บทช่วยสอน: การปรับแบบจำลองข้อมูลของคุณให้เหมาะสมสำหรับการรายงานของ Power View

คุณได้สร้างตัวแบบข้อมูลใน บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013 ซึ่งได้รวบรวมเอาข้อมูลในหลายตารางและจากหลายแหล่งข้อมูลมาไว้ด้วยกัน ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพตัวแบบนี้เพื่อให้เป็นพื้นฐานของรายงาน Power View ที่สลับซับซ้อนได้

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณสร้างขึ้นใน บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

 2. ใน Excel บน Power Pivot > จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่าง Power Pivot

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ Power Pivot ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานPower Pivotใน Add-in ของ Excel 2013 สำหรับคำแนะนำ

ในบทความนี้

ตั้งค่าเขตข้อมูลเพิ่มเติม

ในหน้าต่าง Power Pivot

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

ตั้งค่าลักษณะการทำงานของตาราง

ในหน้าต่าง Power Pivot

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

สร้างการรวมเริ่มต้น

ในหน้าต่าง Power Pivot

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

เพิ่มคำอธิบาย

ในหน้าต่าง Power Pivot

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

ตั้งค่าเขตข้อมูลเพิ่มเติม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในหน้าต่าง Power Pivot

 1. คลิกแท็บตาราง DimProduct

 2. บนแท็บ ขั้นสูง > ชุดเขตข้อมูลเริ่มต้น

เขตข้อมูลเริ่มต้นคือเขตข้อมูลที่เพิ่มลงในแผ่นงาน Power View เมื่อคุณคลิกชื่อตารางแทนที่จะขยายตารางและเลือกเขตข้อมูลเฉพาะ

หมายเหตุ:  กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง รวมถึงรายการที่คุณทำเครื่องหมายเพื่อซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์ ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลที่ซ่อนลงในชุดเขตข้อมูลเริ่มต้น เขตข้อมูลนั้นก็จะยังคงไม่ปรากฏในเครื่องมือไคลเอ็นต์

 1. เลือกและเพิ่มเขตข้อมูลเหล่านี้:

  • ProductName

  • Product Category

  • Product Subcategory

  • UnitCost

 2. คลิก ตกลง

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ใน Excel คุณจะเห็นข้อความที่แจ้งว่า รายงาน Power View ต้องการข้อมูลใหม่ล่าสุด คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  สำหรับส่วนที่เหลือของบทช่วยสอนนี้ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวแบบข้อมูลใน Power Pivot คุณจะต้องรีเฟรชข้อมูลในแผ่นงาน Power View

 1. คลิกแผ่นงานเปล่า (ไม่เลือกแผนที่ที่คุณเพิ่มในบทช่วยสอนอื่น) และคลิกชื่อตาราง DimProduct

Power View จะเพิ่มตารางที่มีสี่เขตข้อมูลเหล่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณกำหนดค่าชุดเขตข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายงาน Power View

ตั้งค่าลักษณะการทำงานของตาราง

ในหน้าต่าง Power Pivot

 1. กลับไปยังหน้าต่าง Power Pivot และแท็บตาราง DimProduct

 2. คลิก ลักษณะการทำงานของตาราง

 3. สำหรับ ตัวระบุแถว ให้คลิก ProductKey

หากคุณไม่ตั้งค่าตัวระบุแถว คุณจะไม่สามารถตั้งค่าค่าอื่นๆ ในกล่องโต้ตอบนี้

หมายเหตุ:  กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง รวมทั้ง ProductKey ซึ่งคุณทำเครื่องหมายเพื่อซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์ ถ้าคุณตั้งค่าเขตข้อมูลที่ซ่อนไว้ให้เป็นป้ายชื่อเริ่มต้น เขตข้อมูลนั้นก็จะยังคงไม่ปรากฏในเครื่องมือไคลเอ็นต์

 1. สำหรับ เก็บแถวที่ไม่ซ้ำกัน ให้เลือก ProductName

 2. สำหรับ ป้ายชื่อเริ่มต้น ให้เลือก ProductName

ไม่มีรูปในข้อมูลนี้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถตั้งค่ารูปเริ่มต้นได้

