บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง คุณจะสามารถสร้างรายงาน PivotTable ใน Excel ที่รวมข้อมูลจากหลายตารางได้ ส่วนแรกของบทช่วยสอนนี้จะพาคุณเรียนรู้การนำเข้าและการสำรวจข้อมูล ในครึ่งหลัง คุณจะใช้ Add-in ของ Power Pivot เพื่อปรับปรุงตัวแบบข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังรายงาน โดยเรียนรู้วิธีการเพิ่มการคำนวณ ลำดับชั้น และการปรับให้เหมาะสำหรับรายงาน Power View

มาเริ่มต้นด้วยการนำเข้าข้อมูลกัน

 1. ดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่าง (ContosoV2) สำหรับบทช่วยสอนนี้ โปรดดูรายละเอียดที่ การรับข้อมูลตัวอย่างสำหรับบทช่วยสอนเกี่ยวกับตัวแบบข้อมูลและ DAX แยกและบันทึกไฟล์ข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ดาวน์โหลด หรือ เอกสารของฉัน

 2. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. คลิก ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก > จาก Access

 4. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลตัวอย่างและเลือก ContosoSales

 5. คลิก เปิด กล่องโต้ตอบ เลือกตาราง จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือกตารางที่จะนำเข้า เนื่องจากคุณกำลังเชื่อมต่อกับไฟล์ฐานข้อมูลที่มีหลายตาราง

  กล่องข้อความ เลือกตาราง

 6. ใน เลือกตาราง ให้เลือก เปิดใช้งานการเลือกหลายตาราง

 7. เลือกตารางทั้งหมด และคลิก ตกลง

 8. ใน นำเข้าข้อมูล ให้คลิก รายงาน PivotTable และคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • คุณอาจยังไม่รู้ตัว แต่คุณได้สร้างตัวแบบข้อมูลขึ้นมาได้แล้ว ตัวแบบ คือเลเยอร์ของการผสมผสานข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้าหรือทำงานกับหลายตารางพร้อมกันในรายงาน PivotTable เดียวกัน

  • ใน Excel นั้นตัวแบบมักจะแสดงแบบโปร่งใส แต่คุณสามารถดูและปรับเปลี่ยนโดยตรงได้โดยใช้ Add-in ของ Power Pivot ใน Excel คุณจะมองเห็นตัวแบบข้อมูลได้ชัดเมื่อดูคอลเลกชันของตารางในรายการเขตข้อมูล PivotTable การสร้างตัวแบบทำได้หลายวิธี ให้ดูที่ สร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel สำหรับรายละเอียด

การสำรวจข้อมูลโดยใช้ PivotTable

การสำรวจข้อมูลสามารถทำได้ง่ายๆ โดยลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ค่า, คอลัมน์ และ แถว ในรายการเขตข้อมูล PivotTable

 1. ในรายการเขตข้อมูล ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะพบตาราง FactSales

 2. คลิก SalesAmount เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นตัวเลข Excel จะวาง SalesAmount ในพื้นที่ ค่า โดยอัตโนมัติ

 3. ใน DimDate ให้ลาก CalendarYear ลงใน คอลัมน์

 4. ใน DimProductSubcategory ให้ลาก ProductSubcategoryName ไปยัง แถว

 5. ใน DimProduct ให้ลาก BrandName ไปยัง แถว โดยวางไว้ใต้ ProductSubcategoryName

PivotTable ของคุณควรมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอต่อไปนี้

PivotTable แสดงข้อมูลตัวอย่าง

ตอนนี้คุณมี PivotTable พื้นฐานที่มีเขตข้อมูลจากตารางสี่ตารางที่ต่างกันแล้วโดยแทบไม่ต้องออกแรงเลย งานนี้ง่ายมาก เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ อยู่แล้ว เนื่องจากความสัมพันธ์ของตารางอยู่ในแหล่งข้อมูล และเนื่องจากคุณนำเข้าตารางทั้งหมดในการดำเนินการครั้งเดียว Excel สามารถสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นใหม่ในตัวแบบได้

แต่ถ้าข้อมูลของคุณมาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันหรือนำเข้าในภายหลังล่ะ โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถรวมข้อมูลใหม่ด้วยการสร้างความสัมพันธ์โดยยึดตามคอลัมน์ที่ตรงกันได้ ในขั้นตอนถัดไป คุณจะได้นำเข้าตารางเพิ่มและเรียนรู้ข้อกำหนดและขั้นตอนในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ

การเพิ่มตาราง

การเรียนรู้วิธีการตั้งค่าความสัมพันธ์ของตารางนั้น คุณต้องมีตารางที่ไม่เชื่อมต่อกันเพิ่มเติมในการทำงานด้วย ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ใช้ข้อมูลที่เหลือในบทช่วยสอนนี้โดยการนำเข้าไฟล์ฐานข้อมูลเพิ่มหนึ่งไฟล์และการวางข้อมูลจากอีกสองเวิร์กบุ๊ก

การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้เปิดแผ่นงานใหม่ คุณจะใช้แผ่นงานนี้ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิก ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก > จาก Access

 3. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อมูลตัวอย่างและเลือก ProductCategories คลิก เปิด

 4. ใน นำเข้าข้อมูล ให้เลือก ตาราง และคลิก ตกลง

การเพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 1. เพิ่มแผ่นงานอีกแผ่น

 2. จากไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง ให้เปิด Geography.xlsx วางเคอร์เซอร์ใน A1 แล้วกด Ctrl-Shift-End เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมด

 3. คัดลอกข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด

 4. วางข้อมูลลงในแผ่นงานเปล่าที่คุณเพิ่มเข้ามา

 5. คลิก จัดรูปแบบเป็นตาราง โดยเลือกสไตล์ใดก็ได้ การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นตารางจะช่วยใหัคุณสามารถตั้งชื่อได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ในขั้นตอนต่อๆ ไป

 6. ใน จัดรูปแบบเป็นตาราง ให้ตรวจสอบว่า ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ถูกเลือกไว้ คลิก ตกลง

 7. ตั้งชื่อตารางว่า Geography ใน เครื่องมือตาราง > ออกแบบ ให้พิมพ์ Geography ในชื่อตาราง

 8. ปิด Geography.xlsx เพื่อเอาไฟล์ออกไปจากเวิร์กสเปซของคุณ

การเพิ่มข้อมูลที่เก็บ

 • ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับไฟล์ Stores.xlsx โดยวางเนื้อหาของไฟล์ลงในแผ่นงานเปล่า ตั้งชื่อให้กับตารางว่า Stores

ตอนนี้คุณควรมีแผ่นงานสี่แผ่น Sheet1 จะมี PivotTable, Sheet2 จะมี ProductCategories, Sheet3 จะมี Geography และ Sheet4 จะมี Stores เนื่องจากคุณใช้เวลาในการตั้งชื่อแต่ละตาราง ขั้นตอนถัดไปคือการสร้างความสัมพันธ์นั้นจะง่ายขึ้นมาก

การใช้เขตข้อมูลจากตารางที่นำเข้าใหม่

คุณสามารถเริ่มใช้เขตข้อมูลจากตารางเหล่านั้นที่คุณเพิ่งนำเข้าได้ทันที ถ้า Excel ไม่สามารถระบุวิธีรวมเขตข้อมูลลงในรายงาน PivotTable ได้ คุณจะถูกขอให้สร้างความสัมพันธ์ของตารางที่เชื่อมโยงกับตารางใหม่ด้วยตารางที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบนั้นอยู่แล้ว

 1. ที่ด้านบนของเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิก ทั้งหมด เพื่อดูรายการตารางที่มีทั้งหมด

 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะพบตารางใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา

 3. ขยาย Stores

 4. ลาก StoreName ไปยังพื้นที่ ตัวกรอง

 5. สังเกตว่า Excel จะพร้อมท์คุณให้สร้างความสัมพันธ์ การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณใช้เขตข้อมูลจากตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแบบนั้น

 6. คลิก สร้าง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างความสัมพันธ์

 7. ใน ตาราง ให้เลือก FactSales ในข้อมูลตัวอย่างที่คุณกำลังใช้ FactSales จะมีข้อมูลการขายและข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับธุรกิจของ Contoso รวมถึงคีย์สำหรับไปยังตารางอื่น และรหัสคลังสินค้าที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ Stores.xlsx ที่คุณนำเข้าไปในขั้นตอนก่อนหน้า

 8. ใน คอลัมน์ (ภายนอก) ให้เลือก StoreKey

 9. ใน ตารางที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Stores

 10. ใน คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง (หลัก) ให้เลือก StoreKey

 11. คลิก ตกลง

Excel กำลังสร้างตัวแบบข้อมูลที่สามารถใช้ในรายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View ใดๆ ได้ทั้งเวิร์กบุ๊กอยู่ในเบื้องหลัง คุณลักษณะพื้นฐานของตัวแบบนี้คือ ความสัมพันธ์ของตารางที่กำหนดเส้นทางการนำทางและการคำนวณที่ใช้ในรายงาน PivotTable ในงานถัดไป คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่งนำเข้าด้วยตนเอง

การเพิ่มความสัมพันธ์

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางสำหรับตารางใหม่ทั้งหมดที่คุณนำเข้าได้อย่างเป็นระบบ ถ้าคุณกำลังแชร์เวิร์กบุ๊กกับเพื่อนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าพวกเขาไม่รู้จักข้อมูลนั้นดีเท่าคุณ

เมื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเอง คุณจะทำงานกับตารางสองตารางในเวลาเดียวกัน คุณจะได้เลือกคอลัมน์ที่จะบอก Excel ถึงวิธีการค้นหาแถวที่เกี่ยวข้องในตารางอื่นสำหรับแต่ละตาราง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การเชื่อมโยง ProductSubcategory กับ ProductCategory

