บทความ Office.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จับคู่ลวดลายที่มีอยู่แล้วให้เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทำการเปรียบเทียบสตริงข้อความ ตารางต่อไปนี้แสดงอักขระที่คุณสามารถใช้กับตัวดำเนินการLikeและจำนวนหลักหรือสตริงที่สองตรงกัน

อักขระใน ลวดลาย

ในข้อมูลที่ตรงกัน นิพจน์

? หรือ _ (ขีดล่าง)

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

* หรือ %

ไม่มีหรือมีอักขระกี่ตัวก็ได้

#

เลขหนึ่งหลักใดๆ (0 — 9)

[charlist]

อักขระใดๆ หนึ่งอักขระใน charlist

[!charlist]

อักขระใดๆ หนึ่งอักขระที่ไม่อยู่ใน charlist


คุณสามารถใช้กลุ่มอย่าง น้อยหนึ่งอักขระ (charlist) ในวงเล็บเหลี่ยม ([) เพื่อให้ตรงกับอักขระเดี่ยวใด ๆ ในนิพจน์และcharlistสามารถมีอักขระใด ๆ เกือบในชุดอักขระ ANSI รวมทั้งตัวเลข คุณสามารถใช้อักขระพิเศษที่เปิดวงเล็บเหลี่ยม ([), เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายเลขที่ (#), และเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้ตรงกับพวกเขาเองการก็ต่อเมื่อในวงเล็บเหลี่ยมได้ คุณไม่สามารถใช้วงเล็บเหลี่ยมปิด (]) ภายในกลุ่มเพื่อให้ตรงกับเอง แต่คุณสามารถใช้ภายนอกในกลุ่มเป็นอักขระแต่ละ

นอกเหนือจากรายการของอักขระในวงเล็บเหลี่ยมอย่างง่ายcharlistสามารถระบุช่วงของอักขระ โดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) เพื่อแยกไปทางด้านบนและล่างขอบเขตของช่วง ตัวอย่างเช่น [A-z] ใช้ในรูปแบบผลลัพธ์ตรงกันถ้าประกอบด้วยตำแหน่งของอักขระที่เกี่ยวข้องในนิพจน์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในช่วงจาก A ถึง Z ใด ๆ คุณสามารถรวมช่วงหลายช่วงภายในวงเล็บโดยไม่ต้องกำหนดเขตช่วง ตัวอย่างเช่น, [รูป-zA-Z0-9] ตรงกันกับอักขระพยัญชนะผสมตัวเลขใด ๆ

มีสิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า อักขระตัวแทน ANSI SQL (%) และ (_) มีให้เฉพาะกับ Microsoft Access database engine และการเข้าถึงให้บริการ OLE DB พวกเขาจะถือเป็นตัวอักษรถ้าใช้ผ่าน Access หรือ DAO

กฎสำคัญอื่น ๆ ลวดลายที่ตรงกันมีดังนี้:

  • เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ตอนต้นcharlistหมายความ ว่า ตรงทำถ้ามีการตรวจพบอักขระใด ๆ ยกเว้นในcharlistในนิพจน์ เมื่อใช้ภายนอกวงเล็บเหลี่ยม เครื่องหมายอัศเจรีย์ตรงกับเอง

  • คุณสามารถใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่จุดเริ่มต้น (หลังจากเครื่องหมายอัศเจรีย์ถ้าใช้) หรือ ที่ส่วนท้ายของcharlistให้ตรงกับตัวเอง ในตำแหน่งอื่น ๆ เครื่องหมายยัติภังค์ระบุอักขระช่วง ANSI

  • เมื่อคุณระบุช่วงของอักขระ อักขระต้องปรากฏเรียงลำดับจากน้อย (A Z หรือ 0-100) รูปแบบที่ถูกต้องคือ [A-z] แต่ [Z-] ไม่

  • ] ลำดับตัวอักขระจะถูกละเว้น จะถือว่าเป็นแบบสตริงความยาวเป็นศูนย์ ("")หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×