บทความ Office.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนตารางฐานข้อมูล โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ คุณต้องเปิดฐานข้อมูลใน Access

คุณสามารถเรียงลำดับของคอลัมน์ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุมมองออกแบบ คุณสามารถย้ายคอลัมน์เดียวหรือกลุ่มของคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ ลากตัวชี้จนกระทั่งคุณได้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ในมุมมองแผ่นข้อมูล ลากคอลัมน์ที่เลือกตามแนวนอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

    • ในมุมมองออกแบบ ลากคอลัมน์ที่เลือกตามแนวตั้งไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×