 1. ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > ความสัมพันธ์ > ใหม่

 2. ในตาราง ให้เลือก DimProductSubcategory

 3. ใน คอลัมน์ (ภายนอก) ให้เลือก ProductCategoryKey

 4. ใน ตารางที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก Table_ProductCategory.accdb

 5. ใน คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง (หลัก) ให้เลือก ProductCategoryKey

 6. คลิก ตกลง

 7. ปิดกล่องโต้ตอบ จัดการความสัมพันธ์

การเพิ่มประเภทลงใน PivotTable

แม้ว่าตัวแบบข้อมูลจะได้รับการอัปเดตให้มีตารางและความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น แต่ PivotTable ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในงานนี้ คุณจะได้เพิ่ม ProductCategory ลงในรายการเขตข้อมูล PivotTable

 1. ในเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิก ทั้งหมด เพื่อแสดงตารางที่มีอยู่ในตัวแบบข้อมูล

 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ

 3. ในพื้นที่ แถว ให้เอา BrandName ออก

 4. ขยาย Table_DimProductCategories.accdb

 5. ลาก ProductCategoryName ไปยังพื้นที่ แถว โดยวางไว้เหนือ ProductSubcategory

 6. ใน เขตข้อมูล PivotTable ให้คลิก ใช้งานอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าตารางที่คุณเพิ่งใช้ไปนั้นถูกใช้งานอยู่ใน PivotTable

เช็คพอยท์: ทบทวนสิ่งที่คุณเรียนรู้ไป

ขณะนี้คุณมี PivotTable ที่รวมข้อมูลจากหลายตาราง ซึ่งบางตารางคุณได้นำเข้าไปแล้วในขั้นตอนถัดๆ มา เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลนี้ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ของตารางที่ Excel ใช้ในการกำหนดความสัมพันธ์ให้กับแถว คุณรู้แล้วว่าการมีคอลัมน์ซึ่งมีข้อมูลที่ตรงกันมีความสำคัญในการค้นหาแถวที่เกี่ยวข้อง ในไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง ตารางทั้งหมดจะมีคอลัมน์ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้

แม้ว่า PivotTable จะทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว แต่คุณอาจสังเกตเห็นว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถปรับปรุงได้ ดูเหมือนว่ารายการเขตข้อมูล PivotTable มีตาราง (DimEntity) และคอลัมน์ (ETLLoadID) พิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Contoso และเรายังไม่ได้รวมข้อมูล Geography เข้าไปเลยด้วย

เรื่องต่อไป: ดูและขยายตัวแบบของคุณด้วย Power Pivot

ในงานชุดต่อไป คุณจะได้ใช้ Add-in ของ Microsoft Office Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 เพื่อขยายตัวแบบ คุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้มุมมองไดอะแกรมของ Add-in คุณยังสามารถใช้ Add-in ในการสร้างการคำนวณและลำดับชั้น ซ่อนรายการที่ไม่ควรปรากฏในรายการเขตข้อมูล และปรับข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการรายงานเพิ่มเติมได้ด้วย

หมายเหตุ:  Add-in ของ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 มีพร้อมใช้งานใน Office Professional Plus ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Add-in ของ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013

เพิ่ม Power Pivot ลงใน Ribbon ของ Excel โดยการเปิดใช้งาน Add-in ของ Power Pivot

 1. ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > Add-in

 2. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก COM Add-in > ไป

 1. เลือกกล่อง Microsoft Office Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 แล้วคลิก ตกลง

ในตอนนี้ Ribbon จะมีแท็บ Power Pivot

เพิ่มความสัมพันธ์โดยใช้มุมมองไดอะแกรมใน Power Pivot

 1. ใน Excel คลิก Sheet3 เพื่อทำให้เป็นแผ่นงานปัจจุบัน Sheet3 จะมีตาราง Geography ที่คุณนำเข้าก่อนหน้านี้

 2. บน Ribbon ให้คลิก Power Pivot > เพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มตาราง Geography ลงในตัวแบบ นอกจากนี้ ยังเปิด Add-in ของ Power Pivot ซึ่งคุณจะได้ใช้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เหลือในงานนี้

 3. สังเกตว่าหน้าต่าง Power Pivot จะแสดงตารางทั้งหมดในตัวแบบ รวมถึง Geography ลองคลิกดูตารางสักสองสามตาราง ใน Add-in คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดที่ตัวแบบของคุณมีได้

 4. ในหน้าต่าง Power Pivot ในส่วน มุมมอง ให้คลิก มุมมองไดอะแกรม

 5. ใช้แถบเลื่อนในการปรับขนาดไดอะแกรมเพื่อให้คุณมองเห็นวัตถุทั้งหมดในไดอะแกรม สังเกตว่าตารางสองตารางคือ DimEntity และ Geography จะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ ของไดอะแกรม

