Office

บทช่วยสอน: สร้างรายงาน Power View ด้วยข้อมูล Azure Marketplace

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทช่วยสอนของ Power View นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ฟรีจาก Microsoft Azure Marketplace รวมถึงเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ ได้ คุณสร้างชุดข้อมูลของการแสดงข้อมูลเป็นภาพใน Power View ที่แสดงว่าการแสดงข้อมูลใดเหมาะสำหรับข้อมูลชนิดใด เมื่อใดควรใช้แผนที่ แผนภูมิแท่ง หรือแผนภูมิเส้น วิธีการเรียงลำดับและกรองข้อมูลในการแสดงข้อมูลเป็นภาพ และวิธีการทำงานของการดูรายละเอียดเชิงลึก คุณสามารถสร้างบางเขตข้อมูลจากการคำนวณอย่างง่ายใน Power Pivot เพื่อให้ Power View สามารถใช้ข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้ดียิ่งขึ้น อันดับแรกคุณจำเป็นต้องมีข้อมูล

แผ่นงาน Power View ที่ใช้ข้อมูล Windows Azure Marketplace ที่มีแผนที่ แผนภูมิแท่งและแผนภูมิเส้น

สร้างแผ่นงาน Power View ที่มีแผนที่สนามบินของสหรัฐฯ แผนภูมิแท่งที่มีค่าเฉลี่ยความล่าช้าของสายการบิน และแผนภูมิเส้นที่แสดงความล่าช้าตามเดือน

ในบทความนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Microsoft Azure Marketplace

สร้างแผ่นงาน Power View ด้วยแผนภูมิแบบกลุ่ม

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียง

เปลี่ยนการรวมจากผลรวมเป็นค่าเฉลี่ย

รับข้อมูลสายการบิน

เชื่อมโยงตารางใน Power View

กรองแผนภูมิ

เปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิอื่น

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของแผนภูมิ

รับข้อมูลรหัสสนามบิน

การเชื่อมโยงตารางสนามบินกับตารางอื่น

สร้างแผนที่

กรองแผนที่

การแสดงภาพการกรองแบบไขว้

เพิ่มการแสดงภาพแบบเวลา

สร้างตารางชื่อเดือน

เพิ่มตารางลงในตัวแบบ

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ MonthName Year

ใช้เขตจากการคำนวณ MonthName Year ใหม่ใน Power View

เรียงลำดับเขตข้อมูลหนึ่งตามเขตข้อมูลอื่น

สร้างแผนภูมิเส้นตามเดือน

เพิ่มลึกในแผนภูมิเส้น

เพิ่มความสนุก ด้วยข้อมูลความล่าช้าของสายการบิน

ธีมและการจัดรูปแบบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดข้อมูลจาก Microsoft Azure Marketplace

 1. ใน Excel บนแท็บ Power Pivot > จัดการตัวแบบข้อมูล

ไม่เห็นแท็บPower Pivot ได้อย่างไร เริ่มต้น Power Pivot ใน add-in ของ Microsoft Excel 2013

 1. คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากบริการข้อมูล > จาก Microsoft Azure Marketplace

 2. ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง ภายใต้ ชนิด > ข้อมูล และภายใต้ ราคา > ฟรี

 3. ค้นหาคำว่า “air carriers”

 4. ถัดจาก US Air Carrier Delays ให้คลิก สมัครใช้งาน

 5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างบัญชี

หน้าต่างนี้จะแสดงข้อมูลตัวอย่างบางส่วน

 1. เลื่อนไปยังส่วนท้ายของข้อมูลตัวอย่างและคลิก เลือกคิวรี

 2. คุณสามารถพิมพ์ชื่อที่จดจำได้ง่ายสำหรับการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ถัดไป

 3. คลิก แสดงตัวอย่างและตัวกรอง

 4. ในหน้าต่างนี้ คุณสามารถเลือกว่าคอลัมน์ใดที่คุณต้องการนำเข้าได้ โดยการยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เราต้องการคอลัมน์ทั้งหมด ดังนั้นให้คลิก ตกลง แล้วคลิก เสร็จสิ้น

กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาสักครู่ ชุดข้อมูลมีมากกว่า 2.4 ล้านแถว

