บทความ Office.com

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของสไลด์ของคุณ

  1. ในบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์มาใช้ใหม่

  2. บนแท็บหน้าแรก เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการย้าย นั้นแล้ว ลากไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ตามลำดับ คลิกที่สไลด์แรก นั้นแล้ว กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่สไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ไม่เป็นลำดับ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×