 6. คลิกขวาที่ DimEntity แล้วคลิก ลบ ตารางนี้เป็นผลพวงจากฐานข้อมูลต้นฉบับและไม่จำเป็นสำหรับตัวแบบ

 7. ขยาย Geography เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นเขตข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถใช้ตัวเลื่อนเพื่อขยายให้ไดอะแกรมตารางใหญ่ขึ้นได้

 8. สังเกตว่า Geography จะมี GeographyKey คอลัมน์นี้มีค่าที่บ่งชี้แถวแต่ละแถวในตาราง Geography โดยเฉพาะ มาดูกันว่าตารางอื่นในตัวแบบก็ใช้คีย์นี้ด้วยหรือไม่ เพราะถ้าใช้ เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อ Geography กับตัวแบบที่เหลือได้

 9. คลิก ค้นหา

 10. ใน ค้นหา Metadata ให้พิมพ์ว่า GeographyKey

 11. คลิก ค้นหาถัดไป หลายๆ ครั้ง คุณจะเห็นว่า GeographyKey ปรากฏในตาราง Geography และในตาราง Stores

 12. ลากตาราง Geography เพื่อให้อยู่ถัดจาก Stores

 13. ลากคอลัมน์ GeographyKey ใน Stores ไปยังคอลัมน์ GeographyKey ใน Geography Power Pivot จะลากเส้นระหว่างสองคอลัมน์ซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์

ในงานนี้ คุณได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการเพิ่มตารางและสร้างความสัมพันธ์ ตอนนี้คุณมีตัวแบบแบบรวมพร้อมตารางทั้งหมดเชื่อมต่อกันและใช้กับ PivotTable ได้ใน Sheet1 แล้ว

เคล็ดลับ:  ในมุมมองไดอะแกรม ไดอะแกรมตารางหลายรายการจะถูกขยายออกไปอย่างเต็มที่ โดยแสดงคอลัมน์ เช่น ETLLoadID, LoadDate และ UpdateDate เขตข้อมูลเหล่านี้คือวัตถุจากคลังข้อมูล Contoso ต้นฉบับที่เพิ่มเข้ามาสำหรับการแยกข้อมูลและการโหลด ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้ในตัวแบบของคุณ ถ้าต้องการกำจัดออกไป ให้ไฮไลต์และคลิกขวาที่เขตข้อมูล แล้วคลิก ลบ

การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

ใน Power Pivot คุณสามารถใช้ Data Analysis Expressions (DAX) เพื่อเพิ่มการคำนวณได้ ในงานนี้ คุณจะได้คำนวณผลกำไรรวมและเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณที่อ้างอิงค่าข้อมูลจากตารางอื่น จากนั้น คุณจะได้เห็นวิธีใช้คอลัมน์อ้างอิงเหล่านี้เพื่อทำให้ตัวแบบของคุณเรียบง่ายขึ้น

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้สลับกลับไปยังมุมมองข้อมูล

 2. เปลี่ยนชื่อตาราง Table_ProductCategories accdb ให้เป็นชื่อที่ง่ายกว่านี้ คุณจะต้องอ้างอิงตารางนี้ในขั้นตอนต่อไป และชื่อที่สั้นลงจะทำให้อ่านการคำนวณได้ง่ายขึ้น คลิกขวาที่ชื่อตาราง คลิก เปลี่ยนชื่อ และพิมพ์ ProductCategories แล้วกด Enter

 3. เลือกตาราง FactSales

 4. คลิก ออกแบบ > คอลัมน์ > เพิ่ม

 5. ในแถบสูตรเหนือตาราง ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติช่วยให้คุณพิมพ์ชื่อแบบเต็มของคอลัมน์และตาราง และแสดงรายการฟังก์ชันที่ใช้งานได้ หรือคุณสามารถคลิกคอลัมน์ และ Power Pivot จะเพิ่มชื่อคอลัมน์ลงในสูตรให้

  = [SalesAmount] - [TotalCost] - [ReturnAmount]

 6. เมื่อคุณสร้างสูตรเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อยอมรับสูตร

  ค่าจะถูกแสดงสำหรับทุกแถวในคอลัมน์จากการคำนวณ ถ้าคุณเลื่อนลงไปตามตาราง คุณจะเห็นแถวที่มีค่าแตกต่างกันในคอลัมน์นี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในแต่ละแถว

 7. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้วยการคลิกขวาที่ CalculatedColumn1 และเลือก เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ พิมพ์ Profit แล้วกด Enter

 8. เลือกตาราง DimProduct

 9. คลิก ออกแบบ > คอลัมน์ > เพิ่ม

 10. ในแถบสูตรเหนือตาราง ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้

  = RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

  ฟังก์ชัน RELATED จะส่งกลับค่าจากตารางที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ตาราง ProductCategory จะมีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งควรจะมีในตาราง DimProduct เมื่อคุณสร้างลำดับชั้นที่มีข้อมูลประเภท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน RELATED (DAX)