 1. คลิก ตกลง

คุณมีเพียงแค่สร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

การสร้างแผ่นงาน Power View ด้วยแผนภูมิแบบคลัสเตอร์

 1. ใน Excel บนแท็บ แทรก > รายงาน Power View

ในรายการเขตข้อมูลคือตาราง On_Time_Performance

 1. คลิกลูกศรถัดจากตาราง On_Time_Performance

โดยจะมีเขตข้อมูล (คอลัมน์) ในตาราง

 1. เลือกกล่อง Carrier

การดำเนินการนี้จะแสดงรายการคำย่อของสายการบิน

 1. เลือกกล่อง ArrDelayMinutes

คุณจะได้รับตัวเลขรวมต่อสายการบิน

 1. ในกล่อง ค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ArrDelayMinutes

คุณจะเห็นว่าคุณได้รับผลรวมของจำนวนนาทีที่ล่าช้าต่อสายการบิน

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศรใต้ แผนภูมิแท่ง แล้วคลิก แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม

 2. ปรับขนาดแผนภูมิเพื่อทำให้สูง: ลากจุดจับในขอบล่างเมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือกำลังชี้ เคอร์เซอร์รูปมือชี้ใน Power View

 3. ในรายการเขตข้อมูล ให้ลาก DepDelayMinutes ไปยังกล่อง ค่า ภายใต้ ArrDelayMinutes

ขณะนี้เราสามารถเห็นได้ว่าสายการบินใดที่ถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลา ขณะที่สายการบินอื่นๆ ออกเดินทางตรงเวลา

การเปลี่ยนลำดับการจัดเรียง

 1. โฮเวอร์เมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดู เรียงลำดับตาม ในมุมซ้ายบน คลิก Carrier

ขณะนี้ แผนภูมิจะเรียงลำดับตาม ArrDelayMinutes

 1. อีกครั้งในมุมบนซ้าย ให้คลิก asc ในตอนนี้ จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแทน

เป็นที่ชัดเจนว่า WN มีจำนวนมากที่สุด

การเปลี่ยนการรวมจากผลรวมเป็นค่าเฉลี่ย

แต่บางทีการรวมเวลาที่ล่าช้าก็ไม่ถูกต้อง: สายการบินที่มีหลายเที่ยวบินอาจตรงเวลาบ่อยกว่า แต่ก็ยังคงมีผลรวมที่มากกว่า

 1. ในกล่อง ค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ArrDelayMinutes และเปลี่ยนจาก ผลรวม เป็น ค่าเฉลี่ย

 2. ทำแบบเดียวกันสำหรับ DepDelayMinutes

 3. เรียงลำดับใหม่ตาม ArrDelayMinutes

การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนการแสดงข้อมูลใหม่อย่างสิ้นเชิง โดย WN ไม่ได้อยู่ในลำดับที่แย่ที่สุดด้านการมีค่าเฉลี่ยเวลาที่ล่าช้าแล้ว ตอนนี้ เราจะเห็นว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้ว XE อยู่ในลำดับที่แย่ที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลรวมค่าเฉลี่ยหรือการรวมอื่น ๆ ใน Power View

รับข้อมูลสายการบิน

มีเพียงปัญหาเดียวก็คือใครทราบตัวย่อของสายการบินบ้าง XE คือสายการบินใด แน่นอนว่าคำตอบสามารถหาได้บนเว็บ

 1. ไปที่ไซต์นี้กับรายการรหัสสายการบินสองตัวอักษร: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/

 2. เลือกสองคอลัมน์ของข้อมูลและคัดลอกคอลัมน์เหล่านั้น

 3. ในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ ให้คลิกแผ่นงานเปล่าและพิมพ์ AirlineCode ในเซลล์ A1 และ AirlineName ในเซลล์ B1

 4. คลิกในเซลล์ A2 และวางข้อมูล

 5. รูปแบบข้อมูลเป็นตาราง (Ctrl + T) และตั้งชื่อเป็น Airlines

 6. เปลี่ยนชื่อแท็บเป็น Airlines ด้วย

เชื่อมโยงตารางใน Power View

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ

 2. คุณจะเห็นตาราง Airlines อยู่ในรายการเขตข้อมูลแล้ว

หากคุณไม่เห็นตารางดังกล่าว ให้คลิก ทั้งหมด ในรายการเขตข้อมูล

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภูมิแท่งได้ถูกเลือกไว้ และเอา Carrier ออกจากกล่อง แกน

