองทำดู บนตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้คลิกฤดูร้อน แล้วก็ฤดูหนาว ให้สังเกตวิธีที่ แผนที่ อัปเดตแผนที่ทันทีเพื่อแสดงการเลือกที่คุณทำ

 3. เมื่อต้องการล้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลและดูผลลัพธ์ทั้งหมด ให้คลิกไอคอน ล้างตัวกรอง ที่ปรากฏเหนือตารางตัวแบ่งส่วนข้อมูล ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือการแสดงภาพเท่านั้น ไอคอน ล้างตัวกรอง จะมีลักษณะเหมือนกับยางลบขนาดเล็กตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้
  ไอคอนล้างตัวกรองใน Power View

กรองการแสดงภาพอื่นๆ โดยใช้แผนที่

นอกจากคุณจะสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อกรองแผนที่แล้ว คุณยังสามารถใช้แผนที่เพื่อกรองตารางอื่นแบบโต้ตอบที่คุณรวมไว้ในรายงานได้อีกด้วย

 1. ใน Power View จากตาราง การแข่งขัน ให้ลาก กีฬา ลงในพื้นที่รายงาน ตารางที่ชื่อว่า กีฬา ถูกสร้างขึ้น ลาก จำนวนเหรียญรางวัล จากตาราง เหรียญรางวัล ลงในตาราง กีฬา ด้วย รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  เพิ่มตารางกีฬาไปยังรายงาน Power View ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าช่องว่างปรากฏในข้อมูลของคุณ และคุณต้องการเอาออก ให้ใช้บานหน้าต่าง ตัวกรอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเอาช่องว่างออกจาก กีฬา ถ้าบานหน้าต่าง ตัวกรอง ถูกยุบ ให้ขยาย ตัวกรอง จากนั้นเลือกตาราง กีฬา แล้วคลิกที่ลูกศรข้างกีฬา เลือก (ทั้งหมด) เพื่อเลือกทั้งหมด จากนั้นเลือก (ว่าง) เพื่อไม่รวมช่องว่างในการแสดงภาพ

 2. เมื่อคุณคลิกบนแผนภูมิวงกลมในแผนที่ การแสดงภาพตารางกีฬาจะถูกกรองโดยยึดตามการเลือกของคุณ และตามตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ถูกเลือกไว้ แผนภูมิวงกลมที่ไม่ได้เลือกจะเป็นสีจาง รวมถึงชิ้นของแผนภูมิวงกลมเดียวกันที่ไม่ได้ถูกเลือกด้วย ตัวอย่างเช่น คลิกฤดูหนาวในตัวแบ่งส่วนข้อมูลฤดูกาล แล้วขยายและคลิกที่ส่วนสีส้มของแผนภูมิวงกลมประเทศฟินแลนด์ ตารางกีฬาจะปรับโดยอัตโนมัติและในทันที ประเทศฟินแลนด์ได้รับเหรียญเงิน 95 เหรียญโดยที่ได้ 11 เหรียญจากไบแอธลอน 18 เหรียญจากฮอคกี้น้ำแข่ง และอื่นๆ หน้าจอต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตาราง และแผนที่จะเป็นแบบโต้ตอบใน Power View

สร้างแผนภูมิแท่งแบบโต้ตอบ

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีมากกว่านั้น อาจเป็นสิ่งน่าสนใจถ้าจะดูการแจกแจงของเหรียญรางวัล ในการแสดงภาพของแผนที่ โดยยึดตามการแสดงภาพตารางกีฬา และแทนที่จะเป็นตัวเลข คุณต้องการดูเป็นแผนภูมิแท่ง

 1. เลือกการแสดงภาพตารางกีฬา จาก Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม การแสดงภาพของกีฬาจะกลายเป็นแผนภูมิแท่ง

 2. จากตัวแบ่งส่วนข้อมูลฤดูกาล ให้เลือกฤดูร้อน สังเกตวิธีที่แผนภูมิแท่ง กีฬา เปลี่ยนไปเพื่อแสดงถึงกีฬาที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน

 3. บนแผนภูมิแท่งกีฬา ให้คลิกแท่งที่อยู่ถัดจากกีฬาฟันดาบ สังเกตว่าแท่งอื่นๆ ในแผนภูมิจะจางลง แต่จะยังคงมองเห็นอยู่ นอกจากนี้ให้สังเกตบนการแสดงภาพของ แผนที่ แผนภูมิวงกลมจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงเฉพาะเหรียญรางวัลที่ได้รับสำหรับการเลือกในแผนภูมิแท่ง กีฬา เท่านั้น ประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่ได้เหรียญรางวัลในกีฬาฟันดาบจะจางลง หน้าจอต่อไปนี้แสดงลักษณะรายงาน Power View ของคุณ

  การแสดงภาพพหุคูณเป็นแบบโต้ตอบใน Power View

 4. คลิกแท่งอื่นๆ ในกีฬา และดูวิธีที่ Power View อัปเดตแผนที่และแผนภูมิแท่งโดยยึดตามการเลือกของคุณในทันที

เมื่อต้องการดูการแสดงภาพเหล่านี้เป็นวิดีโอ ให้ดูวิดีโอต่อไปนี้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบ

คุณได้เห็นวิธีที่การแสดงภาพของแผนที่สามารถรวมแผนภูมิวงกลม แต่คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบใน Power View ภายนอกแผนที่ได้ด้วย ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบ วิธีการดูรายละเอียดเชิงลึกในวงกลมแต่ละวง และวิธีการสร้างชิ้นต่างๆ ของวงกลม มาเริ่มกันเลย

สร้างแผนภูมิวงกลมแบบโต้ตอบ

 1. เลือกแท็บแผนที่ใน Excel จากนั้นคลิก POWER VIEW > แทรก > Power View แท็บใหม่จะถูกสร้างขึ้น เปลี่ยนชื่อแท็บเป็น วงกลม

 2. จาก เขตข้อมูล Power View ให้เลือกปีจากตาราง เหรียญรางวัล Power View จะรวมข้อมูลเนื่องจากข้อมูลเป็นตัวเลข เมื่อต้องการป้องกันเหตุการณ์นี้ ให้คลิกบนลูกศรข้างปีในพื้นที่ เขตข้อมูล และเลือก จำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน) ตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  เลือก จำนวนนับ (ที่แตกต่างกัน) ในเขตข้อมูล Power View

 3. ถัดไป จาก การแข่งขัน ให้เลือกกีฬา ตารางจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่รายงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงภาพเป็นแผนภูมิวงกลม ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิอื่น > วงกลม หน้าจอต่อไปนี้แสดงแผนภูมิวงกลมของคุณ

  ว้าว แผนภูมิวงกลมดูยุ่งมาก

 4. แผนภูมิวงกลมนั้นยุ่งเกินไป คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการกรองผลลัพธ์เฉพาะกีฬาฤดูหนาวเท่านั้น ก่อนอื่น ให้คลิกไอคอนลูกศรในบานหน้าต่าง ตัวกรอง ที่ยุบ บานหน้าต่าง ตัวกรอง จะขยายออก คลิก มุมมอง บนบานหน้าต่าง ตัวกรอง เพื่อให้ตัวกรองใดๆ ที่คุณลากไปที่นั่นจะถูกนำไปใช้กับรายงานทั้งหมดในมุมมองนั้น ลากฤดูกาลจากตาราง เหรียญรางวัล ลงในบานหน้าต่าง ตัวกรอง เลือกฤดูหนาวจากตัวกรองฤดูกาลตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  ดูดีขึ้น แผนภูมิวงกลมไม่ควรยุ่งมากเกินไป

 5. เช่นเดียวกับการแสดงภาพของ แผนที่ แผนภูมิวงกลมเป็นแบบโต้ตอบ โฮเวอร์เหนือชิ้นใดๆ ของวงกลม และข้อมูลจะปรากฏขึ้น การคลิกบนชิ้นหรือสีใดๆ ในคำอธิบายแผนภูมิจะเน้นที่กีฬานั้น ในหน้าจอต่อไปนี้ คุณคลิกกีฬาสเก็ต และข้อมูลคำอธิบายแผนภูมิและ ชิ้นแผนภูมิวงกลมจะถูกเน้น ในขณะที่ชิ้นอื่นๆ ทั้งหมดและรายการคำอธิบายแผนภูมิเป็นสีจาง

  แผนภูมิวงกลมของ Power View เป็นแบบโต้ตอบ แค่เพียงคลิกที่รายการคำอธิบายแผนภูมิ

เมื่อต้องการล้างการเน้น ให้คลิกอีกครั้งบนชิ้นที่เลือก หรือคลิกที่พื้นที่ว่างในการแสดงภาพ