 11. เมื่อคุณสร้างสูตรเสร็จแล้ว ให้กด Enter เพื่อยอมรับสูตร

  ค่าจะถูกแสดงสำหรับทุกแถวในคอลัมน์จากการคำนวณ ถ้าคุณเลื่อนตารางลง คุณจะเห็นว่าตอนนี้แต่ละแถวมีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์แล้ว

 12. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้วยการคลิกขวาที่ CalculatedColumn1 และเลือก เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ พิมพ์ ProductCategory แล้วกด Enter

 13. คลิก ออกแบบ > คอลัมน์ > เพิ่ม

 14. ในแถบสูตรเหนือตาราง ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้แล้วกด Enter เพื่อยอมรับสูตร

  = RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

 15. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ด้วยการคลิกขวาที่ CalculatedColumn1 และเลือก เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ พิมพ์ ProductSubcategory แล้วกด Enter

การสร้างลำดับชั้น

ตัวแบบส่วนใหญ่จะมีข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้นเสมอ ตัวอย่างทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และประเภทผลิตภัณฑ์ การสร้างลำดับชั้นมีประโยชน์เนื่องจากคุณสามารถลากรายการหนึ่ง (ลำดับชั้น) ไปยังรายงานแทนการรวมและเรียงลำดับเขตข้อมูลเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก

 1. ใน Power Pivot ให้สลับไปยังมุมมองไดอะแกรม ขยายตาราง DimDate เพื่อคุณให้คุณสามารถดูเขตข้อมูลทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

 2. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้และคลิกคอลัมน์ CalendarYear, CalendarQuarter และ CalendarMonth (คุณจะต้องเลื่อนตารางลงมา)

 3. เมื่อคอลัมน์ทั้งสามถูกเลือกแล้ว ให้คลิกขวาที่คอลัมน์หนึ่งและคลิก สร้างลำดับชั้น โหนดลำดับชั้นหลักคือ ลำดับชั้น1 จะถูกสร้างขึ้นที่ด้านล่างของตาราง และคอลัมน์ที่เลือกจะถูกคัดลอกในลำดับชั้นเป็นโหนดรอง

 4. พิมพ์ Dates เป็นชื่อสำหรับลำดับชั้นใหม่ของคุณ

 5. การเพิ่มคอลัมน์ FullDateLabel ไปยังลำดับชั้น คลิกขวาที่ FullDateLabel และเลือก เพิ่มลงในลำดับชั้น เลือก DatesFullDateLabel มีวันที่แบบเต็ม คือรวมทั้งปี เดือน และวัน ดูให้แน่ใจว่า FullDateLabel ปรากฏเป็นลำดับสุดท้ายในลำดับชั้น ตอนนี้คุณมีลำดับชั้นหลายระดับที่มีปี ไตรมาส เดือน และวันตามปฏิทินแล้ว

 6. ในมุมมองไดอะแกรมเช่นเดิม ให้ชี้ไปที่ตาราง DimProduct แล้วคลิกปุ่ม สร้างลำดับชั้น ในส่วนหัวของตาราง โหนดลำดับชั้นหลักที่ว่างเปล่าจะปรากฏที่ด้านล่างของตาราง

 7. พิมพ์ Product Categories เป็นชื่อสำหรับลำดับชั้นใหม่ของคุณ

 8. ในการสร้างโหนดลำดับชั้นรอง ให้ลาก ProductCategory และ ProductSubcategory ลงในลำดับชั้น

 9. คลิกขวาที่ ProductName และเลือก เพิ่มลงในลำดับชั้น เลือก Product Categories

ตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้วิธีสร้างลำดับชั้นไปบางวิธีแล้ว ลองนำมาใช้ใน PivotTable ดู

 1. กลับไปยัง Excel

 2. ใน Sheet1 (แผ่นงานที่มี PivotTable) ให้เอาเขตข้อมูลในพื้นที่ แถว ออก

 3. แทนที่ข้อมูลด้วยลำดับชั้นใหม่ Product Categories ใน DimProduct

 4. ในทำนองเดียวกัน ให้แทนที่ CalendarYear ในพื้นที่ คอลัมน์ ด้วยลำดับชั้น Dates ใน DimDate

เมื่อคุณค้นหาข้อมูลในตอนนี้ คุณก็จะเห็นประโยชน์ของการใช้ลำดับชั้นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถขยายและปิดพื้นที่ต่างๆ ของ PivotTable ได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมลักษณะการใช้งานพื้นที่ว่างได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเพิ่มลำดับชั้นเพียงลำดับเดียวลงในทั้ง แถว และ คอลัมน์ คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกได้อย่างครบถ้วนและทันทีโดยไม่ต้องเรียงซ้อนเขตข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงกัน

การซ่อนคอลัมน์

ตอนนี้คุณได้สร้างลำดับชั้น Product Categories และวางไว้ใน DimProduct แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้ DimProductCategory หรือ DimProductSubcategory ในรายการเขตข้อมูล PivotTable อีกต่อไป ในงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีซ่อนตารางและคอลัมน์ส่วนเกินที่กินพื้นที่ในรายการเขตข้อมูล PivotTable การซ่อนตารางและคอลัมน์นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำรายงานได้โดยไม่ส่งผลต่อตัวแบบที่กำหนดความสัมพันธ์และการคำนวณข้อมูล

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณสามารถซ่อนแต่ละคอลัมน์ ช่วงของคอลัมน์ หรือทั้งตารางก็ได้ ชื่อตารางและคอลัมน์จะกลายเป็นสีเทาเพื่อแสดงให้ไคลเอ็นต์ที่รับรายงานซึ่งดูตัวแบบนี้รู้ว่าคอลัมน์ถูกซ่อนไว้ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะกลายเป็นสีเทาในตัวแบบเพื่อบ่งบอกสถานะของคอลัมน์ แต่จะยังคงมองเห็นได้ในมุมมองข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถใช้งานคอลัมน์เหล่านี้ต่อไปได้

 1. ใน Power Pivot ดูให้แน่ใจว่าได้เลือก มุมมองข้อมูล แล้ว

 2. ในแท็บด้านล่าง ให้คลิกขวาที่ DimProductSubcategory และเลือก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

 3. ทำซ้ำสำหรับ ProductCategories

 4. เปิด DimProduct

 5. คลิกขวาที่คอลัมน์ต่อไปนี้ แล้วคลิก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. เลือกคอลัมน์ที่อยู่ติดกันหลายๆ คอลัมน์ โดยเริ่มต้นจาก ClassID ไปจนถึง Product Subcategory เป็นคอลัมน์สุดท้าย แล้วคลิกขวาเพื่อซ่อนคอลัมน์เหล่านั้น

 7. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับตารางอื่นๆ โดยเอา ID, คีย์ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณไม่ใช้ในรายงานนี้ออก

สลับกลับไปยัง Excel ที่ Sheet1 ซึ่งมีรายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อดูความแตกต่าง จำนวนตารางจะลดลงและ DimProduct จะมีเฉพาะรายการที่คุณมีแนวโน้มจะใช้เมื่อวิเคราะห์การขาย

การสร้างรายงาน Power View

รายงานของ PivotTable ไม่ใช่แค่รายงานแบบเดียวที่ได้รับประโยชน์จากตัวแบบข้อมูล ด้วยการใช้ตัวแบบที่คุณเพิ่งสร้างนี้ ทำให้คุณสามารถเพิ่มแผ่นงาน Power View เพื่อลองใช้บางเค้าโครงที่แผ่นงานมีได้

 1. ใน Excel ให้คลิก แทรก > Power View

  หมายเหตุ:  ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้ Power View บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Add-in และติดตั้ง Silverlight ก่อน

 2. ในเขตข้อมูล Power View ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากตาราง FactSales และคลิก SalesAmount

 3. ขยายตาราง Geography แล้วคลิก RegionCountryName

 4. ใน Ribbon ให้คลิก แผนที่

 5. รายงานแผนที่จะปรากฏออกมา คุณสามารถลากมุมเพื่อปรับขนาดได้ วงกลมสีน้ำเงินขนาดต่างๆ บนแผนที่จะแสดงความสามารถในการขายของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

การปรับให้เหมาะสมกับการรายงาน Power View

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวแบบเพียงเล็กน้อยอาจให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิมากขึ้นได้เมื่อออกแบบรายงาน Power View ในงานนี้ คุณจะได้เพิ่ม URL ของเว็บไซต์ผู้ผลิตหลายราย แล้วจัดประเภทข้อมูลนั้นเป็น URL ของเว็บ ซึ่งจะทำให้ที่อยู่ URL แสดงเป็นลิงก์

ขั้นตอนแรก ให้เพิ่ม URL ลงในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. ใน Excel ให้เปิดแผ่นงานใหม่และคัดลอกค่าต่างๆ ต่อไปนี้

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. จัดรูปแบบเซลล์เป็นตาราง แล้วตั้งชื่อตารางว่า URL

 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง URL และตารางที่มีชื่อผู้ผลิต คือ DimProduct:

  1. คลิก ข้อมูล > ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ สร้างความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

  2. คลิก ใหม่

  3. ใน ตาราง ให้เลือก DimProduct

  4. ใน คอลัมน์ ให้เลือก Manufacturer

  5. ใน ตารางที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก URL

  6. ใน คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก ManufacturerID

เมื่อต้องการเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลัง ให้เริ่มรายงาน Power View ใหม่และเพิ่ม FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer และ URL | ManufacturerURL ลงในรายงาน สังเกตว่า URL จะแสดงขึ้นเป็นข้อความคงที่