การดำเนินการนี้จะแสดงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ล่าช้าในการเดินทางมาถึงและออกเดินทางสำหรับทุกสายการบิน

 1. ขยายตาราง Airlines และเลือกกล่อง AirlineName

ตอนนี้แผนภูมิมีชื่อสายการบินแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่ นั่นคือ ค่าทั้งหมดเป็นค่าเดียวกัน Power View แสดงข้อความในรายการเขตข้อมูล ดังนี้ "อาจจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตาราง"

 1. คลิก สร้าง

 2. ในตาราง คลิกOn_Time_Performance

 3. ใน คอลัมน์ (ภายนอก) ให้คลิก Carrier

 4. ในตารางที่เกี่ยวข้อง คลิกAirlines

 5. ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง (หลัก) คลิก AirlineCode

นี้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางบนเขตข้อมูล AirlineCode และ Carrier ออก

 1. คลิก ตกลง

 2. เรียงลำดับตารางอีกครั้ง เพื่อให้เขตข้อมูล ArrDelayMinutes เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

โปรดสังเกต: จำนวนในตารางจะไม่เหมือนกันอีกต่อไป และเราสามารถดูชื่อสายการบินแทนรหัสสายการบินได้ ดังนั้น XE ก็คือรหัสของ ExpressJet

การกรองแผนภูมิ

สังเกตเห็นค่า (ว่าง) ในรายการของสายการบินได้อย่างไร ลองกำจัดได้โดยการกรองข้อมูล

 1. ด้วยแผนภูมิคอลัมน์สายการบินที่เลือก ในพื้นที่ตัวกรอง ให้คลิก แผนภูมิ

  เคล็ดลับ: มองไม่เห็นพื้นที่ตัวกรองใช่ไหม บนแท็บ Power View > มุมมอง > พื้นที่ตัวกรอง.

  สังเกตว่ามีการสร้างพื้นที่ตัวกรองด้วยเขตข้อมูลในแผนภูมิแล้ว ตัวกรองในตัวกรอง แผนภูมิ จะกรองเฉพาะแผนภูมินี้เท่านั้น ไม่ได้กรองการแสดงภาพอื่นๆ บนแผ่นงาน

 2. คลิก AirlineName เลือกกล่อง (ทั้งหมด) แล้วยกเลิกการเลือกกล่อง (ว่าง)
  (ว่าง) หายไปจากแผนภูมิ

การเปลี่ยนเค้าโครงแผนภูมิ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผนภูมิคอลัมน์ไว้แล้ว

 2. บนแท็บ เค้าโครง > คำอธิบายแผนภูมิ > แสดงคำอธิบายแผนภูมิที่ด้านบนสุด

เค้าโครงนี้จะใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1. ด้วยแผนภูมิที่เลือก ให้คลิกตัวปรับขนาดบนด้านขวาและทำให้แผนภูมิแคบลง

 2. ขณะนี้คุณก็มีพื้นที่สำหรับการแสดงภาพอื่นๆ แล้ว

การสร้างแผนภูมิอื่น

 1. คลิกแผ่นงานเปล่าเพื่อเริ่มต้นการแสดงภาพอื่น

เคล็ดลับ: นี่คือหลักสำคัญ: ตราบใดที่การแสดงภาพยังถูกเลือก เขตข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในการแสดงภาพนั้นแทนการเริ่มต้นการแสดงภาพใหม่

 1. ในรายการเขตข้อมูล ในตาราง On_Time_Performance ให้เลือกกล่อง Origin

Origin คือรายการรหัสอีกรายการหนึ่ง รหัสเหล่านี้มีไว้สำหรับสนามบิน

 1. ในตาราง On_Time_Performance ให้เลือกกล่อง DepDelayMinutes

 2. ในกล่อง เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก DepDelayMinutes แล้วคลิก ค่าเฉลี่ย