นี่คือแผนภูมิวงกลมที่น่าสนใจ และสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย แต่ Power View สามารถสร้างแผนภูมิวงกลมให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อีก โดยแสดงภาพระดับพหุคูณของความลึกที่อยู่ในลำดับชั้น

สร้างแผนภูมิวงกลมรายละเอียดเชิงลึกโดยการใช้ลำดับชั้น

ลองสร้างแผนภูมิวงกลมอีกอันและใช้ลำดับชั้นที่คุณสร้างไว้ในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้

 1. ใน เขตข้อมูล Power View ในตาราง การแข่งขัน ให้คลิก กีฬา เพื่อยกเลิกการเลือก แล้วคลิก SDE SDE คือลำดับชั้น กีฬา/ประเภท/การแข่งขัน ที่คุณสร้างไว้ในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้

 2. แผนภูมิวงกลมจะปรากฏขึ้นแบบไม่เปลี่ยนแปลง แต่การดับเบิลคลิกที่ชิ้นกีฬาสเก็ตของแผนภูมิวงกลม จะทำให้ Power View แสดงรายละเอียดเชิงลึกไปยังระดับถัดไปในลำดับชั้น ในตอนนี้ แผนภูมิวงกลมจะยึดตามประเภทภายในกีฬาสเก็ต สังเกตว่าในขณะนี้คำอธิบายแผนภูมิแสดงประเภทภายใต้กีฬาสเก็ตตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิวงกลม Power View ใช้ลำดับชั้นเพื่อให้คุณดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก

  นอกจากนี้ให้สังเกตว่ามีลูกศรขึ้นปรากฏทางด้านซ้ายของไอคอนตัวกรอง ในมุมขวาบนของการแสดงภาพ คลิกที่ลูกศรขึ้นเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกในลำดับชั้น ซึ่งในกรณีนี้แสดงแผนภูมิวงกลมของกีฬา

 3. การดับเบิลคลิกที่ชิ้น สกีกระโดดไกล จะทำให้แผนภูมิวงกลมลงรายละเอียดเชิงลึกไปยังอีกระดับในลำดับชั้น ซึ่งก็คือ การแข่งขัน รายการสำหรับ สกีกระโดดไกล จะแสดงขึ้น และคำอธิบายแผนภูมิที่แสดงแผนภูมิจะแสดง การแข่งขัน ซึ่งคือระดับต่ำสุดในลำดับชั้น
  ดับเบิลคลิกที่แผนภูมิวงกลม Power View เพื่อเจาะลงไปในข้อมูลของลำดับชั้น

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังระดับที่สูงกว่าในลำดับชั้น หรือที่เรียกว่าการดูข้อมูลสรุป ให้คลิกลูกศรขึ้นตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ เมื่อระดับสูงสุดในลำดับชั้นแสดงขึ้น ลูกศรขึ้นจะหายไป
  ไอคอนการดูข้อมูลสรุปใน Power View

ใช้ชิ้นเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสามารถแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนภูมิวงกลมได้

 1. จากตาราง เหรียญรางวัล ใน เขตข้อมูล Power View ให้ลาก เพศ ไปยังพื้นที่ ชิ้น ชิ้นแต่ละชิ้นในแผนภูมิวงกลมถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อแสดงลักษณะที่ข้อมูลถูกแบ่งด้วยเพศ โฮเวอร์เหนือชิ้นใดๆ ในแผนภูมิวงกลม และข้อมูลที่มีให้จะปรากฏขึ้นตามเพศ

 2. ลองดูรายละเอียดเชิงลึกในสกี จากนั้นในสกี Alpine โฮเวอร์เหนือชิ้นล่างของรายการลงเขา และคุณจะเห็นทีมหญิงได้เข้าร่วมในรายการลงเขา 16 รายการตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  โฮเวอร์เหนือชิ้นแผนภูมิวงกลมของ Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรองแผนภูมิแท่งแบบไขว้กับการแสดงภาพอื่น

คุณสามารถนำตัวกรองที่แตกต่างกันหลายตัวไปใช้กับแผนภูมิวงกลมได้ คุณยังสามารถใช้การแสดงภาพอื่นกรองแผนภูมิวงกลม โดยมีการโต้ตอบบนแผนภูมิทั้งหมดในมุมมองได้