การแสดง URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้งานอยู่จะต้องใช้การจัดประเภท เมื่อต้องการจัดประเภทคอลัมน์ คุณจะต้องใช้ Power Pivot

 1. ใน Power Pivot ให้เปิด URL

 2. เลือก ManufacturerURL

 3. คลิก ขั้นสูง > คุณสมบัติรายงาน > ประเภทข้อมูล: ไม่จัดประเภท

 4. คลิกลูกศรลง

 5. เลือก URL เว็บ

 6. ใน Excel ให้คลิก แทรก > Power View

 7. ในเขตข้อมูล Power View ให้เลือก FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer และ URL | ManufacturerURL ตอนนี้ URL จะแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์แล้ว

การปรับ Power View ให้เหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการกำหนดชุดเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับแต่ละตารางและการตั้งค่าคุณสมบัติซึ่งระบุว่าแถวของข้อมูลที่ซ้ำจะถูกรวมหรือแสดงรายการอย่างอิสระหรือไม่ โปรดดู การกำหนดค่าชุดเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายงาน Power View และ การกำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ

ในงานที่สองนี้จะเป็นให้สำรวจข้อมูลโดยใช้ PivotTable ให้คุณคลิกเขตข้อมูล SalesAmount ในรายการเขตข้อมูล PivotTable เนื่องจาก SalesAmount เป็นคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข คอลัมน์นี้จะถูกวางลงในพื้นที่ ค่า ของ PivotTable โดยอัตโนมัติ จากนี้ผลรวม SalesAmount ก็พร้อมแล้วที่จะคำนวณยอดขายไม่ว่าจะใช้ตัวกรองใดก็ตาม สำหรับกรณีนี้ ตอนแรกไม่มีตัวกรอง แต่หลังจากนั้นจะมี CalendarYear, ProductSubcategoryName และ BrandName

สิ่งที่คุณทำลงไปคือการสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยอ้อม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ยอดขายจากตาราง FactSales เมื่อเทียบกับเขตข้อมูลอื่น เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และวันที่ เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยอ้อมจะถูกสร้างโดย Excel เมื่อคุณลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ค่า หรือเมื่อคุณคลิกเขตข้อมูลตัวเลขเหมือนที่คุณทำกับ SalesAmount เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยอ้อมเป็นสูตรที่ใช้ฟังก์ชันการรวมมาตรฐาน เช่น SUM, COUNT และ AVERAGE ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้คุณโดยอัตโนมัติ

ยังมีเขตข้อมูลจากการคำนวณชนิดอื่นๆ อีกด้วย คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยชัดแจ้งใน Power Pivotได้ เขตข้อมูลจากการคำนวณโดยชัดแจ้งสามารถใช้ใน PivotTable ในเวิร์กบุ๊ก หรือใช้โดยรายงานใดๆ ที่ใช้ตัวแบบข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล ไม่เหมือนกับเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยอ้อมที่สามารถใช้ได้เฉพาะใน PivotTable ที่เขตข้อมูลนั้นถูกสร้างขึ้น ด้วยเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยชัดแจ้งที่สร้างใน Power Pivot คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติเพื่อสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยอัตโนมัติโดยใช้การรวมมาตรฐาน หรือคุณสามารถสร้างขึ้นเองโดยใช้สูตรที่สร้างขึ้นโดยใช้ Data Analysis Expressions (DAX)

จะเห็นได้ว่า การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างมากและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้วิธีการสร้างสิ่งเหล่านี้กันเลย

การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณใน Power Pivot เป็นสิ่งที่ง่ายดายเมื่อคุณใช้ ผลรวมอัตโนมัติ

 1. ในตาราง FactSales ให้คลิกบนคอลัมน์ Profit

 2. คลิก การคำนวณ > ผลรวมอัตโนมัติ สังเกตว่าเขตข้อมูลจากการคำนวณใหม่ที่ชื่อ ผลรวมของ Profit ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในเซลล์ในพื้นที่การคำนวณใต้คอลัมน์ Profit

 3. ใน Excel ใน Sheet1 ในรายการเขตข้อมูล ใน FactSales ให้คลิก ผลรวมของ Profit

เรียบร้อย! นี่คือขั้นตอนทั้งหมดในการสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณโดยใช้การรวมมาตรฐานใน Power Pivot คุณจะเห็นได้ว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที คุณก็สร้างเขตข้อมูล ผลรวมของ Profit และเพิ่มลงใน PivotTable ได้ ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์กำไรได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้ด้วย ในกรณีนี้ คุณจะเห็นผลรวมกำไรที่กรองตามประเภทผลิตภัณฑ์และลำดับชั้นวันที่