จำนวนมีทศนิยมหลายตำแหน่ง

 1. คลิกในคอลัมน์ Average of DepDelayMinutes และบนแท็บ ออกแบบ > ลดตำแหน่งทศนิยม

ขณะนี้ตัวเลขจะมีทศนิยมสองตำแหน่ง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศรภายใต้ แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

 2. ลากตัวปรับขนาดด้านบนและล่างเพื่อให้แสดงแท่งในแผนภูมิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของแผนภูมิ

 1. โฮเวอร์เมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดู เรียงลำดับตาม ในมุมซ้ายบน คลิก Origin

ขณะนี้แผนภูมิจะถูกเรียงลำดับตาม DepDelayMinutes

 1. อีกครั้งที่มุมบนซ้าย ให้คลิก asc ในตอนนี้จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแทน

เห็นได้ชัดว่า JLN มีบันทึกการเดินทางมาถึงที่แย่ที่สุด นั่นคือที่ไหน เรามีข้อมูลที่น่าสนใจอีกครั้งนึงแล้ว แต่เราไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากเราไม่รู้จักรหัสสนามบินส่วนใหญ่

รับข้อมูลรหัสสนามบิน

 1. ไปยังhttp://www.airportcodes.us/us-airports.htm

 2. บนเว็บไซต์ ให้เลือกและคัดลอกคอลัมน์ข้อมูลทั้งสี่ที่ประกอบด้วย Code, Name, City และ State โดยไม่ต้องคัดลอกส่วนหัวของตาราง ซึ่งก็คือ “US Airports, Sorted by Airport Code”

 3. ใน Excel ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มแผ่นงานเปล่า

 4. คลิกในเซลล์ A1 และวางข้อมูล

 5. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์:

  • Code = AirportCode

  • Name = AirportName

  • City = AirportCity

  • State = AirportState

 6. รูปแบบข้อมูลเป็นตาราง (Ctrl + T) และตั้งชื่อเป็น Airports

 7. เปลี่ยนชื่อแท็บเป็น Airports ด้วย

การเชื่อมโยงตาราง Airports กับตารางอื่น

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ

 2. ตาราง Airports อยู่ในรายการเขตข้อมูลแล้ว

  หากคุณไม่เห็นตารางดังกล่าว ให้คลิก ทั้งหมด ในรายการเขตข้อมูล

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนภูมิคอลัมน์ได้ถูกเลือกไว้และเอา Origin ออกจากกล่อง แกน

 4. การดำเนินการนี้จะแสดงค่าเฉลี่ยโดยรวมของเวลาที่ล่าช้าของการออกเดินทางสำหรับทุกสนามบิน

 5. ขยายตาราง Airports และเลือกกล่อง AirportName

  ตอนนี้แผนภูมิมีชื่อสายการบินแล้ว แต่ค่าทั้งหมดจะเหมือนกันและคุณจะเห็นข้อความในรายการเขตข้อมูลว่า “อาจจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างตาราง"

  มาลองใช้วิธีการที่ต่างกันในการสร้างความสัมพันธ์กัน

 6. บนแท็บ Power Pivot > จัดการตัวแบบข้อมูล

 7. ในหน้าต่าง Power Pivot บนแท็บ หน้าแรก > มุมมองไดอะแกรม

  ถึงตอนนี้คุณจะเห็นตารางสามตารางในตัวแบบของคุณ มีเส้นจาก On_Time_Performance ไปยัง Airlines แต่ไม่ใช่ไปยัง Airports

 8. ค้นหาเขตข้อมูล Origin ในตาราง On_Time_Performance และลากไปยังเขตข้อมูล AirportCode ในตาราง Airports

 9. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ใน Excel

 10. คลิก ตกลง สำหรับข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวแบบข้อมูล

  ตัวเลขในตารางจะไม่เหมือนกันทั้งหมดอีกต่อไป และเราสามารถเห็นชื่อของสนามบินแทนรหัสของสายการบินด้วย