 1. คลิกที่พื้นที่รายงาน Power View ภายนอกแผนภูมิวงกลม จาก เขตข้อมูล Power View ให้เลือกประชากรจากตาราง ประชากร แล้วเลือกชื่อประเทศจากตาราง ประชากร เพื่อแสดงชื่อประเทศหรือภูมิภาค

 2. มาลองกรองมุมมองให้แสดงเฉพาะจำนวนหนึ่งของประเทศหรือภูมิภาค เมื่อต้องการแสดงพื้นที่ตัวกรอง คุณสามารถเลือก พื้นที่ตัวกรอง จาก Ribbon POWER VIEW หรือคุณสามารถคลิกไอคอน ตัวกรอง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือการแสดงภาพที่ใกล้กับมุมบนซ้าย การเลือก พื้นที่ตัวกรอง ใน Ribbon และไอคอน ตัวกรอง แสดงในหน้าจอต่อไปนี้
  ไอคอน ตัวกรอง จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือการแสดงภาพของ Power View

 3. ใน ตัวกรอง ให้เลือกเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ ออสเตรีย, แคนาดา, ชิลี, สาธารณรัฐเช็ก, ฝรั่งเศส และเยอรมัน

 4. มาเปลี่ยนข้อมูลนี้ให้เป็นแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มกัน บน Ribbon ให้คลิก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม

 5. คลิกบนแท่งใดแท่งหนึ่งในแผนภูมิแท่ง สังเกตว่าข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะอัปเดตตามการเลือกของคุณ โดยที่เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิกบนแคนาดาในแผนภูมิแท่ง รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  ข้อมูลแบบไดนามิกในการแสดงภาพแผนภูมิวงกลมของ Power View

  ลองคลิกการเลือกอื่นๆ และดูแผนภูมิวงกลมเปลี่ยนไปในทันทีกับการเลือกของคุณ

 6. นอกจากนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเชิงลึกในข้อมูล เหมือนกับที่คุณทำก่อนหน้านี้ได้ ดับเบิลคลิกที่ชิ้นสกีชิ้นใดชิ้นหนึ่งในแผนภูมิวงกลม แล้วดับเบิลคลิกที่ประเภทสกี Alpine และแผนภูมิวงกลมตอบสนองโดยการแสดงรายการทั้งหมดในประเภทสกี Alpine การกรองผลลัพธ์โดยการคลิกบนแผนภูมิแท่งทำงานเหมือนกันในระดับนี้ของลำดับชั้น คลิกที่ประเทศฝรั่งเศส และแผนภูมิวงกลมกรองผลลัพธ์การแข่งขันสำหรับประเทศฝรั่งเศสตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  ใช้การแสดงภาพ Power View พหุคูณสำหรับรายงานแบบโต้ตอบและยอดเยี่ยม

คุณสามารถใช้การแสดงภาพหลายชนิดที่แตกต่างกันเพื่อกรองแผนภูมิวงกลม และใน Power View การแสดงภาพเป็นแบบโต้ตอบทั้งหมด และเมื่อคุณโพสต์รายงานบนไซต์ข่าวกรองธุรกิจ [คำศัพท์] บน SharePoint รายงาน Power View ของคุณยังคงเป็นแบบโต้ตอบกับบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิ์ในการดูรายงานนั้น

สร้างแผนภูมิแท่งและคอลัมน์แบบโต้ตอบ

คุณได้เห็นแล้วว่าแผนภูมิแท่งสามารถใช้สำหรับกรองการแสดงภาพอื่นๆ ได้ เช่น แผนภูมิวงกลม ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนภูมิแท่งและคอลัมน์ที่น่าสนใจซึ่งเป็นแบบโต้ตอบได้

 1. เลือก POWER VIEW > แทรก > Power View เพื่อสร้างรายงาน Power View ใหม่ เปลี่ยนชื่อรายงาน แท่งและคอลัมน์

 2. จากตาราง เหรียญรางวัล ให้เลือกจำนวนเหรียญรางวัล จากนั้น NOC_CountryRegion จากตาราง เหรียญรางวัล ด้วย จาก Ribbon ให้เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิคอลัมน์ > แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม การแสดงภาพมีรายการมากเกินไป ให้ลองกรองมุมมองให้แสดงเฉพาะประเทศหรือภูมิภาคที่ได้รับเหรียญรางวัลอย่างน้อย 200 เหรียญ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกไอคอน ตัวกรอง แล้วเปลี่ยนโหมดของตัวกรองไปเป็น ขั้นสูง ด้วยการคลิกไอคอนลูกศรขวาที่อยู่ข้างยางลบตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  ไอคอน ตัวกรองขั้นสูง ใน Power View