แต่ถ้าคุณต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้น เช่น จำนวนของยอดขายสำหรับช่องทาง ผลิตภัณฑ์ หรือประเภทที่เฉพาะเจาะจงล่ะ สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องสร้างอีกหนึ่งเขตข้อมูลจากการคำนวณซึ่งนับจำนวนของแถว โดยมีหนึ่งแถวการขายในตาราง FactSales ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้

 1. ในตาราง FactSales ให้คลิกที่คอลัมน์ SalesKey

 2. ใน การคำนวณ ให้คลิกที่ลูกศรลงบน ผลรวมอัตโนมัติ > นับจำนวน

 3. เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลจากการคำนวณใหม่ด้วยการคลิกขวาบน นับจำนวนของ SalesKey ในพื้นที่การคำนวณ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ Count แล้วกด Enter

 4. ใน Excel ใน Sheet1 ในรายการเขตข้อมูล ใน FactSales ให้คลิก Count

สังเกตว่าคอลัมน์ใหม่ Count จะถูกเพิ่มลงใน PivotTable โดยแสดงจำนวนของยอดขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้ คุณจะเห็นจำนวนที่กรองตามประเภท ผลิตภัณฑ์ และลำดับชั้นวันที่ เช่นเดียวกับเขตข้อมูล ผลรวมของ Profit

ลองมาสร้างอีกเขตข้อมูลหนึ่งกัน ครั้งนี้คุณจะสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณที่คำนวณเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมสำหรับบริบทหรือตัวกรองที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้คุณจะได้ใส่สูตรด้วยตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากเขตข้อมูลจากการคำนวณครั้งก่อนที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ผลรวมอัตโนมัติ

 1. ในตาราง FactSales ในพื้นที่การคำนวณ ให้คลิกเซลล์ว่าง เคล็ดลับ: เซลล์ที่ด้านบนซ้ายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางเขตข้อมูลจากการคำนวณของคุณ เพราะจะทำให้ค้นหาเขตข้อมูลนั้นได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลื่อนไปรอบๆ เขตข้อมูลจากการคำนวณใดๆ ในพื้นที่การคำนวณได้

 2. ในแถบสูตร ให้พิมพ์และใช้ IntelliSense ในการสร้างสูตรต่อไปนี้ Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. กด ENTER เพื่อยอมรับสูตร

 4. ใน Excel ใน Sheet1 ในรายการเขตข้อมูล ใน FactSales ให้คลิก เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 5. ใน PivotTable ให้เลือกคอลัมน์ใน เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หลายคอลัมน์

 6. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเลข > เปอร์เซ็นต์ ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งในการจัดรูปแบบคอลัมน์ใหม่แต่ละคอลัมน์

เขตข้อมูลจากการคำนวณใหม่นี้จะทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมสำหรับตัวกรองบริบทที่ให้มา ในกรณีนี้ ตัวกรองบริบทของเรายังคงเป็นประเภทผลิตภัณฑ์และวันที่ลำดับชั้นอยู่ คุณสามารถดูคอมพิวเตอร์ในรูปของเปอร์เซ็นต์ยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้

การสร้างสูตรสำหรับทั้งคอลัมน์จากการคำนวณและเขตข้อมูลจากการคำนวณจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณถ้าคุณคุ้นเคยกับการสร้างสูตร Excel ไม่ว่าคุณจะคุ้นเคยกับสูตร Excel หรือไม่ วิธีที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของสูตร DAX คือ การเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ใน การเริ่มต้นใช้งานด่วน: เรียนรู้พื้นฐาน DAX ใน 30 นาที

บันทึกงานของคุณ

บันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้กับบทช่วยสอนอื่นๆ หรือเพื่อวิเคราะห์ต่อไป

ขั้นตอนต่อไป

แม้ว่าคุณสามารถนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้อย่างง่ายดาย แต่การนำเข้าโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot นั้นสามารถทำได้รวดเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า คุณสามารถกรองข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าโดยไม่รวมคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นได้ และยังสามารถเลือกได้อีกด้วยว่าจะใช้ตัวสร้างคิวรีหรือคำสั่งคิวรีในการรับข้อมูลหรือเปล่า ในลำดับถัดไป ลองเรียนรู้วิธีการแบบอื่นๆ อย่างเช่น รับข้อมูลจากตัวดึงข้อมูลใน Power Pivot และ นำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services หรือ Power Pivot

การรายงาน Power View ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับตัวแบบข้อมูลแบบเดียวกันกับที่คุณเพิ่งสร้าง อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลเป็นภาพที่หลากหลายซึ่ง Power View ทำให้เป็นไปได้ใน Excel: เริ่ม Power view ใน Excel 2013 และ Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ลองเพิ่มประสิทธิภาพตัวแบบข้อมูลของคุณเพื่อทำให้รายงาน Power View ดีขึ้นโดยติดตาม บทช่วยสอน: ปรับตัวแบบข้อมูลของคุณให้เหมาะสำหรับการรายงาน Power View

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×