 11. เรียงลำดับแผนภูมิจากมากไปหาน้อยตาม Average of DepDelayMinutes

ดังนั้น JLN เป็นรหัสของ Joplin Regional Airport

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

การสร้างแผนที่

ข้อมูลนี้ไม่ต้องการดูน่าสนใจขึ้นถ้าเราเห็นบนแผนที่ได้อย่างไร ตอนนี้เรามีชื่อเมืองและสถานะในตาราง Airports ที่เราสามารถแมปข้อมูล ขั้นแรก ย้ายแผนภูมิสายการบินมาดังนั้นเรามีห้องเพิ่มเติม

 1. ลากตัวปรับการย้ายสำหรับแผนภูมิสายการบินเพื่อวางไว้ด้านซ้ายของแผนภูมิ แล้วลากตัวปรับขนาดเพื่อทำให้แผนภูมิยาวและแคบ

 2. เลือกแผนภูมิ Airports และบนแท็บ ออกแบบ > แผนที่

ในครั้งแรกที่คุณสร้างแผนที่ใน Power View คุณจะเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวว่าข้อมูลของคุณจำเป็นต้องกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยการส่งให้ Bing ผ่านทางการเชื่อมต่อเว็บที่ปลอดภัย

 1. คลิก ตกลง

 2. Power View อาจใส่ AirportName ในกล่อง สี ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ลากรายการนั้นไปยังกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ลากตัวปรับขนาดเพื่อให้แผนที่พอดีกับความกว้างของแผ่นงาน

มีจุดมากเกินไป มาเน้นที่สนามบินที่มีเวลาที่ล่าช้านานที่สุดกันเถอะ และคุณสังเกตเห็นจุดเหนือคำว่า Australia หรือไม่ นั่นคือ Guam

การกรองแผนที่

 1. ด้วยแผนที่ที่เลือก ในพื้นที่ตัวกรอง ให้คลิก แผนที่

 2. คลิก Average of DepDelayMinutes

คุณจะเห็นแถบเลื่อนจาก 0 ถึง 25.37 นาที

 1. ลากแถบเลื่อนฝั่งซ้าย เพื่อให้คุณแสดงเฉพาะความล่าช้าที่นานกว่า 10 นาที

เคล็ดลับ:  เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้น คุณยังสามารถทำเช่นนี้ในโหมดตัวกรองขั้นสูงได้ คลิกไอคอนทางขวาของชื่อตัวกรอง (Average of DepDelayMinutes) และ แสดงรายการที่ค่า > มากกว่าหรือเท่ากับ >พิมพ์ 10 ในกล่อง

 1. ตอนนี้เราจะมากรอง Guam กัน ใน พื้นที่ตัวกรอง ให้คลิก AirportName เลือกกล่อง ทั้งหมด ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Guam แล้วคลิกไอคอนแว่นขยายเพื่อค้นหา

Guam International Airport คือผลลัพธ์เดียวที่ได้

 1. ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Guam

 2. คลิกเครื่องหมายบวกในมุมขวาบนของแผนที่เพื่อขยายและใช้เคอร์เซอร์ในการเปลี่ยนตำแหน่ง ดังนั้นคุณจะแสดงแผนที่เฉพาะทวีปอเมริกา และอะลาสกา

 3. วางเมาส์เหนือจุดใหญ่ในทะเล Bering: Adak Airport เกิดความล่าช้าเกือบ 24 นาที

การกรองการแสดงภาพแบบไขว้

คราวนี้มาถึงเรื่องสนุกแล้ว นั่นก็คือการเล่นกับการโต้ตอบระหว่างการแสดงภาพต่างๆ

 1. คลิกแผนภูมิฟอง Adak Airport

 2. ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแผนภูมิแท่ง Airport เห็นได้ชัดว่า Alaska เป็นเพียงสายการบินเดียวที่บินไปยัง Adak Airport สังเกตวิธีที่คุณยังสามารถเห็นค่าเฉลี่ยผลรวมของ Alaska และสายการบินอื่นๆ ทั้งหมดอีกหรือไม่ ถ้าค่าเฉลี่ยของแต่ละค่ามากกว่าผลรวม Power View จะทำให้แถบค่าเฉลี่ยแต่ละแถบแคบกว่าแถบผลรวม ดังนั้น คุณจึงยังสามารถเห็นผลรวมอยู่

 3. ขยายและเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ทวีปอเมริกาเท่านั้น