 3. เพื่อทำให้แผนภูมิดูน่าสนใจขึ้น ให้ลากเหรียญรางวัลจากตาราง เหรียญรางวัล ลงในการแสดงภาพ

 4. ถัดไป ให้รวมตัวแบ่งส่วนข้อมูล คลิกที่พื้นที่รายงานภายนอกแผนภูมิ เลือกเหรียญรางวัลจากตาราง เหรียญรางวัล แล้วเลือก ออกแบบ > ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จาก Ribbon รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิคอลัมน์ใน Power View

 5. น่าสนใจจริงๆ แต่คุณตัดสินใจว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าเป็นคอลัมน์แบบเรียงซ้อน เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิคอลัมน์ > แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน ดูดีขึ้นแล้ว ในตอนนี้รายงานของคุณมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนใน Power View

 6. ลองเพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลอีกตัวโดยยึดตามฤดูกาล คลิกที่พื้นที่ว่างบนพื้นที่รายงาน แล้วเลือกฤดูกาลจากตาราง เหรียญรางวัล จากนั้นเลือก ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จาก Ribbon เมื่อคุณคลิกที่ฤดูหนาว คุณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีรายการ ดูเหมือนว่าไม่มีประเทศหรือภูมิภาคใดที่ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่า 200 เหรียญในฤดูหนาว ในบานหน้าต่างตัวกรอง ให้คลิก แผนภูมิ เปลี่ยนตัวกรองจำนวนเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อย 30 เหรียญ และคุณจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้

  การกรองแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนใน Power View

 7. แผนภูมินี้เป็นแบบโต้ตอบด้วย ในคำอธิบายแผนภูมิเหรียญรางวัล ให้คลิกที่เหรียญเงิน ผลลัพธ์เหรียญเงินจะถูกเน้น และส่วนที่เหลือของผลลัพธ์ในตารางจะเป็นสีจางตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้

  แผนภูมิคอลัมน์ของ Power View เป็นแบบโต้ตอบ

 8. ถึงแม้ว่านี่จะเป็นแผนภูมิคอลัมน์ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนให้เป็นแผนภูมิแท่ง เลือก ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน จาก Ribbon คุณจะได้รับแผนภูมิเดียวกัน ให้หันด้านข้างเพื่อให้เป็นแผนภูมิแท่งตามที่แสดงในหน้าจอต่อไปนี้ แผนภูมิแท่งก็เป็นแบบโต้ตอบเหมือนกับแผนภูมิ อื่นๆ

  การเปลี่ยนการแสดงภาพของ Power View เป็นเรื่องง่าย

มีหลายวิธีในการโต้ตอบกับแผนภูมิแท่งและคอลัมน์เหล่านี้ สำรวจด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะเห็น

เช็คพอยท์และแบบทดสอบ

ทบทวนสิ่งที่คุณเรียนรู้

ในบทช่วยสอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนที่ แผนภูมิวงกลม แท่ง และคอลัมน์แบบโต้ตอบ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อสร้างแผนภูมิแต่ละรายการ คุณยังได้เรียนรู้วิธีที่ลำดับชั้นสามารถทำให้รายงานของคุณโต้ตอบได้มากขึ้น และเปิดใช้งานตัวแสดงของรายงานของคุณเพื่อให้ร่วมกับรายงานและความลึกของรายงาน

คุณยังเรียนรู้วิธีการใส่การแสดงภาพพหุคูณในรายงานเดียว และวิธีที่การแสดงภาพเหล่านั้นสามารถกรอง โต้ตอบ และสร้างขึ้นบนการแสดงภาพอีกรายการหนึ่ง

ในบทช่วยสอนถัดไปในชุดนี้ คุณสร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่งมากขึ้นไปอีก...รวมถึงรายงานที่เคลื่อนไหวและแสดงว่าข้อมูลโอลิมปิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามเวลา ซึ่งค่อนข้างยอดเยี่ยมและสร้างได้โดยง่าย อีกทั้งยังสนุกมากขึ้นเมื่อได้ดูปฏิกิริยาของบุคคลที่เห็นรายงานที่คุณสร้าง