 1. คลิก ตกลง

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ใน Excel และรีเฟรชข้อมูล

ให้สังเกตว่าดูในรายการเขตข้อมูลและกล่องเขตข้อมูล ชื่อผลิตภัณฑ์จะมีไอคอนเหมือนบัตรใบเล็กๆ อยู่ถัดไป ซึ่งแสดงว่าเป็น

 1. เลือกตารางที่คุณสร้างด้วยเขตข้อมูลเริ่มต้นในส่วนก่อนหน้า

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศรภายใต้ ตาราง และคลิก การ์ด

ให้สังเกตว่าการ์ดมีเขตข้อมูลเหมือนกับตาราง แต่มีการวางเค้าโครงที่ต่างออกไป ให้สังเกตว่าเขตข้อมูลที่เราตั้งค่าให้เป็นป้ายชื่อเริ่มต้น นั่นคือ Product Name จะแสดงโดดเด่นกว่าข้อความในเขตข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ข้อความอื่นจะแสดงขึ้นได้ในขั้นตอนถัดไป

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิกลูกศรภายใต้ ลักษณะการ์ด และคลิก คำบรรยาย

ขณะนี้ข้อความทั้งหมดจะมีขนาดใหญ่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณกำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

สร้างการรวมเริ่มต้น

ในหน้าต่าง Power Pivot

 1. คลิกแท็บตาราง FactSales

 2. คลิกกล่องภายใต้คอลัมน์ UnitPrice ใน พื้นที่การคำนวณ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรถัดจาก ผลรวมอัตโนมัติ > ค่าเฉลี่ย

 4. การดำเนินการนี้จะสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณที่คำนวณค่าเฉลี่ยราคาหน่วยของผลิตภัณฑ์โดยยึดตาม บริบทของการคำนวณ นั่นคือตำแหน่งที่ตั้งของเขตข้อมูลในการแสดงภาพ

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ใน Excel และรีเฟรชข้อมูล

 2. ขยายตาราง FactSales ในรายการเขตข้อมูล

 3. ให้สังเกตไอคอนต่างๆ ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล เขตข้อมูล UnitPrice มีสัญลักษณ์ Sigma (σ) อยู่ถัดไป เขตข้อมูลยอดรวมหรือ UnitPrice จะมีสัญลักษณ์เครื่องคิดเลขอันเล็กๆ อยู่ นั่นคือเขตข้อมูลจากการคำนวณ คลิกที่พื้นที่ว่าง แล้วเลือกเขตข้อมูล UnitPrice และ ผลรวมของ UnitPrice

 4. สองค่าจะเหมือนกัน

 5. ในพื้นที่ เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล UnitPrice ให้สังเกตตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ ผลรวม, ค่าเฉลี่ย และอื่นๆ จากนั้นคลิก ค่าเฉลี่ย

 6. ในพื้นที่ เขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรถัดจากผลรวมของเขตข้อมูล UnitPrice โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการรวมได้ เนื่องจากคุณได้กำหนดการรวมสำหรับเขตข้อมูลนี้ใน Power Pivot แล้ว

  เคล็ดลับ:  โปรดทราบว่าเมื่อทำการปรับปรุงตัวแบบข้อมูลของคุณ Power View จะสามารถทำการคำนวณง่ายๆ ได้มากมายให้กับคุณด้วยความยืดหยุ่นสูง ดังนั้นลองปล่อยให้ Power View ทำการคำนวณง่ายๆ ให้กับคุณ แล้ว สร้างการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ในตัวแบบใน Power Pivot เท่านั้น

เพิ่มคำอธิบาย

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายลงในเขตข้อมูลและตารางใน Power Pivot ได้ คำอธิบายเหล่านั้นจะปรากฏใน Power View

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในหน้าต่าง Power Pivot

 1. ในตาราง DimProduct ให้เลือกคอลัมน์ ProductName โดยคลิกขวา แล้วคลิก คำอธิบาย

 2. พิมพ์ "นี่คือสิ่งที่เราเรียกผลิตภัณฑ์" หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่แท็บตาราง Geography แล้วคลิก คำอธิบาย

 4. พิมพ์ "นี่คือตำแหน่งที่ตั้ง" หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ

ในแผ่นงาน Power View ใน Excel

 1. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ใน Excel และรีเฟรชข้อมูล

 2. วางเมาส์บนชื่อตาราง Geography และเขตข้อมูล ProductName เพื่อดูคำอธิบายที่คุณเพิ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×