 4. ในแผนภูมิแท่ง ให้คลิก ExpressJet

ส่วนมากจะเป็นภาคตะวันออกและภาคกลางของสหรัฐฯ

 1. คลิกแถบสำหรับ Frontier

มีเพียงสามรายการคือ สนามบิน San Francisco, Palm Springs และ Greater Rockford โดย San Francisco อาจเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนแผนที่นี้

 1. บนแผนที่ ให้คลิกแผนภูมิฟองสำหรับ San Francisco

โอ! เกือบทุกสายการบินที่ออกจาก San Francisco มีค่าเฉลี่ยแย่กว่าค่าเฉลี่ยที่อื่น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง และการเน้นใน Power View

การเพิ่มการแสดงภาพที่มีเวลา

มาดูรายละเอียดต่างๆ ของสายการบินในเดือนอื่นกัน เราสามารถเดาได้ว่าเดือนใดเป็นเดือนที่แย่ที่สุด มาดูกันว่าเราเดาถูกหรือไม่ ตาราง On_Time_Performance มีหลายเขตข้อมูลวันที่ รวมถึง FlightDate หนึ่งรายการ M/D/YYYY: MM:SS AM ที่จัดรูปแบบแล้ว ตัวอย่างเช่น 1/1/2012 12:00:00 AM

นอกจากนี้ยังมีเขตข้อมูล Month ด้วย มีเพียงตัวเลขเท่านั้น คือไม่มีชื่อเดือน แต่ให้เริ่มจากตรงนั้นได้

 1. เริ่มแผ่นงาน Power View ใหม่: ใน Excel > แทรก > รายงาน Power View

 2. ในรายการเขตข้อมูล ให้ขยายตาราง On_Time_Performance แล้วเลือก Month

เนื่องจากเป็นเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลข (แสดงเครื่องหมายด้วย Sigma Σ) Power View จึงเพิ่มค่าลงไป

 1. ในกล่อง เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก Month > ไม่สรุป

Power View จะสร้างตารางที่มีเดือนตามลำดับ 1, 2, 10, 11 และ 12 มีเพียงปัญหาเดียว นั่นคือ ตัวเลขเหล่านี้ไม่เรียงตามลำดับ

 1. ด้วยตาราง Month ที่เลือกไว้บนแผ่นงาน ในตาราง On_Time_Performance ให้ลาก Year และวางไว้ให้อยู่เหนือ Month ในกล่อง เขตข้อมูล

 2. ในกล่อง เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก Year > ไม่สรุป

 3. ตอนนี้คุณจะเห็นเดือน 10, 11 และ 12 อยู่ก่อนเดือน 1 และ 2 เนื่องจากเป็นเดือนในปี 2011

สร้างตาราง Month Name

 1. ใน Excel บนแผ่นงานใหม่ ให้เริ่มตารางในเซลล์ A1 ดังนี้

MonthNumber

MonthName

1

January

2

February

 1. เลือกเซลล์ A2 ถึง B3 แล้วลากจุดจับเติมไปในมุมล่างขวาของเซลล์ B3 [ZA010278334] ลงไปยังเซลล์ B13

จุดจับเติม

การดำเนินการนี้จะเติมแถว 4 ถึง 13 ด้วยส่วนที่เหลือของลำดับตัวเลขของเดือนและชื่อเดือน

 1. เลือกแถว 1 ถึง 13 คอลัมน์ A และ B และสร้างตาราง (Ctrl + T)

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ถูกเลือกไว้

 3. บนแท็บ Excelออกแบบ >ชื่อตาราง พิมพ์MonthNames

 4. เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีตเป็น Month Names

เพิ่มตารางลงในตัวแบบ

 1. ด้วยตารางที่เลือกไว้ ใน Excel บนแท็บ Power Pivot > เพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล

  ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่าง Power Pivot บนแผ่นงาน ชื่อเดือน

 2. ในหน้าต่าง Power Pivot บนแท็บ หน้าแรก > มุมมอง > มุมมองไดอะแกรม

 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยการลากจากเขตข้อมูลเดือนในตาราง On_Time_Performance ไปยังเขตข้อมูล MonthNumber ในตาราง MonthNames

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ MonthName Year

 1. บนแท็บ Power Pivotหน้าแรก tab > มุมมอง > มุมมองข้อมูล.