ต่อไปนี้เป็นลิงก์ไปยังบทช่วยสอนถัดไป เพื่อให้คุณสามารถลองสร้างรายงานเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง

บทช่วยสอน 6: สร้างรายงาน Power View ที่น่าทึ่ง - ตอนที่ 2

แบบทดสอบ

ต้องการดูว่าคุณจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ดีแค่ไหนใช่ไหม นี่คือโอกาสของคุณ แบบทดสอบต่อไปนี้จะเน้นที่ฟีเจอร์ ความสามารถ หรือข้อกำหนดที่คุณได้เรียนมาแล้วในบทช่วยสอนนี้ ที่ด้านล่างของหน้า คุณจะพบคำตอบ ขอให้โชคดี!

คำถามที่ 1: ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับลำดับการจัดเรียงของค่าในเขตข้อมูล

ก: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของเขตข้อมูล คุณต้องกำหนดความสัมพันธ์เขตข้อมูลกับเขตข้อมูลอื่น แล้วลบเขตข้อมูลต้นฉบับ

ข: คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของเขตข้อมูลไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ค: ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องอยู่ในตัวแบบข้อมูล

ง: ไม่ใช่ทั้งหมดในข้างต้น

คำถามที่ 2: ตัวแบ่งส่วนข้อมูลให้หน้าที่การใช้งานใด

ก: ตัวแบ่งส่วนข้อมูลทำซ้ำข้อมูลจากเขตข้อมูลหนึ่งไปยังอีกเขตข้อมูลหนึ่ง

ข: ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะตัดข้อมูลครึ่งหนึ่ง และเก็บข้อมูลครึ่งหนึ่งไว้กับตนเอง

ค: ตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะกรองการแสดงภาพโดยยึดตามข้อมูลในเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตของตัวแบ่งส่วนข้อมูล

ง: ไม่ใช่ทั้งหมดในข้างต้น

คำถามที่ 3: เมื่อคุณใช้ลำดับชั้นในการแสดงภาพรายงาน ข้อใดต่อไปนี้เป็นไปได้

ก: ไม่มีอะไรเป็นไปได้ คุณไม่สามารถใช้ลำดับชั้นในการแสดงภาพได้

ข: คุณสามารถดูรายละเอียดเชิงลึกในระดับต่างๆ ของลำดับชั้นได้ และการแสดงภาพจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงระดับปัจจุบันของลำดับชั้น

ค: คุณสามารถดูรายละเอียดเชิงลึกในระดับต่างๆ ของลำดับชั้นได้ แต่คุณไม่สามารถดูข้อมูลสรุปได้

ง: ทั้ง ข และ ค

คำถามที่ 4: ในบานหน้าต่าง ตัวกรอง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก: การลากเขตข้อมูลไปที่พื้นที่ของ แผนภูมิ ของบานหน้าต่าง ตัวกรอง จะกรองรายงานทั้งหมดบนแผ่นงาน Power View

ข: การลากเขตข้อมูลไปที่พื้นที่ของ มุมมอง ของบานหน้าต่าง ตัวกรอง จะกรองรายงานทั้งหมดบนแผ่นงาน Power View

ค: คุณต้องลากเขตข้อมูลเดียวกันลงในทั้งพื้นที่ แผนภูมิ และ มุมมอง ของบานหน้าต่าง ตัวกรอง เพื่อกรองการแสดงภาพทั้งหมดในแผ่นงาน Power View

ง: คุณไม่สามารถลากเขตข้อมูลไปวางบนบานหน้าต่าง ตัวกรอง ได้

คำตอบของแบบทดสอบ

 1. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 2. คำตอบที่ถูกต้องคือ ค

 3. คำตอบที่ถูกต้องคือ ข

 4. คำตอบที่ถูกต้องคือ ข

หมายเหตุ: ข้อมูลและรูปในชุดบทช่วยสอนนี้ยึดตามรายการต่อไปนี้

 • ชุดข้อมูลโอลิมปิกจาก Guardian News & Media Ltd.

 • รูปธงชาติจาก CIA Factbook (cia.gov)

 • ข้อมูลประชากรจาก The World Bank (worldbank.org)

 • แผนภูมิรูปภาพกีฬาโอลิมปิกโดย Thadius856 และ Parutakupiu

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×