 2. ไปที่ตาราง On_Time_Performance แล้วคลิกในคอลัมน์ เพิ่มคอลัมน์

  คุณกำลังจะสร้างคอลัมน์จากการคำนวณพื้นฐาน

 3. ชนิด

  = ที่เกี่ยวข้อง

 4. คลิกแผ่นงาน MonthNames แล้วคลิกคอลัมน์ MonthName

  ซึ่งนำเขตข้อมูล MonthName จากตาราง MonthNames และเพิ่ม(MonthNames [MonthName]ลงในสูตรของคุณในตาราง On_Time_Performance

 5. ชนิด

  ) & " " &

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องหมายอัญประกาศแบบตรง ไม่ใช่แบบโค้ง

 6. คลิกคอลัมน์ Year ในตาราง On_Time_Performance

  วิธีนี้จะเป็นการเพิ่ม [Year] ลงไปในสูตรของคุณ ทั้งสูตรจะเป็นดังนี้

  =RELATED(MonthNames[MonthName]) & " " & [Year]

 7. กด Enter

  Power Pivot จะเติมเขตข้อมูลด้วยชื่อเดือนจากตาราง ชื่อเดือน ช่องว่าง และปีจากตาราง On_Time_Performance ตัวอย่างเช่น October 2011

 8. เลือกคอลัมน์ คลิกขวา และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น MonthName Year

ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณ MonthName Year ใหม่ใน Power View

 1. กลับไปยัง Excel และแผ่นงาน Power View

 2. ลากเขตข้อมูล MonthName Year ใหม่ของคุณไปยังแผ่นงาน

อืมม์ ดูเหมือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เพราะเดือนเรียงตามลำดับตัวอักษรไม่ใช่ตามลำดับก่อนหลัง

เรียงลำดับเขตข้อมูลหนึ่งตามเขตข้อมูลอื่น

 1. กลับไปยังหน้าต่าง Power Pivot

 2. ไปที่ตาราง On_Time_Performance แล้วคลิกในคอลัมน์ เพิ่มคอลัมน์ เพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณพื้นฐานอื่น

 3. ชนิด

  = YEAR([

  จะนำรายการของคอลัมน์มาอยู่ในตาราง

 4. คลิกคอลัมน์FlightDateจากนั้น กดแป้น Tab

 5. ชนิด

  ) & FORMAT(MONTH([

 6. คลิกคอลัมน์ FlightDate อีกครั้งในรายการของคอลัมน์ในตาราง แล้วกดแป้น Tab

 7. ชนิด

  ), “00”

  ทั้งสูตรจะเป็นดังนี้

  =YEAR([FlightDate]) & FORMAT(MONTH([FlightDate]),”00″)

 8. กด Enter

  Power Pivot สร้างคอลัมน์ที่มีเพียงปีจากเขตข้อมูล FlightDate และตัวเลขเดือนจากเขตข้อมูลเดียวกัน เนื่องจาก "00" ตัวเลขเดือนจะแสดงขึ้นมาพร้อมตัวเลขสองหลัก ตัวอย่างเช่น 201201 คือ January 2012

 9. เลือกคอลัมน์ ให้คลิกขวา และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น MonthNumber Year

 10. เลือกคอลัมน์ MonthName Year และบนแท็บ Power Pivotหน้าแรก ของ > tab > เรียงลำดับตามคอลัมน์.

  MonthName Yearอยู่ในเขตข้อมูลเรียงลำดับตามคอลัมน์

 11. ในเขตข้อมูลตามคอลัมน์ คลิกMonthNumber Year >ตกลง

สร้างแผนภูมิเส้นตามเดือน

 1. กลับไปยัง Excel และบนแผ่นงาน Power View ให้คลิก ตกลง สำหรับข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแบบข้อมูล

  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นั่นคือ เดือนได้เรียงตามลำดับก่อนหลังแล้ว เช่น October 2011 ไปจนถึง February 2012 ดีกว่ามาก

 2. ด้วยตาราง MonthName Year ที่เลือก ในรายการเขตข้อมูล > ตาราง On_Time_Performance ให้เลือกเขตข้อมูล DepDelayMinutes

  เขตข้อมูลจะถูกเพิ่มเป็นผลรวม

 3. ในกล่องเขตข้อมูล คลิกDepDelayMinutes >ค่าเฉลี่ย

 4. บนแท็บ ออกแบบ > แผนภูมิอื่น > เส้น

  ใช่แล้ว! เป็นไปตามที่คาดไว้เลย December เป็นเดือนที่แย่ที่สุด และ January รองลงมา

 5. คราวนี้ให้เพิ่มบรรทัดที่สอง: ด้วยตาราง MonthName Year ที่เลือกไว้ ในรายการเขตข้อมูล > ตาราง On_Time_Performance ให้ลากเขตข้อมูล ArrDelayMinutes ไปยังกล่อง ค่า

  เขตข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มเป็นผลรวมด้วยเช่นกัน

 6. ในกล่องเขตข้อมูล คลิกArrDelayMinutes >ค่าเฉลี่ย

สังเกตว่าการออกเดินทาง DepDelayMinutes แย่ที่สุดใน December แต่การเดินทางมาถึง ArrDelayMinutes แย่ที่สุดใน January

มาดูกันว่าวันใดของเดือนที่เกิดการล่าช้านานที่สุด

เพิ่มการดูรายละเอียดแนวลึกในแผนภูมิเส้น

 1. เลือก จากรายการเขตข้อมูลแผนภูมิเส้น > On_Time_Performance ตาราง ลากDay of Monthไปยังกล่องแกน ด้านล่างMonthName Year

ลักษณะของแผนภูมิเส้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

 1. ดับเบิลคลิกที่จุดสำหรับ December 2011

ในตอนนี้เรากำลังดูการล่าช้าในแต่ละวันสำหรับ December 2011 สังเกตเห็น Spike สองรายการสำหรับ DepDelayMinutes หรือไม่

 1. โฮเวอร์เหนือ Spike สำหรับ DepDelayMinutes: December 22nd และ 27th ก่อนและหลังวันคริสต์มาส

แล้ว November ล่ะ

 1. คลิกลูกศรดูข้อมูลสรุปที่มุมขวาบนเพื่อกลับไปยังแผนภูมิตามเดือน

ลูกศรดูข้อมูลสรุปในการแสดงภาพแผนภูมิของ Power View

 1. ดับเบิลคลิก November 2011

ไม่น่าประหลาดใจเลย November 29th เป็นวันที่แย่ที่สุดสำหรับการเดินทางมาถึงและการออกเดินทาง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแนวลึกในแผนภูมิ Power View หรือเมทริกซ์

สนุกมากขึ้นกับข้อมูลความล่าช้าของสายการบิน

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้:

 • รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเว็บ

 • สร้างความสัมพันธ์

 • สร้างแผนภูมิที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ รวมทั้งแผนที่

 • ข้อมูลที่ถูกกรองและข้อมูลที่ถูกกรองแบบไขว้

 • เขตข้อมูลจากการคำนวณที่สร้างใน Power Pivot

 • ทำงานกับข้อมูลเวลาใน Power Pivot และ Power View

 • เพิ่มรายละเอียดแนวลึกในแผนภูมิ

คุณสามารถเล่นกับข้อมูลนี้ได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือเรื่องที่สามารถลองทำได้ คือ คัดลอกแผนภูมิเส้น MonthName Year จากแผ่นงาน Power View นี้ แล้ววางลงบนแผ่นงานที่มีแผนที่ จากนั้น เมื่อคุณคลิกที่สนามบินบนแผนที่ คุณสามารถดูการเปรียบเทียบแต่ละเดือนได้

ธีมและการจัดรูปแบบ

ลองเล่นกับชุดรูปแบบบนแท็บ Power View เกินไป แผ่นงาน Power View ในรูปที่จุดเริ่มต้นที่ใช้ชุดรูปแบบผสม ด้วยพื้นหลังสีทึบ Light2 ดูสิ่งที่คุณเกิดขึ้นกับ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบรายงาน Power View

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิและการแสดงข้อมูลเป็นภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

การกรอง เน้น และตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

แผนที่ใน Power View

มีอะไรใหม่ใน Power View ใน Excel 2013 และใน SharePoint Server

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×